Z uchwały sejmowej wynika, że zadaniem komisji będzie przede wszystkim zbadanie i ocena legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego przez organy administracji rządowej, w szczególności działań podjętych przez członków Rady Ministrów, w tym prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, i podległych im funkcjonariuszy publicznych.

W uchwale wskazano m.in. na konieczność zbadania: procesów legislacyjnych podjętych przez rządzących w związku z tzw. wyborami kopertowymi, podejmowane i wydawane przez nich decyzje administracyjne, a także ustalenie, czy działania rządzących doprowadziły do "niekorzystnego rozporządzenia środkami publicznymi lub innymi, lub niekorzystnego gospodarowania mieniem Skarbu Państwa lub mieniem innych osób prawnych".

Za uchwałą głosowało 446 posłów. Poparli ją wszyscy obecni na sali posłowie, reprezentujący wszystkie kluby i koła w Sejmie.

Przeczytaj także:

Posłowie jednocześnie przyjęli zarekomendowane przez sejmową komisję ustawodawczą poprawki, które doprecyzowały zakres działań komisji, zgodnie z zaleceniami, zgodnie z rekomendacjami Biura Analiz Sejmowych oraz Sejmowego Biura Legislacyjnego.

Do komisji wybrano czterech posłów PiS: Waldemara Budę, Przemysława Czarnka, Pawła Jabłońskiego, Mariusza Krystiana.

Klub KO będzie reprezentowany w komisji przez trzy osoby: Magdalenę Filiks, Dariusza Jońskiego i Jacka Karnowskiego. Z PSL-TD w komisji pracować będzie Agnieszka Maria Kłopotek. Lewicę będzie reprezentować Anita Kucharska-Dziedzic, Polskę 2050-TD Bartosz Romowicz, a Konfederację Witold Tumanowicz.