Według wstępnych danych w końcu listopada 2023 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 774,8 tys. bezrobotnych. To o 25,4 tys. mniej niż w końcu listopada 2022 r.

Czytaj również: W październiku bezrobocie rejestrowane ciągle niskie>>

Bezrobocie wciąż rekordowo niskie

- Jak wynika z naszych szacunków, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu listopada br. 5 proc. Wskaźnik ten utrzymał na tym samym poziomie od lipca br., a w zestawieniu z końcem listopada 2022 r. był niższy o 0,1 pkt proc. Warto podkreślić, że w porównaniu do stanu z końca lutego 2020 roku, czyli tuż przed wybuchem pandemii COVID-19, liczba bezrobotnych w końcu listopada br. spadła o 145,1 tys. osób, a stopa bezrobocia rejestrowanego o 0,5 pkt proc. – informuje minister rodziny i polityki społecznej Dorota Bojemska.

 

Sprawdź również książkę: Kodeks pracy. Przepisy >>


Polska z jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w UE

Polska pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Liczona zgodnie z definicją Eurostatu stopa bezrobocia wyniosła w październiku br. 2,8 proc. w Polsce wobec 6 proc. w Unii Europejskiej i 6,5 proc. w strefie EURO.

Po raz kolejny Polska zajęła drugie miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE, za Maltą (2,5 proc.).