Aplikacją mObywatel, która oferuje 16 usług publicznych, pobrano już blisko 8,7 milionów razy. Nowa ustawa autorstwa ministra cyfryzacji ma uregulować kompleksowo kwestie związane z funkcjonowaniem tej aplikacji oraz warunki udostępniania i świadczenia w jej ramach nowych usług. Tym bardziej, że pandemia spowodowała wzrost oczekiwań obywateli w zakresie bezpiecznych form bezkontaktowego, tj. niewymagającego wzajemnej wymiany fizycznych dokumentów, potwierdzania tożsamości i uprawnień, zdalnego przekazania danych oraz załatwiania spraw urzędowych z wykorzystaniem usług online, w tym usług świadczonych za pomocą urządzeń mobilnych.

Zaprojektowane regulacje zastąpić mają dotychczasowe przepisy art. 19a - 19j ustawy o informatyzacji, na podstawie których obecnie funkcjonuje aplikacja mObywatel.  

 

 

Rozwiązania nowej ustawy

Projektowana ustawa ma w szczególności na celu:

 • stworzenie nowych podstaw prawnych dla funkcjonowania aplikacji mObywatel oraz usług w niej udostępnianych i świadczonych,
 • wprowadzenie zmian prawnych stanowiących podstawy dla wykorzystywania i uznawania dokumentów elektronicznych, obsługiwanych przy użyciu aplikacji mObywatel, w życiu codziennym, co najmniej tak powszechnie jak to ma dziś miejsce w przypadku tradycyjnych dokumentów nieelektronicznych – w szczególności doprecyzowanie warunków wykorzysty­wania i uznawania dokumentu elektronicznego, obsługiwanego przy użyciu aplikacji „mObywatel”, który służyć ma jako mobilny odpowiednik dowodu osobistego,
 • upowszechnienie korzystania z usługi mLegitymacji szkolnej i studenckiej odpowiednio przez uczniów i studentów,
 • uproszczenie i usprawnienie dotychczasowych procedur wdrażania nowych usług świadczonych w aplikacji mObywatel, w szczególności przed doprecyzowanie warunków rozpoczęcia świadczenia przez podmioty usług opracowanych i udostępnionych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz usług opracowanych i  udostępnionych na wniosek tych podmiotów,
 • określenie warunków rozszerzania zakresu danych wykorzystywanych w usługach udostępnianych i świadczonych w aplikacji mObywatel,
 • umożliwienie wykorzystania aplikacji mObywatel jako czynnika uwierzytelniania profilu zaufanego, o którym mowa w ustawie o informatyzacji, co pozwoli na wygodniejsze użycie tego środka identyfikacji elektronicznej,
 • zapewnienie możliwości dokonywania płatności w ramach usług świadczonych przez podmioty publiczne w aplikacji mObywatel,
 • zapewnienie podmiotom świadczącym usługi w aplikacji mObywatel możliwości utrzymywania rejestrów związanych z tymi usługami w systemie teleinformatycznym ministra właściwego do spraw informatyzacji związanym z funkcjonowaniem aplikacji „mObywatel”,
 • uregulowanie funkcjonowania nowego środka identyfikacji elektronicznej – tzw. profilu mObywatela – wydawanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej,
 • usprawnienie procesu finansowania, rozwoju i utrzymania aplikacji

Przeczytaj także: Przestępstwa środowiskowe można zgłaszać przez aplikację mObywatel

 

mObywatel pozwala korzystać z 16 usług

Aplikacja mObywatel została po raz pierwszy udostępniona w 2017 r, początkowo jako usługa mTożsamość. Usługa ta pozwalała na posługiwanie się dokumentem zawierającym dane użytkownika pobrane z rejestru PESEL oraz Rejestru Dowodów Osobistych, które m. in. odpowiadały danym, jakie zawierał wydany użytkownikowi dowód osobisty.

Aplikacja jest sukcesywnie rozwijana i rozbudowywana o kolejne usługi, tak aby można było  posługiwać się nią m.in. przy użyciu smartfona. Obecnie aplikacja mObywatel  zawiera następujące usługi:

 1. mObywatel,
 2. mPojazd,
 3. mPrawo Jazdy i Punkty Karne,
 4. mLegitymacja szkolna,
 5. mLegitymacja studencka,
 6. Małopolska Karta Aglomeracyjna,
 7. Bilkom – bilety kolejowe,
 8. eRecepta,
 9. Karta Dużej Rodziny (mKDR),
 10. Unijny Certyfikat Covid,
 11. Polak za granicą,
 12. Koronawirus: informacje i zalecenia (usługa zawieszona)
 13. Legitymacja UUT (UUT - ulgowe usługi transportowe).
 14. Diia.pl (mobilny dokument tożsamości dla obywatela Ukrainy)
 15. Naruszenia środowiskowe,
 16. Złóż wniosek.