Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydają wojewódzkie zespoły ds. orzekania (WZON). Wniosek o wydanie decyzji można złożyć do WZON w postaci elektronicznej lub papierowej. W wersji papierowej można go także złożyć za pośrednictwem powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (PZON). Ma on siedem dni od dnia otrzymania wniosku na przekazanie go do WZON. Zobacz, jak wystąpić o świadczenie wspierające: Świadczenie wspierające – od czego zacząć

 

Wnioskujący chcą też pomocy w wypełnieniu dokumentów

- Dziś telefony się urywają w sprawie wniosków o wydanie decyzji. Chętni już zapisują się po nowym roku na wizytę u nas w tej sprawie. Ale także na pomoc przy wypełnieniu wniosku – mówi Małgorzata Rajczyk, przewodnicząca PZON w Opolu. Obawia się, że w tej sytuacji nastąpi paraliż powiatowych zespołów. – Liczę, że wypełnienie formularza wniosku i załącznika, ostrożnie szacując, to godzina – dodaje.

Obawy o organizację pracy PZON ma też Marzenna Perkowska, przewodnicząca powiatowego zespołu w Poznaniu.

– Nie jesteśmy w żaden sposób przeszkoleni do tego, nie mamy też dodatkowych środków na zatrudnienie osoby, która zajęłaby się przyjmowaniem wniosków o wydanie decyzji potrzebnej do świadczenia wspierającego – mówi. Podkreśla, że na obłożenie pracy zespołów wpływa też przepis o przedłużeniu ważności orzeczeń covidowych oraz wydanych po 5 sierpnia 2023 r., który wchodzi w życie 30 grudnia. – Już mamy wnioski o zawieszenie postępowań – zaznacza. Zauważa, że możliwość składania wniosków za pośrednictwem PZON nie była ustalana z zespołami, nikt nie przekazywał pracownikom powiatowych zespołów, jak postępować i odpowiadać na pytania wnioskujących.

- W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin oraz Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przez osoby zainteresowane korzystaniem ze świadczenia wspierającego, przypominamy, że realizatorami tej nowej formy wsparcia będą Wojewódzki Zespół Orzekający oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, tym samym do tych instytucji należy kierować wnioski i zapytania - poinformował Urząd Miasta w Lublinie.

 

Wniosek o decyzję razem z wnioskiem o orzeczenie

Możliwość papierowego złożenia wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia za pośrednictwem PZON daje art. 39 ustawy o świadczeniu wspierającym, który wprowadza zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Art. 6b3 w ust. 8 mówi właśnie o tym. Wniosek o wydanie decyzji o potrzebie wsparcia można złożyć także wraz z wnioskiem o wydanie orzeczenia.

– Pozwala na to art. 6b3 ust. 3 ustawy o rehabilitacji, który mówi o tym, że wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można złożyć do PZON wraz z wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - podkreśla Magdalena Januszewska, radca prawny, należąca do Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE.

Zespoły już wcześniej obserwowały wzrost liczby wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności właśnie w związku z możliwością otrzymania świadczenia wspierającego. Aby się o nie starać, należy bowiem mieć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Można się zatem spodziewać, że od nowego roku takich wniosków może być jeszcze więcej.

 

Nowość