W pierwszej turze wyborów samorządowych, które odbyły się 7 kwietnia wybrano 1728 wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. W 748 gminach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.  W tych gminach 21 kwietnia zostaną przeprowadzone ponowne głosowania.  Większość z nich, bo aż 569, to małe gminy liczące do 20 tys. mieszkańców, pozostałe 179 gmin liczy powyżej 20 tys. mieszkańców. Zobacz: Kto wygrał wybory samorządowe w 2024 r.

Ewenementem jest gmina Wilkowice, w powiecie bielskim. Kandydat do reelekcji nie miał tam kontrkandydata w wyborach. Niedzielne głosowanie miało więc charakter plebiscytu poparcia. Wójt jednak przegrał wybory. Kodeks wyborczy przewiduje, że teraz głos będzie miała rada gminy.
Przeczytaj więcej: Wójt w wyborach przegrał sam ze sobą

 

Najważniejsze zasady prowadzenia kampanii

Państwowa Komisja Wyborcza przypomniała, że kampanię wyborczą w okresie między pierwszym, a ponownym głosowaniem w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (tj. przed tzw. II turą wyborów samorządowych), mogą prowadzić wyłącznie te komitety wyborcze, których kandydaci uczestniczą w tym głosowaniu. Komitety, których kandydaci nie uczestniczą w II turze, nie mogą pozyskiwać środków finansowych po 7 kwietnia 2024 r. Komitety te nie mogą także po tym dniu zaciągać nowych zobowiązań związanych z agitacją wyborczą.
- Do dnia przedłożenia sprawozdania wyborczego mają one jedynie prawo pokrywać zaciągnięte wcześniej zobowiązania oraz wydatkować środki na cele związane z zakończeniem działalności komitetu i sporządzeniem sprawozdania - wyjaśniła PKW.
Z kolei komitety, których kandydaci uczestniczą w II turze, mogą podjąć ponownie pozyskiwanie środków finansowych dopiero z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o konieczności przeprowadzenia tego ponownego głosowania (tzn. II tury wyborów).

- Dzień ten liczony jest od momentu zatwierdzenia protokołu terytorialnej komisji wyborczej przez właściwego komisarza wyborczego - wyjaśnia Marcin Chmielnicki, rzecznik prasowy Państwowej Komisji Wyborczej.

Termin przekazywania środków finansowych na rachunek bankowy tych komitetów wyborczych upływa w dniu ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, czyli 21 kwietnia.
W drugiej turze, limity wpłat od jednej osoby fizycznej na rzecz jednego komitetu wyborczego i limity wydatków komitetów nie ulegają zwiększeniu w związku z udziałem kandydatów tych komitetów w głosowaniu ponownym w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Przeczytaj także: Komitet wyborczy, prowadząc kampanię, nie może przekroczyć limitu wydatków

 

Głosowanie w niektórych gminach, cisza wyborcza w całym kraju

PKW podkreśliła, że kampania wyborcza przed II turą wyborów kończy się na 24 godziny przed dniem ponownego głosowania. Wyjaśnia też, że w dniu ponownego głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione.

Szeroki zasięg oddziaływania mediów i Internetu powoduje, że agitacja wyborcza wpływa na wyborców w gminach i miastach, w których przeprowadzane jest ponowne głosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (tzw. II tura wyborów) bez względu na to, gdzie działania agitacyjne są prowadzone.

- Zakazu agitacji należy zatem przestrzegać na obszarze całego kraju. Oceny konkretnych działań nie dokonują organy wyborcze, lecz organy ścigania i sądy, bowiem naruszenie tzw. ciszy wyborczej stanowi wykroczenie – podkreśla sędzia Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.

 

Do urn najczęściej w woj. mazowieckim  i lubelskim

Z danych przedstawionych przez PKW wynika, że 21 kwietnia do urn pójdzie najwięcej wyborców z  województw mazowieckiego. Druga tura odbędzie się m.in w Radomiu, Siedlcach, Ząbkach, Sochaczewa. Najmniej wyborów w II turze będzie w małych województwach: lubuskim i opolskim. W rozbiciu na poszczególne województwa wygląda to następująco:

 • Mazowieckie – 100
 • Lubelskie – 66
 • Śląskie – 64
 • Wielkopolskie – 60
 • Małopolskie – 57
 • Dolnośląskie – 51 gmin i miast
 • Podkarpackie – 48
 • Łódzkie – 46
 • Pomorskie – 41
 • Zachodniopomorskie -39
 • Warmińsko-mazurskie – 37
 • Kujawsko-pomorskie – 35
 • Podlaskie – 29
 • Świętokrzyskie – 29
 • Lubuskie – 23
 • Opolskie – 23

 

Nowość
Nowość

Joanna Kielin-Maziarz, Ewa Olejniczak-Szałowska, Krzysztof Skotnicki

Sprawdź