Prawo.pl
Od 1 stycznia do 28 lutego 2023 roku pracodawcy mają poinformować osoby zatrudnione, które wcześniej złożyły pisemne deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, że od 1 kwietnia zaczną przekazywać za nich wpłaty, chyba że pracownicy ci ponownie złożą deklarację o rezygnacji z oszczędzania w PPK.
Grażyna J. Leśniak
30.12.2022
Prawo pracy PPK

Cyfrowo wykluczeni chcą tradycyjnie rozliczać się z ZUS

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Od 1 stycznia 2023 r. właściciele małych firm i osoby samozatrudnione, które same płacą składki, muszą korzystać z profilu informacyjnego ZUS. Tymczasem z powodu wieku i braku umiejętności cyfrowych niektórzy skarżą się na obowiązek składania miesięcznej deklaracji rozliczeniowej wyłącznie drogą elektroniczną. Według RPO w takich sytuacjach powinien być dopuszczony dotychczasowy sposób rozliczania.
Krzysztof Sobczak
30.12.2022
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Skazanie karne za przestępstwo podżegania do przemocy i szerzenia nienawiści wobec wspólnoty francuskich muzułmanów nie naruszyło prawa do wolności wyrażania opinii skarżącego - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. I przypomniał, że wolność wyrażania opinii z art. 10 Konwencji nie jest prawem bezwzględnym, ale podlega ograniczeniom wskazanym w art. 10 ust. 2 Konwencji.
Katarzyna Warecka
30.12.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
W 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie: od 1 stycznia i od 1 lipca. W porównaniu do roku 2022 płaca minimalna wzrośnie łącznie o 590 zł, a stawka godzinowa – o 3,80 zł. Zdaniem prawników, pracodawcy powinni nie tylko przygotować firmowe budżety na tę podwyżkę, ale i dokonać przeglądu siatki płac, by pozostali pracownicy nie czuli się niedocenieni.
Grażyna J. Leśniak
30.12.2022
Domowe finanse Prawo pracy Finanse
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnie, czy w postępowaniu egzekucyjnym można sprzedać bazę danych po to, by z uzyskanej kwoty zaspokoić wierzyciela. Haczykiem jest to, że sprzedaż ma się odbyć bez uzyskiwania zgody osób wpisanych do tej bazy. To pierwsze opublikowane pytanie prejudycjalne zadane przez polski sąd, dotyczące interpretacji przepisów RODO.
Monika Sewastianowicz
30.12.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO

Weryfikacja neosędziów, albo zapomnijmy o pieniądzach z KPO

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Prawie wszyscy politycy, poza partią Zbigniewa Ziobry, są za uzyskaniem przez Polskę dostępu do funduszy z Krajowego Planu Odbudowy, ale spór wokół spełnienia niezbędnych do tego warunków wydaje się nie do rozwiązania. Prezydent zablokował prace nad ustawą, bo nie zgadza się na kwestionowanie statusu powoływanych przez niego sędziów, ale właśnie tego oczekuje Komisja Europejska, zanim zdecyduje o odblokowaniu tych pieniędzy. 
Krzysztof Sobczak
29.12.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Spółka Allegro w niedozwolony sposób wykorzystywała pozycję rynkową, faworyzując własny sklep internetowy kosztem konkurencyjnych sprzedawców na platformie allegro.pl, a także bezprawnie przyznała sobie możliwość zmiany regulaminów, m.in. dotyczących usługi Smart. Prezes UOKiK wydał dwie decyzje, w których nałożył na firmę łącznie ponad 210 mln zł kar. Allegro nie zgadza się z tą decyzją i zapowiada odwołanie.
Krzysztof Sobczak
29.12.2022
Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Obowiązujący od 1 lipca br. w województwie podlaskim zakaz przebywania na obszarze 200 metrów od linii polsko-białoruskiej granicy nie będzie przedłużony po zakończeniu tego roku. Tak zdecydował wojewoda podlaski, który nie wyda nowego rozporządzenia w tej sprawie. Na podstawie poprzedniego rozporządzenia zakaz obowiązuje do końca grudnia.
Krzysztof Sobczak
29.12.2022
Administracja publiczna

Na mapie Polski przybędzie 15 nowych miast

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Miękinia, Jeżów, Dąbrowice, Rozprza, Ujazd, Książ Wielki, Czarny Dunajec, Latowicz, Bodzanów, Jastrząb, Jadów, Włodowice, Łopuszno, Piekoszów i Miasteczko Krajeńskie. Wszystkie te miejscowości staną się miastami od 1 stycznia 2023 roku. W czwartek premier Mateusz Morawiecki wręczył akty nadania praw miejskich nowym 15 burmistrzom.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
29.12.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Niezależnie od oświetlenia dziennego, w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. Przepisy nie określają częstotliwości wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia. Decyzję w tym zakresie musi podjąć pracodawca, który powinien mieć na uwadze zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Dorian Lesner
29.12.2022
BHP
Ministerstwo Finansów przedstawiło dane o wpływach z PIT za 2021 rok. Z danych wynika, że łączny dochód podatników płacących PIT przekroczył 1,1 bln zł. Co ważne, był to ostatni rok obowiązywania prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku, z czego skorzystało 21,5 mln podatników – pisze dr Antoni Kolek.
Antoni Kolek
29.12.2022
Domowe finanse PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Rok 2022 powoli odchodzi do historii. Nie zabrakło w nim ciekawych, nowych zjawisk na rynku pracy oraz kontynuacji trendów z ostatnich lat. Dużemu zapotrzebowaniu na pracowników i pozytywnym tendencjom towarzyszyły duże wyzwania, związane m.in. z inflacją czy wojną w Ukrainie – podsumowują mijający rok eksperci Pracuj.pl.
Grażyna J. Leśniak
29.12.2022
Rynek Prawo pracy
Zakończenie lub podjęcie zatrudnienia w trakcie roku skutkuje koniecznością proporcjonalnego rozliczenia urlopu wypoczynkowego, ale nie dotyczy to pracowników w ich pierwszym roku pracy na podstawie stosunku pracy w życiu. W praktyce niesie to za sobą różne problemy i niedogodności, często także większe „obciążenie” obowiązkiem rozliczenia urlopu pracodawcy wcześniejszego niż tego, z którym kolejno w roku pracownik zawiera umowę.
Marek Rotkiewicz
29.12.2022
Prawo pracy
Koniec rządowej tarczy antyinflacyjnej oznacza, że wygasną dotychczasowe preferencje w VAT dla paliw, gazu i energii elektrycznej. Ministerialne rozporządzenie utrzymuje natomiast zerową stawkę na żywność i pomoc dla Ukrainy. Gospodarstwa domowe o niskich dochodach będą mogły jednak odzyskać kwotę VAT od gazu.
Paweł Rochowicz
29.12.2022
VAT Akcyza

Projekt ustawy o ochronie ludności wciąż budzi opór samorządów

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziło do najnowszej wersji projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej 85 poprawek sugerowanych przez samorządy. Te jednak nadal negatywnie oceniają projekt. Punktem spornym są dwa stany nadzwyczajne, które przewiduje projekt, oraz ich konsekwencje dla obywateli i samorządów.
Robert Horbaczewski
29.12.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Nowe prawo - jak oszczędzać prąd w 2023 roku

Rynek i konsument Domowe finanse Administracja publiczna Prawo gospodarcze Energetyka
Urzędy administracji rządowej i samorządowej, a także uczelnie i instytucje kultury muszą w ciągu 2023 roku zredukować zużycie energii elektrycznej o 10 procent. Do końca marca powinny złożyć sprawozdanie o oszczędnościach w grudniu br. Gospodarstwa domowe mogą redukować zużycie dobrowolnie, w zamian za co mogą liczyć na upust w opłatach za prąd.
Paweł Rochowicz
28.12.2022
Rynek i konsument Domowe finanse Administracja publiczna Prawo gospodarcze Energetyka
Na stronach internetowych Prezydenta RP oraz niektórych ministerstw nie są publikowane odpowiedzi na petycje kierowane przez obywateli. Tymczasem przepisy nakładają na urzędy obowiązek publikowania informacji o sposobie załatwienia petycji. RPO prosi szefa Kancelarii Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów o wyjaśnienia i wnioskuje o zmianę przepisów.
Robert Horbaczewski
28.12.2022
Administracja publiczna

Trudno o pracę dla niepełnosprawnych z wysokimi kwalifikacjami

Pomoc społeczna Prawo pracy Niepełnosprawność
Osoby z niepełnosprawnościami, m.in. które mają wysokie kwalifikacje i znają języki obce, skarżą się na niemożność znalezienia odpowiedniego zatrudnienia. Dostają bowiem oferty pracy głównie w ochronie lub firmach sprzątających. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk prosi o zajęcie stanowiska w tej sprawie przez minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg.
Krzysztof Sobczak
28.12.2022
Pomoc społeczna Prawo pracy Niepełnosprawność
Prosument lokatorski - to nowa instytucja dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, dzięki której będzie można odzyskać 100 proc. wartości energii przekazanej do systemu energetycznego i otrzymać 50 proc. dofinansowania na instalację paneli fotowoltaicznych. Wprowadzenie takiego rozwiązania zapowiada Ministerstwo Rozwoju i Technologii jako kolejną zachętę do stosowania odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym fotowoltaiki w Polsce.
Krzysztof Sobczak
28.12.2022
Budownictwo Nowe technologie
Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po agresji Rosji, nie muszą przedkładać oryginałów swych dyplomów, by je nostryfikować. Taki obowiązek mają zaś ci, którzy opuścili Ukrainę przed 24 lutego 2022 r. A też nie mogą wrócić do swojego kraju - wskazuje RPO. MEiN wyjaśnia, że mogą oni skorzystać z programu Europejski Paszport Kwalifikacji dla Uchodźców.
Grażyna J. Leśniak Monika Sewastianowicz
28.12.2022
Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą Ukraina
Zachowania banku polegające na niewykreśleniu kredytobiorcy z Centralnej Bazy Danych – Bankowego Rejestru, naruszyły dobra osobiste powoda w postaci godności i poczucia bezpieczeństwa. Powód został napiętnowany jako niesolidny dłużnik. Naruszenie dóbr osobistych powoda było działaniem bezprawnym - orzekł Sąd Najwyższy. Dlatego wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie został wydany z rażącym naruszeniu prawa i został uchylony.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.12.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości RODO
Najmniejsze podmioty zatrudniające, będące mikroprzedsiębiorcami, gdy wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, mogą skorzystać z ustawowego zwolnienia z obowiązku stosowania przepisów ustawy o PPK. Jednak ponowny autozapis w pierwszym kwartale 2023 roku będzie także ich dotyczył. Piszą o tym Agnieszka Łukawska i dr Antoni Kolek.
Agnieszka Łukawska Antoni Kolek
28.12.2022
Domowe finanse PPK
Od 1 stycznia pracodawca będzie musiał powiadomić pracowników o treści wykazu stanowisk, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz o wpisaniu lub odmowie wpisania do ewidencji pracowników wykonujących te prace. W przypadku nieumieszczenia stanowiska pracy, na którym zatrudniony wykonuje pracę w tym wykazie lub nieumieszczenia go w ewidencji, pracownikowi będzie przysługiwała skarga do PIP.
Grażyna J. Leśniak
28.12.2022
Emerytury i renty Prawo pracy
WSA, stwierdzając wbrew temu, czego żądał skarżący i wbrew treści skargi, że zarówno wierzytelność, jak i środki otrzymane w wyniku jej realizacji powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, wyszedł poza skargę. Przekroczył zatem uprawnienie, które daje mu prawo. Do takiego wniosku doszedł niedawno Naczelny Sąd Administracyjny w ciekawej sprawie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu przy rozbiórce World Trade Center.
Wiesława Moczydłowska
28.12.2022
Prawnicy Ordynacja PIT Doradca podatkowy

Najem 2023 - czas na analizę umów z najemcami

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Nowy rok przynosi istotne zmiany w zakresie opodatkowania wynajmu nieruchomości. Eksperci radzą, żeby podatnicy przeanalizowali umowy z najemcami i dokonali w nich ewentualnych zmian, tak aby sprecyzować, że koszty mediów, które fizycznie opłaca wynajmujący, są zwracane przez najemcę. Tego rodzaju zapisy pozwolą na wyłączenie tych kwot z zakresu przychodów podlegających opodatkowaniu.
Wiesława Moczydłowska
28.12.2022
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Rządowy fundusz ma wspierać bezdomnych

Pomoc społeczna Administracja publiczna
W 2023 roku na walkę z problemem bezdomności Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekaże 5,5 mln zł, które mają być wydane m.in. na profilaktykę, wsparcie osób zmagających się z kryzysem bezdomności, a także wspieranie innowacyjnych rozwiązań w obszarze ich aktywizacji społecznej i zawodowej. Minister Marlena Maląg podpisała nową wersję programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.
Krzysztof Sobczak
27.12.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna
Rząd chce, by od 1 marca 2023 roku emerytura podstawowa, stanowiąca podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, została powiązana z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych i stanowiła jej 90 proc. Nowością jest też 0,5-proc. dodatek do emerytury za każdy rok opłacania składki, który mają dostać rolnicy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający wielkoobszarowe gospodarstwa rolne.
Grażyna J. Leśniak
27.12.2022
Finanse publiczne Emerytury i renty
Państwa członkowskie powinny dostosować swoje prawo do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który znacznie zawęża sposoby przetwarzania danych dotyczących przelotu pasażera przez państwa członkowskie Unii Europejskiej - uważa Europejska Rada Ochrony Danych (EROD). Według Rady przetwarzanie danych PNR w wielu, jeśli nie większości państw członkowskich, nie jest całkowicie zgodne z unijną dyrektywą.
Krzysztof Sobczak
27.12.2022
RODO
W okresie od stycznia do września 2022 roku o prawie 200 proc. w stosunku do 2021 roku wzrosła liczba osób skontrolowanych pod kątem wykorzystania zwolnień lekarskich. Najwięcej kontroli ZUS przeprowadził w województwie małopolskim, mazowieckim i dolnośląskim. Zwiększył się też odsetek (o prawie 29 proc.) osób pozbawionych prawa do zasiłku, a o prawie 40 proc. wzrosła kwota cofniętych zasiłków w wyniku kontroli.
Grażyna J. Leśniak
27.12.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Gdy świąteczny prezent jest nietrafiony, albo jeśli zamówiony produkt nie dotarł na czas - jeden i drugi można oddać, ale zasady zwrotu są nieco odmienne. Zakup online można zwrócić zawsze, natomiast produkt kupiony w sklepie stacjonarnym tylko za zgodą sprzedawcy. O tym, jak to skutecznie zrobić, doradza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Krzysztof Sobczak
27.12.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument