Prawo.pl
Mimo uchylenia z dniem 1 stycznia 2024 roku wygasającego charakteru emerytur pomostowych, są osoby, które mimo posiadania ponad 20-letniego stażu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mogą z dobrodziejstwa tej ustawy nie skorzystać, bo nie spełniają wymogu zatrudnienia w takich warunkach po dniu 31 grudnia 2008 r. MRiPS uspokaja, że warunek ten nie ma charakteru absolutnego, bo w noweli jest przepis szczególny. Nie wiadomo jednak, jak do sprawy podejdzie ZUS.
Grażyna J. Leśniak
30.11.2023
Emerytury i renty Prawo pracy
Małoletni nie mają wpływu na to, gdzie mieszkają z rodzicami. Rodziny, którym wypowiedziano umowę najmu, potrafią korzystać z tych nieruchomości przez wiele lat, nie płacąc odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu. Niektóre dzieci wchodzą w dorosłe życie z ogromnymi długami, bo pozwala na to przepis ustawy o ochronie lokatorów.
Robert Horbaczewski
30.11.2023
Samorząd terytorialny Nieruchomości
Pełniąc funkcję Rzecznika Praw Dziecka, chcę być głosem, i to głosem słyszalnym, młodych osób. Będę stawiać m.in. na legislację, ale też na działania prewencyjne, szkolenia i edukację we wszystkich obszarach i tematach, które dzieci i młodzież interesują – mówi w rozmowie z Prawo.pl Monika Horna-Cieślak, adwokatka, powołana na urząd RPD.
Patrycja Rojek-Socha
30.11.2023
Prawo rodzinne
Choć większość z nas uważa, że nadchodzący rok będzie ogólnie lepszy dla pracowników i firm, to jednocześnie 46 proc. ankietowanych Polaków spodziewa się, że szukanie pracy będzie trudniejsze niż teraz. Na dodatek prawie 2/3 uważa, że w Polsce wzrośnie liczba osób, które żyją z zasiłków zamiast pracować, a 70 proc. twierdzi, że wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej spowodują zamknięcie wielu firm w kraju.
Grażyna J. Leśniak
29.11.2023
Prawo pracy Rynek pracy
Zdolność do szybkiej adaptacji do nowych warunków pracy i rozwoju, sprawne podnoszenie kwalifikacji i nabywanie wiedzy to zdaniem przebadanych przez Pracuj.pl osób ich największe zalety na rynku pracy. Co ciekawe, respondenci mieli większą skłonność do wskazywania swoich zalet niż wad w kontekście rynku pracy. Mimo to wielu z nich ma trudności w negocjowaniu lepszych warunków zatrudnienia czy wyższego wynagrodzenia.
Grażyna J. Leśniak
29.11.2023
Prawo pracy Rynek pracy

Będzie renta wdowia z limitem górnym sumy świadczeń do 10 000 złotych?

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Są dwie koncepcje renty wdowiej. Pytanie, czy będzie ona formą „odziedziczenia” udziału w świadczeniu wypracowanym przez małżonka, czy też socjalnym wsparciem dla uboższych świadczeniobiorców. Ta druga koncepcja została przyjęta w firmowanym przez Lewicę projekcie obywatelskim. Tak, czy owak, to czy uprawniony będzie pobierać 50 proc. swojej emerytury i całą po zmarłym małżonku, czy na odwrót, będzie zależało od tego, co będzie dla niego korzystniejsze.
Grażyna J. Leśniak
29.11.2023
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W 2023 roku odbiorcy energii elektrycznej musieli zmierzyć się z kryzysem wywołanym wybuchem wojny w Ukrainie. Obecnie sytuacja jest stabilniejsza, ale efekty w energetyce wciąż są odczuwalne, głównie ze względu na utrzymujący się na rynkach wzrost cen. Dlatego mają zostać przedłużone rozwiązania osłonowe - jednak eksperci podkreślają, że konieczne są długofalowe strategie. Odbiorcy powinni być również chronieni samą wysokością taryf.
Inga Stawicka
29.11.2023
Rynek i konsument Energetyka
Dziś, 29 listopada br., Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego w składzie siedmiorga sędziów wyjaśni czy ZUS jest uprawniony do weryfikacji podstawy wymiaru składek w sytuacji, gdy w początkowym okresie prowadzenia działalności ubezpieczony deklaruje podstawę wymiaru, której wysokość nie ma odzwierciedlenia w przychodach.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.11.2023
Wymiar sprawiedliwości Ubezpieczenia społeczne
Związek Banków Polskich liczy, że nowy rząd zajmie się kwestią ustawowego usankcjonowania ugód zawieranych przez banki z posiadaczami kredytów frankowych. Prezes ZBP Tadeusz Białek mówił we wtorek także o konieczności zmiany obciążeń podatkowych banków.
Renata Krupa-Dąbrowska
28.11.2023
Banki Kredyty frankowe
Po ponad dziesięciu latach obowiązywania przepisów dotyczących wymogów dostępności, problemy z ich faktycznym przestrzeganiem przy organizacji głosowania nadal występują. Ponad 3/4 lokali nie spełniało co najmniej jednego wymogu, prawie 40 proc. co najmniej trzech, a co czwarty co najmniej 4 wymogów dostępności - wskazuje w najnowszym raporcie Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
Maria Dec-Kiełb
28.11.2023
Samorząd terytorialny Budownictwo Wybory
Komisja Środowiska (ENVI) Parlamentu Europejskiego 29 listopada zadecyduje o przyszłości Rozporządzenia w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law). Chodzi o zdegradowane ekosystemy UE oraz zapewnienie Europie długofalowego, stabilnego rozwoju gospodarczego i społecznego.
Regina Skibińska
28.11.2023
Środowisko Prawo europejskie

TSUE: Administracja publiczna może zakazać noszenia symboli religijnych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Prawo europejskie
W celu ustanowienia całkowicie neutralnego środowiska administracyjnego, administracja publiczna może zakazać noszenia w miejscu pracy wszelkich widocznych symboli ujawniających przekonania światopoglądowe lub religijne. Taka regulacja nie jest dyskryminująca, jeżeli jest stosowana w sposób ogólny i bez rozróżnienia względem wszystkich pracowników tej administracji i ogranicza się do tego, co ściśle konieczne – uznał we wtorek Trybunał Sprawiedliwości UE.
Grażyna J. Leśniak
28.11.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Prawo europejskie
We wtorek Sejm będzie kontynuował pierwsze posiedzenie. W harmonogramie obrad znalazło się m.in. powołanie Rzecznika Praw Dziecka - wczoraj sejmowe komisje poparły kandydaturę Moniki Horny - Cieślak. W planie sejmowych obrad jest również debata nad trzema projektami powołującymi komisje śledcze: ws. Pegasusa, tzw. wyborów kopertowych oraz tzw. afery wizowej. Sejm zajmie się również projektami ustaw, m.in. w sprawie niedzieli handlowej.
Inga Stawicka PAP
28.11.2023
Minister finansów, bez ustawowej podstawy prawnej, utworzył nową funkcję asesora, którego zadaniem jest badanie kompetencji posiadanych przez osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w KAS. MF nie chce ujawnić zasad naboru - wiadomo jedynie, że asesorzy są w 11 izbach administracji skarbowej, w Krajowej Informacji Skarbowej i w MF. Zdaniem prawników to prawo powielaczowe, a odmowa przekazania wewnętrznych przepisów, regulujących zadania w administracji, to skrajne naruszenie jawności.
Grażyna J. Leśniak
28.11.2023
Administracja publiczna
Zdarza się, że przestępcy, co do których sądy nie miały wątpliwości, że naruszyli prawo i należy im się kara, składają skargi do Trybunału Praw Człowieka i wygrywają z powodu wadliwości systemu wymiaru sprawiedliwości, a zwłaszcza sądownictwa dyscyplinarnego. Po prostu z przyczyn formalnych. Państwo wypłaca takim skazanym wysokie odszkodowania, ale niczego nie naprawia. Czy można więc mówić o nadużywaniu skargi do Strasburga?
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.11.2023
Wyboista droga czeka samorządy, przygotowujące plany ogólne. Nie dość, że czasu jest mało, to będzie znacznie drożej niż przewidywał rząd, a gminy mogą mieć kłopoty. Najpierw z nadmiarem wniosków o warunki zabudowy, a później z niemożliwością zlokalizowania inwestycji mieszkaniowej. Czeka je także masa innych problemów.
Zofia Jóźwiak
28.11.2023
Samorząd terytorialny Ład Przestrzenny
Adwokaci coraz częściej skarżą się na praktykę części sędziów, polegającą na zwracaniu pozwów bez uzasadnionej podstawy. Chodzi konkretnie o art. 130[1a] k.p.c., zgodnie z którym jeśli nie są zachowane warunki formalne pisma, przewodniczący zwraca je bez wezwania do poprawienia lub uzupełnienia. Sytuacja tak nabrzmiała, że ORA w Warszawie wystosowała pismo w tej sprawie do prezes warszawskiego Sądu Okręgowego.
Regina Skibińska
28.11.2023
Wymiar sprawiedliwości Poprawmy prawo
Mariusz Błaszczak pozostanie szefem MON w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego. Marlena Maląg zostanie nową minister rozwoju i technologii, Szymon Szynkowski vel Sęk będzie szefem MSZ, a pracami resortu sprawiedliwości pokieruje Marcin Warchoł. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda powołał Mateusza Morawieckiego na Prezesa Rady Ministrów.
Robert Horbaczewski Krzysztof Koślicki
27.11.2023
Administracja publiczna

Wyrównanie świadczenia 500+ do kwoty 800 zł to fake news

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Nie ma wyrównania 500+ do kwoty 800 zł za okres od sierpnia 2023 roku do grudnia 2023 roku i nie ma takiego wniosku. Informacja, która krąży w internecie jest fałszywa – ostrzega Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość świadczenia wychowawczego do końca 2023 r. to 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Dopiero od 1 stycznia 2024 roku świadczenie wychowawcze 500+ zmieni się w 800+. Nastąpi to automatycznie, bez konieczności składania wniosku.
Grażyna J. Leśniak
27.11.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Obywatel Ukrainy został ukarany przez sąd grzywną za prowadzenie w lutym 2023 r. samochodu bez uprawnień - miał bowiem nieważne ukraińskie prawo jazdy. RPO zaskarżył kasacją wyrok wskazując, że zgodnie z ustawą w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. za ważne w Polsce uznaje się także ukraińskie prawa jazdy, których termin ważności już upłynął.
Robert Horbaczewski
27.11.2023
Prawo karne Ukraina
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało znak graficzny, który umożliwi konsumentom szybkie rozpoznanie środków spożywczych zawierających nową żywność z owadów. Wzór zawierać będzie symboliczny rysunek przykładowego owada. Logo będą musieli umieszczać na opakowaniach wszyscy producenci takiej żywności.
Robert Horbaczewski
27.11.2023
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Pracownik młodociany to osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18. Celem jego zatrudnienia może być przygotowanie zawodowe albo wykonywanie lekkich prac. Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Ponadto wykaz ten wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy.
Dorian Lesner
27.11.2023
Szkoła i uczeń Prawo pracy BHP
W okresie przedświątecznym oszuści uaktywniają się, rozsyłając fałszywe wiadomości m.in. o oczekujących na odbiór paczkach, promocjach czy konieczności dopłaty za zamówioną przesyłkę. A wszystko po to, by poznać dane, których używamy, logując się do bankowości elektronicznej. Klikanie w takie linki może mieć poważne konsekwencje. Najlepiej więc tego nie robić. Podejrzane SMS-y warto też przesłać do weryfikacji na bezpłatny numer 8080.
Agnieszka Matłacz
27.11.2023
Nowe technologie RODO
Sądy administracyjne rozpatrują rocznie średnio ponad 140 skarg małżonków i dzieci na decyzje urzędników opieki społecznej o obciążeniu opłatami za pobyt emerytów w domach starców lub odmowę zwolnienia z płatności. Uchylanie się w opłatach ułatwiają zawiłe przepisy i błędy urzędnicze.
Michał Kosiarski
27.11.2023
Pomoc społeczna
Banki składają pozwy do sądów przeciwko frankowiczom. Tym razem jednak nie o zwrot kapitału oraz wynagrodzenie za korzystanie z niego, tylko o zasądzenie kwoty tytułem waloryzacji kapitału, co jest efektem czerwcowego wyroku TSUE. Takiego pozwu może się spodziewać każdy, kto w 2020 r. wystąpił o unieważnienie umowy kredytowej lub w inny sposób wszedł w spór z bankiem. W ten sposób banki chcą przerwać trzyletni termin przedawnienia.
Renata Krupa-Dąbrowska
27.11.2023
Banki Kredyty frankowe
Odchodzący ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego w przeważającej większości zachowają prawo do dotychczasowego wynagrodzenia przez okres maksymalnie trzech miesięcy po odwołaniu ze stanowiska, o ile nie podejmą nowej pracy. Przepisy stanowią pułapkę dla tych, którzy chcieliby wejść do nowego rządu, a że arytmetyka sejmowa wskazuje, że będzie to rząd na dwa tygodnie, to wielu obecnych ministrów nie będzie pewnie chciało poświęcać trzymiesięcznego wynagrodzenia na rzecz jednej pensji i rychłej utraty stanowiska. W nowej roli możemy za to zobaczyć dyrektorów generalnych ministerstw, którzy na wejściu do nowego rządu mogą tylko zyskać.
Grażyna J. Leśniak
27.11.2023
Finanse publiczne Prawo pracy
Walka z celowym postarzaniem sprzętu elektronicznego i zapewnienie konsumentom prostszej i tańszej naprawy zepsutego produktu, nawet po upływie terminu gwarancji - to główne cele nowej dyrektywy, nad którą prace toczą się od kilku lat. Teraz Parlament Europejski przyjął stanowisko negocjacyjne w tej sprawie, jest więc szansa, że nowe prawo niedługo zostanie uchwalone. Eksperci zaznaczają, że do zmian powinni przygotowywać się także sprzedawcy i producenci.
Inga Stawicka
25.11.2023
Rynek i konsument Prawo europejskie
Wolnoć Tomku w swoim domku? Ta zasada nie sprawdzi się, jeśli chodzi o oszczędzanie przez mieszkańców bloków na centralnym ogrzewaniu. Spółdzielnia lub wspólnota może wpisać w uchwale, jaka temperatura ma panować w mieszkaniu, a sprawa oszczędnego sąsiada może trafić do sądu, który uzna, że jego lokum "dogrzewają" sąsiedzi.
Monika Sewastianowicz
25.11.2023
Najnowsze dane firmy Conperio pokazują, że średnio prawie 36 proc. z 40 tysięcy kontrolowanych zwolnień lekarskich rocznie, jest wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem. Odsetek ten w rzeczywistości może być jednak znacznie wyższy, ponieważ spora część przedsiębiorców nie reaguje na nadużycia wśród swoich pracowników. Zdaniem ekspertów, to duży błąd.
Grażyna J. Leśniak
25.11.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Osoba sprzedająca nieruchomość przed upływem pięciu lat nie zapłaci podatku, jeśli za uzyskane pieniądze wykupi wspólne mieszkanie od byłego małżonka. Spłata eksmęża czy eksżony pozwala zapewnić sobie dach nad głową, a więc daje prawo do ulgi mieszkaniowej. Szef KAS masowo zmienia interpretacje na korzyść podatników, nawet po kilku latach. Wcześniej fiskus nie zgadzał się na zastosowanie preferencji.
Monika Pogroszewska
25.11.2023
PIT