Posłowie Konfederacji proponują w swoim projekcie, by kwota wolna od podatku została podniesiona z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł. Takie zmiany mają dotyczyć osób fizycznych rozliczających się według skali podatkowej, czyli stawek 12 i 32 proc. (od nadwyżki ponad 120 tys. zł). Według Konfederacji zmiana ma doprowadzić do realizacji zasady sprawiedliwości w systemie podatkowym. Przyczyni się też do zwiększenia zamożności obywateli poprzez zwiększenie ich zarobków netto. Autorzy projektu szacują, że będzie to kosztować sektor finansów publicznych 35 mld zł. 

Posłowie zdecydowali się jednak na wniesienie autopoprawki do swojego projektu, w celu "wyeliminowania oczywistej omyłki". Chodzi o to, że w pierwotnej wersji projektu zamiast pojęcia "kwota wolna od podatku" posłużono się pojęciem "kwota zmniejszająca podatek". Kwota  zmniejszająca podatek to kwota, o którą obniża się podatek dochodowy. Natomiast kwota wolna od podatku do część dochodów, od której nie płaci się podatku. Kwota zmniejszająca podatek wynosi obecnie 3600 zł, tymczasem posłowie Konfederacji w pierwszej wersji projektu zaproponowali jej podniesienie do 60 tys. zł.  

Czytaj również: ​Umowa koalicyjna: PIT kasowy i przewidywalność systemu podatkowego >>