Średnio od  maja do końca wakacji w mazowieckim oddziale NFZ wydaje się 264 tys. kart, czyli aż 58 proc. wszystkich wydanych w ciągu roku. Nic dziwnego, że im bliżej wakacji, tym większe kolejki w oddziałach i delegaturach NFZ. W 2020 r. wniosków o kartę EKUZ może być nieco mniej ze względyu na epidemię koronawirusa  mniejszą ilość wyjazdów na urlopy zagraniczne, ale i tak kto zmamierza polecieć gdzieć, nie powinien zwlekać ze złożeniem wniosku o wydanie EKUZ do ostatniej chwili.

 -Karty wydawane są bezpłatnie, na podstawie wypełnionego wniosku i załączonych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie.-podkreśla Andrzej Troszyński, rzecznik mazowieckiego oddziału NFZ.

Czytaj w LEX: Problematyka finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych cudzoziemcom spoza UE oraz EFTA w przypadkach nagłych >

Czym jest  i jak złożyć  wniosek o kartę EKUZ?

Plastikowa karta EKUZ bez zdjęcia wydawana jest bezpłatnie. Pozwala korzystać z usług państwowej opieki zdrowotnej podczas pobytu w jednym z państw UE, a także w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii czy Szwajcarii. Dzięki karcie EKUZ jako turyści uzyskamy w razie potrzeby pomoc medyczną w placówkach mających umowę z tamtejszym odpowiednikiem NFZ. W sytuacjach nagłych ta pomoc będzie w zakresie niezbędnym z przyczyn medycznych oraz na zasadach obowiązujących w danym kraju.

Czytaj w LEX: Prawo do świadczeń zdrowotnych na terytorium Unii Europejskiej i UEFTA >

- O tym, jakie to świadczenia, każdorazowo decyduje lekarz, biorąc pod uwagę ich charakter oraz przewidywany czas pobytu ubezpieczonego w państwie członkowskim UE lub EFTA – mówi Troszyński. - Korzystając z  karty EKUZ musimy pamiętać, że przebywając na terenie danego kraju, będziemy traktowani tak samo jak jego obywatele. Jeśli więc jakieś świadczenie jest dla nich odpłatne, to zapłacimy za nie także my.

Sprawdź w LEX: Czy pacjentce z EKUZ przysługują bezpłatne świadczenia w poradni ginekologiczno-położniczej? >

Karta EKUZ będzie potrzebna także w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia podczas wyjazdu do państw UE/EFTA. Jeśli zatem wybieramy się do Egiptu, Turcji, czy Tunezji, karta nic nam nie da. W takim przypadku trzeba wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

 

Jak uzyskać kartę EKUZ?

Trzeba wypełnić wniosek o katrtę EKUZ I. Jest dostępny w siedzibie oddziału NFZ, delegaturze oraz na stronie: http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/ 

Trzeba pamiętać o tym, że każdy członek rodziny musi mieć imienną kartę, dlatego jeśli potrzebujemy kart dla dzieci, musimy dla nich złożyć osobne wnioski.

Sprawdź w LEX: Czy szpital może kserować karty EKUZ pacjentów? >

Wniosek o kartę EKUZ można:

 

  • zeskanować i wysłać e-mail na adres: ekuz@nfz-warszawa.pl,
  • wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
  • wysłać faksem do oddziału lub jednej z delegatur,
  • złożyć osobiście w oddziale lub w jednej z delegatur.

W sytuacji, gdy system EWUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń, należy dołączyć kserokopię aktualnego dowodu ubezpieczenia (np. ZUS RMUA, legitymacji emeryta/rencisty, lub decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia), a w przypadku członka rodziny dodatkowo potwierdzenie zgłoszenia do ubezpieczenia – ZUS ZCNA.

Sprawdź w LEX: Czy pacjent posiadający kartę EKUZ i przebywający w Polsce czasowo ma prawo do trzymania recepty na leki refundowane? >

W przypadku dziecka, które ukończyło 18 rok życia, zgłoszonego do ubezpieczenia przez rodzica należy załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki.

Odbiór karty  EKUZ odbywa się:

  • osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ,
  • EKUZ może być wysłana na wskazany we wniosku adres tylko w przypadku, gdy wniosek został podpisany.
  • jeśli nie możemy odebrać karty osobiście, może to uczynić osoba upoważniona; wówczas należy załączyć pisemne upoważnienie.

Sprawdź w LEX: Czy pracownik, który wykonuje pracę najemną w Polsce i we Francji ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na koszt NFZ? >

Jak długo ważna jest karta EKUZ?

Dla emerytów - 5 lat.

W przypadku osób ubezpieczonych, tj. osób zatrudnionych, osób prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, osób pobierających rentę, studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, członków rodzin - 12 miesięcy.

Warto pamiętać, że mamy obowiązek zgłaszania członków rodziny do ubezpieczenia. Ważne jest także to, że przy każdej zmianie pracy, czy też zmianie nazwy firmy, pracodawca zgłasza do ubezpieczenia tylko pracowników. Członkowie rodziny powinni być ponownie zgłaszani przez pracownika.

- To istotna informacja, ponieważ wiele osób przychodząc do NFZ po kartę EKUZ, dowiaduje się, że dziecka nie ma w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych – podkreśla Troszyński.