Prawo.pl
Wchodzą w życie rozwiązania, które mają chronić odbiorców ciepła przed niekontrolowanym wzrostem wysokości rachunków w ciągu najbliższych dziewięciu miesięcy. Jedną z istotnych zmian jest wprowadzenie maksymalnej ceny dostawy ciepła. Z kolei przedsiębiorstwa energetyczne będą mogły ubiegać się o rekompensaty. Jednocześnie muszą jednak stosować taryfy najkorzystniejsze dla odbiorcy.
Inga Stawicka
01.03.2023
Pomoc społeczna
Prezes spółdzielni mieszkaniowej z Olsztyna przesiedział osiem miesięcy w areszcie. Sąd uwolnił go od odpowiedzialności za domniemaną korupcję, bo oskarżenia były niezasadne. A następnie zasądził odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd wymiaru sprawiedliwości. Prokurator Generalny wniósł kasację, a po jej bezskuteczności – skargę nadzwyczajną. Milion 680 tys. zadośćuczynienia – to zdaniem prokuratora – niesprawiedliwość.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.03.2023
Prawo karne
Wynajmujący lub sprzedający mieszkanie za niecałe dwa miesiące będzie musiał posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Dla wielu to niepotrzebny wydatek. Mają więc patent, jak zaoszczędzić. Wystarczy na klatce schodowej postawić figurę świętego lub urządzić kapliczkę. Prawnicy przestrzegają przed naciąganiem prawa, ale przyznają, że w tym zakresie jest ono mocno nieprecyzyjne.
Renata Krupa-Dąbrowska
01.03.2023
Nieruchomości
Zarządca wspólnoty nie ma prawa pobierać jakiejkolwiek „opłaty administracyjnej za założenie deklaracji do CEEB”, bo w przepisach ustawy nie przewidziano żadnego wynagrodzenia za wykonanie tego obowiązku – przyznaje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Zdaniem ekspertów, zarządca nie może obciążać też wspólnoty opłatą za to, że np. złożył wniosek o rekompensatę źródeł ciepła, skoro zobowiązywała go do tego ustawa.
Robert Horbaczewski
01.03.2023
Nieruchomości
Ulgę na internet można odliczyć w PIT za 2022 rok. Podatnicy mieli możliwość skorzystania z niej po raz pierwszy w rozliczeniach za 2005 rok. Chociaż wielokrotnie rozważano zniesienie tej ulgi i 1 stycznia 2013 roku nastąpiło jej ograniczenie, cały czas można z niej korzystać - jednak tylko przez dwa lata.
Krzysztof Koślicki
28.02.2023
Domowe finanse PIT
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy niedawno już po raz trzeci odrzuciło listę kandydatów przedłożoną przez polski rząd na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Po raz drugi podstawą decyzji było niespełnienie przez żadnego z kandydatów wymogów do pełnienia urzędu sędziego ETPC. To kompromitacja Polski na arenie międzynarodowej - ocenia Rada Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Krzysztof Sobczak
28.02.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Archiwalne artykuły prasowe, dostępne na stronie internetowej, nie są "aktualne", można więc żądać usunięcia z nich danych na podstawie prawa do bycia zapomnianym - wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten wyrok zmienia zasady działania mediów, jest groźny dla prasy i może wywoływać u wydawców efekt mrożący - ocenia prof. Grzegorz Sibiga.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.02.2023
Administracja publiczna RODO
W środę 1 marca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. Ma ona zagwarantować, że do końca 2023 r. odbiorców ciepła nie dotkną podwyżki wyższe, niż wyznaczone w nowych przepisach. Z kolei przedsiębiorstwa otrzymają wyrównania - muszą jednak złożyć wnioski.
Inga Stawicka
28.02.2023
Pomoc społeczna
W ostatnich latach znacznie zwiększyła się częstotliwość błędów w paskach płac. Obecnie tylko co trzeci specjalista zajmujący się listami płac (33 proc.) deklaruje jej dokładność powyżej 90 procent – wynika z najnowszego raportu firmy ADP. Przed 2020 r. odsetek ten wynosił 52 proc.
Grażyna J. Leśniak
28.02.2023
Rynek Prawo pracy
Od wtorku z telefonów służbowych będzie usuwana zainstalowana już aplikacja TikTok, a także blokowana możliwość korzystania z niej - poinformował kanadyjski resort spraw zagranicznych. Biały Dom nakazał w poniedziałek agencjom rządowym wyeliminowanie w ciągu 30 dni chińskiej aplikacji Tik Tok z federalnych urządzeń i systemów. Także Komisja Europejska zabrania używania TikToka na telefonach służbowych.
Krzysztof Sobczak
28.02.2023
Nowe technologie RODO Prawo unijne
1 marca 2023 roku tracą skuteczność deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK złożone przed tą datą. Gdy deklarację o rezygnacji - do 28 lutego 2023 r. - złożyła osoba, która nie jest już pracownikiem, także jej deklaracja o rezygnacji traci skuteczność 1 marca 2023 r. Uczestnik PPK może jednak, kiedy zechce, ponownie złożyć deklarację o rezygnacji, a następnie wrócić do oszczędzania w PPK.
Anna Puszkarska
28.02.2023
Domowe finanse Prawo pracy PPK
Rośnie liczba samobójstw popełnianych w pracy. To poważny problem dla pracodawców, bo nie mają prawa szczegółowo pytać pracowników o stan zdrowia, ale odpowiadają za bhp w miejscu pracy. Szef powinien zatem dbać o dobrostan pracowników i obserwować. A gdy pracownik targnie się na życie w firmie albo z powodu pracy, to kłopoty w pierwszej kolejności będzie miał… pracodawca.
Grażyna J. Leśniak
28.02.2023
Prawo pracy BHP
Suplementy diety będą musiały zniknąć z półek w pobliżu "okienek" w aptekach, a także kas na stacjach benzynowych i w marketach. Za naruszenie przepisów opierających się na nieprecyzyjnych definicjach i przy braku kryteriów stosowanych podczas kontroli ma grozić od 10 tys. zł do 1 mln zł. W dodatku w konsekwencji proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian, w sklepach łatwiej będzie reklamować leki OTC niż suplementy diety - zauważają eksperci. 
Inga Stawicka Katarzyna Nocuń
28.02.2023
Pacjent Rynek i konsument Farmacja
Dla zastosowania szczególnej ochrony radnego niezbędne jest wykazanie związku przyczynowego między wykonywaniem przez niego mandatu i rozwiązaniem stosunku pracy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. W rozpatrywanej sprawie przyczyną zwolnienia pracownika była reorganizacja zakładu. Według sądu, decyzja rady miasta w tym zakresie nie jest uznaniowa.
Marek Sondej
28.02.2023
Samorząd terytorialny Prawo pracy

Polacy nie chcą być zmęczeni w pracy

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne
Polacy znajdują się w czołówce najbardziej zapracowanych osób w Europie - wynika z raportu OECD Employment Outlook 2021. Wielu pracowników z przymusu spędza dodatkowy czas w pracy, wyrabiając nadgodziny lub wykonuje dodatkowe zadania, które nie należą do ich obowiązków. Tego typu sytuacje potrafią prowadzić do przemęczenia i w konsekwencji - zwolnień lekarskich.
Grażyna J. Leśniak
27.02.2023
Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne
Firma z Poznania ukarana została za handel nieprawdziwymi recenzjami w internecie, które wprowadzały konsumentów w błąd co do reputacji firm oraz oferowanych przez nie produktów i usług. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił też zarzuty za podobne praktyki wobec firmy z Rzeszowa. Temu przedsiębiorcy grozi kara do 10 proc. obrotu.
Krzysztof Sobczak
27.02.2023
Rynek i konsument

Rodzic nie odliczy ulgi na krew oddaną przez dziecko

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Honorowi dawcy krwi mogą skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej w rocznym PIT. Odliczenie zależy od ilości oddanej krwi. Trzeba jednak pamiętać, żeby mieć potwierdzenie wydane przez stację krwiodawstwa. By skorzystać z ulgi, trzeba rozliczać PIT. Jeśli więc dziecko jest krwiodawcą, ale nie zarabia, rodzic ulgi na krew nie odliczy.
Krzysztof Koślicki
27.02.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Do końca lutego pracodawcy muszą poinformować osoby, które są u nich zatrudnione oraz uczestników pracowniczych planów kapitałowych, którzy wcześniej złożyli deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, o ponownym naliczaniu wpłat od 1 kwietnia 2023 roku. Dotyczy to osób, które nie ukończyły 55 roku życia.
Regina Skibińska
27.02.2023
Domowe finanse Prawo pracy PPK
Myli się ten, kto twierdzi, że Rzecznik Generalny TSUE przyznał czy potwierdził prawo konsumentów do dochodzenia od banków wynagrodzenia za korzystanie z ich rat. Z jego opinii wynika jedynie, że dyrektywa 93/13/EWG nie stoi na przeszkodzie ani samym przepisom prawa krajowego (polskiego), ani ich stosowaniu przez sądy w Polsce.
Tomasz Konieczny
27.02.2023
Banki Kredyty frankowe
Dostęp Państwowej Komisji ds. Pedofili do m.in. do akt i dokumentów różnych organizacji, w tym Kościoła to jedna ze zmian w nowelizacji ustawy o tej komisji. Przewiduje ona też możliwość przystąpienia komisji do sprawy przed sądem na prawach oskarżyciela posiłkowego na każdym etapie trwania postępowania. Ustawa obowiązuje od 26 stycznia br.
Krzysztof Sobczak
26.02.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Zwodniczy interfejs, czyli jak e-sklepy manipulują klientami

Rynek i konsument Prawo unijne Ochrona konkurencji
Automatycznie dodane do koszyka ubezpieczenie produktu, zgoda na przekazanie danych w miejscu przycisku „dalej”, niewidoczne koszty wysyłki - to przykłady tzw. dark patterns, czyli praktyki sklepów internetowych, wykorzystujące wiedzę o zachowaniach użytkowników do wpływania na ich decyzje zakupowe. Według przeprowadzonej kontroli, stosuje je blisko połowa e-sklepów.
Krzysztof Sobczak
25.02.2023
Rynek i konsument Prawo unijne Ochrona konkurencji
Terminy remont i bieżąca konserwacja są przez inwestorów używane wymiennie. Tymczasem obejmują one swoim zakresem inne prace, a od ich odpowiedniej kwalifikacji zależą niezbędne do dopełnienia formalności. Bieżącą konserwacją będzie pomalowanie ścian budynku czy uszczelnienie dachu bez wymiany jego pokrycia. Natomiast remontem będzie wymiana okien w istniejących otworach, wymiana dachu czy wymiana linii elektroenergetycznej.
Martyna Sługocka
25.02.2023
Budownictwo
Lekarz nie powinien się domyślać zgody pacjenta na przekazanie informacji o stanie zdrowia innym osobom – konieczne jest złożenie przez pacjenta jasnego oświadczenia w tym zakresie. Sama obecność innej osoby podczas rozmowy z pacjentem, nie oznacza automatycznie, że pacjent chce, aby w obecności tej osoby „opowiadać” o jego stanie zdrowia.
Karol Kolankiewicz
25.02.2023
Pacjent Zawody medyczne RODO
Zdrowie jest jednym z trzech obszarów najbardziej podatnych na rozpowszechnianie fałszywych informacji. Rzetelne wiadomości medyczne giną w gąszczu "klikalnych" doniesień o niesprawdzonych rozwiązaniach, w tym cudownych terapiach. Zasięgom fake newsów w ochronie zdrowia sprzyja utrudniony dostęp do lekarzy i diagnostyki, a szwankuje też edukacja zdrowotna.
Katarzyna Redmerska
25.02.2023
Pacjent Zawody medyczne
Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać zarówno wdowiec czy wdowa, jak i dziecko rodzica, który zmarł. Wtedy inny będzie sposób jej rozliczenia, ale można będzie odzyskać pieniądze wydane przez zmarłego na leki, rehabilitację czy protezy. Są tylko dwa warunki: zmarły musiał mieć orzeczenie o niepełnosprawności, a bliscy, którzy chcieliby te wydatki rozliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2022, muszą mieć dokumenty potwierdzające ich poniesienie, np. faktury VAT. To ostatni moment, by się o nie postarać.
Grażyna J. Leśniak
25.02.2023
Prawo cywilne PIT Niepełnosprawność

Już ósmy rok "czasowego" zakazu wstępu do części Puszczy Białowieskiej

Środowisko Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Po raz kolejny, z początkiem roku, na terenie nadleśnictw Białowieża i Hajnówka wprowadzono zakaz wstępu do lasu. Uderza on w mieszkańców, turystów i osoby, które udzielają pomocy humanitarnej cudzoziemcom przedostającym się z Białorusi w poszukiwaniu azylu w Unii Europejskiej. Według prawników powód wskazany przed nadleśnictwa już wygasł, a przedłużany od 2016 r. zakaz budzi duże wątpliwości.
Regina Skibińska
25.02.2023
Środowisko Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Operatorzy internetowych platform sprzedażowych mają obowiązek dokonać "wyraźnego rozróżnienia", czyli znacznie wyraźniejszego niż obecnie, pomiędzy swoją własną działalnością z jednej strony, a działalnością obejmującą rynek internetowy z drugiej. Taki wniosek wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE rozstrzygającego spór pomiędzy firmami Christian Louboutin i Amazon.
Agnieszka Sztoldman
25.02.2023
Rynek i konsument Prawo unijne Ochrona konkurencji
Skoro ojciec sprawował opiekę naprzemienną nad dziećmi, to nie może on skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci. Nie zmienia tego nawet fakt, że świadczenie wychowawcze przyznane jest ojcu w całości i na oboje dzieci pobiera je tylko on. Problemem wciąż jest brak ustawowej definicji wspólnego wychowania dziecka.
Wiesława Moczydłowska
25.02.2023
Domowe finanse Doradca podatkowy
W 2022 roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła ponad 59 tys. kontroli u pracodawców – wynika z danych GIP. To prawie o 6,5 proc. więcej niż w 2021 roku. Najwięcej takich działań zostało podjętych w Katowicach, a najmniej – w Opolu. W tym okresie liczba decyzji dotyczących BHP wzrosła o przeszło 20 proc., a nakazujących wypłatę świadczeń pieniężnych – o prawie 15 proc.
Grażyna J. Leśniak
24.02.2023
Prawo pracy BHP
W toku opiniowania pojawiają się kolejne krytyczne uwagi do projektu nowelizacji dotyczącej pozwów grupowych w postępowaniach konsumenckich. Tym razem swoje wątpliwości zgłosiło Rządowe Centrum Legislacji. W przedstawionym stanowisku zaznacza, że nie jest do końca jasne, czy projekt prawidłowo zrealizuje założenia unijnej dyrektywy, a część regulacji jest nieprecyzyjna.
Inga Stawicka
24.02.2023
Prawo cywilne Rynek i konsument