Edukacja zdrowotna, która od 1 września 2025 r. ma zastąpić wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ), jest wspólnym przedsięwzięciem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Sportu i Turystki.

Czytaj również: MEN zmienia zdanie - edukacja o zdrowiu od 2026 r.>>

Międzyresortowy zespół przygotuje założenia i podstawy programowe edukacji zdrowotnej

Powołany został międzyresortowy zespół, który przygotuje założenia i podstawy programowe nowego przedmiotu. Jego koordynatorem został prof. dr. hab. Zbigniew Izdebski, pedagog, seksuolog, kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Koordynator Wydziału Medycznego UW oraz kierownik Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Jak podała PAP, prof. Izdebski poinformował, że pierwsze posiedzenie zespołu odbyło się we wtorek. Dodał, że w zespole uczestniczą przedstawiciele ministrów sportu, zdrowia i edukacji.

W skład zespołu - jak przekazała szefowa MEN - weszli także: Antonina Kopyt - nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, ks. Arkadiusz Nowak - prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, w szczególności zasłużony we wspieraniu i uświadamianiu na temat wirusa HIV, dr. hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas - konsultant krajowa ds. medycyny rodzinnej, dr n. med. Aleksandra Lewandowska - konsultant krajowa ds. psychiatrii dzieci i młodzieży, dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk oraz dr hab. prof. AWFiS Anna Szumilewicz, a także dr Monika Staszkiewicz - ekspertka Instytutu Badań Edukacyjnych.

Zespół ma wypracować podstawowe założenia do końca czerwca.

W piątek minister Barbara Nowacka podkreśliła, że edukacja zdrowotna będzie „przedmiotem holistycznym, znacznie szerszym”. - Chcielibyśmy, aby do tematu ochrony zdrowia, profilaktyki, podejść szczególnie poważnie. Jeżeli nie zacznie się tej edukacji już w szkole, to potem będziemy oglądali społeczeństwo coraz bardziej nieświadome jak zapobiegać chorobom, jak przeciwdziałać skutkom, chociażby braku ruchu, jak reagować w sytuacjach kryzysowych - dodała.

Zgodnie z zapowiedziami, przedmiot będzie nauczany w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz klasach I-III szkół ponadpodstawowych – liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia.