Prawo.pl
Wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie od gminy musi złożyć członek wspólnoty mieszkaniowej ogrzewanej kotłownią na węgiel. Nie musi tego robić osobiście. Wystarczy, że go podpisze, a wniosek fizycznie złoży w urzędzie gminy np. członek zarządu wspólnoty. Samym zakupem węgla może zająć się już zarząd lub zarządca wspólnoty.
Robert Horbaczewski
22.11.2022
Samorząd terytorialny Węgiel
Lekarze i farmaceuci nie mają możliwości sprawdzenia w elektronicznym systemie uprawnień honorowego dawcy krwi. Legitymacje w przeszłości fałszowano, jest to więc pole do nadużyć. Zasłużonym dawcom przysługują natomiast przywileje, takie jak zniżki na niektóre leki oraz dostęp do świadczeń medycznych poza kolejnością. Korzystanie z nich odbywa się bez weryfikacji płatnika, czyli NFZ.
Katarzyna Nocuń
22.11.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Wcześniejsze złożenie wniosku o urlop opiekuńczy wystarczy, by pracownik podlegał ochronie przed zwolnieniem z pracy. Ile dni przed planowanym urlopem – nie wiadomo, bo projekt ustawy o tym nie mówi. Gdyby to było maksymalne 21 dni, jak przy urlopie rodzicielskim, to przy rozbiciu urlopu na 5 poszczególnych dni, zyska on w sumie 110 dni ochrony, czyli około 3,6 miesiąca w roku.
Grażyna J. Leśniak
22.11.2022
Prawo pracy

Szalejąca inflacja napędzi falę pozwów frankowych w sądach

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Sprawy frankowe stanowią istotną część sporów toczących się obecnie przed polskimi sądami. Ale będzie ich jeszcze więcej, zwłaszcza w przypadku spadku wartości złotego. Od złożenia pozwu do uzyskania prawomocnego wyroku mija przeważnie od kilku miesięcy do kilku lat. Wpływ na to mają banki, które podejmują działania torpedujące przebieg procesu - pisze radca prawny Adrian Goska.
Adrian Goska
22.11.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

TVP przeprosi za homofobiczny film "Inwazja"

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Telewizja Polska zapłaci 10 tysięcy zł na cele społeczne i przeprosi w głównym wydaniu "Wiadomości" - sąd wydał wyrok w sprawie reportażu "Inwazja", którego treść uderzała w społeczność LGBT. Materiał dotyczył działalności aktywistów i organizacji parad równości. Pozew do sądu wniosła Kampania Przeciwko Homofobii.
Monika Sewastianowicz
21.11.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Sytuacja na rynku pracy wciąż wydaje się w miarę stabilna. Jego odporność na zawirowania krajowe i międzynarodowe wynika z faktu, że często jako ostatni reaguje na spowolnienie gospodarcze. Bezrobocie w październiku br. wyniosło 5,1 proc. – przypomina Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
21.11.2022
Rynek Prawo pracy
Deklarację przystąpienia do systemu „węgiel od gminy” złożyło około 2300 gmin, zapotrzebowanie na węgiel zgłosiło o 100 mniej. Z blisko 1 tysiącem gmin podpisano już umowy na dostawy węgla - poinformował w poniedziałek wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda. Jego zdaniem procedura podpisywania umów powinna zakończyć się w tym tygodniu.
Robert Horbaczewski
21.11.2022
Samorząd terytorialny Węgiel
Rozstrzygnięcie XII edycji konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” odbędzie się na oficjalnej gali 28 listopada br. Organizatorzy - Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut ESG i Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” - nagrodzą firmy i instytucje, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po ciekawe rozwiązania. Wyróżnienia zostaną przyznane w sześciu kategoriach.
Grażyna J. Leśniak
21.11.2022
Szkoła i uczeń Rynek Prawo pracy
Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Nest Bank i Santander Consumer Bank - to kolejne banki, którym Prezes UOKiK postawił zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów zgłaszających nieautoryzowane transakcje. Kwestionowane praktyki to odmowa zwrotu w ustawowym terminie pieniędzy, które zniknęły z kont konsumentów bez ich zgody, a także wprowadzanie w błąd w odpowiedziach na reklamacje.
Krzysztof Sobczak
21.11.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument Finanse

Pieniądze dla żony to darowizna, ale bez podatku

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Małżeństwo ma rozdzielność majątkową. Żona uzyskuje dochody z najmu odziedziczonego garażu. Mąż co miesiąc przekazuje na konto żony kwotę około ośmiu tysięcy złotych na bieżące wydatki. Czy należy to zgłaszać do urzędu jako darowiznę? Z takim pytaniem zgłosił się do redakcji Prawo.pl Czytelnik.
Krzysztof Kaźmierski
21.11.2022
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej wyłącza stosowanie w jego działalności przepisów o ochronie danych osobowych. Wątpliwości co do tego zgłasza Rzecznik Praw Obywatelskich i wskazuje, że z najnowszego orzecznictwa sądów wynika jednak, że można kwestionować poprawność i zgodność z prawem przetwarzania tych danych przez Instytut. A Urząd Ochrony Danych Osobowych twierdzi, że nie może kontrolować tej instytucji.
Krzysztof Sobczak
21.11.2022
Administracja publiczna RODO

NSA: Termin na zgłoszenie nabycia spadku nie zależy od wieku spadkobiercy

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Jeżeli małoletni i reprezentujący go przedstawiciele ustawowi w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się o nabyciu własności rzeczy przez małoletniego, nie zgłoszą faktu nabycia własności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, to stracą uprawnienie do skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Nawet nieznaczne przekroczenie terminu pozostanie bez znaczenia.
Malwina Pasternak-Janik
21.11.2022
Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Gdy nie ma możliwości wyegzekwowania zaległych składek na ubezpieczenia społeczne wobec ich całkowitej nieściągalności, ZUS może taką należność umorzyć. Uzależnienie umorzenia od nieściągalności nie dotyczy ubezpieczonych będących jednocześnie płatnikami składek – zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Według niego, rozporządzenie określające przesłanki umorzenia w takiej sytuacji może być jednak niezgodne z ustawą.
Grażyna J. Leśniak
21.11.2022
Ubezpieczenia społeczne Finanse
Rzecznik finansowy chce złagodzenia podejścia do niektórych kierowców, którzy nie kupili komunikacyjnego ubezpieczenia OC. Chodzi o osoby, które nie zrobiły tego celowo, ale na skutek pomyłki. Pomysł jest kontrowersyjny, gdyż po polskich drogach jeżdżą tysiące aut, których posiadacze nie wykupili tej polisy, a gdy wyrządzą oni szkodę, obciążani są kosztami jej rekompensaty.
Regina Skibińska
21.11.2022
Drogi Ubezpieczenia
Dynamiczny wzrost rat kredytów złotowych ze zmiennym oprocentowaniem stawką WIBOR powoduje, że coraz więcej kredytobiorców zaczyna się zastanawiać, co jest tego przyczyną oraz jak sobie z tym radzić. Szczególną uwagę kredytobiorców zwraca struktura raty, gdzie znaczną jej część, niejednokrotnie nawet ponad 90 proc., stanowią same odsetki.
Karolina Pilawska
21.11.2022
Prawo cywilne Kredyty
W poniedziałek, 21 listopada 2022 roku, weszły w życie nowe przepisy w zmienionej ustawie o pracowniczych planach kapitałowych. Nowością jest określenie zasad dokonywania korekt i terminów, w którym mają być zwracane nienależne wpłaty do PPK. To efekt nowelizacji przepisów z maja 2022 r. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.
Grażyna J. Leśniak
21.11.2022
Domowe finanse Prawo pracy PPK
Musimy wprowadzić zmiany w ordynacji wyborczej, tak, żeby było trudniej dokonywać jakiś manipulacji, czy fałszerstw - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zmiany miałyby dotyczyć metody liczenia głosów, obowiązku nagrywania przebiegu głosowania, miałby też powstać system Zjednoczonej Prawicy do kontroli wyborów.
Krzysztof Sobczak
20.11.2022
Administracja publiczna Wybory
Prawo do grobu wygasa po 20 latach, jeżeli nie uiszczono opłaty, po tym czasie grób można zlikwidować. Ale uiszczenie opłaty nie sprawia, że stajemy się właścicielami grobowca – prawo do dysponowania nim mają również inni krewni pochowanych w tym miejscu osób. Wkrótce pojawi się nowa ustawa, która wprowadzi prawo do rezerwacji grobu.
Monika Sewastianowicz
19.11.2022
Prawo cywilne Administracja publiczna

Pożyczka w najbliższej rodzinie bez podatku, ale po spełnieniu warunków

Podatki i opłaty lokalne Domowe finanse Doradca podatkowy
Umowy pożyczki między członkami najbliższej rodziny korzystają ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, niezależnie od ich wartości. Jednak przy pożyczkach powyżej 10 434 zł wymagane jest złożenie deklaracji i udokumentowanie otrzymania pieniędzy. Niespełnienie tych warunków powoduje utratę prawa do zwolnienia. Pojawia się wtedy konieczność zapłacenia podatku.
Wiesława Moczydłowska
19.11.2022
Podatki i opłaty lokalne Domowe finanse Doradca podatkowy
Polacy coraz częściej decydują się na skorzystanie z pomocy psychologa i psychiatry. Liczba konsultacji udzielonych w pierwszym półroczu 2022 roku wzrosła o prawie 40 proc. w porównaniu do tego samego okresu w 2021 roku. Tym większe jest oczekiwanie na kontynuację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i wsparcie systemu ochrony zdrowia w tym obszarze.
Katarzyna Redmerska
19.11.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na apel samorządów w sprawie wydłużenia terminu wejścia w życie rozporządzenia dotyczącego szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. Gminy będą miały na dostosowanie schronisk do nowych przepisów jeszcze 12 miesięcy. Chodzi m.in. o wielkość boksów i wyższe standardy weterynaryjne.
Maria Dec-Kiełb
19.11.2022
Samorząd terytorialny Środowisko
Seniorzy przekazujący mieszkania prywatnym firmom w zamian za rentę, nie są dobrze chronieni przez prawo. Mogą zostać bez pieniędzy i bez mieszkania. Nie każdy bowiem przedsiębiorca jest uczciwy. Do tej pory nie powiodła się żadna próba uregulowania tego rynku. Teraz kolejną z nich podejmuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Chce zakazać prywatnym firmom zawierania umów dożywocia z seniorami. Zakaz jednak nie ucywilizuje rynku. Brakuje ustawy z rozwiązaniami osłonowymi - twierdzą prawnicy i firmy oferujące takie umowy.
Renata Krupa-Dąbrowska
19.11.2022
Prawo cywilne Finanse
Pozwana sekretarka proboszcza była w ciąży w momencie podpisywania umowy, co w ocenie sądu wskazuje na cel zawarcia umowy o pracę. Celem było nabycie świadczeń z ubezpieczenia społecznego związanych z rodzicielstwem - uznał Sąd Rejonowy w Człuchowie. I dodał, że sporządzenie dokumentacji pracowniczej pozwanej nie przesądza o istnieniu stosunku pracy, bez faktycznego świadczenia pracy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.11.2022
Prawo pracy
Zmiany w specustawie mieszkaniowej powinny pomóc deweloperom, gdyż umożliwią im realizację inwestycji na terenach, na których obecnie nie jest to możliwe, co przy obecnym braku dostępnych gruntów pod zabudowę mieszkaniową będzie dla nich niezwykle pomocne. Zapewne spowoduje to, że więcej niż do tej pory inwestycji realizowanych będzie w centrum miast.
Michał Siembab
19.11.2022
Budownictwo
Dyskryminacja osób 50+ na rynku pracy ze względu na wiek w świetle badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego i stan debaty o konwencji o prawach osób starszych to niektóre tematy, o których rozmawiano w trakcie zdalnego posiedzenia Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych. Temat ageizmu na rynku pracy będzie kontynuowany w pracach Komisji w 2023 roku.
Grażyna J. Leśniak
18.11.2022
Prawo pracy

Gasną uliczne latarnie - RPO pyta o bezpieczeństwo publiczne

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga na władze gminy Bojanowo dotycząca obowiązku oświetlenia ulic na terenie gminy. Obywatelka w swojej skardze stwierdziła, że "wyłączanie oświetlenia" zagraża bezpieczeństwu publicznemu. Rzecznik poprosił burmistrza Bojanowa o wyjaśnienia. Ale ten sam problem jest w wielu miejscowościach.
Maria Dec-Kiełb
18.11.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Problemy z wypłatą przez serwisy streamingowe tantiem dla artystów nie są winą opóźnień legislacyjnych - takie stanowisko opublikowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednak faktem jest opóźnienie we wdrażaniu dyrektywy, gwarantującej twórcom dodatkowe wynagrodzenia za odtwarzanie filmów czy muzyki w internecie.
Paweł Rochowicz
18.11.2022
Prawo cywilne Prawo unijne

GUS: Najwyższe zarobki na Mazowszu, najniższe na Warmii i Mazurach

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy
Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2021 roku odnotowane zostało w województwie mazowieckim i wyniosło 6735,13 zł. – podał w piątek, w obwieszczeniu, Główny Urząd Statystyczny. Najniższe wynagrodzenie było natomiast w województwie warmińsko-mazurskim i wyniosło 4884,89 zł.
Grażyna J. Leśniak
18.11.2022
Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy

Orzeczenie w sprawie WIBOR - złotówkowicze ruszą do sądów?

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Wiadomość o precedensowym orzeczeniu wydanym przez Sąd Okręgowy w Katowicach w sprawie kredytowej zelektryzowała opinię publiczną. Obniżenie rat kredytów o tzw. WIBOR wygenerowało spadek raty kredytowej o… kilka tysięcy złotych. Taka sytuacja byłaby ratunkiem dla setek tysięcy kredytobiorców, którzy w obliczu rosnących stóp procentowych muszą mierzyć się z galopującym wzrostem rat.
Marek Jarosiewicz
18.11.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca 2022 roku. Korzystne zasady mają jednak być utrzymane dłużej. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia, które utrzyma zwolnienia z podatku przez kolejne dwa lata.
Krzysztof Koślicki
18.11.2022
Domowe finanse PIT Rachunkowość