Organizacja domaga się podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. Miałaby ona polegać na ustawowym nałożeniu obowiązku na komitety wyborcze partii politycznych udostępniania wszystkich informacji w formie napisów oraz tłumaczeń na polski język migowy (PJM). W opinii inicjatorów petycji, zagwarantowałoby to osobom głuchym i niedosłyszącym pełną dostępność do istotnych społecznie informacji, do których mają prawo tak jak wszyscy obywatele.

Przeczytaj także: Biura poselskie i senatorskie nie są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami

Osoby głuche wykluczone z informacji wyborczych

Obecnie osoby głuche czują się najczęściej wykluczone z nurtu spraw społecznych, gdyż nie mają dostępu do ważnych dla obywateli informacji.

– Osoby głuche nie mogą otrzymać w swoim języku, czyli polskim języku migowym, informacji na temat programów kandydatów czy też partii politycznych. Gdy w telewizji nie ma napisów i tłumacza polskiego języka migowego – nie rozumiemy, co mówią politycy. Nie możemy podejmować własnych decyzji. Potrzebujemy informacji o programach komitetów wyborczych i kandydatach – czytamy w petycji Stowarzyszenia Polskiego Instytutu Praw Głuchych.

Tłumacz PJM także podczas debat wyborczych

Przypomina on, że dla dużej części tej społeczności język polski jest językiem obcym. Nie wszystkie osoby głuche czytają też z ruchu warg czy porozumiewają się za pomocą kartki na piśmie. Przypominają też o podstawowych standardach tłumaczeń na PJM, m.in. o tym, że postać tłumacza PJM w telewizji kadrowana od pasa w górę nie powinna być mniejsza niż 1/8 wielkości ekranu. Nie powinien być także zakrywany paskami informacyjnymi. Jeśli jest inaczej, mimo że tłumacz jest, dalej przekaz nie jest dostępny. PISG domaga się także, by tłumacz był obecny podczas debat wyborczych. Przypomina art. 29 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością, którą Polska ratyfikowała w 2012 r. Zgodnie z nim państwa Strony muszą zapewnić tej grupie możliwość pełnego i efektywnego uczestnictwa w życiu publicznym i politycznym.