- Projektowane przepisy będą blokować możliwość dochodzenia roszczeń udzielonych pomimo dokonanego zastrzeżenia. Zdejmie to z osób, którym skradziono tożsamość, konieczność obrony przed długami, które powstały w wyniku działalności przestępców – podkreśla Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa

 

Jest projekt specjalnej ustawy

Wprowadzenie rozwiązań zapobiegających zaciągnięciu, na skradzione dane identyfikujące osobę, zobowiązań w postaci m.in. kredytów i pożyczek czy otwierania rachunków bankowych - zakłada projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości. Projekt został opublikowany we wtorek na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Czytaj: Aplikacja mObywatel ma być tożsama z dowodem osobistym>>

Jak podkreślają autorzy projektu, skorzystanie z rządowej usługi będzie miało charakter informacyjny, wywoła również konsekwencje prawne. Instytucje finansowe będą miały obowiązek weryfikować, czy osoba zaciągająca zobowiązanie finansowe, nie dokonała zastrzeżenia w rządowej bazie. Przepisy będą blokować możliwość dochodzenia roszczeń udzielonych pomimo dokonanego zastrzeżenia. Takie rozwiązanie zdejmie z ofiar przestępstw konieczność obrony przed roszczeniami wynikającymi z działalności przestępców. Zastrzeżenie będzie darmowe i dobrowolne dla obywateli.

Będzie rejestr zastrzeżeń

Zgodnie z propozycją powstanie nowy rejestr zawierający informacje o zastrzeżonych numerach PESEL. Firmy udzielające pożyczek (Banki/SKOK, firmy pożyczkowe), ale też notariusze i sądy, będą miały obowiązek sprawdzić, czy dane wnioskującego nie widnieją w tym rejestrze. - Jeśli tego nie dopilnują, nie będą mogły dochodzić roszczeń od osoby, która padła ofiarą kradzieży tożsamości i zgłosiła ten fakt, a mimo tego złodziejowi udało się wyłudzić pieniądze czy zawrzeć jakąś umowę, wykorzystując skradziony dowód – wyjaśnia Cieszyński.

Nowe przepisy mają zmniejszyć liczbę przestępstw z użyciem skradzionej tożsamości, a także ograniczyć straty wynikające z wyłudzeń i inne skutki kradzieży tożsamości. Projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności oraz niektórych innych ustaw w związku z zapobieganiem skutkom kradzieży tożsamości zostanie wkrótce skierowany do konsultacji.

 

Cezary Banasiński, Marcin Rojszczak

Sprawdź