Prawo.pl

Kierownictwo KAS: Nie ma potrzeby, by kontroli podatkowych było więcej

Finanse publiczne Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Mamy ponad 90 proc. skuteczności. Taki wynik jest efektem tego, że KAS inwestuje w infrastrukturę pozwalającą na gromadzenie i przetwarzanie dużych zbiorów danych w celu podniesienia efektywności działań analitycznych KAS – mówią serwisowi Prawo.pl Bartosz Zbaraszczuk (na zdjęciu), szef Krajowej Administracji Skarbowej i Anna Chałupa, zastępca szefa KAS.
Krzysztof Koślicki
09.03.2023
Finanse publiczne Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna

Senat też za ustawą o świadczeniu dla rodzin poległych mundurowych

Domowe finanse Policja Ubezpieczenia społeczne Wojsko
Senat przyjął w środę jednogłośnie ustawę o świadczeniu pieniężnym dla rodzin mundurowych, którzy polegli na służbie. Miesięczne świadczenie przysługiwać będzie małżonkom, dzieciom i rodzicom poległych funkcjonariuszy i żołnierzy. Za ustawą głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.
Grażyna J. Leśniak
08.03.2023
Domowe finanse Policja Ubezpieczenia społeczne Wojsko
Zamiast restrykcyjnych zakazów należałoby zadbać o edukację, chociażby umieszczając w podręcznikach do biologii treści dotyczące odpowiedniego odżywiania się i zbilansowanej diety - pisze Warsaw Enterprise Institute, komentując propozycję wprowadzenia zakazu sprzedaży napojów energetyzujących. Taki projekt do Sejmu wnieśli posłowie Prawa i Sprawiedliwości.
Monika Sewastianowicz
08.03.2023
Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą
Wspieranie kobiet na stanowiskach kierowniczych nadal nie jest priorytetem biznesowym dla większości organizacji - wynika z nowego, globalnego badania Women in Leadership. Według respondentów, przy obecnym tempie zmian od parytetu płci wciąż dzielą nas dekady. Badanie potwierdza też istnienie barier strukturalnych oraz nieświadomych uprzedzeń utrudniających awans kobiet.
Grażyna J. Leśniak
08.03.2023
Rynek Prawo pracy Spółki

Przez mZUS można wnioskować o rodzinny kapitał opiekuńczy i żłobkowe

Pomoc społeczna Domowe finanse Administracja publiczna
Przez aplikację mobilną mZUS można wnioskować nie tylko o 500 plus i wyprawkę szkolną. Od 7 marca, aplikacja umożliwia także składanie wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) oraz dofinansowanie do żłobka. Korzystanie z funkcjonalności skraca formalności, bo większość informacji uzupełniana jest automatycznie.
Robert Horbaczewski
08.03.2023
Pomoc społeczna Domowe finanse Administracja publiczna
Kobiety w ciąży oraz pracujące mamy należą do szczególnej grupy pracowników. Podlegają ochronie w pracy zawodowej, mają także dodatkowe prawa i przywileje wynikające z Kodeksu pracy. Regulacje te ułatwiają łączenie aktywności na polu zawodowym z życiową rolą mamy.
Grażyna J. Leśniak
08.03.2023
Prawo pracy
Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował polskiemu rządowi skargi Macieja Nabrdalika i Macieja Moskwy. Chodzi o brutalne zatrzymanie przez żołnierzy Wojska Polskiego fotoreporterów w okolicach granicy polsko-białoruskiej. Skarga dotyczy naruszeń popełnionych podczas samego zatrzymania, nieludzkiego traktowania i pogwałcenia prywatności skarżących, jak i pozbawienia ich skutecznej drogi sądowej.
Krzysztof Sobczak
08.03.2023
Prokuratura Policja Wojsko
Praca zdalna może być wykonywana naprzemiennie z pracą w zakładzie pracy. Wykonywana jest według wszystkich reguł dotyczących pracy zdalnej, z zachowaniem nałożonych na pracodawcę obciążeń, m.in. obowiązku rozliczania kosztów prądu i używania własnych narzędzi pracownika. Istotne są ustalenia dotyczące proporcji między pracą zdalną a pracą w stałym miejscu. W żaden sposób nie są one narzucone czy ograniczone przez ustawodawcę.
Marek Rotkiewicz
08.03.2023
Prawo pracy

Ponad 13 tysięcy mandatów za brak paragonu

Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Niemal jedna czwarta kontroli w trybie tzw. nabyć sprawdzających zakończyła się nałożeniem mandatów karnych. Ich łączna kwota wyniosła w ubiegłym roku 18 milionów złotych. Takie dane serwis Prawo.pl uzyskał w rozmowie z kierownictwem Krajowej Administracji Skarbowej. Głównym celem kontroli ma być jednak prewencja – nie chodzi o nakładanie kar i mandatów.
Krzysztof Koślicki
08.03.2023
Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Zdarzają się sytuacje, gdy pomimo prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu powiązanego z walutą obcą, banki odmawiają wydania tzw. listu mazalnego, pozwalającego na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Nie oznacza to, że kredytobiorcy nie uda się wykreślić hipoteki z księgi wieczystej.
Regina Skibińska
08.03.2023
Banki Kredyty frankowe
Pohukiwania polskiego rządu o niewykonaniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie zasad ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków oraz możliwości zaskarżania przez organizacje społeczne planów urządzenia lasu, to kolejna szkodliwa bitwa rządu z Unią. Jedyne, do czego może ona doprowadzić, to kolejne kary nałożone na Polskę. A unijne reguły wymagają, by sądy już teraz stosowały się do tego orzeczenia.
Krzysztof Sobczak
08.03.2023
Środowisko Prawo unijne
Wniesiony pod koniec grudnia do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz innych ustaw, przewidywał kary za m.in. informowanie o możliwości przerwania ciąży. Złożyła go jako projekt obywatelski, poparty około 150 tys. podpisów, Fundacja Życie i Rodzina. We wtorek Sejm odrzucił go w pierwszym czytaniu.
Krzysztof Sobczak
07.03.2023
Prawo karne Opieka zdrowotna
We wtorek w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która implementuje unijną dyrektywę dotyczącą m.in. walki ze zmowami cenowymi oraz zakresu uprawnień kontrolnych organów krajowych. Do projektu posłowie wnieśli trzy poprawki i ponownie skierowali go do komisji gospodarki i rozwoju.
Grażyna J. Leśniak
07.03.2023
Rynek i konsument Spółki Prawo gospodarcze
Wprowadzamy szereg rozwiązań wspierających kobiety, poprawiających ich sytuację, ułatwiających łączenie życia zawodowego i rodzinnego – wskazała we wtorek, w przededniu Dnia Kobiet, Marlena Maląg, szefowa MRiPS. Ich wprowadzenie wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego dwóch unijnych dyrektyw. Termin ich implementacji upłynął na początku sierpnia 2022 roku.
Grażyna J. Leśniak
07.03.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Aż 71,13 proc. kobiet zmieniłoby pracę, gdyby dowiedziały się o niesprawiedliwej luce płacowej w ich firmie – wynika z najnowszego raportu ADP. W Polsce od ponad 100 lat obowiązują prawa kobiet, jednak wciąż wiele aspektów na rynku pracy wymaga poprawy. W corocznym rankingu Gender Equality Index 2022 nasz kraj zajmuje dopiero 21. miejsce na 28 państw Unii Europejskiej.
Grażyna J. Leśniak
07.03.2023
Rynek Prawo pracy Rynek pracy
Rządowe agendy skupiają się głównie na zabezpieczaniu wewnętrznych systemów państwowych, zapominając przy tym o obywatelach. Do tego brakuje głównie konkretnych działań profilaktycznych i edukacyjnych oraz procedur zgłaszania przestępstw. Takie są wnioski Najwyższej Izby Kontroli z przeglądu działań państwa w zakresie zapobiegania i zwalczania skutków cyberprzestępczości.
Inga Stawicka
07.03.2023
Administracja publiczna Nowe technologie
Polska pod względem szans kobiet i mężczyzn na współczesnym rynku pracy znajduje się wciąż poniżej średniej unijnej. Z najnowszego badania Pracuj.pl wynika, że 68 proc. pań uważa, że kobiety w Polsce ogólnie są dziś w lepszej sytuacji zawodowej, niż 10 lat temu. Aż 62 proc. deklaruje, że w ich firmach przedstawiciele obu płci mają równe szanse na awanse i podwyżki.
Grażyna J. Leśniak
07.03.2023
Rynek Prawo pracy Rynek pracy
UOKiK w 2022 roku wszczął 97 postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz dotyczących uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone, a także 203 postępowania wyjaśniające. Wydał 58 decyzji, w których nałożył łącznie ponad 102 mln zł sankcji pieniężnych. Podejmował również działania miękkie: wystosował 363 wystąpienia do przedsiębiorców z zakresu ochrony konsumentów.
Krzysztof Sobczak
07.03.2023
Rynek i konsument

Ruszył zmodernizowany System Informacyjny Schengen

Administracja publiczna Prawo unijne
7 marca ruszył zmodernizowany System Informacyjny Schengen. SIS został odnowiony, uzupełniony o nowe wpisy, zaktualizowane dane i usprawnione opcje. Zmiany pozwolą m.in. na identyfikowanie w SIS obywateli państw trzecich, którzy w Unii Europejskiej przebywają nielegalnie i otrzymali decyzję nakazującą im powrót do kraju pochodzenia.
Agnieszka Matłacz
07.03.2023
Administracja publiczna Prawo unijne
W sytuacji, gdy trwa nabór na specjalizacje, a ich programy nie są jeszcze znane, lekarz ma trzy wyjścia: zaryzykować wybór, zrezygnować lub wybrać tę specjalizację, której program został już zaakceptowany. W mało klarownej sytuacji znaleźli się lekarze, którzy składali wnioski w wiosennym naborze. Zwłaszcza, że minister zdrowia część z programów znacząco zmodyfikował, na przykład skracając o rok.
Katarzyna Nocuń
07.03.2023
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Prace szczególnie niebezpieczne wymagają od pracodawcy wdrożenia dodatkowych środków bezpieczeństwa. W szczególności musi on zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami. Wyznaczona w tym celu osoba, nie musi jednak permanentnie stać nad pracownikiem i obserwować, w jaki sposób wykonuje on zlecone zadania. Należy podkreślić, że niewykonywanie wynikających z przepisów obowiązków w zakresie nadzoru może się wiązać z prawnymi konsekwencjami.
Dorian Lesner
07.03.2023
Prawo pracy BHP
Rosną wpływy z tzw. podatku Belki. Z danych resortu finansów wynika, że w ciągu minionego roku do kasy państwa wpłynęło z tego tytułu ponad 80 proc. więcej pieniędzy. To efekt wyższego niż wcześniej oprocentowania lokat bankowych. Ich wzrost ma związek z wysokimi stopami procentowymi i inflacją. Likwidacji podatku, mimo apeli różnych środowisk, raczej trudno się więc spodziewać.
Krzysztof Koślicki
07.03.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Część przedsiębiorców, którzy dopłacili składkę zdrowotną za 2022 rok, kiedy byli na ryczałcie, nie może teraz obniżyć podstawy opodatkowania o dopłacane w 2023 r. składki, bo… nie są na ryczałcie. Gdyby jednak byli wciąż opodatkowani ryczałtowo, mogliby obniżyć swoją podstawę opodatkowania o 50 proc. dopłaconych składek. To błąd legislacyjny, który należy pilnie poprawić - wskazują prawnicy.
Grażyna J. Leśniak
07.03.2023
PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Mimo że firma odzieżowa wykorzystała istotny (charakterystyczny) element niezwykle znanego renomowanego znaku towarowego producenta zegarków, okazało się, że nie stanowi to naruszenia prawa do tego znaku. Jak zatem należy postrzegać ochronę renomowanych znaków towarowych i dlaczego Rolex przegrał spór z PWT A/S? - zastanawiają się dr Michał Markiewicz i Ewelina Bosek.
Michał Markiewicz Ewelina Bosek
07.03.2023
Prawo cywilne Rynek i konsument
Ujawnienie w mediach publicznych i społecznościowych informacji pozwalających na identyfikację pokrzywdzonych przestępstwem na tle seksualnym wskazywane jest jako przyczyna samobójstwa 16-letniego chłopca. Prawnicy podkreślają, że są podstawy w przepisach by pociągnąć do odpowiedzialności m.in. karnej, tych którzy za tym stoją. Grozić im może do dwóch lat pozbawienia wolności, a w przypadku np. dziennikarzy również zakaz wykonywania zawodu.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
07.03.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Pracodawcy powinni mieć co najmniej cztery miesiące, aby dobrze przygotować się do zmian w Kodeksie pracy związanych z implementacją unijnych dyrektyw – uważa Konfederacja Lewiatan. W apelu do senatorów przedsiębiorcy proponują też m.in. doprecyzowanie przepisów dotyczących informacji o warunkach zatrudniania czy zaliczania szkoleń pracowników do czasu pracy, kiedy odbywają się one poza godzinami pracy.
Grażyna J. Leśniak
06.03.2023
Prawo pracy Prawo unijne
W 2022 roku odnotowaliśmy dalszy spadek liczby pracowników tymczasowych i nadal wysokie wzrosty w zakresie usług rekrutacyjnych i outsourcingowych – podało Polskie Forum HR, członek Konfederacji Lewiatan. Firmy członkowskie zatrudniały łącznie 167 tys. pracowników tymczasowych, o 8 proc. mniej niż w ubiegłym roku.
Grażyna J. Leśniak
06.03.2023
Rynek Prawo pracy
Wprawdzie liczba spraw wniesionych do Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej w 2022 r. jest podobna do liczby z roku poprzedniego, ale w ciągu ostatnich pięciu lat nastąpił znaczny i strukturalny wzrost (o ponad 20 proc.) liczby spraw wnoszonych w szczególności do Trybunału Sprawiedliwości. Polska jest na piątym miejscu pod względem liczby spraw kierowanych do obu tych instytucji.
Krzysztof Sobczak
06.03.2023
Prawo unijne
Okresy zatrudnienia przebyte za granicą są zaliczane do okresów pracy w kraju w zakresie uprawnień pracowniczych. Powinny one być udokumentowane, a pracodawca ma prawo żądać przedstawienia tłumaczenia, za które musi zapłacić pracownik. Przepisy nie wskazują formy tłumaczenia, ale dla zachowania wiarygodności dokumentów, uzasadnione jest jego wykonanie przez tłumacza przysięgłego.
Dorian Lesner
06.03.2023
Prawo pracy HR
Pracodawca będzie miał trzy dni na przekazanie organizacji związkowej listy służbowych adresów mailowych osób wykonujących u niego pracę zarobkową, by związkowcy mogli poinformować ich o planowanym strajku ostrzegawczym i przeprowadzić referendum w sprawie ogłoszenia strajku. Dziś ta kwestia nie jest uregulowana i zdarza się, że związkowcy mają problemy z dotarciem do pracowników. Firmy obawiają się jednak, że dane będą mogły być wykorzystywane do innych celów, bo w przepisach nie ma obowiązku ich usunięcia.
Grażyna J. Leśniak
06.03.2023
Prawo pracy RODO