Wraz z początkiem kwietnia farmaceuci zyskali możliwość wystawiania recept. Zarówno dla siebie, dla członków swojej rodziny jak i dla pacjentów, ale ze 100-procentową odpłatnością. Rozwiązanie przyjęte na czas pandemii koronawirusa i utrudnionej dostępności lekarza zostanie z nami na zawsze.

-Rolą farmaceutów nie ma być zastępowanie lekarzy i przejmowanie od nich obowiązku i prawa do samodzielnej preskrypcji leków. Recepta farmaceutyczna jest przypadkiem szczególnym w sytuacji , kiedy dochodzi do zagrożenia zdrowia lub życia Pacjenta. Tym samym nie cieszy się jakimś specjalnym zainteresowaniem. Zwłaszcza, że leki realizowane na taką receptę wydawane są bez żadnych zniżek. Rośnie natomiast zainteresowanie prawem do wystawiania recept dla siebie i najbliższych, uprawnienia niedawno przyznanego przez parlament.-mówi Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Sprawdź w LEX: Czy apteki nadal są zobowiązane do prowadzenia ewidencji recept farmaceutycznych? >

Recepta wystawiana przez aptekarza dla chorych przewlekle

Zmieniony w końcówce marca przepis art. 96 ust. 3 prawa farmaceutycznego uprawnia aptekarza do wystawienia recepty osobie, której życie lub zdrowie jest zagrożone. Dotyczy to m.in.  pacjentów z chorobą przewlekłą np. nadciśnieniem, którzy nie mogą zdobyć recepty u lekarza. Farmaceuta może wówczas  przepisać pacjentowi receptę elektroniczną, a gdyby nie było to możliwie, to i papierową.

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność cywilna i karna za zarażenie koronawirusem >

Jak wynika z analizy prawnej zrobionej dla Okręgowej Warszawskiej Izby Aptekarskiej przez adwokata Oskara Lutego i radcę prawnego Marcina Flaka, wystawianie recepty okazuje się być świadczeniem zdrowotnym.  Prawnicy wskazują jednak, że dyskusyjna jest możliwość wystawiania przez farmaceutę  recept na środki antykoncepcyjne. Zastanawiają się, czy to jest nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

Czytaj w LEX: Zakres, zasady i tryb kontroli aptek przez NFZ >

Recepta wystawiana przez aptekarza na śrdoki antykoncepcyjne

-Jeśli recepta wystawiana jest z powodów związanych wyłącznie z planowaniem rodziny, to rodzi się pytanie czy w takiej sytuacji występuje zagrożenie zdrowia. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, gdy leki takie są wskazane ze względów medycznych jako hormonalny środek terapeutyczny, element pomocniczy terapii (np. przy stosowaniu izotrytenoiny) lub antykoncepcja przepisana ze względu na inne ryzyko zdrowotne, związane z antycypowanym zajściem w ciążę - stwierdzają prawnicy

W mojej ocenie mamy prawo wystawić taką receptę gdy kobieta jest na terapii hormonalnej i służy to ratowaniu jej życia. Przecież przyjmowanie środków hormonalnych nie odbywa się tylko w celu antykoncepcyjnym - mówi Marek Tomków.

Czytaj w LEX: Czy istnieje możliwość wymiany leku nierefundowanego na refundowany w ramach realizacji recepty przez farmaceutę? >

Podobnie dyskusyjna jest możliwość ordynacji szczepionek. Jednak mecenasi Luty i Flak, uważają, że szczepionki  służą  zarówno polepszeniu zdrowia publicznego  jak i ochronie indywidualnej pacjenta przed ryzykami o realnym charakterze i w związku z tym aptekarze mogą wystawiać na nie recepty.