Prawo.pl
Czternastki zostaną wypłacone w terminach wypłat emerytury lub renty. We wrześniu emeryci i renciści mogą spodziewać się na swoich kontach bankowych wyższych niż zwykle przelewów. Oprócz świadczenia podstawowego otrzymają również kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. czternastą emeryturę (czternastkę) – poinformował we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
29.08.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty
Pracodawcy poszukujący na rynku najlepszych talentów coraz częściej sięgają po narzędzia, które już na etapie procesu rekrutacyjnego pozwolą uniknąć lub zminimalizować ryzyko błędu rekrutacyjnego. W ostatnich latach bardzo popularne stały się wszelkiego rodzaju testy osobowości. Są pomocne zwłaszcza w przypadku obsadzania ról kierowniczych, bazujących na pracy zespołowej lub kontakcie z klientem. Jednym z takich narzędzi jest Test Talentów Gallupa.
Grażyna J. Leśniak
29.08.2023
Prawo pracy HR Rynek pracy
Od 25 sierpnia 2023 r. Komisja Europejska może egzekwować nowe przepisy regulujące usługi cyfrowe. Rozporządzenie w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) to przełomowy unijny akt prawny regulujący odpowiedzialność firm technologicznych za treści publikowane na platformach internetowych oraz gwarantujący ochronę użytkowników przed nadużyciami, m.in. takimi, wynikającymi z nieprawidłowego przetwarzania ich danych.
Magdalena Krawczyk
29.08.2023
Rynek i konsument Nowe technologie
Przyjęte kryteria naboru do programu wyłączają z kręgu wnioskodawców mężczyzn w wieku od 30 do 49 lat - twierdzi RPO. Dochodzi tym samym do zróżnicowania sytuacji określonych podmiotów prawa ze względu na płeć i wiek. Według PUP, kryteria wskazują jedynie na szczególną potrzebę objęcia wsparciem osób w wymienionych grupach i nie uniemożliwiają udziału w projekcie osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie, które nie należą do tych grup.
Grażyna J. Leśniak
29.08.2023
Rynek Prawo pracy
Prywatne wyszukiwarki ksiąg wieczystych zarejestrowane na Seszelach i innych równie egzotycznych wyspach, to w Polsce dochodowy biznes. Ich właściciele zarabiają krocie dzięki stworzeniu możliwości przeglądania ksiąg po adresie. Prawnicy nie mają wątpliwości, że naruszają prawo, ale jednocześnie korzystają z ich usług, bo im to ułatwia pracę. Ich zdaniem nie byłoby problemu, gdyby przeglądarka ksiąg wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości pozwalała wszystkim wyszukiwać księgi po adresie.
Renata Krupa-Dąbrowska
29.08.2023
Nowe technologie RODO Nieruchomości

Wynagrodzenia w budżetówce mają rosnąć razem z pensją minimalną

Finanse publiczne Administracja publiczna Policja Prawo pracy
W 2024 roku liczba osób pracujących za minimalne wynagrodzenie może nawet przekroczyć 4 miliony, a płaca minimalna może osiągnąć około 55 proc. przeciętnego wynagrodzenia – wynika z wstępnych szacunków związkowców i pracodawców. Nie dziwi więc, że w budżetówce narasta wzburzenie. Zdaniem prawników konieczne jest wprowadzenie mechanizmu wzrostu płac podobnego do minimalnej płacy. Proponują wprowadzenie waloryzacji.
Grażyna J. Leśniak
29.08.2023
Finanse publiczne Administracja publiczna Policja Prawo pracy
Na każdego czwartoklasistę przypadać będzie jeden laptop i to nawet, jak rodzice ucznia nie chcą nowego komputera, bo np. ich dziecko jeden już ma. W takiej sytuacji sprzęt nie stanie się ich własnością, a zostanie przekazany w użyczenie. Ta forma będzie się jednak wiązała ze wszystkimi konsekwencjami. Gdy uczeń zmieni szkołę, pojawi się konieczność zwrotu komputera.
Monika Sewastianowicz
29.08.2023
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Posłowie z komisji deregulacyjnej uznali, że przy wydawaniu pozwolenia na broń policja niewłaściwie interpretuje przesłankę „nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego”. Posłowie chcą też pozbawić komendantów wojewódzkich policji prawa wnoszenia odwołania od orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego wnioskującego. Przeciwny jest prokurator generalny.
Robert Horbaczewski
29.08.2023
Prawo karne Administracja publiczna
O kolejne 100 mln zł rząd zwiększył pule środków w trzeciej edycji programu "Moja woda". Za pośrednictwem funduszy wojewódzkich mogą otrzymać do 6 tys. zł dotacji na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania czy innego wykorzystywania wód opadowych oraz na koszty adaptacji elementów już istniejących.
Robert Horbaczewski
28.08.2023
Środowisko Administracja publiczna
Zespół Downa ma znaleźć się na liście chorób rzadkich, które uprawnią do otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności na stałe. Wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik zaprzecza doniesieniom medialnym mówiącym, że tak nie jest. Na razie listy nie ma i jak pisaliśmy ostatnio w serwisie Prawo.pl, jest ona w konsultacjach w MZ i może się jeszcze zmienić.
Beata Dązbłaż
28.08.2023
Pacjent Niepełnosprawność
Perspektywa finansowa 2014-2020 dobiega końca, a wraz z nią duża część projektów unijnych. O czym beneficjenci muszą pamiętać w zakresie rozliczenia projektu, aby uniknąć kar finansowych – wyjaśnia Agnieszka Myszka, zastępca dyrektora Działu Obsługi Projektów Europejskich i Krajowych Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju.
Agnieszka Myszka
28.08.2023
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Wprowadzenie nowych obowiązków informacyjnych i dotyczących etykietowania, bardziej restrykcyjne zasady spełniania wymogów bezpieczeństwa i obowiązkowa zawartość materiałów z recyklingu na określonym poziomie - to najważniejsze zmiany, które wprowadzi unijne rozporządzenie bateryjne. Większość przepisów ma zacząć obowiązywać w państwach członkowskich od 18 lutego 2024 r.
Inga Stawicka
28.08.2023
Rynek Prawo europejskie
Dane kredytobiorców, którzy zgłosili swoją wierzytelność względem Getin Noble Bank do Krajowego Rejestru Zadłużonych są widoczne, bo takie są przepisy. Na pewno więc warto zastanowić się nad ewentualnymi ich zmianami, ale tu nie wystarczą zmiany techniczne (czyli odcięcie dostępu do akt), lecz potrzebna jest interwencja ustawodawcy. Zadanie nie jest proste – trzeba bowiem pogodzić zasadę prawa do sądu i jawności postępowania z zasadą ochrony danych osobowych - pisze dr Bartosz Sierakowski.
Bartosz Sierakowski
28.08.2023
Banki Kredyty frankowe

Dodatkowy urlop dla weterana

Prawo pracy Małe i średnie firmy Wojsko
Weteranom działań poza granicami kraju oraz weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, pozostającym w stosunku pracy, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy. Dodatkowe, płatne 5 dni urlopu rocznie nie jest rozliczane według standardowych zasad dotyczących urlopu wypoczynkowego. Niewykorzystany nie przechodzi na rok kolejny, a w razie zmiany zatrudnienia nie jest ustalany proporcjonalnie i nie jest rozliczany ekwiwalentem pieniężnym. Piszemy o tym również w Legal Alert.
Marek Rotkiewicz
28.08.2023
Prawo pracy Małe i średnie firmy Wojsko
Choć w najbliższym czasie nie możemy raczej spodziewać się zmian w obowiązujących przepisach, to Komisja Europejska zadeklarowała jednoznaczne poparcie dalszego ograniczenia wykorzystywania zwierząt do testów. W stanowisku, które jest odpowiedzią na europejską inicjatywę obywatelską, szczegółowo wskazano także elementy strategii, która ma zapewnić wyeliminowanie takich działań w jak najszerszym zakresie.
Inga Stawicka
28.08.2023
Rynek i konsument Prawo europejskie
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że nie ma dziś przepisów, które umożliwiłyby uchylenie prawomocnego mandatu, gdy przy jego wymierzaniu funkcjonariusz dopuścił się rażącego naruszenia prawa, mającego istotny wpływ na postępowanie. Chodzi o kwestię, w której przez półtora roku policjanci z powiatu warszawskiego wystawili kierowcom 75 mandatów karnych za przekroczenie prędkości, posługując się laserowymi miernikami bez ważnych świadectw legalizacji.
Krzysztof Koślicki
27.08.2023
Drogi Domowe finanse
Uwaga na połączenia z numerem 801 055 055. W trakcie rozmowy oszuści próbują uzyskać informację o uzyskiwanym wynagrodzeniu za pracę i numerze rachunku bankowego podatnika, na który jest ono wypłacane. Krajowa Informacja Skarbowa i urzędy skarbowe nie prowadzą telefonicznej weryfikacji rozliczeń pracodawców i nie zbierają w ten sposób informacji o dochodach podatników.
Krzysztof Koślicki
26.08.2023
Domowe finanse Doradca podatkowy
Oskarżony podjął decyzję o realizacji swojej fantazji seksualnej pod wpływem seksualnego podniecenia, uniesienia podczas fizycznego zbliżenia z partnerką i był przekonany o braku przeciwskazań dla zdrowia partnerki. Naruszył reguły ostrożności i spowodował skutek, który mógł przewidzieć, a zatem nie należy mu się kara wyższa niż pięć miesięcy więzienia – orzekł sąd II instancji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.08.2023
Prawo karne
Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych, którzy mimo ukończenia 60 lat są aktywni zawodowo, nie powinni pochopnie podejmować decyzji o wypłacie oszczędności z tego programu. Muszą pamiętać, że jeśli to zrobią, żadne nowe wpłaty nie zasilą już ich rachunków PPK, choćby wypłatę rozpoczęli tylko z jednego z nich.
Małgorzata Jankowska
26.08.2023
Domowe finanse Emerytury i renty PPK
Prywatni właściciele, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, powinny dokładnie sprawdzać przed wywieszeniem na fasadach i ścianach budynków tablic reklamowych, jakie są granice ich działek ewidencyjnych. Przez przypadek mogą one zajmować pas drogowy, za co grozi kara pieniężna. Przekonała się o tym spółka ze stolicy. Po długiej batalii w sądzie udało się jej jednak uniknąć kary, ale tylko dlatego, że zdaniem sądu wyliczenia urzędników były nieprawidłowe.
Michał Kosiarski
26.08.2023
Drogi Nieruchomości
Tzw. "ustawa Kamilka", czyli nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw, która częściowo wejdzie w życie 28 sierpnia, wprowadza do polskiego systemu nowe standardy, które mają chronić małoletnich przed przemocą. Nad ich realizacją mają czuwać eksperci, powołani m.in. w ramach Zespołu do Spraw Ochrony Małoletnich. Jego członkowie będą powoływani na czteroletnią kadencję.
Barbara Modzelewska Inga Stawicka
26.08.2023
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Od ogłoszenia upadłości Getin Noble Bank zmieniły się zasady dochodzenia roszczeń. Obecnie możliwe jest to wyłącznie poprzez formalne zgłoszenie wierzytelności w trybie przepisów prawa upadłościowego. Co prawda minął już termin 30 dni na skorzystanie z uprawnienia do nieodpłatnego zgłoszenia wierzytelności, jednak nic straconego. Zgłaszać wierzytelności można nadal, choć wiąże się to z koniecznością uiszczenia tzw. zryczałtowanych kosztów postępowania - piszą Jakub Antkowiak i Lidia Szofińska, adwokaci.
Jakub Antkowiak Lidia Szofińska
26.08.2023
Banki Kredyty frankowe
Placówki pocztowe, minibiblioteki, centra kultury, a nawet domy pogrzebowe - właściciele sklepów chwytają się różnych sztuczek, by ominąć zakaz handlu w niedzielę. Pomocna w tym względzie jest automatyzacja, zakupy można zrobić, korzystając z kasy samoobsługowej. Jest jednak jeden problem - nie jest to opcja dla kupujących alkohol, bo nie zapewnia możliwości weryfikacji wieku.
Monika Sewastianowicz
26.08.2023
Zdjęcie, relacja na media społecznościowe, stream z wycieczki będzie mógł się wkrótce skończyć utratą aparatu lub telefonu, a w najlepszym wypadku - niezbyt przyjemną rozmową z policją. Złamanie zakazu fotografowania obiektów wojskowych i innych budynków - np. mostów czy torów, będzie wykroczeniem. Lista obiektów jest otwarta, a definicja szeroka - może objąć np. Wawel lub Kolumnę Zygmunta, co nieco zepsułoby turystyczne wyjazdy.
Monika Sewastianowicz Robert Horbaczewski
26.08.2023
Organizator FEST Festival odwołał wydarzenie, które miało odbyć się w dniach 9-13 sierpnia, jako przyczynę wskazując niespodziewanie małą sprzedaż biletów. To problem dla osób, które już bilety kupiły i zarezerwowały noclegi, a także dla wolontariuszy, którzy wpłacili kaucję. Na zwrot pieniędzy za opłacone bilety wstępu czekają tysiące osób - wiele zależy od platformy, na jakiej kupili bilet.
Anna Glas Magdalena Niedźwiecka
25.08.2023
Prawo cywilne Domowe finanse
Dużą zmianą był także zakaz dotyczący stosowania lilialu. Rynek kosmetyczny stoi zatem obecnie przed wieloma wyzwaniami i koniecznością dynamicznego dostosowywania się, stąd także istotne jest śledzenie procesu legislacyjnego w celu dobrego przygotowania oferty i działalności zgodnej z przepisami - pisze dr Joanna Uchańska, radczyni prawna i partnerka w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.
Joanna Uchańska
25.08.2023
Rynek i konsument Prawo europejskie

Gminy i powiaty łatwiej zlecą prowadzenie mieszkań treningowych i wspomaganych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepełnosprawność
Więcej podmiotów będzie mogło prowadzić mieszkania treningowe i wspomagane. Gminom i powiatom mają łatwiej zlecać takie zadanie - wynika z nowelizacji ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw. W ustawie pozostał jednak zapis, któremu sprzeciwiała się strona społeczna, mówiący o tym, że z tych form mieszkalnictwa nie będą mogły skorzystać osoby wymagające całodobowej opieki.
Beata Dązbłaż
25.08.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepełnosprawność
Przepisy nie przewidują sytuacji, w których następuje „wyzerowanie” limitu umów na czas określony – skutkuje to tym, że wliczeniu do niego podlegają umowy o pracę na czas określony nawet po wieloletniej przerwie we współpracy. Tak jest w każdym przypadku umowy zawartej nie wcześniej niż 22 lutego 2016 r., która nie należy do katalogu umów nielimitowanych. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.
Marek Rotkiewicz
25.08.2023
Prawo pracy
Mniej za prąd dostarczany do części wspólnych nieruchomości zapłacą również wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, które mają zawarte umowy z gwarancją stałej ceny. Sejm uchwalił wrzutkę w tej sprawie. Ceny energii elektrycznej zostaną zamrożone z mocą wsteczną od 1 stycznia 2023 r.
Renata Krupa-Dąbrowska
25.08.2023
Nieruchomości Energetyka
Brak kasku u rowerzysty może skończyć się obniżeniem dla niego odszkodowania od ubezpieczyciela OC sprawcy z powodu przyczynienia się do szkody. Pod uwagę jednak brane się różne czynniki, takie jak m.in. wiek rowerzysty, osiągana przez niego prędkość czy droga, którą się porusza. I brak zabezpieczenia głowy u małoletniej cyklistki poruszającej się wiejską drogą nie został uznany przez SN za przyczynę do obniżenia odszkodowania.
Regina Skibińska
25.08.2023
Prawo cywilne