Prawo.pl
Ile dni w roku kalendarzowym będą mogły przepracować zdalnie, w ramach pracy okazjonalnej, osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy? Prawnicy są podzieleni: jedni uważają, że liczba dni ma być proporcjonalna do wymiaru czasu pracy, inni – że będą to 24 dni, jak mówi ustawa, bez względu na wymiar czasu pracy. I za tym podejściem opowiada się resort pracy.
Grażyna J. Leśniak
26.01.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Zapowiadana przez przedstawicieli władz zachęta w postaci wyższej pensji, pod warunkiem pracy wyłącznie w jednym miejscu, w sektorze publicznym, rozpocznie licytację na wynagrodzenia – przestrzegają eksperci. W sytuacji, gdy lekarzy brakuje, efektem – wbrew intencjom resortu zdrowia – może być odpływ lekarzy do sektora prywatnego i pozbawienie pacjentów dostępu do leczenia.
Katarzyna Nocuń
26.01.2023
Pacjent Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Przedsiębiorcy będący podwykonawcami dużych niemieckich firm, lub zamierzający nimi być, muszą prawidłowo wypełniać obowiązki w zakresie prawa pracy, równości czy korzystania ze środowiska. Inaczej mogą mieć kłopoty, bo np. spółka zza Odry nie zechce ich współpracy w przetargu czy innym ważnym kontrakcie. Bo wymaga tego od niej obowiązująca od początku roku niemiecka ustawa.
Zofia Jóźwiak
26.01.2023
Rynek Prawo gospodarcze
Polska raczej nie poprze unijnego rozporządzenia w sprawie nowej normy spalin Euro 7. Według rządu wprowadzenie nowej normy nie przyniesie oczekiwanych efektów dla ochrony środowiska, a w środę poparcie dla tego stanowiska wyraziła sejmowa komisja do spraw Unii Europejskiej. Zwrócono też uwagę na zbyt wysokie koszty wprowadzenia rozporządzenia w obliczu kryzysu.
Krzysztof Sobczak
25.01.2023
Środowisko Prawo unijne
Na przestrzeni ostatnich kilku lat Polska to kraj o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia na kontynencie. Na szczególną uwagę zasługuje proporcja bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn – twierdzi Instytut Finansów, powołując się na zebrane dane. W sierpniu 2022 roku stopa bezrobocia kobiet w Polsce była wyższa od stopy bezrobocia mężczyzn o zaledwie 0,6 pkt proc., podczas gdy w innych krajach UE dysproporcje były większe.
Grażyna J. Leśniak
25.01.2023
Rynek Prawo pracy
Przeniesienie własności składników majątkowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie umowy dożywocia, stanowi odpłatne zbycie. Ponieważ trudno jednak określić ich wartość, przekazanie nie podlega PIT. Możliwe jest również zastosowanie zwolnienia z VAT. Potwierdza to opublikowana niedawno interpretacja podatkowa.
Malwina Pasternak-Janik
25.01.2023
Domowe finanse PIT VAT Doradca podatkowy
Firma, która wystawia weksle, by pozyskać od konsumentów fundusze na swoją działalność, wprowadza konsumentów w błąd co do bezpieczeństwa ich pieniędzy i obiecywanych zysków - uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes Urzędu nałożył na spółkę ponad 150 tys. zł kar i nakazał jej natychmiast zaniechać kwestionowanych praktyk.
Krzysztof Sobczak
25.01.2023
Prawo cywilne Rynek i konsument
Prowadzone przez rząd prace legislacyjne nad zmianą przepisów, która ma na celu zapobieganie kradzieży tożsamości idą w dobrym kierunku, ale niektóre propozycje budzą wątpliwości - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I wskazuje m.in. na problem jawności numeru PESEL, brak elektronicznych pełnomocnictw czy zasady udostępniania danych z rejestru zastrzeżeń.
Krzysztof Sobczak
25.01.2023
Administracja publiczna RODO
Przypadki odmowy orzekania starych "sędziów" z "nowymi" będą trafiały do rzecznika dyscyplinarnego Sądu Najwyższego - zapowiada pierwsza prezes tego sądu Małgorzata Manowska. I precyzuje, że jedną z takich spraw jest oświadczenie o odmowie orzekania przez prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Piotra Prusinowskiego.
Krzysztof Sobczak
25.01.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Poświadczenie nieprawdy w zaświadczeniach lekarskich lub w innych dokumentach medycznych, nawet pod presją pacjenta, stanowi naruszenie prawa karnego i Kodeksu Etyki Lekarskiej. Skutkiem takiego czynu może być ponoszenie odpowiedzialności karnej lub dyscyplinarnej za przewinienie zawodowe przed Okręgowym Sądem Lekarskim - pisze adwokat Karol Kolankiewicz.
Karol Kolankiewicz
25.01.2023
Prawo karne Zawody medyczne
Osoby, które przy zawieraniu umowy o pracę uzgodniły z pracodawcą, że będą wykonywały pracę zdalnie, nie będą już mogły pracować w biurze. Takiej możliwości przepisy nie przewidują. Prawnicy mówią wprost o dyskryminacji i nierównym traktowaniu pracowników. Ich zdaniem, przepis, który stanowi ukłon rządu w stronę pracodawców, powinien trafić do Trybunału Konstytucyjnego.
Grażyna J. Leśniak
25.01.2023
Prawo pracy

Przedsiębiorca może darować żonie poleasingowe auto bez VAT

Domowe finanse VAT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Darowizna żonie pojazdu wykupionego z leasingu przez męża przedsiębiorcę nie będzie powodowała powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Potwierdza to niedawna interpretacja wydana przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Aby uniknąć podatku, trzeba jednak spełnić kilka warunków.
Wiesława Moczydłowska
25.01.2023
Domowe finanse VAT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaaprobował 14 grudnia 2022 roku kodeks postępowania dotyczący ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych autorstwa porozumienia zielonogórskiego. To pierwszy tego typu kodeks w Polsce. Na aprobatę czekają kolejne. Pisze o tym Krzysztof Kaźmierczak, data protection specialist RODO RK Legal 
Krzysztof Kaźmierczak
25.01.2023
RODO
W poniedziałek, 23 stycznia, prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – poinformowała we wtorek, 24 stycznia Kancelaria Prezydenta RP. Nowela przewiduje zwiększenie wysokości kwot miesięcznego dofinansowania, jakie przysługuje pracodawcom do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych.
Grażyna J. Leśniak
24.01.2023
Prawo pracy

Minister zapowiada różnicowanie zarobków nauczycieli

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Potrzebna jest kompleksowa reforma i zmiana statusu zawodowego nauczyciela - zapowiada minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. I precyzuje, że chodzi m.in. o zróżnicowanie zarobków nauczycieli w zależności od prowadzonego przedmiotu, miejsca pracy i liczby dzieci w klasie. Projektowana reforma ma też dotyczyć nowego podziału zadań pomiędzy rząd i samorządy.
Krzysztof Sobczak
24.01.2023
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Cyberoszuści rozwijają swoje metody. Podszywają się już nie tylko pod Komisję Nadzoru Finansowe lub Urząd KNF, ale też pod konkretnych pracowników nadzorcy. Przestępcy wykorzystują do tego celu imiona i nazwiska osób lub nazwy podmiotów, które można znaleźć na stronie internetowej KNF. Oszuści już nie tylko podają się za pracowników Urzędu KNF, ale także za maklerów, doradców inwestycyjnych czy pracowników instytucji finansowych.
Regina Skibińska
24.01.2023
Nowe technologie Finanse
31 stycznia mija termin składania rozliczeń z pomocy na prowadzenie działalności statutowej, którą koła gospodyń wiejskich uzyskały z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na tydzień przed tym terminem złożyła je ponad połowa kół. Najwięcej w województwach: wielkopolskim, mazowieckim, lubelskim i łódzkim. Gospodynie, które tego nie zrobią, będą musiały zwrócić otrzymane środki.
Maria Dec-Kiełb
24.01.2023
Samorząd terytorialny
Firma Total Finance z Warszawy, która oferowała inwestycje w pojazdy i czerpanie zysków z ich wynajmu, otrzymała z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzuty dotyczące wprowadzania konsumentów w błąd co do braku ryzyka takiej inwestycji, a także co do danych pojazdu wskazanego w umowie. Przedsiębiorcy grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu.
Krzysztof Sobczak
24.01.2023
Prawo cywilne Rynek i konsument
Dziki coraz częściej odwiedzają miasta, a ze względu na afrykański pomór świń, przepisy nie dopuszczają do przemieszczania tych zwierząt, zatem nie jest możliwe wywożenie żywych dzików poza miasta. Odstrzał w obszarze zurbanizowanym jest zaś działaniem ryzykownym. Przed samorządami stoi wyzwanie, jakie metody przyjąć. Część uważa, że potrzebna jest zmiana przepisów prawa.
Regina Skibińska
24.01.2023
Samorząd terytorialny Środowisko
Niezależnie od tego, czy kodeksowa praca zdalna będzie wykonywana na polecenie pracodawcy, czy na wniosek pracownika, na pracodawcy ciążą takie same obowiązki - np. zapewnienia mu w domu sprzętu. Zdaniem prawników, ustawodawca powinien zróżnicować je w zależności od tego, kto jest zainteresowany takim trybem. Będzie też pytanie, czy przy poleceniu pracy zdalnej firmy mają obowiązek opracowania oceny ryzyka i zebrania oświadczeń od pracowników.
Grażyna J. Leśniak
24.01.2023
Prawo pracy
Uruchomiona przez Ministerstwo Zdrowia pod koniec maja 2021 r. Teleplatforma Pierwszego Kontaktu ma odciążyć nocną i świąteczną pomoc lekarską oraz SOR-y. Z danych, do których dotarło Prawo.pl, wynika jednak, że lekarze i pielęgniarki udzielają za jej pośrednictwem średnio zaledwie ponad dwóch tysięcy porad tygodniowo. Dla porównania: jedna niewielka przychodnia w sezonie grypowym udziela w tygodniu około tysiąca porad.
Beata Dązbłaż
24.01.2023
Pacjent Opieka zdrowotna
O ponad 13 procent zwiększył się limit wydatków komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, miast i powiatów oraz do sejmików wojewódzkich. Ministerstwo Finansów uzasadnia, że zmiana jest szczególnie potrzebna małym komitetom, wystawiającym kandydatów w wyborach samorządowych, gdzie kwoty limitów są niskie.
Robert Horbaczewski
23.01.2023
Samorząd terytorialny Wybory
Lepsza ochrona konsumentów przed nadmierną zmiennością cen, wspieranie ich dostępu do bezpiecznej energii z czystych źródeł i zwiększanie odporności rynku - to cele projektowanej przez Komisję Europejską reformy struktury rynku energii elektrycznej w UE. Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek o rozpoczęciu konsultacji społecznych w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
23.01.2023
Rynek i konsument
Policja wymierza czasem mandaty za "uniemożliwianie lub utrudnianie" czynności funkcjonariuszy, a powodem do tego bywa nawet sama odmowa poddania się legitymowaniu. Tymczasem Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że aby policjant mógł kogokolwiek wylegitymować, musi istnieć ustawowa przyczyna uzasadniająca takie wkroczenie w autonomię informacyjną jednostki.
Krzysztof Sobczak
23.01.2023
Policja RODO
W trakcie rozgrywania piłkarskich Mistrzostw Świata w Katarze odsetek pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich zwiększył się w niektórych zakładach pracy nawet o 12 proc. – wynika z danych Conperio, firmy doradczej zajmującej się problematyką absencji chorobowych. Kontrolerzy szczególne wzrosty odnotowali wśród pracowników dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, w których mężczyźni stanowią około 68 proc. załogi.
Grażyna J. Leśniak
23.01.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Firma Vectra jednostronnie, bez podstawy prawnej, zmieniła zapisy umowy na czas nieoznaczony, a następnie bezprawnie podwyższała opłaty za internet i telewizję. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję, w której nałożył na spółkę ponad 22 mln zł kary. Konsumenci mają otrzymać zwrot części opłaconego abonamentu.
Krzysztof Sobczak
23.01.2023
Rynek i konsument
1 103 000 – tyle ofert zamieszczono w Pracuj.pl w 2022 roku. Przyniósł on szczyt ożywienia rekrutacyjnego z ostatnich lat. Po raz pierwszy w historii liczba ogłoszeń przekroczyła milion. Pomimo gospodarczych wyzwań, pracodawcy byli aktywni, szczególnie w pierwszym półroczu. W rekrutacji widoczna była rosnąca rola kompetencji cyfrowych oraz utrzymująca się popularność pracy zdalnej i hybrydowej – wynika z raportu Pracuj.pl.
Grażyna J. Leśniak
23.01.2023
Rynek Prawo pracy
Pominięcie pracownika przy organizacji wyjścia do knajpy, finansowanego przez pracodawcę, którego celem jest integracja zespołu, będzie przejawem nierównego traktowania, a jeśli sytuacja będzie się powtarzała – może być uznane za mobbing. Nawet jeżeli w imieniu pracodawcy organizuje je wskazany przez niego pracownik, nic nie zwalnia pracodawcy od przeciwdziałania takim praktykom.
Grażyna J. Leśniak
23.01.2023
Prawo pracy
Jest ryzyko, że projektowane przepisy o wynagrodzeniach nie zapewnią twórcom odpowiedniego i proporcjonalnego wynagrodzenia. Niewątpliwie konieczny jest wyraźny przepis konstytuujący tego rodzaju prawo twórców, powiązany z normą uznającą nieważność postanowień umowy sprzecznych z tą regułą i zasadami odpowiedniej korekty umowy - twierdzi prof. Ryszard Markiewicz.
Ryszard Markiewicz
23.01.2023
Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze
Trzy okręgowe sądy lekarskie - w Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku - rozstrzygną w sprawach 116 lekarzy z całej Polski, którzy podczas epidemii Covid-19, mogli wpłynąć na zachowanie pacjentów, zniechęcając ich do szczepień. Wnioski o ukaranie medyków, wystawione przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, dotyczą propagowania poglądów niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną.
Katarzyna Nocuń
23.01.2023
Pacjent Zawody medyczne