Sąd Najwyższy wypowiedział się już prawie co do wszystkich pytań postawionych mu do rozstrzygnięcia przez I Prezes - twierdzi adwokat Anna Diaby-Lipka. I dodaje, że uchwała pełnego składu może mieć znaczenie dla praktyki, jednak w świetle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego i TSUE zmiana poglądu na już rozstrzygnięte przez Sąd Najwyższy kwestie jest mało prawdopodobna.
Anna Diaby-Lipka
29.07.2021
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Nie wolno ukarać osoby, która naruszyła w kwietniu ubr. zakaz przemieszczania się z przyczyny innej, niż zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego oraz nie stosującej się do obowiązku zakrywania ust i nosa - tak uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Po raz kolejny wystąpił z kasacją w tej sprawie.
Renata Krupa-Dąbrowska
28.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Minister Klimatu i Środowiska zmienił minimalną moc przyłączeniową dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych dla samochodów elektrycznych, co może wpłynąć na wzrost cen mieszkań. Deweloperzy walczą o zmianę przepisów.
Renata Krupa-Dąbrowska
28.07.2021
Rynek Budownictwo
Z raportu Państwowej Komisji d.s. Pedofilii wynika, że co trzeci sprawca przestępstw seksualnych wobec dzieci należy do rodziny. Komisja postuluje m.in. surowsze traktowanie pedofilów i wprowadzenie nowych typów przestępstw - m.in. wykorzystania dziecka wyłącznie za pośrednictwem internetu. Wskazuje, że w takich sprawach powinien istnieć zakaz warunkowego umorzenia postępowania i zawieszenia kary oraz zniesienie zatarcia skazania i przedawnienia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.07.2021
Prawo karne
Operator telefonii komórkowej, przedłużając lub zawierając umowę z klientem, musi zapytać, czy zgadza się na włączenie płatnych usług dodatkowych. Nie zawsze tak jest. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił Orange Polska i P4 zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.
Renata Krupa-Dąbrowska
28.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Zdaniem prawników, wprowadzenie nowych technologii jest niezbędne w wymiarze sprawiedliwości i stanowi naturalną konsekwencję zmieniającej się rzeczywistości społecznej i prawnej. Może być także jedyną odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stoją obecnie sądy. Szczególnie pokazuje to pandemia koronawirusa i konieczność przejścia przez prawników na tryb pracy zdalnej lub hybrydowej.
Krzysztof Koślicki
28.07.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że przeprowadzenie sekcji zwłok noworodka bez zgody rodziców - praktykujących muzułmanów - stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia rodzinnego oraz wolności wyznania. Wskazał, że ingerencja w prawa rodziców nie została należycie uzasadniona.
Katarzyna Warecka
28.07.2021
Mężczyzna został uznany przez sąd za ojca dziecka i obciążony m.in. alimentami i zwrotem wydatków matce dziecka. Sąd oparł się jednak wyłącznie na jej twierdzeniach - pozwany nie brał udziału w procesie o ustalenie ojcostwa, bo sąd nie był w stanie ustalić jego adresu. Sąd Najwyższy uwzględnił we wtorek 27 lipca skargę nadzwyczajną Rzecznika Praw Obywatelskich, który stanął w obronie ojca i jego prawa do prywatności.
Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.07.2021
Wymiar sprawiedliwości
Opublikowany przez resort finansów projekt Polskiego Ładu przewiduje zmiany w zakresie rocznego PIT rozliczanego wspólnie z małżonkiem. Zmiany dotkną także rozliczeń osób samotnych rozliczających z dzieckiem. Od nowego roku z tej formy będzie mógł skorzystać tylko jeden rodzic, a nie, jak to jest obecnie, obydwoje.
Krzysztof Koślicki
27.07.2021
Domowe finanse PIT Polski Ład
Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje do rządu o wprowadzenie przepisów, które ochronią gospodarkę przed kolejnym lockdownem. Proponuje, by Polska wzorem innych państw, wprowadziła przywileje dla zaszczepionych. Nie może być tak, że koszty zdrowotne i finansowe odmowy poddania się szczepieniu ponosi całe społeczeństwo - twierdzą przedsiębiorcy.
Renata Krupa-Dąbrowska
27.07.2021
Rynek Koronawirus a prawo
We wtorek Trybunał Konstytucyjny uznał ograniczenia handlu w niedzielę za zgodne z konstytucją. Wniosek w tej sprawie złożyła Konfederacja Lewiatan a czekał on aż trzy lata na rozpatrzenie. Eksperci nie mają wątpliwości, że utrzymywanie tego typu zakazu nie ma sensu
Agnieszka Matłacz Renata Krupa-Dąbrowska
27.07.2021
Rynek i konsument
Jeśli pracownik wykorzystuje służbowe samochody do celów prywatnych, osiąga przychód, od którego musi zapłacić podatek. Kwoty przychodu wynoszą 250 i 400 złotych i zależą od pojemności auta. MF chce, by o podatku decydowała moc pojazdu, a nie pojemność silnika. To jedna ze zmian w ogłoszonym projekcie Polskiego Ładu.
Krzysztof Koślicki
27.07.2021
PIT Rachunkowość Polski Ład
Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego kasacje, w których wniósł o uniewinnienie czterech Świadków Jehowy skazanych wyrokami komunistycznych sądów w latach 50. i 60. ubiegłego wieku za rzekomą działalność antypaństwową. Prokurator Generalny wskazał, że represjonowanie członków tej wspólnoty religijnej pozostawało w sprzeczności z obowiązującą wówczas Konstytucją.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.07.2021
Podniesienie oraz wymurowanie komina w budynku mieszkalnym nie wymaga na ogół uzyskania w starostwie pozwolenia na roboty budowlane ani zgłoszenia robót. Nie zawsze jednak tak jest. Gdy budzi to wątpliwości, powiatowy inspektor nadzoru budowanego ma prawo prowadzić postępowanie naprawcze i w ostateczności nakazać rozbiórkę.
Martyna Sługocka Renata Krupa-Dąbrowska
27.07.2021
Budownictwo

Pułapka „Alicji” - kłopotliwy kredyt można unieważnić

Wymiar sprawiedliwości Budownictwo Finanse
Nie tylko frankowicze wygrywają z bankami - za nieważną można też uznać umowę kredytu w złotych. Taki wyrok zapadł niedawno w sprawie słynnego kredytu na cele mieszkaniowe z odroczoną płatnością, znanego jako kredyt „Alicja”. Według sądu nie informowano kredytobiorców w sposób jasny, że tak wyliczona rata nie dawała gwarancji spłaty zobowiązania.
Regina Skibińska
27.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Budownictwo Finanse

40 proc. dorosłych Polaków z profilem zaufanym

Administracja publiczna Nowe technologie
12 milionów Polaków, czyli 40 proc. dorosłych, ma już profil zaufany - informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Dzięki profilowi można potwierdzić swoja tożsamość w Internecie. Profil można za darmo założyć np. przez bankowość elektroniczną.
Renata Krupa-Dąbrowska
26.07.2021
Administracja publiczna Nowe technologie
Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii chce, by urzędy pracy były skoncentrowane nie tylko na zatrudnianiu bezrobotnych, ale również zaangażowały się w pracę z osobami, które chcą zmienić miejsce pracy, nabyć nowe kwalifikacje. Obecnie pracuje ono nad nowymi przepisami.
Renata Krupa-Dąbrowska
26.07.2021
Prawo pracy
Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie Małgorzata Szymkowicz-Trelka skierowała na ręce dziekana...
Renata Krupa-Dąbrowska
26.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Najpewniej już od przyszłego roku nie będzie można amortyzować wynajmowanych mieszkań. Zaliczanie do kosztów odpisów amortyzacyjnych pozwala obecnie zmniejszyć znacząco podatek dochodowy. Resort finansów chce też, by prywatni właściciele mieszkań rozliczali się w formie ryczałtu, gdzie podatek płaci się od przychodu.
Krzysztof Koślicki
26.07.2021
PIT Polski Ład
Nieletni sprawcy najpoważniejszych przestępstw będą obligatoryjnie trafiali do zakładów poprawczych, a górna granica wiekowa przebywania w takim zakładzie zostanie podniesiona do 24 lat. Resort sprawiedliwości przekazał projekt ustawy do konsultacji społecznych.
Krzysztof Sobczak Monika Sewastianowicz
26.07.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Prezes mBanku Cezary Stypułkowski przyszedł na ogłoszenie wyroku w jednej ze spraw dotyczących kredytu frankowego, a następnie... zabrał głos po wydaniu wyroku. Prezes mógł zająć stanowisko w toku postępowania, komentowanie wyroku na sali sądowej jest niedopuszczalne - wskazują prawnicy.
Regina Skibińska
26.07.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Rząd: nie tylko mieszkaniówka, ale i firmy przekształcą użytkowanie wieczyste. Są propozycje

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Budownictwo
Rząd chce uwłaszczyć użytkowników wieczystych komercyjnych działek. Ma to być po mieszkaniówce, kolejny etap reformy własnościowej. Skorzystają na tym przede wszystkim firmy z dużych miast, gdzie takich gruntów jest najwięcej. Samorządy nie są zachwycone tym pomysłem - zapowiadają, że będą starały się wybić go z głów polityków. Natomiast firmy czekają na nowe przepisy.
Renata Krupa-Dąbrowska
26.07.2021
Samorząd terytorialny Prawo cywilne Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Budownictwo
W związku ze zgodą na objęcie stanowiska ambasadora USA w Polsce, która miałaby zostać udzielona Mark'owi Brzezińskiemu, pojawiły się wątpliwości dotyczące tego, czy posiada on polskie obywatelstwo. Warto przypomnieć, kiedy działa tzw. prawo krwi, a kiedy fakt posiadania obywatelstwa trzeba skrupulatnie udowodnić. Bywa, że trzeba dostarczyć masę dokumentów albo postępowanie trwa latami.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.07.2021
Administracja publiczna

Sztuczna inteligencja tak, ale z zakazem biometrii w przestrzeni publicznej

Prawo cywilne Rynek i konsument Nowe technologie RODO
W Unii Europejskiej trwają prace nad rozporządzeniem w sprawie sztucznej inteligencji, która jest wskazywana jako kluczowa technologia przyszłości. Ale unijne organy regulacyjne do spraw ochrony danych wzywają do wprowadzenia zakazu wykorzystywania sztucznej inteligencji do automatycznego rozpoznawania cech ludzkich w miejscach publicznych - pisze adwokat Justyna Wilczyńska-Baraniak.
Justyna Wilczyńska-Baraniak
24.07.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument Nowe technologie RODO

Pożyczka w rodzinie może być bezpieczniejsza niż darowizna

Domowe finanse PIT Podatek od spadków i darowizn
Nie istnieje żadne ograniczenie liczby i częstotliwości, ani wartości darowizn. Nie ma zatem przeszkód, aby np. siostra zawarła umowę darowizny na rzecz brata w lipcu, natomiast kilka miesięcy czy lat później, została zawarta kolejna umowa darowizny, tym razem z inicjatywy brata na rzecz siostry. Czasami bezpieczniejsze będzie jednak zawarcie umowy pożyczki – zwłaszcza, że stosunki w rodzinie mogą się popsuć.
Krzysztof Koślicki
24.07.2021
Domowe finanse PIT Podatek od spadków i darowizn
W razie potrącenia pieszego, użytkownik e-hulajnogi może się uwolnić od odpowiedzialności wyłącznie wtedy, gdy szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiadają oni podobnie jak kierujący samochodami czy motocyklami na zasadzie ryzyka.
Regina Skibińska
24.07.2021
Rynek i konsument

Zmiany klimatu wymuszą odbetonowanie miast

Samorząd terytorialny Środowisko
Wszechobecna w polskich miastach "betonoza" coraz częściej powoduje powodzie. Problem dostrzegł rząd. Proponuje, by miasta opracowały miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. Rozważa też wprowadzenie kontrowersyjnego podatku deszczowego. Będą go płacić osoby, na których nieruchomościach jest za mało zieleni. Już dziś natomiast włodarze miast i inwestorzy mają swoje patenty na walkę z „wielką wodą”.
Renata Krupa-Dąbrowska
24.07.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
Tragiczne wypadki z udziałem pijanych kierowców zaczynają się już w piątek, po godzinie siedemnastej. W sobotę i w niedzielę jest kumulacja. A potem przychodzi środa i pijani znowu sieją śmierć na drogach. Rząd chce sięgnąć po najcięższe działa. Zapowiada m.in. drastyczne zwiększenie kar za przekroczenie prędkości i konfiskatę samochodów pijanych kierowców.
Robert Horbaczewski
24.07.2021
Prawo karne
Para emerytów z południa Holandii przez lata uchylała się od płacenia podatku dochodowego. Małżonkowie twierdzili, że mieszkają w Szwajcarii i z tego powodu, ich zdaniem, nie musieli rozliczać się z holenderskim urzędem. Ostatecznie jednak musieli zapłacić zaległe podatki. Zostali też ukarani wysoką karą finansową.
Krzysztof Koślicki
23.07.2021
Domowe finanse PIT
Sejm uchwalił 23 lipca br. ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego. Eksperci zwracają uwagę na bardzo krótkie terminy odwołania od decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu oraz o lokalizacji, jak również na zastąpienie zgód - niewiążącymi opiniami. Wątpliwości budzi również fakt, że postępowania nie będą zawieszane w razie śmierci pełnomocnika lub strony, co będzie skutkować wydaniem wadliwych orzeczeń.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.07.2021
Samorząd terytorialny Budownictwo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski