Chodzi o artykuł, w którym napisaliśmy, że minister finansów, bez ustawowej podstawy prawnej, utworzył nową funkcję asesora, którego zadaniem jest badanie kompetencji posiadanych przez osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w Krajowej Administracji Skarbowej. Ministerstwo nie chce ujawnić zasad naboru - wiadomo jedynie, że asesorzy są w 11 izbach administracji skarbowej, w Krajowej Informacji Skarbowej i w MF. Zdaniem prawników to prawo powielaczowe, a odmowa przekazania wewnętrznych przepisów, regulujących zadania w administracji, to skrajne naruszenie jawności.

Czytaj więcej: Wątpliwi asesorzy w resorcie finansów>>

MF reaguje na niepochlebne komentarze, ale kluczowych kwestii nadal nie wyjaśnia

- W odpowiedzi na artykuł „Wątpliwi asesorzy w resorcie finansów” (zamieszczony w serwisie Prawo.pl) oraz komentarz zamieszczony na stronie www.skarbowcy.pl w artykule „Jak to dobrze, że ich wywalą”, informuję, że w 2021 roku w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wdrożono ocenę kompetencji z wykorzystaniem metody Development Center, która jest obecnie wykorzystywana do oceny kompetencji kierowniczych naczelników urzędów skarbowych – napisała Agnieszka Dornfeld-Kmak, zastępca dyrektora Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej Ministerstwa Finansów w piśmie datowanym na 1 grudnia 2023 r. (nr DBM6.152.15.2023), które według rozdzielnika otrzymało 12 związków zawodowych działających w resorcie finansów.  

Jak wyjaśniła, Development Center (DC) służy badaniu poziomu kompetencji osób piastujących ww. stanowiska wyłącznie w celach rozwojowych np. do określenia obszarów w których niezbędne jest wdrożenie dodatkowych szkoleń. Proces ten nie jest stosowany do oceny, z którą wiążą się zmiany w sytuacji prawnej uczestnika sesji. - W związku z powyższym wszystkie odniesienia do ustawy o służbie cywilnej, w tym metod i technik rekrutacji, zasad awansowania czy oceny pracowniczej są nieuzasadnione - podkreśliła.

Według Dornfeld-Kmak, ocena kompetencji z wykorzystaniem AC/DC nie jest narzędziem nowym. Stosowana była już przed II wojną światową w wojsku. W latach 50 XX w. została udoskonalona i zaadaptowana na potrzeby firm cywilnych, a od lat 70 jest jednym z najczęściej używanych narzędzi do oceny kompetencji i potencjału zawodowego. W Polsce zaczęła funkcjonować w późnych latach 80-tych.

Według MF, aktualne standardy (w tym wykorzystywane nazewnictwo np. asesor) dotyczące sesji Assessment/Development Center określa międzynarodowy dokument „Wytyczne i względy etyczne dotyczące funkcjonowania ośrodka oceny” z 2014 r., zatwierdzony przez 38. Międzynarodowy Kongres Metod Ośrodka Oceny, który odbył się 23 października 2014 r. w USA.  

- Grupa asesorów KAS na dzień dzisiejszy liczy 32 osoby. Asesorzy są z różnych jednostek organizacyjnych w kraju (IAS, KIS, MF) przy czym nie w każdej jednostce organizacyjnej KAS jest czy też musi być asesor. Dokonywana przez asesorów ocena ma charakter centralny i nie ma znaczenia z której jednostki organizacyjnej KAS jest asesor. Asesorzy zostali wyłonieni w ramach wieloetapowej rekrutacji będącej częścią projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Rekrutacja miała charakter otwarty dla całej organizacji, niezależnie od miejsca zatrudnienia. Ogłoszenia o rekrutacji na asesora były przekazane do wszystkich jednostek organizacyjnych KAS (w tym departamentom KAS w MF) w formie pisma. W celu umożliwienia wzięcia udziału w rekrutacji jak największej liczbie osób, informacje były opublikowane również na stronach intranetowych jednostek – czytamy w piśmie ministerstwa do związkowców.

Jednocześnie MF poinformowało, że asesorzy nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia/uposażenia ponieważ nie jest to odrębne stanowisko, a jedynie rola w organizacji. Ich zaangażowanie w realizację zadań jest natomiast oceniane w ramach procesu przyznawania nagród i dodatków zadaniowych/specjalnych. W 2023 r. (I kw. - III kw. 2023 r.) przyznano asesorom łącznie 57 nagród, przy czym średnia nagroda dla asesora wyniosła 675,00 zł brutto.

 

Nowość
Nowość

Teresa Liszcz

Sprawdź  

Nie udało się związkowcom i mediom, uda się Sieci Obywatelskiej?

Zaraz po artykule Prawo.pl sprawą zainteresowało się stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, które 30 listopada - na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej -  wystąpiło z wnioskami o dostęp do informacji publicznej do wszystkich izb administracji skarbowej, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Ministerstwa Finansów. Podpisani pod wnioskami Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć, członkowie zarządu stowarzyszenia, zawnioskowali m.in. o wskazanie poszczególnych etapów rekrutacji wewnętrznej do wykonywania zadań asesora KAS udostępnienie informacji i dokumentów, a także np. dokumentów w wersji elektronicznej zawierających informacje dotyczące działań asesorów, tj. określające sposoby wykonywania przez nich zadań i liczby asesorów KAS, którzy w związku z wykonywaniem tych zadań otrzymali awans stanowiskowy.