Chociaż wiele gospodarek świata, w tym polska, mierzy się z wieloma problemami – w tym ze wzrostem inflacji czy kryzysem energetycznym – w przypadku naszego kraju nie wpływa to negatywnie na poziom bezrobocia. Instytut Finansów w swoich raportach zebrał różnorodne dane dotyczące wskaźników ekonomicznych związanych z różnymi aspektami stopy bezrobocia. Wynika z nich, że nasz kraj pozostaje jednym z unijnych liderów w tym względzie, rzecz jasna w pozytywnym sensie.

Czytaj również: Bezrobocie niskie, ale 42 proc. z nas boi się utraty pracy - raport>>

Czytaj też: Brak satysfakcji z pracy czy bezrobocie - dylematy pracowników >>>

Równowaga wśród Polek i Polaków

Według autorów analizy, na uwagę zasługuje kwestia proporcji bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn. Z danych przedstawionych przez Instytut w jednym z raportów wynika, że stopy bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn w Polsce są bardzo niskie. Co równie istotne, ich wartości są zbliżone do siebie, a między obiema płciami nie ma pod tym względem dysproporcji. Przykładowo w sierpniu 2022 roku stopa bezrobocia kobiet w Polsce była wyższa od stopy bezrobocia mężczyzn o zaledwie 0,6 pkt proc.

W pozostałych krajach Unii Europejskiej odnotowano większe dysproporcje między poziomem bezrobocia kobiet i mężczyzn. Największą różnicę pomiędzy stopą bezrobocia mężczyzn a stopą bezrobocia kobiet odnotowano w Grecji. Świadczyła ona o niekorzystnej sytuacji kobiet na greckim rynku pracy. Łotwa była zaś krajem, w którym w sierpniu 2022 roku odnotowano największą różnicę na niekorzyść mężczyzn. W skali międzynarodowej nie występuje jednak zjawisko wyższego bezrobocia jednej płci. Podobnie jak na Łotwie, w Rumunii i w Finlandii w dużo lepszej sytuacji zawodowej są kobiety. Z kolei w Grecji, na Cyprze, Hiszpanii i Włoszech to mężczyźni mają mniejsze problemy ze znalezieniem pracy.

- Dane dotyczące podziału bezrobocia wśród płci z pewnością cieszą. Pokazują, że polski rynek pracy jest silny i stabilny. A poza tym wskazują na siłę kobiet na tym rynku – podkreśla Łukasz Chrobak, dyrektor Instytutu Finansów.

Czytaj w LEX: Refundacja kosztów składek w przypadku zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia >>>

 


Dobra pozycja Polski na tle UE

Instytut wskazuje także na inne zebrane wskaźniki makroekonomiczne, jak chociażby te dotyczące okresu od pierwszego kwartału 2018 roku do trzeciego kwartału 2022 roku i opierające się na opracowaniach Eurostatu. W ocenie Instytutu Finansów, porównanie wskaźników w krajach takich jak Polska, Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy, czy Czechy, daje nam powody do zadowolenia. Szczególnie wyraźnie widać to przy spojrzeniu na odczyty dotyczące stopy bezrobocia długoterminowego (dotyczy ono osób, które pozostają bezrobotne 12 miesięcy lub dłużej).

Kraje takie jak Niemcy, Holandia, Dania czy Polska legitymują się stopą bezrobocia długoterminowego w okolicach 1 proc. Tymczasem średnia dla Unii Europejskiej to ok. 2 proc. Wskaźnik ten jest nieodmiennie najwyższy w Grecji (7,5 proc. w trzecim kwartale 2022 roku), Hiszpanii (4,9 proc.) i Włoszech (4,7 proc.). Osoby długotrwale bezrobotne w Polsce w trzecim kwartale 2022 roku stanowiły 30,5 proc. wszystkich bezrobotnych. Tymczasem średnia unijna to 37,7 proc.

- Warto zauważyć, że poziom stopy bezrobocia długoterminowego w Polsce począwszy od pierwszego kwartału 2018 roku, a skończywszy na trzecim kwartale 2022 roku, pozostawał na stabilnym poziomie. Długookresowo spadł nawet w tym czasie z wartości nieco powyżej 1 proc. do wynoszącej poniżej 1 proc. To pokazuje stabilność polskiego rynku pracy i to pomimo wielu trudnych wydarzeń takich jak pandemia – podkreśla Łukasz Chrobak.

 


Bezrobocie wśród młodych

Pozytywnie przedstawiają się także wskaźniki dotyczące ludzi młodych (w wieku 15-29 lat) w analogicznym okresie. W Polsce 11,2 proc. takich osób w trzecim kwartale 2022 roku to ludzie niepracujący, nieuczący się, ani nieuczestniczący w szkoleniach. To wynik nieco poniżej średniej unijnej, która wynosi 11,4 proc. Niechlubnym liderem wśród krajów UE pod tym względem jest Rumunia, gdzie wskaźnik wyniósł aż 20,0 proc. Niewiele dalej były Włochy (18 proc.) oraz Grecja (14,7 proc.). Liderzy to Holandia i Szwecja, w których wskaźnik ten wynosi odpowiednio 4,3 proc. oraz 5,6 proc.

- Pod względem aktywności zawodowej młodych osób widać w UE różnice między krajami ogólnie ujmowanej północy, a krajami południa. Polsce szczęśliwie bliżej jest do tej pierwszej grupy, co pozwala myśleć z pewnym optymizmem także o najbliższych latach rynku pracy w naszym kraju – tłumaczy Łukasz Chrobak z Instytutu Finansów. I dodaje, że poziom bezrobocia w Polsce jest wyjątkowo niski w przypadku osób z wykształceniem wyższym. Wynosił on na przestrzeni 2022 roku mniej niż 2 proc. Pod tym względem ustępowaliśmy jedynie Czechom, a wyprzedzaliśmy między innymi Niemcy i Francję. Dla porównania bezrobocie wśród najlepiej wykształconych we Francji przekraczało 5 proc. w 2022 roku, zaś średnia unijna sięgała niemal 4 proc.