Śmierć studenta lub doktoranta nie jest według przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce przesłanką skreślenia go z listy. Wykreślony z niej zostanie doktorant, który nie złoży pracy w terminie, ale już nie ten, który tej pracy nie złoży już nigdy. Choć nie powoduje to większych trudności praktycznych, wskazuje na brak konsekwencji ustawodawcy.
Monika Sewastianowicz
05.01.2022
Szkolnictwo wyższe Dla studenta Poprawmy prawo
Gdy para konkubentów ze sobą się rozstaje, rozlicza poczynione nakłady; mężczyzna pozwala kobiecie mieszkać w lokalu, w budynku który jest jego własnością. Powstaje pytanie czy taka służebność mieszkania ma wpływ na rozliczenie? I czy konkubenci mają równie prawo swobodnego korzystania ze wszystkich budynków, które zostaną wybudowane i prawo do przyjmowania gości?
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.01.2022
Prawo cywilne Prawo rodzinne

Ryczałt ma być korzystny, ale trudno z niego skorzystać

PIT Rachunkowość Poprawmy prawo Polski Ład
Jednym z założeń Polskiego Ładu jest uproszczenie rozliczeń podatkowych i upowszechnienie rozliczania PIT w formie ryczałtu od przychodów. Problem jednak w tym, że z tego udogodnienia w praktyce trudno będzie skorzystać. Przejście na ryczałt nie jest bowiem możliwe, jeśli podatnik będzie współpracował z byłym pracodawcą – i to przez dwa lata.
Krzysztof Koślicki
05.01.2022
PIT Rachunkowość Poprawmy prawo Polski Ład

UOKiK coraz surowszy dla nadużywających przewagi wobec słabszych

Rynek i konsument Małe i średnie firmy Ochrona konkurencji
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał właśnie Kaufland za nadużywanie swojej przewagi wobec dostawców towarów. Ta decyzja wpisuje się w obserwowany w ostatnim czasie trend, polegający na wzmożonym zainteresowaniu organu ochrony konkurencji i konsumentów polityką rabatową stosowaną przez przedsiębiorców.
Weronika Herbet-Homenda
05.01.2022
Rynek i konsument Małe i średnie firmy Ochrona konkurencji
Nawet tysiąc procent wzrosły ceny gazu dla wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych. Mieszkańcy mogą zapłacić mniej, gdy ich wspólnota lub spółdzielnia złoży oświadczenie, że wykorzystuje gaz wyłącznie dla celów gospodarstwa domowego. Problem w tym, że takie wydzielenie nie zawsze jest proste, a przeszło trzy miliony osób mają zarejestrowaną działalność gospodarczą w mieszkaniu lub domu.
Renata Krupa-Dąbrowska
05.01.2022
Rynek i konsument Finanse Nieruchomości
Na 31 stycznia wyznaczone zostało posiedzenie poszerzonego składu Izby Cywilnej SN w sprawie odpowiedzi udzielonych przez Trybunał Sprawiedliwości UE na pytania w sprawie zainicjowanej przez sędziego Waldemara Żurka, dotyczące powołania sędziów wyłonionych przez obecną KRS. Ponieważ jednak część zadającego pytanie składu jest już w stanie spoczynku, nie wiadomo jaki skład rozpatrzy sprawę.
Krzysztof Sobczak
04.01.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Spółdzielnie i wspólnoty zostaną co do zasady uznane za zbiory lokali mieszkalnych i w związku z tym automatycznie zostaną objęte taryfami na gaz - zapowiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Lokale użytkowe będą z nich wyłączane.
Monika Sewastianowicz
04.01.2022
Pomoc społeczna
Prawie 3,2 mld zł w budżecie programu „Za życiem” jest dedykowane na zdrowie. MZ jest odpowiedzialne za 6 zadań programu w dwóch pierwszych priorytetach. W najbliższych latach program będzie kontynuowany i wciąż wsłuchujemy się w to, co należy poprawić – mówił wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski 4 stycznia na konferencji prasowej poświęconej zmianom w programie.
Beata Dązbłaż
04.01.2022
Opieka zdrowotna
W wybranych placówkach Poczty Polskiej możliwie będzie składanie drogą elektroniczną wniosków o świadczenie “500+” oraz w programie “Rodzinny Kapitał Opiekuńczy” przez osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym - poinformowała we wtorkowym komunikacie Poczta Polska. Urzędnicy pomogą też założyć profil zaufany.
Robert Horbaczewski
04.01.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna

Nowe zasady liczenia "chorobowego" w 2022 roku

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Od początku roku obowiązują nowe przepisy, które wprowadzają kilka zmian w zasiłku chorobowym. Zmieniły się m.in. zasady liczenia długości „chorobowego”. Obecnie, bez względu na rodzaj choroby, sumują się wszystkie zwolnienia lekarskie, jeśli nie wystąpi pomiędzy nimi przerwa przekraczająca 60 dni.
Krzysztof Sobczak
04.01.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Nie weźmiemy udziału w procedurze wyboru sędziów do "neoKRS". Wszelkie działania w sprawie wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa powinny być wstrzymane do czasu przyjęcia w Polsce nowego ładu prawnego - zapowiedziały w wydanym oświadczeniu partie opozycyjne. Chodzi o trwającą już procedurę zgłaszania kandydatów na członków KRS wybieranych spośród sędziów przez Sejm.
Krzysztof Sobczak
04.01.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Od początku roku 2022 nową dyrektorką Amnesty International w Polsce została Anna Błaszczak-Banasiak. Jest prawniczką, adwokatką, aktywistką, specjalistką w zakresie prawa antydyskryminacyjnego. Pracowała w Parlamencie Europejskim, a wcześniej przez 14 lat w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym pełniła m.in. funkcję dyrektorki Zespołu do spraw Równego Traktowania.
Krzysztof Sobczak
04.01.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Od wtorku obowiązuje opublikowana w poniedziałek w Dzienniku Ustaw ustawa o dodatku osłonowym, która ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Na dodatek mogą liczyć osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł w przypadku gospodarstw, w których jest więcej osób.
Krzysztof Sobczak
04.01.2022
Pomoc społeczna VAT
Starosta ma zapewnić obywatelom możliwości zgłoszenia się na nieodpłatną pomoc prawną telefonicznie, numer ma być dostępny co najmniej w godzinach pracy urzędu, choć MS liczy, że dyżury będą dłuższe. Co więcej, na stronie internetowej mają być informacje o działalności punktów zlokalizowanych na terenie danego powiatu oraz informacje o sposobie dokonywania zapisów na porady.
Patrycja Rojek-Socha
04.01.2022
Wymiar sprawiedliwości
Wątpliwości sądu wzbudziła kwestia, czy sporządzenie aktu małżeństwa przez kierownika USC na podstawie zaświadczenia księdza, nawet przekazanego po terminie, oznacza zawarcie związku małżeńskiego. Czy też należy je powtórzyć przed urzędnikiem stanu cywilnego? Izba Cywilna Sądu Najwyższego podejmie uchwałę w składzie siedmiorga sędziów w sprawie ustalenia nieistnienia małżeństwa.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.01.2022
Prawo rodzinne Administracja publiczna
Od 1 stycznia właściciele sklepów czy biurowców są objęci komunalnym systemem wywozu odpadów, a w blokach wolno stawiać inteligentne pojemniki na śmieci. Gminy mają też zielone światło na dopłacanie do rachunków za odpady swoim mieszkańcom. Eksperci nie mają złudzeń, że nowe przepisy to jedynie "pudrowanie" problemów, a nie ich rozwiązywanie. Jak było drogo, tak dalej będzie.
Renata Krupa-Dąbrowska
04.01.2022
Samorząd terytorialny Odpady Nieruchomości

Rencista socjalny może więcej zarobić bez utraty świadczenia

Pomoc społeczna Emerytury i renty Prawo pracy
Od Nowego Roku obowiązują ważne zmiany w przepisach dla osób pobierających rentę socjalną i jednocześnie aktywnych zawodowo. Od 1 stycznia zwiększona została kwota przychodu do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, po osiągnięciu której dopiero zostanie zawieszone pobieranie renty socjalnej. Dotychczas było to 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Krzysztof Sobczak
03.01.2022
Pomoc społeczna Emerytury i renty Prawo pracy
Rada Praw Człowieka ONZ wezwała państwa członkowskie do zakazania każdej formy dyskryminacji ze względu na wiek oraz do zapewnienia osobom starszym pełnej realizacji praw człowieka i podstawowych wolności. Tymczasem w Polsce zakaz dyskryminacji ze względu na wiek dotyczy jedynie zatrudnienia i dostępu do szkoleń. Rzecznik Praw Obywatelskich oczekuje od rządu zajęcia się tym problemem.
Krzysztof Sobczak
03.01.2022
Administracja publiczna
Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował w poniedziałek, że wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, uruchomił program pilotażowy dla dzieci uzależnionych od nowych technologii cyfrowych. W 10 specjalistycznych ośrodkach najmłodsi i ich rodziny otrzymają bezpłatnie profesjonalną pomoc psychologiczną. Za terapię płaci NFZ.
Krzysztof Sobczak
03.01.2022
Nowe technologie Opieka zdrowotna
Od 1 lutego 2022 r. ważność unijnych certyfikatów covidowych (UCC), wydanych po szczepieniu w schemacie podstawowym, po dawce uzupełniającej i przypominającej zostanie skrócona do 270 dni – przekazało w poniedziałek w komunikacie Ministerstwo Zdrowia. Trzecia dawka przypominająca szczepionki przeciw COVID-19 (druga w przypadku szczepionki J&J) jest dostępna od 2 listopada 2021 r.
Krzysztof Sobczak
03.01.2022
Koronawirus szczepienia

Ustawa o domach do 70 mkw. bez formalności już obowiązuje

Administracja publiczna Budownictwo Polski Ład
Od poniedziałku wchodzą w życie przepisy umożliwiające budowę domów do 70 m kw. bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. Wyłączają możliwość zgłaszania sprzeciwu przez starostę w razie wadliwego zgłoszenia budowy, ale nie pozbawiają nadzoru budowanego uprawnień kontrolnych.
Renata Krupa-Dąbrowska
03.01.2022
Administracja publiczna Budownictwo Polski Ład
Od 1 stycznia 2022 r. po raz kolejny rośnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Jest ono bowiem powiązane z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Skoro pensja minimalna idzie do góry, to wzrasta też świadczenie dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi.
Agnieszka Matłacz
03.01.2022
Pomoc społeczna
Jeśli Komisja Europejska uruchomi mechanizm „pieniądze za praworządność”, nasz kraj może stracić nawet 170 mld euro, z czego 42 mld euro na działania służące ochronie klimatu, walce ze smogiem i ochronie przyrody - wynika z analizy prawnej Fundacji ClientEarth. Tymczasem polski rząd nie wykonuje kolejnych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE i usztywnia się w sporze z Komisją Europejską.
Regina Skibińska
03.01.2022
Środowisko Prawo unijne
Adwokaci i radcy prawni od lat apelują, by dostęp do obrońcy był możliwy od momentu zatrzymania. Polskie władze konieczności zmian nie widzą, twierdząc, że obowiązujące przepisy wystarczają. To, że tak nie jest, pokazuje praktyka. Prawnicy alarmują, że do części czynności, mimo upoważnienia do obrony, nie są dopuszczani, bo skoro zatrzymany nie ma zarzutu - to ma... pełnomocnika, a nie obrońcę.
Patrycja Rojek-Socha
03.01.2022
Prawo karne Prawnicy
Osoba, która nie ma nic na sumieniu, nie ma szans dowiedzieć się o tym, że była podsłuchiwana lub śledzona Pegasusem, nawet gdyby zgodę na to wydał sąd. Informacje te można uzyskać dopiero po wszczęciu postępowania, a i wtedy nie będą one szczególnie wyczerpujące. Choć pełen wgląd w pracę służb wytrącałby im broń z ręki, brakuje organu, który sprawdzałby, czy nie nadużywają swoich uprawnień.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
03.01.2022
Wymiar sprawiedliwości Policja

Przymusowe leczenie alkoholików to fikcja, bo brakuje sankcji

Prawo rodzinne Opieka zdrowotna Poprawmy prawo
Sąd może skierować na leczenia alkoholika, ale nie ma żadnych sankcji za niestawienie się na terapię. Ponadto brakuje procedur przyjęcia takiego przymusowego pacjenta na leczenie. Dlatego zdaniem ekspertów, a także Najwyższej Izby Kontroli, przepisy trzeba poprawić, bo te obecnie obowiązujące w praktyce nie działają. Problemem jest też niska skuteczność takich przymusowych terapii.
Jolanta Ojczyk
03.01.2022
Prawo rodzinne Opieka zdrowotna Poprawmy prawo
Przedsiębiorca zorganizował proces sprzedaży papierosów w sposób, który uniemożliwiał zapoznanie się z ostrzeżeniami zdrowotnymi na etapie oferowania produktu. Zamiast paczek przedstawiał ich ilustracje, bez informacji o szkodliwości papierosów. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że unijne prawo zakazuje ukrywania ostrzeżeń zdrowotnych. Tym samym nie można wykorzystywać ilustracji, które ich nie zawierają.
Dorian Lesner
03.01.2022
Rynek i konsument Opieka zdrowotna Prawo unijne
Do skorzystania z ulgi dla klasy średniej przychody małżonków będzie trzeba analizować osobno. Może się więc okazać, że odliczenie nie będzie przysługiwało, jeśli mąż lub żona zarobi zbyt dużo i przekroczy limit. Wszystko komplikuje fakt, że dla każdego z małżonków ulga jest ustalana odrębnie. Lepiej więc złożyć pracodawcy oświadczenie, by nie naliczał on ulgi w trakcie roku. Dzięki temu uniknie się ryzyka dopłaty podatku.
Krzysztof Koślicki
03.01.2022
Domowe finanse PIT Polski Ład
Konstytucja gwarantuje prawo do ochrony zdrowia i nakłada na władze publiczne obowiązek zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. W sposób szczególny odnosi się to do zaburzeń psychicznych. Dlatego też pacjenci, którzy się z nimi zmagają, ale nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, mogą bez opłat korzystać ze świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
Dorian Lesner
03.01.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Nowy rok 2022 Sejm rozpocznie od rozpoznawania trzech ustaw nowelizujących ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Posłowie mają nachylić się nad trzema projektami poselskimi, które zmierzają do uregulowania kwestii upraw i zbioru konopi innych niż włókniste w celu uzyskania surowca farmaceutycznego. Chodzi o łatwiejszy dostęp do konopi dla celów leczniczych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.01.2022
Farmacja
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski