Ustawa określa również wymagania, jakie będzie musiała spełniać osoba zatrudniona na poszczególnych stanowiskach w CPR. Nowelizacja wprowadza także bezterminowe certyfikaty operatorów numerów alarmowych.

System powiadamiania ratunkowego kompleksowo uregulowany>>


Alarm także przez aplikację mobilną

W ustawie uregulowano kwestię aplikacji mobilnej Alarm 112. Jest to aplikacja umożliwiająca wysyłanie do centrów powiadamiania ratunkowego zgłoszeń alarmowych za pośrednictwem wiadomości SMS. Aplikacja mobilna jest dostępna bezpłatnie od stycznia 2020 r. w sklepach Google Play i App Store.

Kolejną istotną zmianą, wprowadzaną w ustawie, jest objęcie operatorów numerów alarmowych ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych, o której mowa w kodeksie karnym. Ma to na celu zapobieganie sytuacjom, w których osoby dokonujące zgłoszeń alarmowych bezkarnie znieważają i grożą operatorom numerów alarmowych podczas obsługi zgłoszeń.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących utworzenia i funkcjonowania Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego, które zaczną obowiązywać w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.