Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował „Informację statystyczną o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w III kwartale 2023 r. oraz w okresie I-IX 2023 r.”.

- Na mocy ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 870), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem – przypomina na wstępie ZUS.

Czytaj również: ZUS: W ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2023 r. Polacy spędzili 42,5 mln dni na zwolnieniach lekarskich>>

Wyniki kontroli zwolnień lekarskich

Jak podał Zakład, w III kwartale 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 114 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (w okresie I-IX br. - 336,9 tys.). W konsekwencji wydanych zostało 6,5 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w okresie I-IX br. - 20,6 tys.). Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w III kwartale 2023 r. osiągnęła 7 119,7 tys. zł (w okresie I-IX br. - 19 413,0 tys. zł).

Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym ww. ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. - Z tego powodu w III kwartale 2023 r. obniżono wypłaty o 36 402,6 tys. zł, a dotyczyło to 22,5 tys. osób. Natomiast w okresie styczeń-wrzesień 2023 r. obniżono wypłaty 72,4  tys. osób o kwotę 109 962,0 tys. zł – czytamy w informacji Zakładu.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w III kwartale 2023 r. wyniosła 43 522,6 tys. zł, a w okresie I-IX 2023 r. – 129 377,3 tys. zł.