Szacowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu października 2023 r. wyniosła 5 proc. W porównaniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia nie zmieniła się, a w zestawieniu z końcem października 2022 r. była niższa o 0,1 pkt proc.

Czytaj również: GUS: W okresie dekady między spisami liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 63,9 proc.>>

Stopa bezrobocia w kraju na poziomie 5 proc.

Według wstępnych danych o sytuacji na rynku pracy w październiku 2023 r., udostępnionych przez MRiPS, stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju wyniosła 5 proc. Najwyższe bezrobocie odnotowano na Podkarpaciu (8,4 proc.). Nieco lepiej sytuacja wyglądała w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie stopa bezrobocia wyniosła 7,9 proc., w województwie świętokrzyskim (7,5 proc.) i lubelskim (7,3 proc.).

Najniższa stopa bezrobocia została natomiast odnotowana w Wielkopolsce (3 proc.) i w województwie śląskim (3,6 proc.). Bezrobocie powyżej 4 proc. odnotowano z kolei w województwach: małopolskim i mazowieckim (po 4,1 proc.), lubuskim (4,3 proc.) i dolnośląskim (4,4 proc.).

 

POLECAMY

Mniej bezrobotnych w rejestrach urzędów pracy

Ze wstępnych danych MRiPS wynika, że w końcu października br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 772 230 bezrobotnych, z czego 412 727 stanowiły kobiety. To o 3,8 tys. mniej niż we wrześniu br. W rejestrach bezrobotnych w końcu października br. było o 23,8 tys. mniej bezrobotnych niż w końcu października 2022 r.

- To bardzo dobra wiadomość. Dodatkowo jeżeli porównamy poziom bezrobocia w końcu października br. do stanu z końca lutego 2020 r. – tuż przed epidemią COVID-19 – to liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 147,6 tys., a stopa bezrobocia rejestrowanego była niższa o 0,5 pkt proc. – wskazuje Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Jak dodaje, kolejne miesiące mogą przynieść niewielkie wzrosty bezrobocia, co wynika naturalnie z zakończeniem części prac sezonowych.

- Mimo to, porównując dane z ubiegłym rokiem, a także latami poprzednimi, konsekwentnie notujemy spadki. To najlepiej świadczy o dobrej kondycji i stabilności rynku pracy w Polsce, który dzięki działaniom osłonowym ze strony państwa okazał się odporny na kryzysy związane zarówno z pandemią, jak i wojną w Ukrainie – podkreśla minister Maląg.

 

Sprawdź również książkę: Prawo pracy >>


Polska w unijnej czołówce

Eurostat potwierdza: Polska wciąż pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Według danych opublikowanych na początku listopada 2023 r., stopa bezrobocia w Polsce (liczona według definicji przyjętej przez Eurostat) wyniosła we wrześniu br. 2,8 proc. wobec 6 proc. w Unii Europejskiej i 6,5 proc. w strefie EURO. Przypomnijmy, że na tym samym poziomie bezrobocie w Polsce było w styczniu 2023 r.  

Polska wraz z Maltą zajęła drugie miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE – tuż za Czechami (2,7 proc.).