Pomieszczenia szkoły i placówki oświatowej, w szczególności pokój nauczycielski, laboratoria, pracownie, świetlicę, warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu (bursy) oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. Przesądza o tym paragraf 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1604).

Nocna i świąteczna pomoc lekarska ma być usprawniana>>

 

Apteczka w ogólnodostępnym miejscu

Przepisy rozporządzenia przewidują również, że pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Umiejętności te mogą być przydatne w razie konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy przedmedycznej, w czasie której niekiedy wykorzystuje się wyposażenie apteczki szkolnej.

 

Warto zwrócić uwagę, że pojęcie pierwszej pomocy zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W świetle ustawy pierwsza pomoc to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186), oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj też w LEX: Procedury bezpieczeństwa w szkołach - jak skutecznie wdrażać i realizować >

 

Przykładowe wyposażenie apteczki

Przepisy nie określają szczegółowo, co powinno znaleźć się w apteczce - nie powinno się w niej umieszczać leków lub sprzętu wymagającego szczególnych umiejętności ratownika. W przypadku leków istnieje niebezpieczeństwo, że pozostawienie ich w ogólnodostępnym miejscu zwiększy ryzyko nadużyć lub przypadkowych zatruć. Ponadto i tak nie będą szczególnie przydatne w sytuacji nagłego wypadku lub omdlenia, bo żeby zadziałały potrzeba kilkunastu-kilkudziesięciu minut.  W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy oraz numery alarmowe.

Sprawdź w LEX: Czy dyrektor szkoły lub przedszkola zobowiązany jest do wprowadzenia procedura udzielania pierwszej pomocy? >

 


W przykładowej apteczce pierwszej pomocy powinny się znaleźć:

 • instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • latarka elektryczna lub jednorazowa latarka chemiczna,
 • nożyczki lub nóż,
 • gaza opatrunkowa sterylna (kompresy gazowe) - 4 op.,
 • bandaż elastyczny - 4 op.,
 • chusta trójkątna - 2 szt.,
 • codofix (elastyczna siatka opatrunkowa) - 2-3 rozmiary,
 • agrafki - 4 szt.,
 • maseczka do zastępczej wentylacji "usta - usta",
 • rękawiczki gumowe - 3 pary,
 • folia termoizolacyjna srebrno-złota (folia NRC) 1-2 szt.,
 • plaster zwykły 2 rolki,
 • plastry z opatrunkiem (kilka rozmiarów).

Sprawdź też w LEX: Co powinno wchodzić w skład apteczki w przedszkolu? >