Jak wynika z wpisu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, celem zmiany ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 ma być wprowadzenie nowego ekoschematu, dotyczącego gruntów wyłączonych z produkcji oraz płatności dla małych gospodarstw.

Zgodnie z założeniami w nowych ekoschemacie płatność będzie przyznawana rolnikowi za przeznaczenie nie więcej niż 4 proc. powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie na grunty orne wyłączone z produkcji. Rząd zakłada, że będzie to działanie dobrowolne i dodatkowo płatne w ramach nowego ekoschematu.

Z kolei płatności dla małych gospodarstw - o powierzchni od 1 do 5 ha - mają wynieść 225 euro za hektar, czyli maksymalnie 1125 euro na gospodarstw. Płatność ta ma zastąpić wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania rolnicy gospodarujący na niewielkich areałach będą mogli uzyskać wsparcie w uproszczonej formie niewymagającej od nich spełniania wszystkich warunków określonych dla innych płatności - czytamy w uzasadnieniu.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2024 r. (kk/pap)

Zobacz również: Zwrot akcyzy dla rolników hodowców świń, owiec, kóz i koni