Prawo.pl
Bombki, kolędy, sanie, choinka, Mikołaj, renifery, pierniki – gadżety z tymi elementami zasypują sklepy już w listopadzie, tuż po opróżnieniu palet ze zniczy. Oczywistość tych skojarzeń ze Świętami to dla przedsiębiorców też pokusa, by zmonopolizować rynek, np. rejestrując wzory przemysłowe lub znaki towarowe odnoszące się do świątecznych akcentów, np. stroju Świętego Mikołaja.
Monika Sewastianowicz Renata Krupa-Dąbrowska
24.12.2022
Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
W taksówkach typu Uber czy Bolt zdarzają się nieprzewidziane, nieprzyjemne, czasem kryminalne sytuacje typu gwałt, kradzież czy molestowanie. Prawnicy twierdzą, że odpowiada za nie sprawca, czyli kierowca. Nie przekładają się one w zasadzie na odpowiedzialność odszkodowawczą korporacji. Do tego często auta te jeżdżą bez licencji, co jeszcze zmniejsza odpowiedzialność za czyn niedozwolony.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Regina Skibińska
24.12.2022
Prawo karne Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Informacje o świadkach zbrodni na Ukrainie i dokumenty tych zdarzeń to łakomy kąsek dla ludzi Kremla. Wszelkie takie dowody i świadkowie są dla nich niewygodne. Dlatego prawnicy z inicjatywy Sunflowers ogłosili społeczną zbiórkę pieniędzy na oprogramowanie i sprzęt najwyższej klasy, które ma chronić zgromadzone dane o tych zbrodniach.
Paweł Rochowicz
23.12.2022
Prawo karne Prokuratura Ukraina
Ministerstwo Zdrowia przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia, które ma określić warunki i metody przeprowadzania przez pracodawcę kontroli trzeźwości pracownika. Nowe przepisy zawierają też wykaz środków działających podobnie do alkoholu. Na liście są m.in. opioidy, amfetamina i kokaina.
Grażyna J. Leśniak
23.12.2022
Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Małe i średnie firmy
Ekstradycja obywatela Unii do państwa trzeciego w celu odbycia tam kary może być uzasadniona zapobieganiem ryzyku bezkarności - uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że jest tak zwłaszcza w przypadku, gdy zgodnie z prawem międzynarodowym wezwane państwo jest zobowiązane do dokonania ekstradycji, a państwo trzecie, które wniosło o ekstradycję, nie wyraża zgody na to, aby kara została wykonana na terytorium wezwanego państwa.
Krzysztof Sobczak
23.12.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmówił wszczęcia postępowania w sprawie upublicznienia wizerunku osoby wykorzystywanej i poniżanej przez patostreamerów. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich błędem jest przyjęcie przez PUODO, że może on prowadzić postępowanie wyłącznie na wniosek osoby, której dane dotyczą, a na wniosek RPO już nie. Dlatego RPO skarży to postanowienie do WSA.
Krzysztof Sobczak
23.12.2022
Prawo karne RODO
Od 1 stycznia 2023 roku wszyscy płatnicy składek, także jednoosobowe firmy, mają mieć konto na Platformie Usług Elektronicznych. Co ważne, będzie obowiązek utrzymania aktywnego profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym Zakładu w czasie prowadzenia z nim rozliczeń z tytułu składek. Nie oznacza to jednak, że nie można będzie składać deklaracji w wersji papierowej.
Grażyna J. Leśniak
23.12.2022
Ubezpieczenia społeczne
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie przywrócił do pracy pracownika IKEI zwolnionego za wpis o społeczności LGBT. Wyrok jest nieprawomocny. Na początku grudnia Sąd Okręgowy w Krakowie, w postępowaniu apelacyjnym podtrzymał wyrok sądu rejonowego, uniewinniając prawomocnie kierowniczkę z sieci IKEA od zarzutu dyskryminacji wyznaniowej, której miała się dopuścić, zwalniając pracownika.
Grażyna J. Leśniak
22.12.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Prezydent podpisał ustawę o systemie teleinformatycznym do obsługi umów o pracę, umów zlecenia oraz umów uaktywniających. System ma ułatwić zgodne z prawem sporządzenie umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy uaktywniającej mikroprzedsiębiorcom, podmiotom zatrudniającym nie więcej niż 9 osób, zleceniodawcom, rolnikom i osobom fizycznym.
Grażyna J. Leśniak
22.12.2022
Prawo pracy
Swobodne i niczym nieograniczone delegowanie sędziów do orzekania w sądach wyższej instancji narusza m.in. wyłączne konstytucyjne kompetencje Prezydenta RP do powoływania sędziów - uważa rzecznik praw obywatelskich, który przyłączył się do skargi konstytucyjnej obywatela. Podważa on możliwość orzekania przez sędziego sądu rejonowego w sądzie wyższej instancji na podstawie delegacji Ministra Sprawiedliwości.
Krzysztof Sobczak
22.12.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zdaniem samorządów należy opracować nowe regulacje dotyczące ewidencji ludności, bo mają one wpływ na wiele dziedzin funkcjonowania gmin i miast. Choć istnieje obowiązek meldunkowy, to za jego niedopełnienie nie ma żadnej sankcji. Podatek od mieszkańca może trafić nie tam, gdzie on faktycznie mieszka, ale gdzie jest zameldowany, lub odwrotnie.
Robert Horbaczewski
22.12.2022
Samorząd terytorialny Poprawmy prawo
Jest spór, czy rozpoczęcie przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. stanowi podstawę dla umorzenia już rozpoczętych przeciwko bankowi postępowań zabezpieczających oraz czy skutkuje zakazem ustanawiania nowych zabezpieczeń w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Problem analizuje radca prawny Marianna Valirakis-Wołyńska.
Marianna Valirakis-Wołyńska
22.12.2022
Banki Kredyty

WSA: W izbie wytrzeźwień monitoring bez dźwięku

Pomoc społeczna Administracja publiczna RODO
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych został ukarany przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za to, że przetwarzał dane osób w nim przebywających w zakresie nagrywania i utrwalania dźwięku poprzez stosowany monitoring. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Miasta Stołecznego Warszawy na tę decyzje UODO.
Krzysztof Sobczak
22.12.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna RODO

Pracowniku, sprawdź, ile zapłaciłeś składki zdrowotnej - zwątpisz

Domowe finanse PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
O tym, jak niesprawiedliwa jest nowa składka zdrowotna, wiedzą, póki co, głównie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Już wkrótce przekonają się o tym boleśnie, w rocznym PIT, także osoby zatrudnione na umowach o pracę. Sprawdziliśmy, o ile więcej zapłaciły fiskusowi i ZUS w 2022 roku. Zdaniem prawników, opodatkowana będzie nawet bieda, bo podatek zdrowotny uiścili też ci z minimalnym wynagrodzeniem - to u nich, w skali roku, ponad jedna pensja.
Grażyna J. Leśniak
22.12.2022
Domowe finanse PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Opublikowany właśnie przez Rządowe Centrum Legislacji i skierowany do konsultacji społecznych projekt ustawy przewiduje, że organizacje konsumenckie będą mogły wytaczać powództwa na rzecz grupy konsumentów przeciwko przedsiębiorcom stosującym nieuczciwe praktyki. Rejestr upoważnionych podmiotów ma prowadzić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Krzysztof Sobczak
21.12.2022
Rynek i konsument
W ostatnim półroczu aż 40 proc. pracowników doświadczyło w miejscu pracy sytuacji o charakterze mobbingowym – wynika z najnowszego badania, jakie przeprowadzili badacze z UCE RESEARCH i platformy ePsycholodzy.pl. Najczęściej dochodzi do krzyków, przekleństw i wyzwisk. Dość powszechne jest też przydzielanie bezsensownych zadań, a także obmawianie i rozsiewanie plotek.
Grażyna J. Leśniak
21.12.2022
Prawo pracy
Jest najnowsza wersja projektu ustawy o sygnalistach. Ustawa ma zapewnić ochronę osobom zgłaszającym lub ujawniającym publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą. I nie tylko pracownikom, ale - co postulowano - także funkcjonariuszom służb mundurowych i żołnierzom zawodowym. Zrezygnowano z RPO jako podmiotu właściwego do zgłoszeń zewnętrznych na rzecz PIP.
Grażyna J. Leśniak
21.12.2022
Prawo pracy Prawo unijne

UOKiK sprawdza oznaczanie reklam w popularnych serwisach

Rynek i konsument Nowe technologie Ochrona konkurencji
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy treści reklamowe na internetowych serwisach opiniotwórczych i ich profilach w portalach społecznościowych są prawidłowo oznaczane. Postawił zarzuty Ringier Axel Springer Polska i firmie Wirtualna Polska Media, które mogą ponieść karę w wysokości do 10 proc. obrotu. Prowadzi także postępowania wyjaśniające w sprawie Agory i Grupy Interia.pl.
Krzysztof Sobczak
21.12.2022
Rynek i konsument Nowe technologie Ochrona konkurencji
Wyłączenie odpowiedzialności karnej za udział obywateli polskich w wojnie po stronie Ukrainy bez wymaganej zgody przewiduje projekt ustawy. Skierowany do prac legislacyjnych projekt popierany jest przez posłów większości klubów reprezentowanych w Sejmie. - Przyjęcie przez obywatela polskiego służby w Siłach Zbrojnych Ukrainy nie rodzi odpowiedzialności - napisano w projekcie.
Krzysztof Sobczak
21.12.2022
Prawo karne Ukraina
Skala Barthel nie będzie już podstawą do przyjmowania do zakładów opiekuńczych osób chorych na AIDS, gdyż jest ona nieadekwatna do oceny ich stanu zdrowia i wsparcia, którego potrzebują. Wypisywanie pacjentów wyłącznie w oparciu o punktację powoduje często znaczne pogorszenie się ich stanu zdrowia. Zmianę zakłada projekt nowelizacji przepisów zaproponowany przez resort zdrowia.
Beata Dązbłaż
21.12.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Osoby, które mają kredyty odsyłające do wskaźnika WIBOR, otrzymują od banków do podpisania aneksy do umów. Niepodpisanie aneksu nie wywołuje żadnych konsekwencji. Z kolei podpisanie aneksu może utrudnić walkę w sądzie o ewentualne zakwestionowanie WIBOR, ale przeważnie jej nie wykluczy. Pełnomocnicy kredytobiorców zalecają ostrożność przy podpisywaniu aneksów.
Regina Skibińska
21.12.2022
Banki Kredyty
Prezydent podpisał ustawę o zamrożeniu taryfy na gaz dla wszystkich gospodarstw domowych na poziomie taryfy z 2022 roku bez względu na próg dochodowy. Jego cena maksymalna wyniesie 200,17 zł za MWh. Będzie też zwrot pobranego VAT dla osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego. Ustawa została już opublikowana.
Robert Horbaczewski Krzysztof Sobczak
20.12.2022
Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy

Postępowania spadkowe mają być szybsze

Prawo cywilne Prawo rodzinne
Skrócenie postępowań spadkowych i zwiększenie bezpieczeństwa prawnego spadkobierców - to cel przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji Kodeksu cywilnego. Według Ministerstwa Sprawiedliwości, które go przygotowało, dostosowuje on prawo spadkowe do faktycznych relacji rodzinnych. Nie będzie już potrzeby długotrwałego poszukiwania dalekich krewnych osoby zmarłej, którzy często nawet nie zdawali sobie sprawy z jej śmierci.
Krzysztof Sobczak
20.12.2022
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Kadencja Julii Przyłębskiej na stanowisku prezesa Trybunału Konstytucyjnego zakończyła się 20 grudnia 2022 r. i nie ma ona możliwości ponownego ubiegania się o tę funkcję - uważają prawnicy. Może zaś pełnić obowiązki prezesa i kierować tymczasowo Trybunałem. Innego zdania są prawnicy Biura TK, według których kadencja Przyłębskiej na stanowisku prezesa upłynie z końcem jej kadencji sędziowskiej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.12.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który ma zmienić przepisy w zakresie waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych. Chodzi o powiązanie wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. Jak poinformował dziennikarzy premier Mateusz Morawiecki, nowe rozwiązania mają kosztować budżet ponad 2 mld zł.
Grażyna J. Leśniak
20.12.2022
Emerytury i renty
W okresie od lipca do września 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 109,1 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydanych zostało 6 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 5 899,6 tys. zł – poinformował ZUS.
Grażyna J. Leśniak
20.12.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

W przyszłym roku będą przepisy o czipowaniu psów

Środowisko Administracja publiczna
Wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, zapowiedział, że ustawa o obowiązku czipowania psów będzie uchwalona w pierwszym półroczu 2023 r. Czipy będą wszczepiać lekarze weterynarii przy okazji sczepień. Rząd zastanawia się jednak, jak rozłożyć to w czasie, jak wspomóc właścicieli zwierząt przynajmniej na początku, tak, żeby to nie było na ich koszt.
Krzysztof Sobczak
20.12.2022
Środowisko Administracja publiczna

Nadchodzi uwolnienie rynku energii dla aut elektrycznych

Środowisko Nowe technologie Energetyka
Z początkiem 2023 roku wszyscy dostawcy prądu do stacji ładowania samochodów elektrycznych będą mogli mieć dostęp do tych stacji. Oznacza to wolną konkurencję dla takich dostaw na dynamicznie rosnącym rynku energii dla samochodów elektrycznych. Liczba stacji ładowania podwoiła się w Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat.
Paweł Rochowicz
20.12.2022
Środowisko Nowe technologie Energetyka
Oskarżony, który celowo doprowadził do czołowego zderzenia z nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem, postąpił tak dla realizacji własnych egoistycznych celów, bez liczenia się z życiem i zdrowiem innych, obcych sobie ludzi - orzekł Sąd Apelacyjny i podniósł kierowcy wysokość kary z 11 lat do 15 lat pozbawienia wolności z uwagi na znaczną demoralizację sprawcy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.12.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
W roku ustania stosunku pracy, pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u pracodawcy. Sposób rozwiązania stosunku pracy i zamiar podjęcia kolejnego zatrudnienia nie mają znaczenia. Tym samym nie ma podstaw, by wyróżniać i odmiennie traktować odejście z pracy z uwagi na uzyskanie przez pracownika uprawnień emerytalnych. 
Dorian Lesner
20.12.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski