Używając aplikacji w telefonie albo komputera można dopełnić formalności, by skorzystać od grudnia do końca przyszłego roku z zamrożonej ceny prądu dla uprzywilejowanych odbiorców indywidualnych. Zachęca do tego minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

- Składając wniosek w aplikacji unikamy wizyty w punkcie obsługi dostawcy energii, a dzięki wykorzystaniu danych z rejestrów państwowych nie popełnimy błędu przy podawaniu danych osobowych. Aby skorzystać z usługi, potrzebujemy tylko telefonu komórkowego z dostępem do internetu - poinformował minister na poniedziałkowej konferencji prasowej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego >

USTAWA z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku >

Ministerialna zachęta dotyczy kilku kategorii odbiorców, którzy na podstawie ustawy zamrażającej ceny prądu mają prawo do ceny na poziomie 693 zł netto (plus kwoty VAT i akcyzy) za jedną megawatogodzinę. Obowiązuje ona do limitu zużycia 2 MWh, bez konieczności składania żadnych dokumentów. Wyższe limity przewidziano dla gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi (2,6 MWh) oraz dla osób z Kartą Dużej Rodziny i rolników (3MWh).

Czytaj w LEX: Ceny maksymalne energii elektrycznej dla JST >>>

 

Można też uzyskać dostęp do energii po gwarantowanej cenie w ramach limitu 0,25 MWh dla każdej działki, jeśli osoba składająca wniosek działa w imieniu administracji Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Warunkiem jest, by działki te miały wspólne opomiarowanie, zakup energii następował na potrzeby administracji i altan działkowych, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza.

Resort cyfryzacji przypomina w komunikacie, że jeśli odbiorca ma oddzielne umowy na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji, powinien złożyć oświadczenia do obu podmiotów, z którymi ma umowy. Termin na złożenie tych oświadczeń to 30 czerwca 2023 r.

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało w internecie instrukcję dotyczącą wypełniania wniosków w aplikacji mObywatel.  Przypomniało tez, aby przed złożeniem wniosku sprawdzić na fakturze od dostawcy energii elektrycznej numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE). Zapewniło, że dokumenty potwierdzające uprawnienia do ulgi można załączyć w aplikacji – wystarczy czytelne zdjęcie wykonane aparatem telefonu komórkowego.