Prawo.pl
Dziecko i jego dobro powinno być w zainteresowaniu całego społeczeństwa, w tym także instytucji publicznych i wymiaru sprawiedliwości. To, co szwankuje to czynnik ludzki, brak jednolitych procedur, szkoleń i luki w komunikacji. Zmiany zakłada projekt procedowany właśnie w Sejmie, który był jednym z tematów konferencji Ochrona, Wsparcie, Pomoc - w trosce o najmłodszych.
Patrycja Rojek-Socha
23.05.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Inspektorzy sanepidu blokują ekshumacje

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Inspektorzy sanitarni, zamiast sami pobrać z elektronicznego rejestru aktów zgonu odpis, żądają od obywateli dostarczenia dokumentów potwierdzających śmierć bliskiego, którego chcą ekshumować, czyli przenieść na inny cmentarz. Urzędy stanu cywilnego nie chcą wydawać aktów zgonu, gdyż mogą dysponować tylko odpisami. Trwa wymiana pism w tej sprawie między urzędami.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.05.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Odwołanie z dniem 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego nie zakończy problemu świadczeń, które ZUS wypłacał z opóźnieniem i bez odsetek ustawowych. Zdaniem prawników, przepis jest niekonstytucyjny i powinien zostać uchylony z mocą wsteczną. Nie wiadomo też, jak będą go stosowały sądy rozpoznając toczące się obecnie sprawy, które będą rozstrzygane po odwołaniu tego stanu.
Grażyna J. Leśniak
23.05.2023
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Ministerstwo Zdrowia trzy lata temu potwierdzało, że system informatyczny pozwala mu na wykrycie przypadków, kiedy lekarz wystawia niepokojąco dużą liczbę podobnych recept i przekazanie tych informacji izbom lekarskim. Jednak pierwszą listę z 17 nazwiskami lekarzy samorząd lekarski dostał z resortu zdrowia dopiero 13 kwietnia tego roku. Czyli wówczas, gdy o handlu e-receptami było już naprawdę głośno.
Katarzyna Nocuń
23.05.2023
Pacjent Opieka zdrowotna Farmacja

Ostatnie godziny na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład
Poniedziałek, 22 maja 2023 roku, to ostatni dzień na złożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 rok. Rozliczenie to trzeba przekazać w dokumencie za kwiecień 2023 r. – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz najważniejszych informacji ZUS przygotował też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Grażyna J. Leśniak
22.05.2023
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład
Meta, czyli firma prowadząca Facebooka, ukarana została przez Europejską Radę Ochrony Danych rekordową grzywną 1,2 mld euro za przesyłanie danych europejskich użytkowników Facebooka do USA. Rada w poniedziałek poinformowała też, że jest to wynik dochodzenia w sprawie Facebooka przeprowadzonego przez irlandzką Komisję Ochrony Danych.
Krzysztof Sobczak
22.05.2023
RODO Prawo unijne
Rozwój budownictwa mieszkaniowego blokują zbiurokratyzowane procedury i urzędnicza uznaniowość - wynika z branżowego raportu. Czas wydawania pozwoleń niewiele ma wspólnego z ustawowymi terminami. Sen z powiek deweloperów spędzają problemy z uzyskaniem przyłączeń oraz podział kosztów jakie ponosić ma gestor, a jakie inwestor.
Renata Krupa-Dąbrowska
22.05.2023
Rynek i konsument Budownictwo
Dział Doradztwa Podatkowego został objęty rocznym programem pilotażowym w zakresie optymalizacji czasu pracy. Program ma sprawdzić gotowość firmy na wprowadzenie różnych modeli zoptymalizowanego tygodnia pracy. Od sześciu miesięcy pracownicy testują różne warianty: począwszy od skompresowanego 40-godzinnego tygodnia pracy, dodatkowych dni wolnych, po 36-godzinny tydzień pracy.
Grażyna J. Leśniak
22.05.2023
Rynek Prawo pracy
Do 31 maja wójtowie burmistrzowie i prezydenci miast muszą złożyć raport o stanie gminy. Raport powinna poprzedzić dyskusja na forum rady gminy i z udziałem zainteresowanych obywateli. Niestety, mieszkańcy rzadko biorą w niej udział. Raporty tworzą z reguły urzędnicy, a jedynie 7 proc. gmin przyznaje, że duży wpływ na przygotowanie takich dokumentów mieli mieszkańcy.
Maria Dec-Kiełb
22.05.2023
Samorząd terytorialny
Wyznacznikiem „terytorialnym” kwalifikowania wyjazdu jako podróży służbowej jest fakt wyjazdu poza punkt czy obszar będący stałym miejscem pracy. Jeżeli celem wyjazdu jest miejscowość zamieszkania, która leży poza miejscem pracy, to wyjazd ten jest podróżą służbową i musi być jako taka rozliczony. Jedyną odrębnością jest brak prawa do diety (o ile jest to wyjazd krajowy) oraz brak prawa do świadczeń noclegowych.
Marek Rotkiewicz
22.05.2023
Prawo pracy
Nie tylko odszkodowania za niepożądane skutki szczepień, ale także za szpitalne zdarzenia medyczne i dla poszkodowanych uczestników badań klinicznych. Nad wszystkimi tymi postępowaniami ma sprawować pieczę Rzecznik Praw Pacjenta. W jego dyspozycji będą duże fundusze, a kolejne akty prawne potwierdzają, że pozasądowe dochodzenie roszczeń będzie się konsolidować właśnie u RPP.
Katarzyna Nocuń
22.05.2023
Pacjent Opieka zdrowotna
Proporcjonalność w tworzeniu i stosowaniu prawa to jeden z fundamentalnych problemów dla demokracji i praworządności. W Polsce udało się nam zrobić pod tym względem spore postępy, ale takie sytuacje, jak traktowanie w ostatnich latach cudzoziemców próbujących przekroczyć polską granicę, nie mieszczą się w tym standardzie. To wręcz prawny substandard – mówi prof. Ewa Łętowska.
Krzysztof Sobczak
22.05.2023
Prawnicy
Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów nie podejmie w poniedziałek uchwały w sprawie zadośćuczynienia za zerwanie więzi rodzinnej. Sprawa została zdjęcia z wokandy. Wniosek w tej sprawie złożył trzy lata temu Rzecznik Finansowy. Chodzi o zrekompensowanie szkód moralnych poniesionych przez bliskich osób, które przeżyły wypadek, ale zostały ciężko poszkodowane.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.05.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Uchwała NSA rodzi kolejne spory o terminy podatkowe

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł niedawno, że zawieszenie terminów administracyjnych w czasie epidemii nie dotyczy wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Bo są to dwie odrębne gałęzie prawa, których nie można łączyć. Część podatników mogła odetchnąć z ulgą, bo niektóre ich zaległości mogły się więc przedawnić. Dla innych takie stanowisko rodzi jednak nowe problemy.
Krzysztof Koślicki
22.05.2023
Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy

Można już zarejestrować fundację rodzinną

Prawo rodzinne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Dziś wchodzą w życie długo wyczekiwane przez biznes przepisy umożliwiające zakładanie fundacji rodzinnej, która ma przede wszystkim rozwiązać większość problemów związanych z sukcesją w przedsiębiorstwach. Eksperci generalnie pozytywnie oceniają nowe prawo, podkreślając zwłaszcza, że było ono wyjątkowo solidnie konsultowane. Zaznaczają jednak, że nie będzie ono panaceum dla każdej firmy.
Inga Stawicka
22.05.2023
Prawo rodzinne Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Hałas potrafi być niezwykle uciążliwy i negatywnie wpływać na nasze zdrowie. Jak się przed nim chronić? Możliwych rozwiązań jest wiele, od żądania przeprowadzenia kontroli i wydania stosownych decyzji przez organy administracji, poprzez pozwanie emitującego hałas do sądu, a nawet wnioskowanie o ukaranie go grzywną. Jedno jest pewne: im szybciej poszkodowany hałasem zacznie właściwie działać, tym lepiej.
Konrad Dyda
20.05.2023
Środowisko Drogi Nieruchomości
Pracownik został zatrudniony w spółce, która zarządzała jego poprzednim pracodawcą. Tym samym świadczenie pracy odbywało się nieprzerwanie w ramach tego samego holdingu. Sąd uznał więc, że przeniesienie nie mogło zostać uznane za okoliczność nadzwyczajną, skutkującą uznaniem, że nowy stosunek pracy został zawarty dla pozoru.
Dorian Lesner
20.05.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Polskie prawo nie przewiduje możliwości zasądzenia na rzecz małżonka kwot mających stanowić substytut wynagrodzenia za pracę, którego ten małżonek nie uzyskał, ponieważ osobiście zajmował się domem i rodziną, zamiast pracować zawodowo. Nawet gdy druga strona zajęta była wyłącznie zarabianiem pieniędzy. Głośny ostatnio przykład hiszpański trudno zastosować na naszym gruncie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.05.2023
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Choć wnykarstwo kojarzy się z czasami dawno minionymi, nadal w Polsce rocznie znajdowanych jest kilkadziesiąt tysięcy urządzeń służących do tej najohydniejszej formy kłusownictwa. A to prawdopodobnie skromna część pułapek na dziką zwierzynę zastawianych w lasach i na łąkach. Zabranie znalezionych wnyków czy potrzasku grozi jednak konsekwencjami prawnymi.
Regina Skibińska
20.05.2023
Prawo karne Administracja publiczna
Przy wystawianiu aktu urodzenia, gdy ojciec jest nieznany, łamię prawa dziecka, prawa rodzica, prawa obywatelskie, a matka nie ma możliwości odwołania się od mojej decyzji. Przepis nakazujący wpisanie fikcyjnego imienia jest niezgodny z dzisiejszymi standardami prawa, ale trzeba go stosować. Sprawa komplikuje się, gdy Polki rodzą dzieci za granicą i przywożą akta, aby wpisać dziecko do polskiego rejestru - mówi Sławomir Wojciechowski, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.05.2023
Prawo rodzinne Administracja publiczna

Usunięcie znamienia i korekta powieki na NFZ - możliwe, ale pod pewnymi warunkami

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Niepełnosprawność
Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje zabiegów medycyny estetycznej. Jednak ubezpieczony pacjent może liczyć między innymi na refundowany zabieg usunięcia znamion, korektę opadającej powieki czy zbyt obfitego biustu, który powoduje dotkliwe bóle w kręgosłupie. Decydują tu wskazania medyczne, a nie estetyka. Najczęściej zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej opłacane przez publicznego płatnika wykonywane są u ciężko poparzonych pacjentów.
Beata Dązbłaż
20.05.2023
Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Niepełnosprawność
Krajowa Rada Sądownictwa w pełni popiera wniosek prezydenta, który ma wątpliwości konstytucyjne w zakresie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Przyjęła właśnie uchwałę w tej sprawie. Sam wnioskiem Trybunał Konstytucyjny zajmie się 31 maja. Tego samego dnia wyznaczona jest też rozprawa w sprawie sporu kompetencyjnego między prezydentem a SN.
Krzysztof Sobczak Patrycja Rojek-Socha
19.05.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Wiaty, silosy oraz niektóre budynki gospodarcze rolnicy będą mogli budować na prostych zasadach, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Mają też być dodatkowe środki na pożyczki dla rolników. To kolejne zmiany w przepisach, które mają ugasić pożar, jaki powstał na skutek niekontrolowanego przywozu ukraińskich produktów do Polski.
Renata Krupa-Dąbrowska
19.05.2023
Budownictwo
Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek nowelizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe regulacje przewidują m.in. objęcie zwrotami producentów świń, owiec, kóz i koni oraz podniesienie zwrotu do 2 zł za litr. Do wniosku trzeba będzie dołączyć faktury VAT albo ich kopie, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r.
Krzysztof Koślicki Patrycja Rojek-Socha
19.05.2023
Samorząd terytorialny Akcyza Doradca podatkowy Finanse
Pracodawcy nie wiedzą, czy przy ustalaniu prawa pracownika do dodatkowej, co najmniej 15-minutowej przerwy, gdy dobowy wymiar jego pracy jest dłuższy niż 9 godzin pracy, liczy się zaplanowany czas pracy, czy ten realnie przepracowany. Ustawodawca tego nie doprecyzował, przez co na rynku funkcjonują dwa sprzeczne stanowiska. Tymczasem od odpowiedzi na to pytanie zależy, czy przerwa będzie stosowana powszechnie, czy tylko w niektórych systemach czasu pracy, np. w równoważnym czasie pracy.
Grażyna J. Leśniak
19.05.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Absolwent, który nie zdał egzaminu dojrzałości wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, będzie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego. Oblanie większej liczby przedmiotów oznacza konieczność pisania matury za rok - wciąż jednak na złagodzonych warunkach. Podobnie, jak w tym roku, zdawać będzie można maturę w formule 2015.
Monika Sewastianowicz
19.05.2023
Szkoła i uczeń
Sypią się zadośćuczynienia od Skarbu Państwa na rzecz demonstrantów sprzeciwiających się prawu antyaborycyjnemu w Polsce. Osoby te były niesłusznie zatrzymane i źle traktowane przez policję – co stwierdzają sądy karne. W następstwie pokrzywdzeni wnoszą o naprawienie krzywd. Zadośćuczynienia za dzień pozbawienia wolności zwykle nie przekraczają kwoty 1000 zł za dobę.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.05.2023
Prawo karne Policja
Sprawy frankowe nadal budzą wiele emocji. Orzecznictwo sądów w większości jest prokonsumenckie, ale droga do unieważnienia umowy jest długa i bywa wyboista. Dodatkowym elementem mogą być wnioski o powołanie biegłego, chociaż sami sędziowie podkreślają, że na obecnym etapie takie dowody nie mają większego znaczenia, co najwyżej mogą służyć wydłużaniu postępowania.
Patrycja Rojek-Socha Regina Skibińska
19.05.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
W dobie dynamicznego rozwoju technologii, coraz częściej możemy zaobserwować wpływ sztucznej inteligencji na różne aspekty naszego życia. Ostatnie miesiące były pod tym względem szczególnie intensywne wraz udostępnieniem przez OpenAI szerszej publiczności swojego chatbota opartego na sztucznej inteligencji - ChatGPT. Piszą o tym adwokat prof. Michał Jackowski i radca prawny Mikołaj Wiza.
Mikołaj Wiza Michał Jackowski
19.05.2023
Prawnicy Nowe technologie
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości ponad 23 tys. zł na Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie w związku z naruszeniem przepisów RODO poprzez niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Izba zapowiada zaskarżenie decyzji.
Krzysztof Sobczak
18.05.2023
Prawnicy RODO