Prawo.pl
Rośnie liczba samobójstw popełnianych w pracy. To poważny problem dla pracodawców, bo nie mają prawa szczegółowo pytać pracowników o stan zdrowia, ale odpowiadają za bhp w miejscu pracy. Szef powinien zatem dbać o dobrostan pracowników i obserwować. A gdy pracownik targnie się na życie w firmie albo z powodu pracy, to kłopoty w pierwszej kolejności będzie miał… pracodawca.
Grażyna J. Leśniak
28.02.2023
Prawo pracy BHP
Suplementy diety będą musiały zniknąć z półek w pobliżu "okienek" w aptekach, a także kas na stacjach benzynowych i w marketach. Za naruszenie przepisów opierających się na nieprecyzyjnych definicjach i przy braku kryteriów stosowanych podczas kontroli ma grozić od 10 tys. zł do 1 mln zł. W dodatku w konsekwencji proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian, w sklepach łatwiej będzie reklamować leki OTC niż suplementy diety - zauważają eksperci. 
Inga Stawicka Katarzyna Nocuń
28.02.2023
Pacjent Rynek i konsument Farmacja
Dla zastosowania szczególnej ochrony radnego niezbędne jest wykazanie związku przyczynowego między wykonywaniem przez niego mandatu i rozwiązaniem stosunku pracy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. W rozpatrywanej sprawie przyczyną zwolnienia pracownika była reorganizacja zakładu. Według sądu, decyzja rady miasta w tym zakresie nie jest uznaniowa.
Marek Sondej
28.02.2023
Samorząd terytorialny Prawo pracy

Polacy nie chcą być zmęczeni w pracy

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne
Polacy znajdują się w czołówce najbardziej zapracowanych osób w Europie - wynika z raportu OECD Employment Outlook 2021. Wielu pracowników z przymusu spędza dodatkowy czas w pracy, wyrabiając nadgodziny lub wykonuje dodatkowe zadania, które nie należą do ich obowiązków. Tego typu sytuacje potrafią prowadzić do przemęczenia i w konsekwencji - zwolnień lekarskich.
Grażyna J. Leśniak
27.02.2023
Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne
Firma z Poznania ukarana została za handel nieprawdziwymi recenzjami w internecie, które wprowadzały konsumentów w błąd co do reputacji firm oraz oferowanych przez nie produktów i usług. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił też zarzuty za podobne praktyki wobec firmy z Rzeszowa. Temu przedsiębiorcy grozi kara do 10 proc. obrotu.
Krzysztof Sobczak
27.02.2023
Rynek i konsument

Rodzic nie odliczy ulgi na krew oddaną przez dziecko

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Honorowi dawcy krwi mogą skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej w rocznym PIT. Odliczenie zależy od ilości oddanej krwi. Trzeba jednak pamiętać, żeby mieć potwierdzenie wydane przez stację krwiodawstwa. By skorzystać z ulgi, trzeba rozliczać PIT. Jeśli więc dziecko jest krwiodawcą, ale nie zarabia, rodzic ulgi na krew nie odliczy.
Krzysztof Koślicki
27.02.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Myli się ten, kto twierdzi, że Rzecznik Generalny TSUE przyznał czy potwierdził prawo konsumentów do dochodzenia od banków wynagrodzenia za korzystanie z ich rat. Z jego opinii wynika jedynie, że dyrektywa 93/13/EWG nie stoi na przeszkodzie ani samym przepisom prawa krajowego (polskiego), ani ich stosowaniu przez sądy w Polsce.
Tomasz Konieczny
27.02.2023
Banki Kredyty frankowe
Do końca lutego pracodawcy muszą poinformować osoby, które są u nich zatrudnione oraz uczestników pracowniczych planów kapitałowych, którzy wcześniej złożyli deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, o ponownym naliczaniu wpłat od 1 kwietnia 2023 roku. Dotyczy to osób, które nie ukończyły 55 roku życia.
Regina Skibińska
27.02.2023
Domowe finanse Prawo pracy PPK
Dostęp Państwowej Komisji ds. Pedofili do m.in. do akt i dokumentów różnych organizacji, w tym Kościoła to jedna ze zmian w nowelizacji ustawy o tej komisji. Przewiduje ona też możliwość przystąpienia komisji do sprawy przed sądem na prawach oskarżyciela posiłkowego na każdym etapie trwania postępowania. Ustawa obowiązuje od 26 stycznia br.
Krzysztof Sobczak
26.02.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Terminy remont i bieżąca konserwacja są przez inwestorów używane wymiennie. Tymczasem obejmują one swoim zakresem inne prace, a od ich odpowiedniej kwalifikacji zależą niezbędne do dopełnienia formalności. Bieżącą konserwacją będzie pomalowanie ścian budynku czy uszczelnienie dachu bez wymiany jego pokrycia. Natomiast remontem będzie wymiana okien w istniejących otworach, wymiana dachu czy wymiana linii elektroenergetycznej.
Martyna Sługocka
25.02.2023
Budownictwo
Lekarz nie powinien się domyślać zgody pacjenta na przekazanie informacji o stanie zdrowia innym osobom – konieczne jest złożenie przez pacjenta jasnego oświadczenia w tym zakresie. Sama obecność innej osoby podczas rozmowy z pacjentem, nie oznacza automatycznie, że pacjent chce, aby w obecności tej osoby „opowiadać” o jego stanie zdrowia.
Karol Kolankiewicz
25.02.2023
Pacjent Zawody medyczne RODO

Zwodniczy interfejs, czyli jak e-sklepy manipulują klientami

Rynek i konsument Prawo unijne Ochrona konkurencji
Automatycznie dodane do koszyka ubezpieczenie produktu, zgoda na przekazanie danych w miejscu przycisku „dalej”, niewidoczne koszty wysyłki - to przykłady tzw. dark patterns, czyli praktyki sklepów internetowych, wykorzystujące wiedzę o zachowaniach użytkowników do wpływania na ich decyzje zakupowe. Według przeprowadzonej kontroli, stosuje je blisko połowa e-sklepów.
Krzysztof Sobczak
25.02.2023
Rynek i konsument Prawo unijne Ochrona konkurencji
Zdrowie jest jednym z trzech obszarów najbardziej podatnych na rozpowszechnianie fałszywych informacji. Rzetelne wiadomości medyczne giną w gąszczu "klikalnych" doniesień o niesprawdzonych rozwiązaniach, w tym cudownych terapiach. Zasięgom fake newsów w ochronie zdrowia sprzyja utrudniony dostęp do lekarzy i diagnostyki, a szwankuje też edukacja zdrowotna.
Katarzyna Redmerska
25.02.2023
Pacjent Zawody medyczne
Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać zarówno wdowiec czy wdowa, jak i dziecko rodzica, który zmarł. Wtedy inny będzie sposób jej rozliczenia, ale można będzie odzyskać pieniądze wydane przez zmarłego na leki, rehabilitację czy protezy. Są tylko dwa warunki: zmarły musiał mieć orzeczenie o niepełnosprawności, a bliscy, którzy chcieliby te wydatki rozliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2022, muszą mieć dokumenty potwierdzające ich poniesienie, np. faktury VAT. To ostatni moment, by się o nie postarać.
Grażyna J. Leśniak
25.02.2023
Prawo cywilne PIT Niepełnosprawność
Operatorzy internetowych platform sprzedażowych mają obowiązek dokonać "wyraźnego rozróżnienia", czyli znacznie wyraźniejszego niż obecnie, pomiędzy swoją własną działalnością z jednej strony, a działalnością obejmującą rynek internetowy z drugiej. Taki wniosek wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE rozstrzygającego spór pomiędzy firmami Christian Louboutin i Amazon.
Agnieszka Sztoldman
25.02.2023
Rynek i konsument Prawo unijne Ochrona konkurencji
Skoro ojciec sprawował opiekę naprzemienną nad dziećmi, to nie może on skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci. Nie zmienia tego nawet fakt, że świadczenie wychowawcze przyznane jest ojcu w całości i na oboje dzieci pobiera je tylko on. Problemem wciąż jest brak ustawowej definicji wspólnego wychowania dziecka.
Wiesława Moczydłowska
25.02.2023
Domowe finanse Doradca podatkowy

Już ósmy rok "czasowego" zakazu wstępu do części Puszczy Białowieskiej

Środowisko Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Po raz kolejny, z początkiem roku, na terenie nadleśnictw Białowieża i Hajnówka wprowadzono zakaz wstępu do lasu. Uderza on w mieszkańców, turystów i osoby, które udzielają pomocy humanitarnej cudzoziemcom przedostającym się z Białorusi w poszukiwaniu azylu w Unii Europejskiej. Według prawników powód wskazany przed nadleśnictwa już wygasł, a przedłużany od 2016 r. zakaz budzi duże wątpliwości.
Regina Skibińska
25.02.2023
Środowisko Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
W 2022 roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła ponad 59 tys. kontroli u pracodawców – wynika z danych GIP. To prawie o 6,5 proc. więcej niż w 2021 roku. Najwięcej takich działań zostało podjętych w Katowicach, a najmniej – w Opolu. W tym okresie liczba decyzji dotyczących BHP wzrosła o przeszło 20 proc., a nakazujących wypłatę świadczeń pieniężnych – o prawie 15 proc.
Grażyna J. Leśniak
24.02.2023
Prawo pracy BHP
W toku opiniowania pojawiają się kolejne krytyczne uwagi do projektu nowelizacji dotyczącej pozwów grupowych w postępowaniach konsumenckich. Tym razem swoje wątpliwości zgłosiło Rządowe Centrum Legislacji. W przedstawionym stanowisku zaznacza, że nie jest do końca jasne, czy projekt prawidłowo zrealizuje założenia unijnej dyrektywy, a część regulacji jest nieprecyzyjna.
Inga Stawicka
24.02.2023
Prawo cywilne Rynek i konsument
Obywatel nie mógł odwołać się od sądowego nakazu zapłaty ok. 50 tys. zł, bo jego adwokatka nie ma konta w sądowym portalu informacyjnym. Prawo nie nakłada obowiązku posiadania takiego konta, a pełnomocniczka została wezwana przez sąd do uzupełnienia formalnych braków pisma w sprawie obywatela – ale jedynie za pośrednictwem sądowego portalu.
Krzysztof Sobczak
24.02.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Na pewno możemy oczekiwać nowelizacji ustawy o obronie Ojczyzny, co będzie wynikało z praktyki i zmian społecznych. Zbierane są doświadczenia chociażby związane z zakupami uzbrojenia. Rozwijać się będzie nowa formuła dobrowolnej służby wojskowej i rezerwy aktywnej – mówi prof. Hubert Królikowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naukowy komentarza do ustawy o Obronie Ojczyzny, który właśnie ukazał się nakładem Wolters Kluwer.
Robert Horbaczewski
24.02.2023
Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Wojsko

Rolnicy dostaną wyższe emerytury - nowelizacja opublikowana

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która ma doprowadzić do podniesienia wysokości emerytur rolniczych poprzez zmianę sposobu waloryzacji emerytur z KRUS. Większość zmian wejdzie w życie w dniu 10 marca, ale np. nowe zasady waloryzacji świadczeń będą obowiązywały już od 1 marca 2023 r.
Grażyna J. Leśniak Agnieszka Matłacz
24.02.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
O 20 zł więcej za egzamin teoretyczny i nawet do 60 zł więcej za egzamin praktyczny, w zależności od kategorii, zapłacą zdający egzaminy państwowe na prawo jazdy. Do maksymalnych, przewidzianych ustawowo wysokości, podwyższyły już opłaty samorządy wojewódzkie Śląska i Podkarpacia. W ślad za rekomendacją Związku Województwa RP, chcą pójść inne sejmiki wojewódzkie.
Robert Horbaczewski
24.02.2023
Samorząd terytorialny
Wyrok Sądu Najwyższego z 27 maja 2022 r. zakończył wieloletnią sądową batalię przeciwko operatorowi platformy internetowej chomikuj.pl. Wyrok potwierdził, że zgodnie z unijnym prawodawstwem, operator serwisu umożliwiającego udostępnianie plików jego użytkownikom ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich.
Agata Witkowska
24.02.2023
Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze
Zarówno pracodawcom, jak i pracownikom może zależeć, aby konkretna umowa była zawsze i stale wykonywana jako praca zdalna poza biurem. W takich wypadkach istnienie ryzyka, że pomimo umówienia przy zawieraniu umowy druga strona mogłaby wiążąco wymusić przejście na pracę stacjonarną, byłoby zdecydowanie niekorzystne i to zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.
Jakub Bartoszewicz
24.02.2023
Prawo pracy

Coraz więcej emerytów nadal pracuje - każdy rok, to nawet o 15 proc. wyższe świadczenie

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Przybywa osób w wieku emerytalnym, które nadal pracują. Dominuje jednak łączenie pracy z pobieraniem świadczenia, a mniej popularne jest jeszcze późniejsze przechodzenie na emeryturę. Tymczasem ta druga forma jest korzystna zarówno dla systemu emerytalnego, jak i dla ubezpieczonego. Każdy rok opóźnienia odejścia na emeryturę może ją podwyższać nawet o 15 procent.
Grażyna J. Leśniak
24.02.2023
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Przychodnie będą miały obowiązek prowadzenia terapii bólu, u wszystkich pacjentów, którzy na niego cierpią. Lekarze będą obowiązkowo dokonywać oceny natężenia bólu i jego wpływu na jakość życia chorego. Na dostosowanie się do nowych przepisów wprowadzających jednolity standard postępowania z cierpiącym pacjentem podmioty lecznicze dostały pół roku.
Katarzyna Nocuń Katarzyna Redmerska
24.02.2023
Pacjent Opieka zdrowotna
W styczniu 2023 roku zarejestrowanych bezrobotnych było 857,6 tys. osób a stopa bezrobocia wyniosła 5,5 proc. – podał w czwartek GUS. Oznacza to jej wzrost z 5,2 proc. w grudniu 2022 r. Najwięcej bezrobotnych było w makroregionie wschodnim – 169,5 tys. osób, makroregionie północnym – 148,6 tys. osób i makroregionie południowym. Tam bez pracy było 136,7 tys. osób.
Grażyna J. Leśniak
23.02.2023
Rynek Prawo pracy

Pszczelarze też skorzystają z niższej stawki za prąd

Pomoc społeczna Małe i średnie firmy
Rolnicy prowadzący gospodarstwa pasieczne składające się z co najmniej 80 rodzin również skorzystają z rozwiązań mających ograniczyć drastyczny wzrost wysokości rachunków za energię elektryczną. Wynika to ze stanowiska resortu klimatu i środowiska. Warunkiem koniecznym jest jednak złożenie sprzedawcy odpowiedniego oświadczenia w terminie do 30 czerwca 2023 r.
Inga Stawicka
23.02.2023
Pomoc społeczna Małe i średnie firmy
Urząd Regulacji Energetyki opublikował maksymalne ceny dostaw ciepła, które będą obowiązywały od 1 marca do 31 grudnia br. To decyzja realizująca przepisy znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, według których ceny dla obiorców ciepła nie mogą być wyższe niż te z 30 września ubiegłego roku plus 40 proc.
Krzysztof Sobczak
23.02.2023
Rynek i konsument