Szkolna apteczka

Obowiązek posiadania przez szkołę apteczki pierwszej pomocy (przedlekarskiej) nakłada rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69). Nie ma natomiast przepisów, które określałyby zawartość szkolnej apteczki. Ilość (apteczek), usytuowanie i wyposażenie apteczek pierwszej pomocy powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym opiekę zdrowotną nad uczniami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.
§ 20 cyt. rozporządzenia zawiera zapis: "Pomieszczenia szkoły i placówki, w szczególności pokój nauczycielski, laboratoria, pracownie, warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu (bursy) oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy." Z kolei § 21 nakłada na nauczyciela obowiązek udzielenia pierwszej pomocy w razie zaistnienia takiej konieczności: "Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy."

Apteczka nie powinna zawierać leków, a tylko środki opatrunkowe i artykuły sanitarne. To lekarz przypisuje lekarstwa, dlatego jeśli uczeń jest chory, to powinien nosić przy sobie tabletki. Nie wiadomo bowiem, czy w przypadku podania popularnego leku przeciwbólowego nie dojdzie do uczulenia.
Oprócz leków nie powinno być także płynów dezynfekcyjnych, ponieważ pojemniki, w których znajdują się płyny, mogą być nieszczelne. Do tego służy gaza wyjałowiona.

Apteczka powinna również zawierać instrukcje udzielania pierwszej pomocy.

Zestaw niezbędnych środków do udzielania pierwszej pomocy umieszczonych w odpowiedniej szafce nazywamy apteczką pierwszej pomocy. Powinna być ona przejrzysta, zawsze gotowa do użycia oraz łatwa do uzupełnienia.

Do obsługi apteczki wyznacza się osobę odpowiedzialną za jej utrzymanie w należytym porządku i stanie, umożliwiającym jej natychmiastowe użycie. Osoba ta jest odpowiedzialna za uzupełnianie jej zawartości w miarę stopniowego wykorzystywania zawartych w niej materiałów i leków.

Przy apteczce w widocznym miejscu umieszcza się:

  • instrukcje pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
  • telefon pogotowia ratunkowego - 999 lub 521-21-20.


Przykładowe wyposażenie apteczki:

Wyposażenie apteczki średniej i małej:
opatrunek indywidualny - 1 szt., opaska dz. 4 x 5 - 4 szt., opaska dz. 4 x 10 - 4 szt., opaska 4 x 15 - 1 szt., chusta trójkątna - 1 szt., wata 50g - 1 op., plaster z gazą 1m x 6cm, kompres 5 x 5 - 1 szt., kompres 7 x 7 - 1 szt., kompres 10 x 10 - 1 szt., nożyczki - 1 szt., rękawice gumowe - 4 szt., ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt., poloplast - 1 szt., gaza opatrunkowa, instrukcja pierwszej pomocy.

Wyposażenie apteczki dużej:
opatrunek indywidualny - 1 szt., opaska dz. 4 x 5 - 4 szt., opaska dz. 4 x 10 - 4 szt., opaska 4 x 15 - 1 szt, chusta trójkątna - 2 szt., wata 50g - 1 op., plaster z gazą 1m x 6cm, kompres 5 x 5 - 1 szt., kompres 7 x 7 - 1 szt., kompres 9 x 9 - 1 szt., nożyczki - 1 szt., rękawice gumowe - 4 szt., ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt., koc termoizolacyjny - 1 szt., opaska elastyczna - 1 szt., poloplast - 1 szt., zestaw do płukania oka, gaza opatrunkowa, instrukcja pierwszej pomocy.
Podany zestaw ma zastosowanie w nagłych przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej uczniom i innym pracownikom szkoły.