Prawo.pl
Kodeks pracy nie zobowiązuje wprost do zachowania trzeźwości w miejscu pracy. Nie ma go ani w obowiązkach dotyczących bhp, ani w tych odnoszących się do pracownika. Choć doktryna i orzecznictwo uznają, że wymóg ten można zaliczyć do podstawowych obowiązków pracownika, to część prawników uważa, że powinien zostać wpisany do kodeksu. Może nawet wprost jako przesłanka do zwolnienia dyscyplinarnego.
Grażyna J. Leśniak
09.02.2023
Prawo pracy

Przepisów wymagających pilnej poprawy przybywa coraz szybciej

Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze Finanse Prawo unijne
Rozwody, mediacje, kontakty z dzieckiem, opodatkowanie darowizn, wgląd na konta i blokowanie rachunków bankowych przez skarbówkę, składka zdrowotna przedsiębiorców, prawo holdingowe, budowy domów do 70 mkw., data ważności recept – to tylko niektóre kwestie wymagające pilnej poprawy. Takich wadliwych przepisów jest mnóstwo. Wskazujemy je w raporcie „Poprawmy prawo”.
Krzysztof Koślicki
09.02.2023
Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze Finanse Prawo unijne
Sejm odrzucił 14 poprawek Senatu do noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma odblokować fundusze dla Polski z unijnego Krajowego Planu Odbudowy. Wśród nich m.in. takie, które do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych sędziów miały uprawniać Izbę Karną SN. Teraz czas na ruch prezydenta, jeśli podpisze, dyscyplinarkami sędziowskimi zajmie się Naczelny Sąd Administracyjny.
Krzysztof Sobczak Patrycja Rojek-Socha
08.02.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Zastraszanie, przemoc fizyczna i słowna, podtapianie (waterboarding), pobicia do utraty przytomności – to niektóre z nieprawidłowości, do jakich miało dojść w zakładzie karnym w Barczewie - wynika z wizytacji w tym zakładzie, jaką przeprowadzili pracownicy Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, działającego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Prokuratura wszczęła, a Służba Więzienna prowadzi kontrolę.
Krzysztof Sobczak
08.02.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu - to cel rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu działań w tym zakresie. Od 8 lutego obowiązuje rozporządzenie wprowadzające elastyczne terminy stosowania przez rolników nawozów naturalnych.
Krzysztof Sobczak
08.02.2023
Środowisko Prawo gospodarcze
Policjanci z pododdziałów zwartych nie są wyposażeni w dobrze widoczne indywidualne znaki identyfikacyjne, np. numery służbowe. Rzecznik praw obywatelskich uważa, że utrudnia to identyfikację np. tych funkcjonariuszy, którzy podczas demonstracji przekraczają uprawnienia służbowe. Interweniował w tej sprawie u premiera i ministra i od tego ostatniego dowiedział się, że obecne regulacje prawne są wystarczające.
Krzysztof Sobczak
08.02.2023
Prawo karne Policja

UOKiK zarzuca Auchan i Intermarche nadużywanie przewagi kontraktowej

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej dwóm dużym sieciom: Auchan i SCA PR Polska (Intermarche). Dotyczą one przede wszystkim nieuzasadnionego pobierania opłat od dostawców produktów rolno-spożywczych oraz zmian zasad współpracy w trakcie jej trwania.
Inga Stawicka
08.02.2023
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Ostanie trzy lata to okres wielu dynamicznych zmian na rynku pracy, które znacząco wpływały na sposób prowadzania biznesu. Opublikowana właśnie nowelizacja kodeksu pracy ma głównie na celu unormowanie i zabezpieczenie osób pracujących zdalnie. Za tym pójdą kolejne rozwiązania, zmieniające obraz zatrudnienia w Polsce - twierdzą eksperci.
Grażyna J. Leśniak
08.02.2023
Prawo pracy
Nietrafne stanowisko RIO w Kielcach w zakresie finansowania OSP wzbudziło niepokój w gminach. Stanowiska tego nie należy uwzględniać w praktyce finansowania OSP przez gminy i nie dotyczy ono wszystkich gmin w Polsce. Artykuł 10 ustawy o ochotniczych strażach nie wyczerpuje zakresu i sposobów finansowania ochotniczej straży pożarnej przez gminy – uważa dr Dariusz P. Kała, z Kancelarii Prawnej „LexKała”.
Dariusz Kała
08.02.2023
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Unijna strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030 zakłada, że w drugiej połowie 2023 r. powstanie europejska karta osoby z niepełnosprawnością, która będzie uznawana we wszystkich krajach UE. Na razie, pilotażowo wdrożono ją w ośmiu europejskich krajach. W styczniu zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące tego dokumentu.
Beata Dązbłaż
08.02.2023
Pomoc społeczna Prawo unijne Niepełnosprawność
Reforma edukacji położyła większy nacisk na wolontariat - cel był szczytny, uczniowie mieli uczyć się empatii i uczestniczyć w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Zachętą miały być dodatkowe punkty na świadectwie. Wątpliwości budzi natomiast to, co konkretnie ma być jako wolontariat traktowane - dochodzi do absurdów, punkty na świadectwie można dostać na podstawie zaświadczenia od własnej babci.
Monika Sewastianowicz
08.02.2023
Zarządzanie oświatą
Sąsiad bezprawnie zasiedział trzy działki oszukując sąd cywilny. Mimo że znał właściciela i jego wnuki od dzieciństwa, i z nimi razem chodził do szkoły. Sąd karny uznał winę mężczyzny, skazał na rok więzienia w zawieszeniu i nakazał naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody w całości poprzez wpłacenie solidarnie na rzecz pokrzywdzonych 156,4 tys. złotych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.02.2023
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Pracownicy, którzy zmienią pracę w trakcie roku kalendarzowego, będą mogli skorzystać u nowego pracodawcy z 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej. I to nawet wtedy, gdy cały przysługujący im w roku kalendarzowym limit wykorzystali w poprzednim miejscu. Zdaniem prawników, to błąd ustawodawcy, bo nie wprowadził ograniczenia na wzór urlopu na żądanie. Brak też podstawy prawnej do wpisania liczby wykorzystanych dni do świadectwa pracy.
Grażyna J. Leśniak
08.02.2023
Prawo pracy

W 2022 roku ustawodawca pobił kolejny rekord w tworzeniu prawa

Prawnicy Doradca podatkowy Administracja publiczna
Rok 2022 był rekordowy pod względem liczby zmian w prawie. Opublikowano 127 532 nowe akty prawne (w 2021 – 119 617). Przynajmniej raz zmieniono 25 191 aktów (w 2021 – 21 043), co daje wzrost liczby zmienionych aktów aż o 19,7 proc. Najczęściej zmieniana była ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - aż 32 razy. Legislacyjny ekspres komplikuje życie przedsiębiorcom, ale także zwykłym obywatelom.
Jacek Jasionek Krzysztof Koślicki
08.02.2023
Prawnicy Doradca podatkowy Administracja publiczna
Prawomocna decyzja prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma być wiążąca dla sądu orzekającego o naruszeniu interesu konsumentów w postępowaniu grupowym. Eksperci wskazują, że tak znaczące poszerzenie kompetencji urzędu to krok za daleko i postulują usunięcie propozycji z projektu. Podkreślają też, że tego typu zmiana powinna być najpierw szeroko przedyskutowana.
Inga Stawicka
08.02.2023
Rynek i konsument Spółki Prawo gospodarcze
Nierzetelne działania, błędna interpretacja przepisów i nieprawidłowa organizacja pracy - to główne przyczyny, dla których prywatyzacja lokali komunalnych jest przeprowadzana niezgodnie z obowiązującymi przepisami - stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. I zwróciła uwagę, że lokale komunalne są wciąż prywatyzowane bez przetargu.
Robert Horbaczewski
07.02.2023
Samorząd terytorialny Budownictwo

Przepisy o kodeksowej pracy zdalnej zostały opublikowane

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca pracę zdalną i możliwość kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 21 lutego 2023 roku, a przepisy o pracy zdalnej wejdą w życie 7 kwietnia.
Grażyna J. Leśniak
07.02.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
Organizmy uzyskane w wyniku zastosowania in vitro technik lub metod mutagenezy, które były tradycyjnie wykorzystywane do różnych zastosowań in vivo, i których bezpieczeństwo zostało już dawno potwierdzone w odniesieniu do tych zastosowań, są wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy dotyczącej GMO - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
07.02.2023
Środowisko Prawo gospodarcze Prawo unijne
Uchwaloną przez sejm tzw. ustawą deregulacyjną mają zająć się senackie komisje Budżetu i Gospodarki Narodowej. Organizacje przedsiębiorców ostrzegają, że może mieć ona negatywny wpływ na rynek mieszkaniowy w Polsce z uwagi na wyśrubowane normy dotyczące współczynnika parkingowego.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.02.2023
Rynek i konsument Nieruchomości
Brak przepisów pozwalających na należyty nadzór nad firmami przechowującymi dokumentację prowadzi do naruszenia praw osób starszych zabiegających o emeryturę w należnej wysokości - alarmuje RPO. Rzecznik Praw Obywatelskich podzielił się ustaleniami z badania skargi obywatelki, która przez wiele lat nie była w stanie uzyskać swojej dokumentacji pracowniczej z upadłego zakładu.
Grażyna J. Leśniak
07.02.2023
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Renta rodzinna – nie tylko dla wdowy i wdowca

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Prawo do renty rodzinnej przysługuje zarówno wdowie, jak i wdowcowi. Trzeba jednak spełniać określone warunki, żeby otrzymać rentę po zmarłym – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O rentę rodzinną mogą wystąpić także dzieci zmarłego rodzica, a w niektórych sytuacjach także wnuki i rodzeństwo.
Grażyna J. Leśniak
07.02.2023
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Wprowadzone do Kodeksu pracy przepisy o możliwości dokonywania prewencyjnej kontroli trzeźwości i na obecność środków działających podobnie do alkoholu wprost umożliwiły ustalenie wewnętrznych zasad sprawdzania wyrywkowego pracowników pod kątem alkoholu i podobnie działających substancji. Jeżeli pracodawca zasad takich nie wprowadzi, nie będzie mógł przeprowadzać takich kontroli.
Marek Rotkiewicz
07.02.2023
Prawo pracy
Mission impossible - tak można określić wymogi nowego rozporządzenia o mechaniczno-biologicznym przekształcaniu nałożone na instalacje przerabiające takie resztki. W myśl już  obowiązujących regulacji, bardzo wiele, jeśli nie większość zajmujących się tym zakładów powinno już zostać zamkniętych. Możliwy jest też wzrost kosztów funkcjonowania instalacji, a w konsekwencji wzrost opłat dla mieszkańców.
Zofia Jóźwiak
07.02.2023
Odpady Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Dlaczego dyrektor biblioteki jest ważniejszy od sekretarza gminy, a wymagania dla referenta czy podinspektora w urzędzie są niższe niż dla starszego magazyniera lub kontrolera strefy płatnego parkowania? Zaproponowane w rządowym projekcie nowelizacji niektóre kategorie zaszeregowania, wykazy stanowisk oraz wymagania budzą ogromne kontrowersje wśród samorządowców.
Robert Horbaczewski
07.02.2023
Samorząd terytorialny
Projektowana nowelizacja ma ułatwiać konsumentom inicjowanie pozwów zbiorowych. Jednak z powodu proponowanej bardzo wysokiej opłaty wstępnej - do 5 procent wartości dochodzonego roszczenia - nowe przepisy nie tylko nie przełożą się na wzrost popularności takich powództw, ale wręcz je ograniczą i doprowadzą do powstania nieuzasadnionych różnic w zakresie opłat sądowych.
Inga Stawicka
07.02.2023
Prawo cywilne Rynek i konsument
Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa wolnościowa jest potrzebna, by prywatne, globalne firmy nie decydowały o dostępie Polaków do informacji. Istotą demokracji jest gwarancja wolności słowa i swoboda debaty publicznej. Jeżeli te gwarancje są naruszone, zagrożona jest demokracja – powiedzieli w poniedziałek wiceministrowie sprawiedliwości Sebastian Kaleta i Marcin Warchoł.
Krzysztof Sobczak
06.02.2023
Prawo karne Administracja publiczna
Przepisy przewidujące możliwość odroczenia aplikacji adwokackiej lub radcowskiej, w związku z urodzeniem dziecka, dyskryminują ojców - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I przypomina, że aplikację może odroczyć matka nowo narodzonego dziecka, ale ojciec już nie. Tymczasem zarówno macierzyństwo, jak i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, co znajduje odzwierciedlenie w Konstytucji.
Patrycja Rojek-Socha
06.02.2023
Prawnicy Strefa aplikanta
Opozycja wygrała głosowanie na posiedzeniu komisji sejmowej, która rozpatrywała w poniedziałek zmiany w Prawie komunikacji elektronicznej. Chodzi m.in. o obowiązek przechowywania przez operatorów telekomunikacyjnych przez rok informacji na temat swoich użytkowników i udostępniania ich służbom. Przy okazji wprowadzony ma być tzw. lex pilot. Projekt został zawieszony do wysłuchania publicznego, które zaplanowano na 6 marca.
Krzysztof Sobczak
06.02.2023
Administracja publiczna Policja RODO
Małżonek, który po zawarciu małżeństwa zmienił nazwisko może do niego powrócić, jeżeli w ciągu 3 miesięcy od orzeczenia rozwodu wyrazi taką chęć. Drugi małżonek nie może go tego przymusić albo mu tego zabronić. Po upływie terminu zmiana nazwiska również będzie możliwa, ale już w innej procedurze.
Marek Sondej
06.02.2023
Samorząd terytorialny Prawo cywilne
Farmaceuta będzie mógł przeprowadzać szczepienie ochronne przeciw grypie u osoby dorosłej, jeżeli odbył kurs kwalifikacyjny i uzyskał dokument potwierdzający ukończenie tego kursu - zakłada to skierowany do konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów.
Katarzyna Nocuń
06.02.2023
Zawody medyczne Farmacja