Prawo.pl
Izba Cywilna Sądu Najwyższego coraz częściej odmawia przyjęcia do rozpoznania skarg kasacyjnych banków w sprawie unieważniania zapisów w umowach frankowych. Sędziowie tej Izby stwierdzają, że orzeczenia TSUE są jasne: w razie stwierdzenia przez sąd abuzywności klauzuli umownej lub jej fragmentu, w sytuacji gdy nie istnieje możliwość dalszego wykonywania umowy, nieważność powinna zostać orzeczona co do zasady.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.04.2023
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Nowe informacje w sprawie afery GetBack - śledczy ze stołecznej prokuratury regionalnej domagają nawet 10 lat więzienia dla szeregowych pracowników szczecińskich oddziałów Idea Banku. Jeśli sąd przychyli się do ich wniosku, pośrednio potwierdzi, że oskarżeni powinni być świadomi nieprawidłowości, których nie dostrzegła Komisja Nadzoru Finansowego. Proces ruszył w środę.
Krzysztof Sobczak Renata Krupa-Dąbrowska
19.04.2023
Prawo karne Finanse
Wstępną, planowaną datą zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego jest koniec czerwca tego roku - powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że obecnie sytuacja epidemiczna w Polsce ulega systematycznej poprawie" i resort "przymierza się" do zniesienia obowiązku noszenia maseczek w aptekach.
Krzysztof Sobczak
19.04.2023
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Branża informatyczna mocno odczuwa skutki zatorów płatniczych, ale w porównaniu do poprzedniego roku, systematycznie rosną też długi samych informatyków. Obecnie wynoszą ok. 230,3 mln zł, a więc w porównaniu do marca zeszłego roku są wyższe o niemal 22 proc. Największe długi branża ma wobec instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.
Inga Stawicka
19.04.2023
Rynek
Nastolatek, który jest oskarżony będzie mógł wnioskować o to, by na rozprawie był obecny jego przedstawiciel ustawowy lub osoba, pod której pieczą pozostaje, taką rolę będzie mogła też odgrywać osoba/pełnoletnia wskazana przez przewodniczącego. Takie wsparcie ma mieć też podejrzany, który nie ukończył 18 lat, w trakcie prowadzonych z nimi czynności - prezydent podpisał właśnie pakiet zmian w procedurze karnej i Kodeksie karnym.
Krzysztof Sobczak Patrycja Rojek-Socha
19.04.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Aż 93 proc. kobiet reprezentujących sektor finansowy wskazuje, że kariera jest dla nich ważna lub bardzo ważna. Jednocześnie 94 proc. pań ocenia, że w ich sektorze występują bariery mające wpływ na przebieg kariery zawodowej kobiet - wynika z 4. edycji badania „Kobiety w finansach”. Co więcej, pomimo rosnącej liczby wdrażanych programów rozwojowych i polityk dotyczących zarządzania różnorodnością, kobiety pracujące w branży finansowej relatywnie rzadko osiągają najwyższe stanowiska.
Grażyna J. Leśniak
19.04.2023
Prawo pracy Finanse
Większość Polaków dokonała już rozliczenia PIT za 2022 rok. W kwietniu rozliczyć zamierza się zaledwie 18 proc. podatników. Okazuje się, że najpopularniejszą formą rozliczenia podatku jest usługa Twój e-PIT. Korzysta z niej ponad połowa Polaków - takie dane wynikają z badania KPMG w Polsce. Co ciekawe, 4 na 10 podatników nie wie, że Polski Ład wprowadził przepisy, które wpłynęły na rozliczenie podatku za 2022 rok.
Krzysztof Koślicki
19.04.2023
Domowe finanse PIT

Termin zwrotu PIT zależy od sposobu rozliczenia

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Najdłużej na zwrot nadpłaty w PIT za 2022 rok będą czekać podatnicy, którzy wyślą wypełnione zeznanie podatkowe w formie papierowej. Ustawowy termin zwrotu wynosi w takim przypadku trzy miesiące. Znacznie krócej na zwrot będą czekać jednak te osoby, które rozliczą się z fiskusem w formie elektronicznej. Sezon składania rocznych PIT za 2022 roku mija 2 maja 2023 roku.
Krzysztof Koślicki
19.04.2023
Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Wyjazd do sanatorium oferującego nowoczesne zabiegi może być wkrótce w zasięgu tylko bogatszej części społeczeństwa. Organizacje uzdrowiskowe podniosły alarm, że taki będzie efekt rządowych reform. W odpowiedzi udzielonej Prawo.pl Ministerstwo Zdrowia zaznacza jednak, że nie planuje zmian w systemie częściowej odpłatności pacjenta za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym. Wcześniej resort zdrowia sygnalizował takie zmiany.
Katarzyna Nocuń
19.04.2023
Pacjent Finansowanie zdrowia
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dość obszernie wylicza czyny będące deliktami nieuczciwej konkurencji. Jak jednak rozpoznać czyny, których ustawa nie definiuje jasno i wprost jako deliktów, a które bez wątpienia szkodzą naszej działalności, a także - jak się przed takimi czynami bronić? - zastanawiają się Marcin Wnukowski i ​Justyna Dereszyńska z Squire Patton Boggs.
Justyna Dereszyńska Marcin Wnukowski
19.04.2023
Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do marszałków Sejmu i Senatu o rozważenie konieczności zmiany przepisów Kodeksu wyborczego w celu usunięcia ograniczenia czasowego liczenia głosów w zagranicznych obwodach głosowania. Komisje te mają 24 godziny od zakończenia głosowania na policzenie głosów. Jeśli w tym czasie nie przekażą wyników głosowania do komisji okręgowych, to głosowanie w tych obwodach uważa się za niebyłe.
Robert Horbaczewski
18.04.2023
Samorząd terytorialny Wybory

Ulepszenie środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców dotknie również podatków

Ordynacja Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów CIT Doradca podatkowy
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Przewiduje on również zmiany w prawie podatkowym. Chodzi przede wszystkim o ordynację podatkową, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek rolny, leśny i przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Krzysztof Koślicki
18.04.2023
Ordynacja Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów CIT Doradca podatkowy
Wdrażając przepisy dyrektywy unijnej ustawodawca pozwolił pracownikom ubiegać się o bardziej stabilne i przewidywalne warunki zatrudnienia. Jednak takie korzyści niosą za sobą utrudnienia dla pracodawców, którzy w trosce o interesy firmy mogą zmienić swoją politykę i dążyć do korzystania z pozapracowniczych form zatrudnienia, np. na kontraktach B2B. Nowe przepisy to także kolejne obciążenie dla działów kadr i płac.
Grażyna J. Leśniak
18.04.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Producenci piwa wprowadzają bardziej czytelne i widoczne dla konsumentów oznaczenia odpowiedzialnościowe, na opakowaniach piwa i w przekazach reklamowych. Dotychczasowe znaki z hasłami „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich” oraz „W ciąży nie piję alkoholu” zastąpią piktogramy, ilustrujące te przekazy. Zmiana obejmie również zyskujące na popularności „zerówki”, na których pojawi się znak „18+”.
Krzysztof Sobczak
18.04.2023
Rynek i konsument Opieka zdrowotna
Jeżeli przekazanie ciężko chorej osoby może wiązać się dla niej z ryzykiem nieludzkiego lub poniżającego traktowania, którego to ryzyka nie można w rozsądnym terminie wykluczyć, wykonujący nakaz aresztowania organ nie może go wykonać - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dodał jednak, że trzeba to sprawdzić i rozmawiać o innym terminie przekazania.
Krzysztof Sobczak
18.04.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Myśliwi nie będą musieli przechodzić obowiązkowych badań okresowych lekarskich i psychologicznych - wynika z nowelizacji ustawy o broni i amunicji. Przepis znalazł się w przyjętej 14 kwietnia przez Sejm ustawie likwidującej zbędne bariery administracyjne i prawne. Ustawa czeka na podpis prezydenta. Przeciwnicy zmian uważają, że Sejm uległ naciskom myśliwskiego lobby, dając tej grupie kolejny przywilej, kosztem bezpieczeństwa publicznego.
Regina Skibińska
18.04.2023
Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Jeśli usługi bezpłatnego ładowania samochodu są dostępne dla wszystkich klientów, nie muszą oni płacić podatku. Przychód z nieodpłatnych świadczeń w takim przypadku nie powstanie. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w oczekiwanej od dawna przez branżę e-pojazdów interpretacji. Zdaniem ekspertów, stanowisko skarbówki może mieć jeszcze szersze zastosowanie.
Krzysztof Koślicki
18.04.2023
PIT Doradca podatkowy Finanse
Pracodawcy, którzy nie wdrożyli u siebie kodeksowej pracy zdalnej, zaczynają być pod coraz większą presją pracowników, którzy naciskają na jej wprowadzenie. Są gotowi zrezygnować z ryczałtu, byle tylko móc tak pracować - więcej niż 24 dni w roku kalendarzowym, jak to przewiduje przepis o pracy zdalnej okazjonalnej. Zdania prawników są podzielone. Dominuje jednak pogląd, że zwrot kosztów jest obowiązkowy.
Grażyna J. Leśniak
18.04.2023
Prawo pracy
Projekt kompleksowych zmian prawnych dla przedsiębiorców, nad którym pracuje obecnie resort rozwoju, przewiduje m.in. ograniczenie szeregu postępowań do jednej instancji. Teoretycznie chodzi o usprawnienie procedur, jednak zdaniem prawników część propozycji jest wątpliwa i stwarza ryzyko naruszenia praw stron. Obawy budzi też samo ograniczanie możliwości odwołań od rozstrzygnięć organów i kierunek zmian.
Inga Stawicka
18.04.2023
Prawo gospodarcze
Intencją powodów było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, ale też zapewnienie przyszłości trojgu swych dzieci. Wynajmując lokale, zapewniali sobie środki na spłatę kredytów. Zarazem nie sposób uznać, by kredytobiorcy nadużyli swoich praw w sytuacji, gdy bank doprowadził do zawarcia umowy kredytowej o narzuconej im treści, która naraziła ich na nieograniczone ryzyko wahań waluty indeksacji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.04.2023
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał karę ponad 60 mln zł dla Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci sklepów Biedronka. Według UOKiK, który nałożył na firmę tę karę, wprowadzała ona konsumentów w błąd skąd pochodzą warzywa i owoce oferowane w jej sklepach, co mogło wpłynąć na decyzję zakupowe konsumentów. Spółka odwołała się do sądu, bo uważała decyzję za nieproporcjonalną i dyskryminującą.
Robert Horbaczewski Krzysztof Sobczak
17.04.2023
Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

W ustawie o jakości nie chodzi o dobro pacjenta

Opieka zdrowotna Zawody medyczne Zarządzanie
Ministerstwo Zdrowia to oblężona twierdza, z której minister Adam Niedzielski forsuje kontrowersyjne przepisy nie licząc się z tymi, których dotyczą. Mydli przy tym oczy opinii publicznej opowieściami o złych lekarzach i dobrym ministrze, który walczy o dobro pacjentów. Resortowy pomysł na rejestr zdarzeń niepożądanych tej narracji nie uwiarygadnia. Bez przekonania do niego medyków, system nie zadziała, a opór jest ogromny. I nie da się go wytłumaczyć „korporacyjnymi interesami”.
Katarzyna Nocuń
17.04.2023
Opieka zdrowotna Zawody medyczne Zarządzanie
Działania samorządów nie były wystarczające, aby skutecznie ograniczać zabudowę terenów zagrożonych powodzią. Potencjalni inwestorzy nie mieli więc rzetelnych informacji o zagrożeniu powodziowym w miejscu planowanej inwestycji. Samorządy zaś świadomości kosztów, jakie będą musiały ponieść z tytułu inwestycji w infrastrukturę chroniącą mieszkańców przed podtopieniami i powodziami – ocenia NIK.
Maria Dec-Kiełb
17.04.2023
Samorząd terytorialny Budownictwo Kontrola zarządcza
Początek 2023 roku jest rekordowy pod względem pobierania przez Polaków L4. W samym tylko styczniu i lutym zarejestrowano ponad 5 milionów zwolnień lekarskich, co stanowi wzrost aż o 16 proc. względem ubiegłego roku. Pracodawcy coraz częściej więc decydują się na pojedyncze kontrole pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich. W 2022 roku takich kontroli było aż o 55 proc. więcej niż jeszcze rok wcześniej.
Grażyna J. Leśniak
17.04.2023
Ubezpieczenia społeczne
Sprzedaż nieruchomości przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej przeważnie oznacza dla sprzedającego spory zarobek. Może też spowodować niemały kłopot – z tak uzyskanego dochodu trzeba się rozliczyć z urzędem skarbowym. Sprawę utrudnia fakt, że należny podatek trzeba obliczyć samodzielnie – pisze Michał Rulewicz, radca prawny.
Michał Rulewicz
17.04.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
W poniedziałek, 17 kwietnia, rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w 2023 roku. Potrwa do 21 lipca. Do powiatowych komisji lekarskich będzie musiało stawić się 230 tys. osób, nie tylko dziewiętnastolatków. Uchylnie się od stawiennictwa na komisji może zakończyć się grzywną i doprowadzeniem przez policję.
Robert Horbaczewski
17.04.2023
Samorząd terytorialny Wojsko
Projekt nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych jest obecnie na ostatnim etapie przed rozpatrzeniem przez Radę Ministrów - poinformował Wojciech Labuda, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci.
Andrzej Mazurowski
17.04.2023
Administracja publiczna
Urlop opiekuńczy będzie okresem niepłatnym, ale w pełni zaliczanym do okresów, od których zależą uprawnienia pracownicze, co może mieć szczególnie istotne znacznie dla pracodawców jednostek sfery budżetowej. Pracownik będzie musiał wskazać osobę, w związku z opieką lub wsparciem której chciałby wykorzystywać ten urlop, ale nie będzie musiał przedstawiać dowodów potwierdzających sytuację zdrowotną tej osoby. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.
Marek Rotkiewicz
17.04.2023
Prawo pracy
Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP zaapelował do Ministra Sprawiedliwości, by ten wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności przepisów swojego rozporządzenia, a konkretnie dotyczących pożyczek dla prokuratorów na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Chodzi o ich oprocentowanie powiązane z wysokością inflacji określonej w ustawie budżetowej, co spowodowało wysoki wzrost rat.
Patrycja Rojek-Socha
17.04.2023
Prawnicy Prokuratura Finanse
Nadużywanie uprawnień procesowych przez prokuratorów i sędziów nie ma jednego wymiaru. Jednak analiza zjawiska jest konieczna, jeśli chcemy walczyć o rzetelny proces karny. Gdy dochodzi do niesłusznego skazania, to w tle zawsze jest nadużycie uprawnień. System ukształtowania prokuratury i sądów bardzo temu sprzyja, choćby system dyscyplinarny stworzony po to, żeby niepokornych eliminować.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.04.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości