Pracownik został zwolniony dyscyplinarnie. Powodem było dopuszczenie do wielokrotnego wykorzystywania infrastruktury i majątku pracodawcy przez podległych mu pracowników do wykonywania napraw pojazdów marek obcych, które nie były ewidencjonowane w systemie oraz niewykonanie polecenia przełożonego. Sąd pierwszej instancji oddalił powództwo o odszkodowanie w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia. Złożona w tej sprawie apelacja także została oddalona.

 

Nie zakończyło to sporu, ponieważ pracownik wniósł skargę kasacyjną. W piśmie zarzucił, że jego zakres obowiązków został zamieszczony w intranecie i nie został z nim wyraźnie zaznajomiony. Wskazał, że naruszono w ten sposób par. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej, przez jego niezastosowanie skutkujące uznaniem, że dokument zawierający zakres obowiązków może być przechowywany poza aktami osobowymi pracownika. Skarżący podważał też, że ciążył na nim obowiązek osobistego kontrolowania innych pracowników. Ponadto zwrócił uwagę, że oświadczenie o zakresie obowiązków nie zostało przez niego podpisane, więc nie może zostać uznane za wiążące.

ZAŁÓŻ BEZPŁATNE KONTO - artykuł dla użytkowników Moje Prawo.pl
Pozostało: 85% treści Dziękujemy, że tu jesteś! Jeżeli chcesz przeczytać cały artykuł, załóż BEZPŁATNE KONTO
lub zaloguj się
Zarejestruj się
Masz już konto na Moje Prawo.pl? Zaloguj się!