Program pilotażowy w zakresie specjalistycznej opieki nad pacjentami z otyłością olbrzymią (KOS-BAR) był już wydłużany i miał zakończyć się 31 grudnia 2024 roku.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia z 12 kwietnia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR (MZ 1632). Planuje w nim przedłużyć pilotaż do 30 czerwca 2026 roku.

Szacuje, że skorzysta z niego 10 750 pacjentów z otyłością olbrzymią. W Polsce takich osób jest ok. 300 tys.

 

Lepsza dostępność do opieki specjalistycznej

- Zmiana jest podyktowana potrzebą umożliwienia dalszego zapewnienia świadczeniobiorcom dostępu do korzystania z poszczególnych etapów procesu terapeutycznego. Takie rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia dostępu do świadczeń dla osób otyłych w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR oraz umożliwi objęcie szerszej grupy świadczeniobiorców leczonych z powodu otyłości olbrzymiej od 18. roku życia kompleksową opieką specjalistyczną – uzasadnia resort zdrowia.

Czytaj także na Prawo.pl:  Otyłość - miliony chorych bez choćby jednego leku refundowanego>>

Projekt wprowadza także konieczność przygotowania przez NFZ we współpracy z ośrodkami, które realizują pilotaż (jest ich 19), częściowego raportu z realizacji programu do końca 2025 r. Ma to służyć zmierzeniu dotychczasowych rezultatów pilotażu.

Chirurgiczne zmniejszenie żołądka

Kompleksowa opieka w KOS-BAR obejmuje m.in.:

  • etap przygotowań pacjenta przez wielospecjalistyczny zespół do zabiegu;
  • kwalifikację do operacji, polegającą m.in. na ocenie wyników badań i konsultacjach lekarskich;
  • opracowanie indywidualnego planu leczenia zabiegowego;
  • operację;
  • wizytę kontrolną;
  • opracowanie indywidualnego planu rehabilitacji leczniczej, a także pomoc psychologiczną i dietetyczną

Specjaliści podnoszą, że chirurgiczne zmniejszenie żołądka zapewnia wyraźną utratę wagi i pomaga w zapobieganiu i w leczeniu wielu schorzeń związanych z otyłością takich, jak: cukrzyca typu 2, choroby serca, obturacyjny bezdech senny i niektóre nowotwory.

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy realizującego program pilotażowy w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR - WZÓR DOKUMENTU >

Koszt przedłużenia pilotażu wynosi ponad 67 mln. Całkowity koszt, wraz z przedłużeniem, to ponad 194,7 mln zł. Strona społeczna ma 3 tygodnie na konsultacje projektu rozporządzenia. Ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Czytaj w LEX: Nawyki żywieniowe pracujących Polaków >>

Zmiany – jak oceniono – wpłyną na poprawę stanu zdrowia większej liczby pacjentów, w tym na ich szybszy powrót do aktywności zawodowej, niższą skalę występowania powikłań, skrócenie czasu hospitalizacji, a przy tym zmniejszenie kosztów ponoszonych przez państwo.

Czytaj w LEX: Dyskryminacja pracownika ze względu na otyłość stanowiącą niepełnosprawność. Glosa do wyroku TS z dnia 18 grudnia 2014 r., C-354/13 >>