Zmiana została niezauważona przez wielu pracodawców dlatego, że ustawodawca – inaczej niż miał to w zwyczaju przez ostatnie lata – nie interweniował w sprawie ustalenia podstawy odpisu.

Czytaj również: Zleceniobiorca może mieć prawo do korzystania z ZFŚS>>
 

Wyższa podstawa odpisów…

Ostatnia zmiana ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚS) zmieniona została ustawą okołobudżetową. A dokładnie - ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1586), która weszła w życie 11 sierpnia 2023 r. Na podstawie jej art. 3 zmieniony został art. 5l ust. 1 i 2 ustawy o ZFŚS. Zgodnie z nim, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7. Natomiast w okresie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7

ZAŁÓŻ BEZPŁATNE KONTO - artykuł dla użytkowników Moje Prawo.pl
Pozostało: 85% treści Dziękujemy, że tu jesteś! Jeżeli chcesz przeczytać cały artykuł, załóż BEZPŁATNE KONTO
lub zaloguj się
Zarejestruj się
Masz już konto na Moje Prawo.pl? Zaloguj się!