Prawo.pl
Czy zeznania świadków powinny być składane na piśmie? Prawnicy uważają, że nie. Bo, jak twierdzą, ta forma przesłuchania świadka wydłuża postępowanie, a same zeznania są z reguły lakoniczne i mają niewielką wartość dowodową. Co więcej, powinny być stosowane w wyjątkowych sytuacjach, tak jak niezwykle rzadko odbywa się „dosłuchanie” świadka na rozprawie.
Grażyna J. Leśniak
20.01.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Rola Funduszu Powierniczego dla Ofiar Międzynarodowego Trybunału Karnego i reparacji dla ofiar konfliktów zbrojnych - to temat zaplanowanego na poniedziałek, 30 stycznia 2023 r., o godz. 18:00 webinaru. Jego organizatorem jest Projekt Sunflowers, czyli zespół wybitnych prawników, który podjął się docierania do świadków zbrodni popełnionych podczas wojny w Ukrainie.
Krzysztof Sobczak
19.01.2023
Prawo karne Prawnicy
Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2023 rok. Z kontrolą muszą się liczyć przetwarzający dane przy użyciu internetowych czy mobilnych aplikacji oraz  organy przetwarzające dane osobowe w systemach SIS i VIS. Skontrolowane zostaną też organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym.
Krzysztof Sobczak
19.01.2023
RODO
Płatnik składek, zgłaszający do ubezpieczeń do 5 ubezpieczanych, nadal ma możliwość przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym deklaracji rozliczeniowych, w formie papierowej – twierdzi ZUS. To odpowiedź na wystąpienie RPO w sprawie seniorki, która skarżyła się na bycie dyskryminowaną przez nowe przepisy.
Grażyna J. Leśniak
19.01.2023
Ubezpieczenia społeczne
Intuicyjny design i interfejs, rozwinięte wsparcie sztucznej inteligencji, lepsze wyszukiwanie i łatwe aplikowanie o pracę – to kluczowe cechy nowej odsłony Pracuj.pl. Popularny serwis rekrutacyjny w Polsce, odwiedzany co miesiąc przez prawie 5 mln internautów, wzmacnia wsparcie kandydatów i pracodawców. Nowa wersja zadebiutowała w połowie stycznia 2023 roku.
Grażyna J. Leśniak
19.01.2023
Rynek Prawo pracy HR
Na podstawie kontroli Inspekcji Handlowej powstała wątpliwość, czy producenci odzieży podają prawdziwy skład surowcowy ubrań. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął więc postępowania wyjaśniające wobec spółek: Polskie Sklepy Odzieżowe (producenta m.in. ubrań Lavard) i Lord. Urząd podkreśla, że etykiety muszą zawierać prawdziwe informacje i jest to odpowiedzialność producentów.
Krzysztof Sobczak
19.01.2023
Rynek i konsument
Prawo oświatowe nie zezwala na wprowadzenie całkowitego zakazu przynoszenia do szkoły urządzeń elektronicznych - wyjaśnia rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki. Mogłoby to zostać ocenione jako nadmierne ograniczenie uprawnień właściciela rzeczy ruchomej. Dodała, że resort edukacji nie planuje regulacji w zakresie używania telefonów na terenie szkół.
Katarzyna Nocuń
19.01.2023
Szkoła i uczeń Nowe technologie
Rada Legislacyjna przy premierze pozytywnie ocenia reformę prawa spadkowego. I ma nadzieję, że reforma ta będzie kontynuowana, ponieważ prawo spadkowe stanowi dziedzinę o wysokiej doniosłości społecznej i gospodarczej, wpływając na stosunki majątkowe obywateli. Szczególnie ważna jest problematyka testamentów, a kwestie są jeszcze nieuregulowane, chociażby testamenty małżeńskie lub szerzej - wspólne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.01.2023
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Środki z Funduszu autobusowego powinny trafić przede wszystkim do tych organizatorów, którzy są w stanie najskuteczniej zadbać o likwidację "białych plam” komunikacyjnych. Zdaniem Związku Powiatów Polskich dofinansowanie w pierwszej kolejności powinno być dostępne dla związków powiatowo-gminnych, bo taka komunikacja wychodząca poza obręb gminy odpowiada na potrzeby mieszkańców.
Maria Dec-Kiełb
19.01.2023
Środowisko
Za niespełna miesiąc polscy frankowicze poznają wstępną odpowiedź na pytanie, czy bankom – w przypadku uznania przez sądy umów tzw. kredytów frankowych za nieważne – będzie należało się tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. 16 lutego Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  ogłosi opinię, która pokaże możliwy kierunek orzekania przez TSUE w tej sprawie.
Renata Krupa-Dąbrowska
19.01.2023
Banki Kredyty frankowe
Rząd z dwuletnim opóźnieniem zabrał się do wdrażana unijnej dyrektywy, która ma uregulować świadczenie usług elektronicznych. Przy okazji wielu innych przepisów postanowił poszerzyć zakres danych, które mają być gromadzone na potrzeby policji i innych służb. Według ekspertów, będzie to wbrew prawu Unii Europejskiej, które nie pozwala traktować wszystkich jak podejrzanych.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
19.01.2023
Policja Nowe technologie RODO

Emeryci walczą o dostęp do uzasadnień wyroków w sprawach ubezpieczeniowych

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Emeryci alarmują: wiele wyroków w sprawach emerytalnych, w drugiej instancji, jest wydawanych bez pisemnego uzasadnienia. Chcąc poznać motywy sądu, rozważają składanie wniosków przynajmniej o udostępnienie nagrań lub stenogramów z rozpraw. Zdaniem prawników, udostępnienie nagrania z ogłoszenia wyroku, po jego ewentualnej anonimizacji, powinno być możliwe.
Grażyna J. Leśniak
19.01.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Jeszcze w styczniu 2022 r. straty zatrudnienia obawiało się zaledwie 27,7 proc. pracujących Polaków. Wybuch wojny w Ukrainie, inflacja oraz pogorszenie sytuacji gospodarczej spowodowały jednak, że na koniec roku odsetek ten wyniósł już 42 proc. - wynika z raportu Gi Group. Spadł natomiast odsetek osób spodziewających się wzrostu wynagrodzeń - z 54,5 proc. w styczniu do 35 proc. w listopadzie 2022 r.
Grażyna J. Leśniak
18.01.2023
Rynek Prawo pracy
Program Mieszkanie bez Wkładu Własnego poniósł porażkę. Rząd zamiast go poprawić, zdecydował się przygotować nowy - Pierwsze Mieszkanie, dzięki któremu banki będą udzielać kredytów o bardzo atrakcyjnym stałym oprocentowaniu, bo wynoszącym przez 10 lat zaledwie 2 proc. Ale nikt nie ma złudzeń, że jeżeli nie zmienią się zasady ustalania zdolności kredytowej, to będzie kolejna klapa.
Renata Krupa-Dąbrowska
18.01.2023
Budownictwo Banki Kredyty

ZUS wypłacił 20,3 mld zł świadczeń z programów prorodzinnych na ponad 7 mln dzieci

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Ukraina
Od początku rozpoczęcia realizacji programów związanych z polityką rodzinną przez ZUS, Zakład obsłużył ponad 12 mln wniosków o świadczenia z tych programów i wypłacił świadczenia na kwotę 20,3 mld zł wspierając ponad 7 mln dzieci. Według stanu na wrzesień 2022 r., wypłacono 4,4 mln świadczeń dobry start w kwocie 2 620,3 mln zł oraz 7 mln świadczeń wychowawczych.
Grażyna J. Leśniak
18.01.2023
Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Ukraina
Obowiązek elektronicznego doręczania pism urzędowych jest wprowadzany stopniowo, ale niektórzy woleliby mieć możliwość osobistego odbioru pisma z urzędu. To niekiedy jest możliwe, ale nie jest uregulowane ustawowo, w związku z czym niektóre podmioty odmawiają petentom takiego rozwiązania. MSWiA stoi na stanowisku, że usztywnienie tych regulacji mogłoby przynieść efekt przeciwny do zamierzonego.
Beata Dązbłaż
18.01.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
BNP Paribas Bank Polska oraz Bank Pocztowy bezprawnie ograniczały w bankowości elektronicznej możliwość złożenia wniosków o wakacje kredytowe tylko do maksymalnie 2 lub 4 zamiast 8 miesięcy - stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego prezes nałożył na banki kary w łącznej wysokości blisko 3 mln zł za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów.
Krzysztof Sobczak
18.01.2023
Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.
Krzysztof Koślicki
18.01.2023
Domowe finanse PIT
Rosnąca presja płacowa oraz popularyzacja pracy zdalnej sprawiają, że firmy z branży nowoczesnych usług dla biznesu w roku 2023 spodziewają się wyzwań związanych z pozyskiwaniem pracowników – wynika z najnowszego raportu płacowego Hays. Sytuacji pracodawców nie ułatwia kontynuacja silnej konkurencji o talent, dyktowanej rozwojem istniejących oraz powstawaniem nowych centrów w Polsce. Pomimo zmiany koniunktury gospodarczej, rekrutacje nadal planuje prowadzić aż 91 proc. pracodawców.
Grażyna J. Leśniak
18.01.2023
Rynek Prawo pracy
Senat zajmie się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym na posiedzeniu prawdopodobnie 31 stycznia - powiedział we wtorek w Białej Podlaskiej Grodzki marszałek Senatu Tomasz Grodzki. I zapowiedział wniesienie przez Senat poprawek do niej. Jak podkreślił, w Senacie trwają konsultacje z prawnikami i ze środowiskami opiniotwórczymi oraz analizy w senackich komisjach.
Grażyna J. Leśniak
18.01.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Wprowadzenie moratorium na wykonywanie kary śmierci, jak i późniejsze zniesienie możliwości jej orzekania stanowiły ważny krok na drodze do budowy systemu gwarancji ochrony podstawowych wolności i praw człowieka w Polsce - wskazuje w swojej uchwale Naczelna Rada Adwokacka i przypomina o fundamentalnym znaczeniu zakazu stosowania kary śmierci.
Patrycja Rojek-Socha
18.01.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Wielu frankowiczów z Getin Banku, którzy spłacili kapitał, po ogłoszeniu decyzji BFG dotyczącej przymusowej restrukturyzacji tego podmiotu, zaprzestało spłacania dalszych rat kredytu, zdając sobie sprawę, że odzyskanie kwot nadpłacanych ponad wypłacony przez bank kapitał kredytu będzie trudne. Teraz otrzymują wezwania do zapłaty od Velo Banku albo z firm windykacyjnych.
Regina Skibińska
18.01.2023
Banki Kredyty

Miasta kuszą nagrodami i bonusami w zamian za rozliczony PIT

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych są gotowe wydać małe gminy na loterie podatkowe, aby przekonać obywateli do zapłaty podatku PIT we właściwym urzędzie skarbowym. Duże miasta wydają jeszcze więcej i kuszą innymi atrakcjami. Ale część samorządów wycofuje się z loterii z powodu oszczędności i tego, że nie widzą sensu w inwestowaniu w pozyskanie podatku, który rząd im uszczupla.
Robert Horbaczewski
18.01.2023
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Nie każda osoba, która przed swoim nazwiskiem pisze: dr n. med. (doktor nauk medycznych) ma uprawnienia, by leczyć ludzi. Na niewiedzy o tym, że stopień naukowy to nie to samo, co tytuł zawodowy, żerują naciągacze, którzy swoją działalność opierają na autorytecie lekarskim, choć lekarzami nie są. W dodatku w świetle obecnych przepisów działają zgodnie z prawem.
Katarzyna Nocuń
18.01.2023
Pacjent Zawody medyczne
Osoba, która ma już pięć mieszkań, zapłaci przy transakcji wyższy podatek od czynności cywilnoprawnych. To próba nabywania lokali służących zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych przez osoby fizyczne. Projekt ustawy o ograniczeniach w nabywaniu lokali mieszkalnych został skierowany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Monika Sewastianowicz
17.01.2023
Przedsiębiorcy skarżą się na niekorzystne zasady rozliczania składki zdrowotnej, wynikające z przepisów Polskiego Ładu. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w tej sprawie w Ministerstwie Finansów. W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia poinformowało o propozycjach uproszczenia od 1 stycznia 2024 r. ustalenia miesięcznej składki zdrowotnej.
Grażyna J. Leśniak
17.01.2023
PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Wskaźnik WIBOR nie odpowiada rzeczywistym źródłom i kosztom pozyskania kapitału na finansowanie kredytów. Realny wpływ na jego wysokość ma bank, a więc jedna ze stron umowy. Praktyka też wskazuje, że banki, zwłaszcza na pewnym etapie udzielania kredytów, dość skąpo wyjaśniały zawiłości związane ze zmienną stawką oprocentowania.
Mariusz Kucharski
17.01.2023
Banki Kredyty
Cyberprzestępcy sięgają po różne techniki manipulacji, aby pozyskać dane konsumentów. Może to nieść za sobą bardzo poważne skutki dla naszych portfeli i oszczędności - ostrzega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I przypomina o swojej akcji: „Stracisz dane, stracisz pieniądze!”. Aż 80 procent uczestników ankiety UOKiK otrzymało SMS o dopłacie za przesyłkę z podejrzanym linkiem
Krzysztof Sobczak
17.01.2023
Rynek i konsument RODO
Aż 85 proc. przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej na przestrzeni ostatnich 5 lat brało udział w przynajmniej dwóch znaczących transformacjach ich organizacji – wynika z badania EY i University of Oxford’s Saïd Business School. Równocześnie aż 67 proc. badanych stwierdza, że w analogicznym okresie przynajmniej jeden proces zmiany nie osiągnął zakładanych rezultatów.
Grażyna J. Leśniak
17.01.2023
Prawo pracy Zarządzanie
Od 1 kwietnia 2023 roku pracodawca będzie zobowiązany dokonywać wpłat do pracowniczych planów kapitałowych za osoby, które wcześniej złożyły deklarację o rezygnacji, chyba że taka osoba ponownie zrezygnuje z wpłat do PPK. Informacja o tzw. ponownym autozapisie powinna trafić do pracowników do końca lutego 2023 roku.
Anna Puszkarska
17.01.2023
Prawo pracy PPK