Powołany przez ministra zdrowia Zespół będzie liczył 18 osób. Pokieruje nim Anna Goławska, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, nadzorująca w resorcie zdrowia prace Departamentu Innowacji
W skład Zespołu wejdą ponadto:

 • zastępca przewodniczącego – dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia; oraz członkowie:
 • prezes albo zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia,
 • dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
 • zastępca Dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,
 • dyrektor Centrum e-Zdrowia,
 • dyrektor Pionu Rozwoju SIM i Wdrożeń w Centrum e-Zdrowia,
 • dyrektor Departamentu Prawnego w Centrum e-Zdrowia,
 • dyrektor Departamentu ds. Służb Mundurowych w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • naczelnik Wydziału Ratownictwa Medycznego, Obronności i Zarządzania Kryzysowego w Departamencie ds. Służb Mundurowych w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • dyrektor Departamentu Analiz i Innowacji w Narodowym Funduszu Zdrowia
 • kierownik Sekcji w Departamencie Analiz i Innowacji w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Analiz i Innowacji w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • sekretarz – przedstawiciel Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia.

Czytaj w LEX: Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta - co czeka świadczeniodawców?  >

 

Czym konkretnie zajmie się Zespół?

Powołany przez ministra zdrowia Zespół ma opracować kompleksowe rozwiązania, których celem jest usprawnienie organizacji udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej. W szczególności Zespół ma się skupić na podniesieniu skuteczności udzielanej pomocy oraz poprawie koordynacji i efektywności udzielanej pomocy.

Gremium ma zająć się także proponowaniem rozwiązań legislacyjnych w zakresie usprawnienia organizacji udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej. Ponadto ma monitorować oraz analizować proces wdrażania rozwiązań usprawniających. Jego zadaniem jest również dokonywanie korekt przyjętych rozwiązań w powierzonym zakresie i wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra zdrowia w zakresie działalności Zespołu.

Pierwsze posiedzenie Zespołu ma zostać zwołane w ciągu trzech tygodni. Pracę ma zakończyć 30 czerwca 2022 roku.

Czytaj też: Najpierw powiadomienie rodziny, potem wypis ze szpitala chorego na Alzheimera  >