Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Przewiduje ona, że Główny Geodeta Kraju powinien dostosować do przepisów prawa zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) do 31 grudnia 2024 roku. Oznacza to wydłużenie obecnego okresu przejściowego o 12 miesięcy.

- System ZSIN ma zwiększyć efektywność pracy urzędów w zakresie rejestrów związanych z nieruchomościami. Zautomatyzowana wymiana danych między rejestrami publicznymi  za pomocą środków komunikacji elektronicznej  to kolejny krok na drodze do zwiększenia stopnia cyfryzacji administracji publicznej – poinformowała minister rozwoju i technologii Marlena Maląg.  

Według minister, spójne i kompletne dane o nieruchomościach w jednym centralnym repozytorium kopii zbiorów danych EGiB (ewidencja gruntów i budynków), przyczyniają się do zapewnienia wiarygodności rejestrów publicznych dotyczących nieruchomości. Nieruchomości są istotnym składnikiem kapitału. W wyniku rozbudowy ZSIN ułatwiony zostanie dostęp do informacji, zawartych w rejestrach publicznych, dotyczących nieruchomościach, oraz nastąpi poprawa aktualności tych informacji na poziomie centralnym.