W piątek, 10 listopada, Donald Tusk, reprezentujący Koalicję Obywatelską, Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz, reprezentujący Trzecią Drogę – Polskę 2050 i PSL, oraz Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń reprezentujący Nową Lewicę, podpisali umowę koalicyjną.

 


Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej, chorobowe pracownika i wakacje od składek dla przedsiębiorców

W części I umowy koalicyjnej, dotyczącej ustaleń programowych, w punkcie 12 zatytułowanym: „Przywrócimy korzystne warunki do rozwoju działalności gospodarczej”, koalicjanci zapowiadają odbudowę zaufania pomiędzy państwem a przedsiębiorcami. – Odejdziemy od opresyjnego systemu podatkowo-składkowego m.in. poprzez wprowadzenie korzystnych i czytelnych zasad naliczania składki zdrowotnej. Potężny wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w ostatnich latach musi być zatrzymany, dlatego strony Koalicji wprowadzą zasadę, że chorobowe pracownika już od pierwszego dnia będzie płacone przez ZUS – czytamy w umowie. Koalicjanci deklarują też, że dla przedsiębiorców odprowadzających składki za siebie wprowadzona zostanie możliwość czasowego zwolnienia ze składek  na ubezpieczenia społeczne.

Czytaj również: 

Składka zdrowotna - łatwiej było zepsuć system, niż go teraz naprawić>>

Hinc: Składka zdrowotna - powrót do starych zasad jest możliwy>>

Osoby z niepełnosprawnościami, opiekunowie osób niesamodzielnych i seniorzy 

Umowa zawiera też punkt 20 dotyczący świadczeń społecznych. – Koalicja widzi potrzebę kompleksowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej – czytamy. Zapowiada więc uproszczenie systemu orzecznictwa i uchwalenie ustawy o asystencji dla osób niesamodzielnych. – Państwo powinno zapewnić godne warunki życia emerytom i rencistom – uważają koalicjanci i zapowiadają wprowadzenie rozwiązań zwiększających aktywność społeczną osób starszych oraz gwarantujące godne warunki dla seniorów po śmierci współmałżonka. Deklarują też wprowadzenie rozwiązań przywracających prawa nabyte emerytów pobierających świadczenia na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.