Projekt wdrożenia Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) nie poprawi poziomu zbierania i przetwarzania odpadów – uważają przedsiębiorcy i proponują gruntowne zmiany, a najchętniej napisanie go od nowa. Ich zdaniem zaproponowany model, nie realizuje podstawowych założeń dyrektywy i stanie się de facto systemem opartym na parapodatku.
Regina Skibińska
14.10.2021
Odpady Rynek i konsument
Dłużnicy ukrywający swoje dochody przed egzekucją - sądową, czy administracyjną - nie mogą już spać spokojnie. Posłowie chcą wprowadzić limit kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia za pracę w wysokości 85 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obniżeniu ulec ma też kwota wolna od potrąceń z rachunku bankowego - z obecnych 75 proc. do 50 proc.
Grażyna J. Leśniak
14.10.2021
Prawo cywilne Prawo pracy

WSA: Obywatel ma prawo wiedzieć, czy powiatowy weterynarz przychodzi do pracy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
Lista obecności powiatowego lekarza weterynarii to informacja publiczna. Dokument ten dotyczy bowiem organizacji pracy oraz służy weryfikacji sposobu, w jaki pracownik wywiązuje się ze swoich obowiązków. Przekazanie informacji w tej sprawie jest uzasadnione wymogiem bezwzględnej transparentności zasad funkcjonowania i organizacji pracy w administracji.
Dorian Lesner
14.10.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
W nowej perspektywie unijnej stawiamy na rozwój miast. Co najmniej 8 proc. funduszy unijnych dla Polski w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027, trafi na cele związane ze zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich – poinformowała w środę wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Krzysztof Sobczak
13.10.2021
Samorząd terytorialny Prawo unijne
Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego możliwe jest wszczęcie wobec Polski procedury naruszeniowej bądź procedury o naruszenie praworządności z art.7. Traktatu o Unii Europejskiej - poinformowała w środę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. I dodała, że po wstępnej ocenie orzeczenia widać poważne problemy związane z nadrzędnością prawa europejskiego.
Krzysztof Sobczak
13.10.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Medycy, mimo braku zgody ministra spraw wewnętrznych i administracji na wjazd do strefy objętej stanem wyjątkowym, pomagają przybywającym tam osobom z Białorusi. Czujemy się zobligowani do niesienia pomocy ludziom, których życie i zdrowie jest zagrożone – mówią. By móc pomagać, zbierają pieniądze na Pomagam.pl. Na ten cel blisko 4 tysiące osób wpłaciło już blisko 350 tysiące złotych.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Redmerska
13.10.2021
Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Właścicielka solarium została ukarana administracyjną karą pieniężną, bo wbrew rozporządzeniu rządu prowadziła działalność w październiku 2020 r. W opinii rzecznika praw obywatelskich Rada Ministrów nie mogła jednak w tym trybie całkowicie zakazać działalności gospodarczej, lecz tylko co najwyżej czasowo ją ograniczyć – i to nie bezterminowo. Prowadzenie solarium nie mogło zatem podlegać karze.
Renata Krupa-Dąbrowska
13.10.2021
Wymiar sprawiedliwości Rynek Koronawirus a prawo
Minister finansów wydał interpretację ogólną nr PT1.8101.1.2021 w sprawie opodatkowania wynajmu nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe. Chodzi w niej o kwestie związane z podatkiem od towarów i usług. Aby skorzystać ze zwolnienia z VAT, konieczne jest spełnienie warunku dotyczącego realizacji celu mieszkaniowego nabywcy świadczenia (podmiotu gospodarczego).
Krzysztof Koślicki
13.10.2021
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w środę, że Polska będzie realizowała swoją politykę bezpieczeństwa energetycznego, nawet jeżeli konsekwencją miałoby być poniesienie kosztów "w celu zabezpieczenia milionów obywateli przed utratą prądu i ogrzewania". Jesteśmy w stanie ten koszt ponieść - odpowiedział na pytanie o negocjacje z Czechami dotyczące kopalni węgla brunatnego Turów.
Krzysztof Sobczak
13.10.2021
Prawo gospodarcze Prawo unijne

UOKiK zarzuca Vinted niedostateczne informowanie klientów

Rynek i konsument RODO Ochrona konkurencji
Brak ważnych informacji dla konsumentów, dzięki którym mogliby oni uniknąć niekorzystnych dla siebie finansowo decyzji, to główny zarzut stawiany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów spółce Vinted prowadzącej serwis, który umożliwia sprzedaż ubrań on-line. Chodzi m.in. o brak informacji o blokowaniu pieniędzy w razie nieprzekazania wymaganych danych.
Krzysztof Sobczak
13.10.2021
Rynek i konsument RODO Ochrona konkurencji
Skarga nadzwyczajna dotyczyła postanowienia sądu okręgowego, który uchylił decyzję sądu niższej instancji oddalającą wniosek ojca o powrót dwójki dzieci do Wielkiej Brytanii i nakazał ich wydanie. SN uznał, że sąd ten naruszył konstytucyjną zasadę ochrony dobra dziecka. Wskazał równocześnie, że powrót do kraju, w którym się nie wychowywały byłby dla nich szkodliwy.
Patrycja Rojek-Socha
13.10.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Rozporządzenie dotyczące zwrotu VAT podróżnym w systemie TAX FREE wymaga, by w dokumentacji sprzedaży, którą otrzymuje także kupujący spoza Unii Europejskiej, znajdowały się również dane sprzedawcy – będą to m.in. imię i nazwisko, a także – w większości przypadków – numer PESEL. Zdaniem ekspertów, to zupełnie niepotrzebna informacja, która stwarza ryzyko wykorzystania danych osobowych.
Krzysztof Koślicki
13.10.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy RODO

Nowe przepisy pozwolą budować bliżej cmentarzy

Administracja publiczna Budownictwo
Rząd chce poluzować zasady budowy w sąsiedztwie cmentarzy. Wolno będzie stawiać budynki nawet w odległości 35 m od murów cmentarnych, ale dom musi być podłączony do sieci wodociągowej, a bezpośrednio za murem cmentarnym powinno znajdować się kolumbarium. Samorządy uważają jednak, że rozwiązanie jest zbyt zachowawcze, chcą większych ustępstw.
Renata Krupa-Dąbrowska
13.10.2021
Administracja publiczna Budownictwo
Strategia testowania na Covid-19 jest niedoskonała. Wiele osób mimo skierowania, nie wykonuje testu, bo boi się izolacji i kwarantanny dla domowników. Nawet, jeśli wiadomo, że w danej szkole jest ognisko, to nie ma obowiązku przetestowania dzieci. One mogą chorować bezobjawowo, i zarażać innych. Co więcej nikt nie weryfikuje, kto mimo skierowania na test, nie wykonał go.
Jolanta Ojczyk
13.10.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Kopia aktualnych badań psychiatrycznych funkcjonariusza stanowi informację publiczną podlegającą udostępnieniu. Prawo do żądania tego dokumentu może jednak zostać ograniczone ze względu na prywatność. Jeżeli zajdą określone w ustawie przesłanki, organ będzie musiał wydać decyzję, którą odmówi udostępnienia. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
Dorian Lesner
13.10.2021
Policja Prawo pracy RODO
Sędziowie sądów powszechnych powinni unikać publicznego komentowania wydawanych przez siebie wyroków, ale wolno im, jak wszystkim obywatelom, oceniać zmiany w ustroju państwa i w wymiarze sprawiedliwości. A innym władzom nie wolno ich za to szykanować, podobnie jak wyciągać wobec nich konsekwencji karnych za wydawane orzeczenia - twierdzi prof. Andrzej Zoll,
Judyta Papp
13.10.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Naczelny Sąd Administracyjny uchylił siedem kolejnych uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołań sędziów do Sądu Najwyższego. W sześciu przypadkach chodziło o powołanie do Izby Dyscyplinarnej, a w jednym - do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. NSA przypomina przy okazji wcześniejsze swoje decyzje w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
12.10.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W Dzienniku Ustaw opublikowany został we wtorek po południu wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października, który stwierdza, że wyłączną właściwością TSUE jest interpretacja norm prawa unijnego, zaś TK ma ostatnie słowo w zakresie standardów konstytucyjnych, w tym w sprawach powoływania sędziów i ich kadencji. Wyrok jest komentowany jako krok w stronę wyjścia Polski z UE.
Krzysztof Sobczak
12.10.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o wyższości polskiej konstytucji nad prawem UE wydany został w niekonstytucyjnym składzie, przyjmuje jako podstawę wnioskowania szereg twierdzeń nieznajdujących pokrycia w stanie normatywnym i ma na celu legalizację niekonstytucyjnych, niezgodnych z prawem UE i europejską konwencją praw człowieka zmian w wymiarze sprawiedliwości.
Krzysztof Sobczak
12.10.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Uchodźcy, nielegalni migranci, repatrianci? Te określenia odmieniane są przez wszystkie przypadki zarówno przez polityków, dziennikarzy jak i zwykłych obserwatorów życia publicznego. Warto określić poszczególne grupy migrantów przebywających w naszym kraju. Opisać je i scharakteryzować by łatwiej było nam poruszać się w gąszczu często pozornie bliskoznacznych pojęć.
Karol Wysocki
12.10.2021
Pomoc społeczna Administracja publiczna
Policjantce odmówiono skierowania na szkolenie zawodowe, bo gdy była w zagrożonej ciąży, a potem na urlopie rodzicielskim, minął - według policji - czas na wystawienie jej opinii służbowej, która jest warunkiem uzyskania skierowania na szkolenie. Według RPO, przepisy nie wyłączają możliwości opiniowania w czasie urlopu rodzicielskiego. Oznacza to, że termin opiniowania policjantki nie upłynął.
Grażyna J. Leśniak
12.10.2021
Policja Prawo pracy
Nadmierna prędkość i alkohol to wciąż najczęstsze przyczyny wypadków drogowych, a Polska przoduje na unijnej liście państw, gdzie najłatwiej stracić życie na drodze. Administracja nie radzi sobie z eliminowaniem nietrzeźwych i odurzonych kierowców z dróg. Kolejne zmiany przepisów nie przynoszą odpowiednich efektów.
Agnieszka Matłacz
12.10.2021
Prawo karne Administracja publiczna

Skarbówka łatwiej zajmie prywatny majątek podatnika

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Polski Ład zagwarantuje fiskusowi prawo do tymczasowego zajmowania ruchomości podatnika i rozporządzania nimi jak właściciel. Zajęciu – na 96 godzin – będą mogły podlegać m.in. meble, biżuteria, telefony, samochody, komputery, ale także inne ruchomości, które są własnością podatnika - również jeśli używają je inne osoby. A podatnik w tym czasie nie będzie mógł złożyć zażalenia na taką decyzję.
Krzysztof Koślicki
12.10.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Chociaż jeszcze nie mamy projektu ustawy, a czasem pojawiają się krytyczne głosy również ze strony członków rządu, to na rynku dominuje przekonanie, że prędzej czy później REIT-y w Polsce wreszcie zagoszczą. Tymczasem procedowane właśnie zmiany podatkowe w postaci zwiększenia obciążeń osób fizycznych zarabiających na wynajmie mogą zniechęcać do inwestycji w nieruchomości.
Katarzyna Sawa-Rybaczek Łukasz Czerepak
12.10.2021
Rynek Finanse Nieruchomości
Rzecznik prasowy Izby Dyscyplinarnej Piotr Falkowski poinformował w poniedziałek, że zajmie się ona sprawami sędziów Adama Synakiewicza i Marty Pilśnik, których minister sprawiedliwości odsunął od orzekania w związku z kwestionowaniem przez nich statusu sędziów powołanych z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa oraz odwoływanie się do wyroków TSUE.
Krzysztof Sobczak
11.10.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Kilkanaście polskich samorządów podpisało w poniedziałek Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Uroczystość podpisania dokumentu odbyła się podczas trwającego w Poznaniu spotkania Local Trends. W Europie kartę już podpisało ponad dwa tysiące samorządów.
Krzysztof Koślicki
11.10.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
W Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad przygotowaniem projektu Polityki Surowcowej Państwa mającej na celu zabezpieczenie dostępności do surowców dla obecnych i przyszłych pokoleń. Szykują się również zmiany dotyczące zabudowy na terenach górniczych oraz ułatwienia w zakresie ujęć wód podziemnych.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.10.2021
Środowisko Prawo gospodarcze

Już 4 miliony profili zaufanych w tym roku założyli Polacy

Rynek i konsument Administracja publiczna Nowe technologie
Od początku tego roku założono Polsce cztery miliony profili zaufanych - poinformował w poniedziałek Wydział Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Rekordowy pod tym względem był kwiecień, kiedy to uaktywniono 621 911 profili, czyli najwięcej w całej 10-letniej historii stosowania tego mechanizmu.
Krzysztof Sobczak
11.10.2021
Rynek i konsument Administracja publiczna Nowe technologie
Rzecznik Komisji Europejskiej poinformował w poniedziałek, że organ ten „w odpowiednim czasie” wystawi wezwanie do zapłaty w sprawie kar nałożonych na Polskę przez Trybunał Sprawiedliwości UE dotyczących działalności kopalni węgla brunatnego Turów. Tymczasem polski rząd podejmuje jeszcze próby wstrzymania wykonania tych kar.
Krzysztof Sobczak
11.10.2021
Środowisko Prawo unijne

Uchwała SN w sprawach frankowych przesunięta - będzie nowy sędzia sprawozdawca

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Nie będzie 8 listopada uchwały Sądu Najwyższego w sprawie bezumownego korzystania z kapitału. Kontrola wyboru sędziego sprawozdawcy wykazała nieprawidłowości, które skutkowały decyzją prezes kierującą Izbą Cywilną o zmianie sędziego i terminu wydania uchwały. O wątpliwościach dotyczących sędziego sprawozdawcy pisaliśmy na Prawo.pl.
Regina Skibińska
11.10.2021
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski