Prawo.pl
Szkoły dla dorosłych nie mogą uzyskać dodatkowych pieniędzy na wyposażenie biblioteki w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa - wskazuje czytelniczka Prawo.pl w zgłoszeniu do akcji "Poprawmy Prawo". Jej zdaniem przepis powinien ulec zmianie, a program objąć także ten rodzaj placówek. Resort edukacji nie planuje na razie takiej zmiany.
Monika Sewastianowicz
11.01.2024
Zarządzanie oświatą

Premier odwołał Gertrudę Uścińską z funkcji prezesa ZUS

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
Premier Donald Tusk odwołał prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudę Uścińską - poinformowało w środę Centrum Informacyjne Rządu. Wniosek do premiera o odwołanie Uścińskiej złożyła we wtorek Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Nowy prezes ZUS zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu.
Grażyna J. Leśniak
10.01.2024
Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
Jeden z największych w kraju producentów sprzętu do elektronicznego monitoringu - Dahua Technology Poland zawarł zmowę ograniczającą konkurencję ze swoimi dystrybutorami. Przedsiębiorcy ustalali ceny oraz podzielili między sobą rynek. Prezes UOKiK nałożył kary na firmy i siedem osób, które bezpośrednio odpowiadały za niedozwolone porozumienie, łącznie ponad 37 mln zł.
Ret
10.01.2024
Rynek i konsument
Podczas wtorkowego posiedzenia rządu zapowiedziano wprowadzenie regulacji mających na celu przejęcie przez ZUS obowiązku zapłaty świadczenia chorobowego od pierwszego dnia niezdolności pracownika do pracy. Zmiana ta bez wątpienia będzie ogromną ulgą dla pracodawców, zwłaszcza w dobie gwałtownych wzrostów najniższego wynagrodzenia za pracę. Pozwoli ona zaoszczędzić pracodawcom około 11 mld zł rocznie - pisze dr Paweł Łuczak.
Paweł Łuczak
10.01.2024
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Osoba uzależniona od narkotyków, jak i osoba zażywająca je po raz pierwszy, jest tak samo traktowana przy orzekaniu kary za posiadanie znacznej ilości marihuany. Zatem uzależnienie stwierdzone u osoby posiadającej, wbrew przepisom ustawy, określoną ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych nie wpływa na kwalifikację prawną czynu – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej i dodał, że narkoman nie płaci nawiązki.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.01.2024
Prawo karne
Uchwały antysmogowe sobie, a życie sobie. Bo choć powietrzem oddychamy tym samym, to portfele mamy jednak jakby różne. W Polsce powietrze zatruwa nadal około 3 mln kopciuchów. Ich właścicielom grożą teraz mandaty i kara grzywny nawet do 5 tys. zł. Ale samo karanie nie rozwiąże problemu. Zresztą samorządowcy do karania swoich mieszkańców się nie palą.
Maria Dec-Kiełb
10.01.2024
Samorząd terytorialny Środowisko Energetyka
Dodatek za pracę w porze nocnej ustalany jest w oparciu o wynagrodzenie minimalne, którego zmiana automatycznie skutkuje koniecznością naliczania wyższego dodatku. W związku z tym, że wylicza się go w oparciu o wymiar czasu pracy w miesiącu, w którym miała miejsce praca w nocy, często dla takiej pracy na przełomie miesięcy zastosowanie znajdą dwie wysokości tego dodatku – dla pracy do północy i od północy.
Marek Rotkiewicz
10.01.2024
Prawo pracy
Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje nowy 6-proc. podatek od czynności cywilnoprawnych, który ma być nakładany w przypadku zakupu szóstego i kolejnych mieszkań. Jego wprowadzenie ma ograniczyć "hurtowy" zakup lokali, który winduje ich ceny. Eksperci uważają jednak, że nowy podatek ma szereg luk i łatwo będzie go uniknąć. Powstają też wątpliwości, czy pobieranie od jednej transakcji i VAT, i PCC nie doprowadzi do sporów.
Monika Pogroszewska
10.01.2024
Nieruchomości

Rząd przyjął kierunek i plan prac nad opłacaniem zasiłku chorobowego przez ZUS

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 9 stycznia br., informację o kierunku i harmonogramie prac legislacyjnych wdrażających opłacanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłku chorobowego dla pracowników od pierwszego dnia nieobecności, przedłożoną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zmiana ma wejść w życie od 2025 roku.
Grażyna J. Leśniak
09.01.2024
Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Rada Ministrów przyjęła we wtorek informację o kierunku i harmonogramie prac legislacyjnych wdrażających tzw. urlop dla przedsiębiorców, przedłożoną przez Ministra Rozwoju i Technologii. Rząd zamierza wprowadzić wakacje od składek dla przedsiębiorców. Nie będą oni musieli płacić składek na ubezpieczenie społeczne przez jeden miesiąc w roku. Na posiedzeniu Rady Ministrów odbyła się debata na temat kierunku i harmonogramu prac legislacyjnych wdrażających to rozwiązanie.
Grażyna J. Leśniak
09.01.2024
Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Z 20 do 17 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę ma się zmniejszyć wysokość opłaty za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w danym roku – wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. W ciągu ostatnich pięciu lat opłata ta zwiększyła się aż o 55 procent.
Robert Horbaczewski
09.01.2024
Administracja publiczna Służba cywilna
We wtorek, 9 stycznia br., Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, złożyła na ręce Prezesa Rady Ministrów wniosek o odwołanie Prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej – poinformował resort na portalu X (dawniej Twitter). Chwilę potem informacja ta pojawiła się też na stronie MRPiPS.
Grażyna J. Leśniak
09.01.2024
Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
AI, czyli artificial intelligence (sztuczna inteligencja), a może anxiety intelligence (inteligencja lęku)? Najnowsze badanie EY pokazuje, że powszechne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wzbudza niepokój u 71 proc. pracowników. Źródłem obaw są m.in. ryzyka etyczne i prawne oraz możliwość utraty pracy lub szansy na awans. Niemal połowa badanych (48 proc.) jest bardziej zaniepokojona sztuczną inteligencją niż rok wcześniej.
Grażyna J. Leśniak
09.01.2024
Prawo pracy Nowe technologie Rynek pracy
Tworzymy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Poza pracownikami zatrudniamy także sporą grupę osób na podstawie umów o świadczenie usług. Niekiedy współpraca taka jest długotrwała. Czy osoby te mogą korzystać z funduszu socjalnego – pyta Czytelnik. Przepisy dzielą osoby, które mogą korzystać z ZFŚS na dwie grupy.
Marek Rotkiewicz
09.01.2024
Domowe finanse Prawo pracy

Świadczenie pielęgnacyjne także dla prowadzącego rodzinny dom dziecka

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Od 2024 roku świadczenie pielęgnacyjne przysługuje również prowadzącemu rodzinny dom dziecka czy dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej. Poszerzono katalog osób, które mogą je otrzymać także o dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i dyrektora interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Wcześniej nie byli oni uprawnieni do otrzymywania tego świadczenia. Z drugiej strony jednak świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie mogło być pobierane na dziecko tylko do 18 roku życia.
Beata Dązbłaż
09.01.2024
Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Związki zawodowe muszą dwa razy w roku raportować przedsiębiorcom liczbę członków, których u siebie mają. Zaniedbanie tego obowiązku oznacza utratę uprawnień zakładowej organizacji związkowej, prawa do informacji o planowanych zwolnieniach, a nawet wstrzymanie wpłat składek. Pracodawca ani inne związki nie mogą jednak w nieskończoność kwestionować złożonych sprawozdań o liczebności.
Michał Kosiarski
09.01.2024
Prawo pracy
Frankowicze Getin Noble Bank S.A. długo będą żyć w niepewności. Syndyk masowo występuje do sądów o zawieszenie ich spraw do czasu prawomocnego zakończenia postępowania upadłościowego, czyli na co najmniej kilka lat. W tym czasie kredytobiorcy muszą spłacać kredyt - także ci, którzy mają postanowienia, pozwalające na nieregulowanie rat. Związek Banków Polskich uważa, że syndyk postępuje prawidłowo. Prawnicy frankowi są zbulwersowani. Ich zdaniem to jawne łamanie prawa. Niektórzy ślą skargi do ministra sprawiedliwości. 
Renata Krupa-Dąbrowska
09.01.2024
Banki Kredyty frankowe
Wielomiesięczne oczekiwania na 20-minutową rozprawę - to aktualnie rzeczywistość przy polskich rozwodach i to nawet tych, w których nie ma konfliktu między rozstającymi się partnerami. W ocenie prawników, w tym też sędziów, można byłoby to zmienić, umożliwiając w niektórych przypadkach rozwód przed notariuszem. Podstawą miałoby być zgodne oświadczeń małżonków nieposiadających wspólnych małoletnich dzieci.
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
09.01.2024
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Poprawmy prawo
Sąd I instancji nieprawidłowo podzielił stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczące uznania pojazdu za odpad w trakcie jego międzynarodowego przemieszczenia – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny i uchylił wyrok. Dodał, że z unijnych wytycznych wynika, że pojazd używany klasyfikowany jest zazwyczaj jako odpad m.in., gdy nie nadaje się do drobnych napraw lub posiada znacznie uszkodzone istotne części np. nie jest pocięty na pół.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.01.2024
Środowisko Odpady
Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, aby potem starać się o świadczenie wspierające, można złożyć m.in. w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności. Już w pierwszych dniach nowego roku zainteresowanie otrzymaniem decyzji jest spore. Jednak niektóre powiatowe zespoły odsyłają klientów z kwitkiem. Powiatowy zespół ma obowiązek taki wniosek przyjąć.
Beata Dązbłaż
09.01.2024
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Część całodobowych aptek zniknie

Pacjent Finanse samorządów Farmacja
Tam, gdzie brakuje chętnych – tak jak do tej pory - dyżurującą aptekę wyznaczy starostwo. Z tą różnicą, że jeśli samorząd będzie chciał, by była otwarta dla mieszkańców przez całą noc i święta, koszt dyżuru będzie musiał pokryć powiat. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci bowiem zaledwie za dwie godziny pracy w porze nocnej - maksymalnie do godz. 23, i za cztery godziny pracy apteki w dzień wolny od pracy, najdłużej do godz. 18.
Katarzyna Nocuń
09.01.2024
Pacjent Finanse samorządów Farmacja
We wtorek, 9 stycznia 2024 r., Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, ma przedstawić na posiedzeniu Rady Ministrów informację o kierunku i harmonogramie prac legislacyjnych wdrażających opłacanie przez ZUS zasiłku chorobowego dla pracowników od pierwszego dnia nieobecności.
Grażyna J. Leśniak
08.01.2024
Ubezpieczenia społeczne
Inspekcja weterynaryjna będzie miała łatwiejszy nadzór nad produkcją mięsa na własny użytek, a mięso będzie badane metodą, która daje większą pewność, że nie zawiera larw włośnia - przewiduje nowelizacja rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi, która weszła w życie 1 stycznia 2024 r. Obowiązują też nowe zasady chowu świń na użytek własny. Dotyczą informacji o siedzibach stad i metodach badania mięsa.
Maria Dec-Kiełb
08.01.2024
Prawo karne Administracja publiczna
W okresie styczeń-wrzesień 2023 roku zgłoszono 45809 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, czyli o 7,5 proc. więcej niż w okresie styczeń-wrzesień roku 2022. Zwiększyła się również liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 2,99 do 3,22 – podał Główny Urząd Statystyczny.
Grażyna J. Leśniak
08.01.2024
Prawo pracy BHP
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 46 mln zł kary na CANAL Plus Polska oraz nakazał zwrot środków konsumentom. Wątpliwości wzbudziły telefoniczne rozmowy sprzedażowe, w których sugerowano, że konsumenci otrzymają bezpłatny prezent, tymczasem dochodziło do podpisania równoległej umowy. Do urzędu wpływały w tej sprawie skargi od konsumentów.
Inga Stawicka
08.01.2024
Rynek i konsument

Za złamanie nogi na oblodzonym chodniku można żądać odszkodowania

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Nieruchomości
Niemal każdej zimy jest urodzaj połamanych na śniegu i lodzie nóg, rąk i obojczyków. W takim przypadku można ubiegać się o pokrycie przez podmiot odpowiedzialny za usuwanie śniegu i lodu poniesionych strat, a także zadośćuczynienie za krzywdę. Jednak, chcąc dochodzić odszkodowania czy zadośćuczynienia, trzeba najpierw ustalić, kto zaniedbał swoich obowiązków przy usuwaniu śniegu lub lodu.
Regina Skibińska
08.01.2024
Samorząd terytorialny Prawo cywilne Nieruchomości
Nie tylko właściciele, ale i zarządcy budynków wielolokalowych odpowiadają w zimie za stan chodników i dachów. Za śliski chodnik lub za nieusunięcie sopli grozi im mandat od straży miejskiej w wysokości 100 zł. Jeżeli chodnik nie jest w ogóle odśnieżany ani posypywany, strażnik może wystąpić do sądu o ukaranie z tego tytułu. Wtedy grzywna może być znacznie wyższa.
Renata Krupa-Dąbrowska
08.01.2024
Budownictwo Nieruchomości

Czy staż pracy wróci jako podstawa do nabycia prawa do emerytury?

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Wprowadzenie stażu pracy albo minimalnego kapitału emerytalnego, albo jednego i drugiego razem, jako podstawy do nabycia prawa do emerytury - ma być sposobem na rosnącą rzeszę osób, którym ZUS wypłaca emerytury niższe od minimalnej. W marcu 2023 roku takie świadczenia pobierało już 368,5 tys. osób. Tylko w 2022 r. przyznano 44 tys. mikroemerytur. Zdaniem prawników i samego ZUS, jeśli nic nie zrobimy, to za parę lat takich emerytur może być nawet 600 tysięcy.
Grażyna J. Leśniak
08.01.2024
Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Obowiązek składania oświadczeń w Rejestrze Korzyści obejmuje wójta, burmistrza, prezydenta miasta, ich zastępców, sekretarza i skarbnika. Obowiązkiem nie jest objęty komisarz powołany przez premiera w sytuacji wygaśnięcia mandatu włodarza gminy. Tym bardziej, że swoją funkcję może pełnić przez sześć miesięcy. Zdaniem ekspertów to luka w systemie.
Robert Horbaczewski
08.01.2024
Samorząd terytorialny Wybory Poprawmy prawo
Organizacja przez gminę przewozu niepełnosprawnego dziecka nie może być realizowana ze szkodą dla niego. A tak by się działo, gdyby podróż małoletniego odbywała się różnymi środkami transportu i trwała kilka godzin. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Przewóz ma być odpowiedni, a nie jakikolwiek.
Marek Sondej
08.01.2024
Niepełnosprawność