Aleksandra Partyk

Aleksandra Partyk

Doktor nauk prawnych; adiunkt na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Stale współpracuje z Serwisem Prawo.pl, przygotowując w szczególności omówienia orzeczeń sądów powszechnych i administracyjnych.
Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbyła aplikację sądową i złożyła egzamin sędziowski. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała, z wyróżnieniem, na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego po obronie rozprawy doktorskiej na temat "Ochrona osób bliskich spadkodawcy w prawie brytyjskim".

Artykuły autora

Za jazdę po pijanemu wyższa kara, ale utrata auta dopiero za pół roku

Wymiar sprawiedliwości

Marzec przyszłego roku, październik bieżącego i ponownie marzec przyszłego - daty wejście w życie zmian dotyczących przepadku auta pijanego kierowcy zmieniły się w ostatnich miesiącach trzykrotnie. Wiadomo, że od 1 października z dwóch do trzech lat pozbawienia wolności wzrosło zagrożenie m.in. za prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środki odurzających. Pijany kierowca będzie mógł stracić auto dopiero od 14 marca 2024 r.

02.10.2023

Sędziowie obciążeni, wniosków dużo - zabezpieczenia rodzinne i po kilku miesiącach

Wymiar sprawiedliwości

Zabezpieczenia w sprawach rodzinnych mają często kluczowe znaczenie. Chodzi bowiem np. o alimenty dla dziecka, kwestie kontaktów czy wykonywania władzy rodzicielskiej. Przepisy przewidują dla sędziów termin instruktażowy, zgodnie z którym w sytuacji, gdy taki wniosek musi być rozpatrzony na rozprawie, powinni ją wyznaczyć w ciągu miesiąca. Prawnicy wskazują, że termin wydłuża się do kilku miesięcy, a sędziowie, że wnioski są coraz częściej są nadużywane.

02.10.2023

Obiecanki cacanki - kończy się kadencja, a ustaw brak

Modernizacja szpitali, nowelizacja Ordynacji podatkowej, wdrożenie sygnalistów oraz regulacji o ochronie ludności i klęskach żywiołowych, uregulowanie alimentów natychmiastowych czy statusu biegłych sądowych - to tylko niektóre z niespełnionych, legislacyjnych obietnic mijającej kadencji. Niektóre z projektów nawet dotarły do Sejmu, inne utknęły już na etapie planów. Szkoda, bo mogły rozwiązać wiele prawnych problemów.

26.09.2023

Od skreślenia z listy studentów można się odwoływać

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Z przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynika zamknięty katalog przypadków, które mogą wiązać się z wydaniem przez organy uczelni decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów. O ile w niektórych sytuacjach decyzja wydawana jest obowiązkowo, o tyle w innych przypadkach zależy od uznania organu.

09.09.2023

Korespondencja online z sądem w obie strony byłaby lepsza

Prawo cywilne Prawnicy

Samorząd adwokacki i radcowski postuluje, aby e-korespondencja działała w obie strony – do sądu i z sądu. Bo przecież e-doręczenie to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Z tego względu zapewnienie dwustronnej komunikacji między sądami a profesjonalnymi pełnomocnikami oraz pełnomocnikami między sobą poprzez wprowadzenie zmian w funkcjonalnościach Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych ma szanse usprawnić przebieg postępowań sądowych.

29.08.2023
1  2  3  4  5  6  7  8  9    208