Prawo.pl
Termin implementacji przez Polskę unijnej dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów upłynął 2 sierpnia 2022 r. Według RPO, w pracach nad przepisami ważne jest m.in. skorelowanie okresu, w którym rodzic uprawniony jest do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku z długością nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego.
Grażyna J. Leśniak
10.01.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Wypożyczalnia sprzętu sportowego, klub czytelnika, albo hurtowa sprzedaż artykułów spożywczych. Sklepy mają kolejne nowe sposoby na ominięcie zakazu handlu w niedzielę. Problem widzi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ale na razie nie planuje żadnej zmiany w prawie. Woli zlecać kontrole inspekcji pracy. A inspekcja pracy potwierdza, że jest dość dużo takich przypadków.
Renata Krupa-Dąbrowska
10.01.2023
Rynek i konsument
Pracodawca może wypowiedzieć umowę o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym dopiero wtedy, gdy zawarł taką umowę z inną instytucją finansową. Termin rozwiązania wcześniejszej umowy trzeba skorelować z terminem rozpoczęcia obowiązywania nowej umowy w taki sposób, aby zmiana instytucji nie wpłynęła na ciągłość wpłat do PPK.
Anna Puszkarska
10.01.2023
Prawo pracy PPK
Nie do końca jednoznaczne przepisy powodują, że sporną pozostaje kwestia, kto ma zapłacić wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej ustanowionego z urzędu, gdy poddany kurateli nie ma majątku ani dochodów. Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że luki w prawie nie ma, odrębne stanowisko zajmuje resort rodziny, a gminy zostają z problemem same.
Beata Dązbłaż
10.01.2023

Przez wadliwe prawo za jedną drogę do bloku mieszkańcy płacą dwie daniny

Samorząd terytorialny Drogi Budownictwo Poprawmy prawo
Przeszło cztery lata temu 2,5 mln właścicieli mieszkań uwłaszczyło się na udziale w gruncie pod budynkiem. Przez wadliwe przepisy wielu zrobiło to jednak tylko częściowo, ponieważ ówczesne uregulowania nie uwzględniły infrastruktury towarzyszącej. Problem zauważyło nawet Ministerstwo Rozwoju i Technologii - przygotowało projekt w tej sprawie, ale trafił on do szuflady. Teraz pracuje nad kolejną propozycją. Nie pomaga ona mieszkańcom bloków.
Renata Krupa-Dąbrowska
10.01.2023
Samorząd terytorialny Drogi Budownictwo Poprawmy prawo

Cyfryzacja procesu budowlanego to dla wielu ludzi wykluczenie

Administracja publiczna Budownictwo Nowe technologie
Projekt nowelizacji prawa budowlanego zapowiada zniesienie możliwości składania papierowych wniosków, zawiadomień i zgłoszeń oraz wprowadza obowiązek ich składania w formie dokumentu elektronicznego. Nie podzielam optymizmu ministerstwa rozwoju, że nie dojdzie do wykluczenia cyfrowego społeczeństwa. Nie wierzę w pomoc organów przy składaniu cyfrowych wniosków, zawiadomień i zgłoszeń - pisze Piotr Jarzyński.
Piotr Jarzyński
10.01.2023
Administracja publiczna Budownictwo Nowe technologie
Młody człowiek ma zapłacić 62,5 tys. zł długu mieszkaniowego rodziców, choć powstał on w części, gdy był jeszcze małoletni oraz gdy potem się wyprowadził. Sąd wydał taki nakaz zapłaty z pozwu miasta, choć nie sposób z niego ustalić, w jakim okresie powstały dochodzone należności. Zdaniem RPO, materiały sprawy nie były wystarczające do wydania nakazu zapłaty przez sąd wobec tego pozwanego.
Krzysztof Sobczak
09.01.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Placówka podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) będzie mogła wykonywać pacjentom testy różnicujące RSV, grypę i COVID-19 finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Fundusz będzie płacić za test i jego wykonanie 33,98 zł - wynika z opublikowanego w poniedziałek rozporządzenia prezesa NFZ.
Katarzyna Nocuń
09.01.2023
Pacjent Opieka zdrowotna
Ministerstwo Aktywów Państwowych nie wyklucza wydłużenia o rok preferencyjnej sprzedaży węgla przez gminy. Wówczas do dystrybucji węgla mogłyby zostać dopuszczone podmioty prywatne. Samorządy, które mają problemy z zakupem odpowiedniego asortymentu mogą dokupić go u innego dostawcy. Ministerstwo uruchomiło specjalny mail, na który JST mogą zgłaszać problemy.
Robert Horbaczewski
09.01.2023
Samorząd terytorialny Węgiel
Od poniedziałku, 9 stycznia 2023 roku, jest dostępna legitymacja emeryta w wersji elektronicznej. mLegitymację można ściągnąć po wcześniejszym zalogowaniu się do bezpłatnej aplikacji mObywatel. Jeżeli legitymacja emeryta i rencisty nie jest widoczna w dokumentach, które można dodać – należy zaktualizować aplikację mObywatel. Osoby, które będą chciały mieć legitymację tradycyjną, będą musiały złożyć do ZUS wniosek na formularzu ERL.
Grażyna J. Leśniak
09.01.2023
Emerytury i renty
Media informowały o zarzutach mobbingu wobec dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Zaniepokojenie RPO wzbudziła informacja, że niezanonimizowane skargi pracowników miały być przekazywane dyrekcji zespołu. W odpowiedzi Urząd Marszałkowski poinformował, od 2015 r. wpłynęło pięć skarg od członków zespołu. Wszystkie rozpatrywano zgodnie z wewnętrznymi zasadami urzędu oraz przepisami prawa.
Grażyna J. Leśniak
09.01.2023
Prawo pracy
W reklamie suplementów diety nie będą już mogli występować rzeczywiści ani fikcyjni lekarze i inni przedstawiciele zawodów medycznych. Nie będzie też można używać w niej np. stetoskopu. A za reklamę suplementu niezgodną z przepisami firma będzie mogła zapłacić karę pieniężną do miliona złotych. Takie m.in. zmiany proponuje resort zdrowia w projekcie nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Beata Dązbłaż
09.01.2023
Pacjent Prawo gospodarcze Farmacja

Coraz dłuższe terminy rozpoznawania spraw frankowych

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Rośnie liczba spraw frankowych trafiających do sądów, co skutkuje tym, że sądy są coraz bardziej „zatkane”. Powstanie tzw. wydziału frankowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie miało przyspieszyć rozpoznawanie spraw dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do CHF, ale w praktyce skumulowało się tam tyle spraw, że oczekiwanie na wyrok trwa tam najdłużej.
Regina Skibińska
09.01.2023
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Po 20 latach coraz mniej pracowników chętnych na OFE

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
Mniej niż 1 proc. osób wchodzących na rynek pracy zapisuje się do OFE. W praktyce liczba nowych członków jest mniejsza niż tych umierających przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Prowadzi to do spadku wartości aktywów OFE i marginalizacji ich znaczenia w systemie emerytalnym oraz na rynkach finansowych - przyznaje rząd w najnowszym przeglądzie OFE. Te ostatnie inwestują m.in. w takie spółki jak Kruk, Inter Cars, Comarch, Enel-Med, Amica Wronki, Budimex, PKP Cargo, CCC czy Wirtualna Polska. 
Grażyna J. Leśniak
09.01.2023
Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
Sędzia sądu rejonowego prowadził, i to korzystnie, sprawy osoby, od której pożyczył pieniądze. Nie uznał też za stosowne złożenie wniosku o wyłączenie. A co więcej, pożyczając pieniądze od oskarżonego w sposób jaskrawy naruszył zasady etyki zawodowej. Za to przewinienie został złożony z urzędu. Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN uznała wyrok sądu I instancji za słuszny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.01.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Czy prawo autorskie może chronić zestaw nietwórczych elementów graficznych służących do identyfikacji przez użytkowników (klientów) określonego podmiotu? Zatem czy podmioty takie jak Ikea, McDonald’s, Orlen mogą dodatkowo chronić swoją markę na podstawie prawa autorskiego do innych niż logo elementów? - zastanawia się radca prawny dr Michał Markiewicz.
Michał Markiewicz
09.01.2023
Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Nowa ustawa zapowiada duże zmiany w pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Proponowana nowelizacja ustawy o pomocy społecznej zakłada szereg zmian w zakresie funkcjonowania ośrodków opieki całodobowej (domy pomocy społecznej), mieszkań chronionych czy usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Rozwiązania prawne to jedno, ważne są działania i wypracowywanie dobrych praktyk – pisze Anna Klingsporn-Karge z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju.
Anna Klingsporn – Karge
07.01.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Od 7 stycznia 2023 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która ułatwi otrzymanie odszkodowań tym, którzy uzyskali niższą cenę z ich sprzedaży. Zmiana wzmocni dominującą już wykładnię, zgodnie z którą luka planistyczna nie może powodować negatywnych konsekwencji dla właścicieli nieruchomości, którzy zdecydowali się dochodzić roszczeń planistycznych przeciwko gminom.
Marcin Jadczak
07.01.2023
Finanse Nieruchomości

Darowizna z Ukrainy dla córki w Polsce bez podatku, ale po spełnieniu warunków

Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn Ukraina
Darowizna środków pieniężnych od matki i babki z Ukrainy dla córki przebywającej w Polsce nie będzie podlegała podatkowi od spadków i darowizn. Konieczne jest jednak, aby w chwili zawarcia umowy darowizny podatniczka nie miała miejsca stałego pobytu w Polsce, lecz wyłącznie zezwolenie na pobyt czasowy. Potwierdza to wydana właśnie interpretacja podatkowa.
Wiesława Moczydłowska
07.01.2023
Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn Ukraina
Bieszczadzkie niedźwiedzie czeka spokojna zima. Sąd Okręgowy w Krośnie podtrzymał postanowienie o wstrzymaniu wycinki w jednym z leśnych wydzieleń w otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Nadleśnictwo planowało przeprowadzić wielkoskalową wycinkę drzew na obszarze stanowiącym ważną ostoję niedźwiedzi w bezpośrednim otoczeniu granic parku.
Regina Skibińska
07.01.2023
Środowisko Administracja publiczna
Księgi wieczyste to jeden z najważniejszych rejestrów publicznych – zwłaszcza dla wszystkich zainteresowanych obrotem nieruchomościami. Warto pamiętać, że można je nie tylko przeglądać w internecie, ale również otrzymać dokumenty online. Wystarczy zalogować się na odpowiedniej stronie internetowej. Księgi wieczyste są jawne, a więc każdy ma prawo zapoznać się z ich treścią.
Konrad Dyda
06.01.2023
Nieruchomości

Nie będzie dodatku do emerytury dla honorowych dawców krwi

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Resort rodziny i polityki społecznej uważa, że za altruistyczną postawę się nie płaci - krwiodawstwo w swojej idei jest honorowe i dobrowolne. Wymiar świadczeń emerytalnych jest ściśle związany z wysokością składek odprowadzanych do systemu ubezpieczeń społecznych przez pracownika w całym okresie jego aktywności zawodowej oraz z długością okresu ich opłacania. Zdaniem prawników, propozycja dodatku wypacza system.
Grażyna J. Leśniak
06.01.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Po raz pierwszy w wypadkach drogowych zginęło mniej niż 2 tys. osób rocznie. Mniej było też rannych, zatrzymano mniej pijanych kierowców i piratów drogowych – wynika ze wstępnych danych Komendy Głównej Policji za 2022 rok. Czy to tylko efekt zaostrzenia w ubiegłym roku przepisów dotyczących wykroczeń drogowych? Eksperci twierdzą, że przyjęcie takiej oceny byłoby uproszczeniem.
Robert Horbaczewski
06.01.2023
Prawo karne Administracja publiczna
Pozycja pokrzywdzonego w przepisach ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich uległa pewnym zmianom względem poprzedniego stanu prawnego. Przepisy wymagają jednak modyfikacji, a ponadto organy stosujące prawo powinny zwracać uwagę na osobę pokrzywdzonego - wskazuje dr Paweł Czarnecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, społeczny kurator sądowy w sprawach nieletnich.
Aleksandra Partyk
06.01.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

UOKiK sprawdzi "cud cenowy" na stacjach paliw

Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował w czwartek o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie cen rynkowych paliw. Prezes Urzędu Tomasz Chróstny zaznaczył, że wystąpił już do przedsiębiorców z żądaniem szczegółowych informacji. Podkreślił, że rygor postępowania daje UOKiK dostęp do wiarygodnych informacji.
Krzysztof Sobczak
05.01.2023
Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Kontrole i działania prewencyjne dla sektora budowlanego, kontrole zagrożeń środowiska pracy chemicznymi czynnikami oraz wzmożony nadzór nad zakładami pracy – to priorytety Państwowej Inspekcji Pracy na 2023 rok. PIP planuje 60 tys. kontroli, a różnymi formami działań prewencyjnych chce objąć co najmniej 35 tys. podmiotów, m.in. pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów i studentów.
Grażyna J. Leśniak
05.01.2023
Prawo pracy BHP

Węgiel do gmin dojeżdża powoli i nie zawsze taki, jaki powinien

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Węgiel
Dystrybucja preferencyjnego węgla idzie jak po grudzie. Jest wiele gmin, które otrzymały zaledwie 30 proc. tego co powinny otrzymać do końca 2022 roku, w województwie mazowieckim nawet tylko 15 procent. Inne gminy otrzymują nie ten asortyment, który chciały. Gminy powiatu tomaszowskiego w lubelskim od nowego roku zostały zaskoczone zmianą dostawcy.
Robert Horbaczewski Maria Dec-Kiełb
05.01.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Węgiel
Za celowe i pożądane Rada Ministrów uznała zmiany w systemie ograniczeń egzekucji – nie tylko z punktu widzenia wierzycieli i zwiększenia efektywności egzekucji, także z perspektywy zasad równości i sprawiedliwości społecznej. Mimo to projekt Komisji do Spraw Petycji, który zmienia kwoty wolne od potrąceń w egzekucji z wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego i rachunku SKOK, nie jest przedmiotem prac legislacyjnych.
Grażyna J. Leśniak
05.01.2023
Prawo cywilne Prawo pracy
Kolegium Związków Zawodowych ORLEN-ENERGA zwróciło się do RPO o interwencję w sprawie naruszenia praw reprezentowanych przez nie pracowników. Władze spółki utworzyły nową funkcję – rzecznika ds. etyki, który ma stać na straży przestrzegania kodeksu etyki spółki. W zasadach wyboru i funkcjonowania rzeczników jest wymóg, by wybrani kandydaci zawiesili członkostwo partyjne lub związkowe, składając jednocześnie oświadczenie o bezstronności.
Grażyna J. Leśniak
04.01.2023
Prawo pracy Spółki
Ponieważ cena „prądu budowlanego” jest wyższa niż dostarczanego na potrzeby gospodarstw domowych, pojawiło się pytanie o ochronę przed jej wzrostem osób budujących domy. Ministerstwo klimatu i środowiska wyjaśnia, że ustawa rozszerzyła definicję odbiorcy uprawnionego o odbiorcę energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Krzysztof Sobczak
04.01.2023
Rynek i konsument Budownictwo