W porównaniu z poprzednim rządem Mateusza Morawieckiego, kilka stanowisk zostanie utrzymanych. Połowę składu rządu będą stanowiły kobiety.

Dopełniamy konstytucyjnego zwyczaju, powołując rząd przedstawiony przez ugrupowanie, które wygrało wybory - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Teraz premier ma 14 dni, aby przedstawić Sejmowi tzw. exposé z wnioskiem o udzielenie jego nowemu rządowi wotum zaufania.

Poszczególnymi ministerstwami kierować będą:

 • Ministerstwo Obrony Narodowej - Mariusz Błaszczak, sprawował tą funkcję poprzednio.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Paweł Szefernaker, do tej pory wiceminister w tym resorcie.
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Szymon Szynkowski vel Sęk, kierował do tej pory Ministerstwem ds. Unii Europejskiej.
 • Ministerstwo Sprawiedliwości - Marcin Warchoł, poprzednio wiceminister w tym resorcie.
 • Ministerstwo Zdrowia - Ewa Krajewska, od 2021 roku była Głównym Inspektorem Farmaceutycznym.
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii - Marlena Maląg, poprzednio kierowała Ministerstwem Rodziny i Polityki.
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Dorota Bojemska, działaczka społeczna, od 2019 roku przewodnicząca Rady Rodziny przy MRiPS.
 • Ministerstwo Aktywów Państwowych -  Marzena Małek, od 2022 roku była dyrektor generalną w MAP.
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki - Krzysztof Szczucki,  w latach 2020-2023 był prezesem Rządowego Centrum Legislacyjnego.
 • Ministerstwo Finansów -  Andrzej Kosztowniak, przewodniczący Komisji Finansów Publicznych w poprzedniej kadencji Sejmu.
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - Małgorzata Jarosińska-Jedynak, była szefowa resortu w latach 2019-2020.
 • Ministerstwo Infrastruktury - Alvin Gajadhur, od 2017 roku pełnił funkcję Głównego Inspektora Transportu Drogowego, wcześniej był rzecznikiem prasowym tej instytucji.
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska- Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, była wiceminister w tym resorcie, ostatnio pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego -  Dominika Chorosińska, posłanka, aktorka, członek komisji kultury i środków przekazu w poprzedniej kadencji Sejmu.
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  - Anna Gembicka, dotychczasowa wiceminister.
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki - Danuta Dmowska-Andrzejuk, polska szpadzistka, była mistrzyni Europy i świata.
 • Minister Członek Rady Ministrów – Jacek Ozdoba, dotychczas sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
 • Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów -  Izabela Antos, od 2018 rok dyrektor Departamentu Instrumentów Rozwojowych, a od 2021 roku jako wiceszefowa KPRM.