Obowiązujące przepisy, w tym RODO, nie definiują pojęcia "monitoringu". W sensie potocznym "monitoring" oznacza nadzorowanie i kontrolę (sjp.pwn.pl/szukaj/monitoring.html), a więc stosowanie wideofonu, pozwalające identyfikować osoby m.in. na podstawie wizerunku i głosu oraz udzielić im lub odmówić na tej podstawie wstępu na teren żłobka, jest monitoringiem. Przetwarzanie danych osobowych przy użyciu takiego systemu przez żłobek podlega RODO.

 

W zależności od funkcji wideofonu, taki system może również stanowić monitoring uregulowany przepisami prawa pracy. W sytuacji, gdy domofon pozwala na wykonywanie rejestracji obrazu z kamery, stanowi tzw. monitoring wizyjny, którego stosowanie na terenie zakładu pracy jest dopuszczalne, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę - art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Jeżeli przykładowo dane z wideofonu są wykorzystywane do ewidencjonowania czasu przyjścia lub wyjścia z pracy przez pracowników, jest to inna forma monitoringu w rozumieniu art. 223 § 4 k.p.

Więcej informacji znajdziesz w LEX Ochrona Danych Osobowych:

Czy szkoła może stosować monitoring wizyjny w pokoju nauczycielskim? >

Czy szkoła może założyć monitoring, jeżeli wynajmujący pomieszczenia w szkole nie zgadza się? >