W parlamencie trwają właśnie prace nad nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Znowelizowane przepisy mają umożliwić podejmowanie zatrudnienia w polskich szpitalach lekarzom - cudzoziemcom spoza UE jeszcze przed nostryfikacją dyplomu.

Stąd wprowadzają one nowy egzamin medyczny – Lekarski Egzamin Weryfikacyjny i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny, skierowany do osób, które uprawnienia do wykonywania zawodu zdobyły poza państwami Unii Europejskiej.

Przy regulowaniu  zasad nowego egzaminu projektodawcy skorzystali z przepisów, dotyczących innych egzaminów medycznych. W związku z tym, w uchwalonej już przez Sejm znowelizowanej ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, znalazł się zapis przewidujący barierę w dostępie do tych pytań.  Teraz nowelą zajmuje się Senat, ale Obywatelska Sieć Watchdog alarmuje, że trzeba z niej usunąć przepisy, które mogą się okazać niekonstytucyjne.   

Praca w Polsce dla lekarzy cudzoziemców z ograniczeniami

Chodzi o przepis noweli, zgodnie z którym udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, podlegają wyłącznie pytania testowe wraz z poprawnymi odpowiedziami wykorzystane na potrzeby Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego,  ale dopiero po upływie 5 lat od dnia przeprowadzenia tego egzaminu.

Tymczasem sieć Obywatelska Sieć Watchdog wskazuje, że już kiedyś istniał podobny przepis w odniesieniu do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, który także ograniczał na 5 lat dostęp do tych pytań. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 maja 2020 r. ( sygn. akt. I OSK 2466/19) podważył ten zapis.

Stąd Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska rekomenduje wykreślenie przyjętego przez Sejm RP art. 6e ust. 5 procedowanej ustawy.