Prawo.pl
Jeśli osoba upoważniona przez płatnika, np. księgowa, ma dostęp do jego profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, to w takim przypadku ZUS przyjmuje, że płatnik spełnił obowiązek posiadania profilu na PUE i nie ma potrzeby zakładania innego konta – potwierdza Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
08.12.2022
Ubezpieczenia społeczne
Prawo.pl i LEX rozpoczynają trzecią edycję akcji "Poprawmy prawo". Po raz kolejny będziemy chcieli wskazać problematyczne przepisy, które na pewno należy zmienić. Chodzi o regulacje, które mają istotny wpływ na wymiar sprawiedliwości, prawników, podatki, pracę, działalność gospodarczą, zdrowie, oświatę, samorząd i administrację. Do zgłaszania wadliwych aktów prawnych zapraszamy naszych Czytelników. Zadbajmy wspólnie o lepsze prawo!
Ewa Usowicz
08.12.2022
Poprawmy prawo
Organy skarbowe mogą żądać od podatników tylko takich informacji, które mogą mieć wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązania podatkowego. Zakres informacji, jakich żądają na podstawie art. 45 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, jest zbyt szeroki, a przepis ten niedookreślony. Potwierdził to w środę Naczelny Sąd Administracyjny.
Wiesława Moczydłowska
08.12.2022
Ordynacja Doradca podatkowy
Mają być podwyższone standardy dla działalności kancelarii odszkodowawczych, w tym wymóg posiadania wyższego wykształcenia prawniczego oraz niekaralności przez osoby prowadzące taką działalność, członków zarządu oraz pracowników obsługujących klientów. Będą też ograniczenia w reklamowaniu się, akwizycji klientów i zmiany w prowizjach.
Patrycja Rojek-Socha
08.12.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
21 listopada 2022 roku weszły w życie nowe przepisy o nienależnych wpłatach do pracowniczych programów kapitałowych. Wpłaty do PPK, wpłata powitalna lub dopłaty roczne, które okazały się nienależne, zostaną zwrócone na rzecz finansującego daną wpłatę. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do wpłat przekazanych do instytucji finansowej od 21 listopada br.
Anna Puszkarska
08.12.2022
Domowe finanse Prawo pracy PPK
Wobec tymczasowo aresztowanego najbardziej dolegliwy środek zapobiegawczy stosowany był od ponad roku pomimo rozpoznanej u niego schizofrenii paranoidalnej oraz autoagresywnych zachowań. Interwencję w sprawie podjęła Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która przedstawiła sądowi opinię amicus curiae w przedmiocie zasadności dalszego stosowania tymczasowego aresztowania z punktu widzenia standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Krzysztof Sobczak
08.12.2022
Prawo karne Opieka zdrowotna
21 kwietnia 2023 r. minie 35 lat od wykonania w Polsce ostatniego wyroku śmierci, choć sądy wydawały takie orzeczenia do 1996 r. W 1997 r. karę śmierci zastąpiono w kodeksie karą dożywotniego więzienia. Z kolei 2 grudnia 2022 r. prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego wprowadzającą tzw. bezwzględne dożywocie, czyli możliwość zastosowania zakazu przedterminowego zwolnienia.
Patrycja Rojek-Socha
08.12.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Sądy wydają coraz więcej orzeczeń unieważniających kredyt frankowy. Korzystny wyrok to tylko połowa sukcesu. Wzajemne rozliczenie z bankiem, wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej oraz danych o zobowiązaniu z Biura Informacji Kredytowej może trwać latami. Banki nie zawsze bowiem idą na rękę kredytobiorcom. Niektóre mocno utrudniają życie frankowiczom.
Renata Krupa-Dąbrowska
08.12.2022
Banki Kredyty frankowe
Nie wiem, czy w liczbie przeszczepów wrócimy do wskaźników przed pandemią, ale na pewno będzie lepiej niż w 2021 r. – mówi dr hab. n. med. Artur Kamiński, dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”. Wyzwaniem jest liczba potencjalnych dawców. - Mamy 358 szpitali z tzw. potencjałem dawstwa, ale aktywnych jest tylko 150 - dodaje.
Beata Dązbłaż
08.12.2022
Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Dr Hanna Machińska, z dniem 31 grudnia zostanie odwołana z funkcji zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich. Pełniła ją od 2017 r., nadzorując m.in. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, upominając się m.in. o prawa osadzonych, aresztowanych, osób zatrzymywanych w trakcie protestów, angażując się w pomoc uchodźcom wojennym na granicy z Ukrainą i Białorusią, w końcu punktując i nagłaśniając nieprawidłowości w Krajowym Ośrodku Przeciwdziałania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.
Patrycja Rojek-Socha
07.12.2022
Prof. Wojciech Roszkowski, kiedyś znany jako dobry historyk, a dziś bardziej jako autor kontrowersyjnego podręcznika, martwi się, że jego sprawę będzie rozpatrywał znany ze swoich poglądów sędzia Waldemar Żurek. Nie ma na razie podstaw do zarzucania temu sędziemu stronniczości, ale czy Profesor nie pomyślał, że wspierając PiS-owską „dobrą zmianę” prowadzi do tego, że będzie miało znaczenie, jaki sędzia będzie rozpatrywał czyjąś sprawę?
Krzysztof Sobczak
07.12.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wciąż niewiele samorządów wnioskuje o środki z PFRON na wsparcie uchodźców

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina Niepełnosprawność
Zaledwie 28 jednostek samorządu terytorialnego złożyło dotąd wnioski do PFRON w ramach modułu II programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Został on w październiku przedłużony i wciąż samorządy w trybie ciągłym mogą starać się o finansowanie swoich działań w tym zakresie. Najbardziej jednak aktywne są organizacje pozarządowe, bo aż 81 z nich wnioskowało do Funduszu o środki z programu.
Beata Dązbłaż
07.12.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina Niepełnosprawność
Od początku przyszłego roku, zgodnie ze zmianami w przepisach, każdy, kto jest płatnikiem składek, będzie miał ustawowy obowiązek posiadania aktywnego profilu na PUE ZUS – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS zachęca do zakładania konta już teraz. Można to zrobić podczas osobistej wizyty w placówce ZUS lub online korzystając ze swojego profilu zaufanego.
Grażyna J. Leśniak
07.12.2022
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Spółki Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót spotkały się z odmową zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmiany taryf dla odbiorców w gospodarstwach domowych na 2022 r., ponieważ ich wnioski nie spełniają wymagań ustawy. Jak poinformował URE, nie uwzględniają one wytycznych dotyczących ochrony interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat.
Krzysztof Sobczak
07.12.2022
Rynek i konsument
Sieć telefoniczna Play karze swoich klientów utratą rabatu za e-fakturę w sytuacji, gdy nie opłacili oni w terminie abonamentu lub innych należności wskazanych na rachunku. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko spółce P4, operatorowi tej sieci, któremu grozi za to kara do 10 proc. rocznego obrotu. Według operatora Play ten mechanizm nie jest karą umowną.
Krzysztof Sobczak
07.12.2022
Rynek i konsument
Policjant, który np. podczas wykonywania czynności służbowych narusza lub łamie prawo, powinien się liczyć z konsekwencjami. Ścieżki do wyegzekwowania tego są różne. Trzeba przy tym pamiętać, że policja nie może być sędzią we własnej sprawie, więc gdy w grę wchodzi przestępstwo, trzeba zawiadomić prokuraturę. Możliwa jest też skarga do Biura Spraw Wewnętrznych Policji - telefoniczna, mailowa lub listowna.
Patrycja Rojek-Socha
07.12.2022
Policja
Sąd Najwyższy w Izbie Pracy podjął uchwałę, w której uznał, że pobieranie emerytury z art.24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wyłącza możliwość nabycia przez byłego pracownika kolejowego prawa do deputatu węglowego w formie ekwiwalentu pieniężnego. Nie jest emeryturą powstałą z tytułu jakiegokolwiek zatrudnienia, w tym dającą prawo do deputatu, lecz z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska PAP
07.12.2022
Emerytury i renty
Wszczęcie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym nie może być podstawą zawieszenia postępowania przez Naczelny Sąd Administracyjny, bowiem od 3 grudnia 2015 r. pojawiły się w nim osoby powołane na stanowisko sędziego ze złamaniem przepisów Konstytucji RP, ponieważ objęły one stanowiska w miejsce prawidłowo powołanych sędziów - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Krzysztof Sobczak
06.12.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
We wtorek w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Zawiera m.in. przepisy dla liczników zdalnego odczutu i magazynów energii.
Krzysztof Sobczak
06.12.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Kasacja wniesiona przez TVP o zniesławienie przeciwko profesorowi prawa Wojciechowi Sadurskiemu została oddalona jako oczywiście niezasadna. Orzeczenia sądów dwóch instancji uniewinniające profesora za wpis na Twitterze " o gebelsowskiej propagandzie" w mediach były zasadne - orzekł Sąd Najwyższy. Choćby dlatego, że oskarżony ani razu nie wymienił, że chodzi o TVP.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.12.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Osoby zmieniające konto muszą pamiętać o poinformowaniu ZUS

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Niewłaściwy numer rachunku bankowego lub stary adres zamieszkania sprawiają, że do klientów ZUS nie dotrą informacje albo wysyłane przez Zakład pieniądze - ostrzega ZUS. Urzędnicy przypominają, że każdą zmianę zgłosić należy najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem, w którym Zakład wypłaca mu co miesiąc pieniądze.
Grażyna J. Leśniak
06.12.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Pracodawcy, którzy wręczają świąteczne prezenty swoim pracownikom, muszą brać pod uwagę ewentualne skutki podatkowe. W niektórych przypadkach konieczne jest naliczenie PIT. Ważne jest, z jakiego źródła upominki zostały sfinansowane. Znaczenie ma też ich wartość. Specjalnego podejścia wymagają upominki dla emerytów.
Krzysztof Koślicki
06.12.2022
Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Uwolnij superpomoc dobra - podaruj książki. Pod takim hasłem trwa zbiórka darowizn, dzięki którym książki mają trafić do dzieci przebywających w placówkach opiekuńczych, a także do dzieci z rodzin uchodźców z Ukrainy oraz do rodzin w trudnej sytuacji finansowej będących pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej.
Krzysztof Sobczak
06.12.2022
Pomoc społeczna
Najbardziej bezpiecznym żądaniem pozwu jest usunięcie WIBOR z umowy i dalsza jej realizacja poprzez oprocentowanie oparte wyłącznie na marży banku. W ten sposób de facto kredyt byłby stabilny i o wiele tańszy. W przypadku uznania przez sąd WIBOR za bezskuteczny, po stronie banku powstałoby zobowiązanie do zwrotu nadpłaconych odsetek - mówi Łukasz Oleś, adwokat specjalizujący się w prawie bankowym i ubezpieczeniowym.
Wiesława Moczydłowska
06.12.2022
Banki Kredyty
Niespełna 800 tys. osób skorzystało do tej pory z programu Profilaktyka 40 Plus. Nie widać na razie także wyraźnego efektu zaangażowania przychodni POZ – jedynie 319 z nich otrzymało bonus za zachęcanie pacjentów do badań. Z kolei laboratoriom diagnostycznym nie opłacają się akcje wyjazdowe, bo wycena NFZ badań nie zmieniła się od początku trwania programu, a koszty wzrosły przez inflację.
Katarzyna Nocuń
06.12.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Odmowa wypłacenia odszkodowania przez Skarb Państwa za odwołaną przez biuro podróży wycieczkę rażąco naruszyła prawo - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego i uchyliła prawomocny wyrok. Dodała jednocześnie, że ogłoszenie upadłości przez operatora turystycznego przenosi na państwo polskie odpowiedzialność za powstałą szkodę, według standardu wymaganego prawem unijnym.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.12.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Polskie przepisy często odwołują się do Polskich Norm, które nie są aktualne i nie są powszechnie dostępne, choć od ich znajomości zależy np. przedłużenie uprawnień do wykonywania wielu zawodów, np. spawacza. Ich wycofanie oraz płatny dostęp, to jeden z problemów. Zdaniem prawników, prawodawca, który zamiast uregulować w akcie powszechnie obowiązującym określone kwestie, odsyła do norm, które nie zostały ogłoszone, narusza Konstytucję.
Grażyna J. Leśniak
06.12.2022
Prawo pracy BHP
Sprzedaż charakterystycznych czerwonych strojów kojarzących się ze Świętym Mikołajem może stać się nielegalna. Firma Martom ze Świdnicy zarejestrowała go bowiem jako wzór przemysłowy. Wprawdzie już trwa procedura podważenia legalności tej rejestracji, ale teoretycznie w całej Unii Europejskiej strój taki stał się zastrzeżony.
Paweł Rochowicz
05.12.2022
Prawo gospodarcze Prawo unijne Ochrona konkurencji
Zatrzymana przez policję przy granicy z Białorusią dziennikarka francusko-niemieckiej telewizji, która najpierw została skazana, a ostatecznie przez Sąd Najwyższy została uniewinniona od zarzutu naruszenia zakazu wstępu do strefy stanu wyjątkowego, otrzyma przyznane przez warszawski Sąd Okręgowy zadośćuczynienie za bezprawne zatrzymanie i wykonanie kary nagany.
Krzysztof Sobczak
05.12.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
W końcu 2021 roku większość osób niepełnosprawnych pracujących w średnich i dużych przedsiębiorstwach była zatrudniona w sektorze prywatnym (75,2 proc.). Pracujący niepełnosprawni stanowili 3,4 proc. ogólnej liczby pracujących w głównym miejscu pracy w średnich i dużych przedsiębiorstwach – podał Główny Urząd Statystyczny.
Grażyna J. Leśniak
05.12.2022
Rynek Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski