Prawo.pl
Początek 2023 roku jest rekordowy pod względem pobierania przez Polaków L4. W samym tylko styczniu i lutym zarejestrowano ponad 5 milionów zwolnień lekarskich, co stanowi wzrost aż o 16 proc. względem ubiegłego roku. Pracodawcy coraz częściej więc decydują się na pojedyncze kontrole pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich. W 2022 roku takich kontroli było aż o 55 proc. więcej niż jeszcze rok wcześniej.
Grażyna J. Leśniak
17.04.2023
Ubezpieczenia społeczne
Sprzedaż nieruchomości przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej przeważnie oznacza dla sprzedającego spory zarobek. Może też spowodować niemały kłopot – z tak uzyskanego dochodu trzeba się rozliczyć z urzędem skarbowym. Sprawę utrudnia fakt, że należny podatek trzeba obliczyć samodzielnie – pisze Michał Rulewicz, radca prawny.
Michał Rulewicz
17.04.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
W poniedziałek, 17 kwietnia, rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w 2023 roku. Potrwa do 21 lipca. Do powiatowych komisji lekarskich będzie musiało stawić się 230 tys. osób, nie tylko dziewiętnastolatków. Uchylnie się od stawiennictwa na komisji może zakończyć się grzywną i doprowadzeniem przez policję.
Robert Horbaczewski
17.04.2023
Samorząd terytorialny Wojsko
Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP zaapelował do Ministra Sprawiedliwości, by ten wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności przepisów swojego rozporządzenia, a konkretnie dotyczących pożyczek dla prokuratorów na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Chodzi o ich oprocentowanie powiązane z wysokością inflacji określonej w ustawie budżetowej, co spowodowało wysoki wzrost rat.
Patrycja Rojek-Socha
17.04.2023
Prawnicy Prokuratura Finanse
Projekt nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych jest obecnie na ostatnim etapie przed rozpatrzeniem przez Radę Ministrów - poinformował Wojciech Labuda, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci.
Andrzej Mazurowski
17.04.2023
Administracja publiczna
Urlop opiekuńczy będzie okresem niepłatnym, ale w pełni zaliczanym do okresów, od których zależą uprawnienia pracownicze, co może mieć szczególnie istotne znacznie dla pracodawców jednostek sfery budżetowej. Pracownik będzie musiał wskazać osobę, w związku z opieką lub wsparciem której chciałby wykorzystywać ten urlop, ale nie będzie musiał przedstawiać dowodów potwierdzających sytuację zdrowotną tej osoby. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.
Marek Rotkiewicz
17.04.2023
Prawo pracy
Niedawna nowelizacja Kodeksu Wyborczego nie rozwiązała problemu związanego z agitacją wyborczą i „wędrującym przecinkiem”. To oznacza, że agitacja nadal będzie możliwa poza kontrolą społeczną, bo agitować będzie mógł każdy, bez zgody komitetów wyborczych. To rodzi zagrożenie, że np. szkalujące kontrkandydata materiały mogą uciec spod trybu wyborczego i nie podlegać kontroli ani sankcjom.
Robert Horbaczewski
17.04.2023
Administracja publiczna Wybory
Nadużywanie uprawnień procesowych przez prokuratorów i sędziów nie ma jednego wymiaru. Jednak analiza zjawiska jest konieczna, jeśli chcemy walczyć o rzetelny proces karny. Gdy dochodzi do niesłusznego skazania, to w tle zawsze jest nadużycie uprawnień. System ukształtowania prokuratury i sądów bardzo temu sprzyja, choćby system dyscyplinarny stworzony po to, żeby niepokornych eliminować.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.04.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Po latach krytyki procedury i praktyki związanej z przejmowaniem przez organy pomocy społecznej dzieci z rodzin i środowisk, w których ich bezpieczeństwo jest zagrożone w takich krajach jak Niemcy, Norwegia czy Holandia, także po wywoływaniu wielu napięć dyplomatycznych na tym tle, polski rząd przygotował zmiany w prawie, które przewidują dokładnie takie standardy.
Krzysztof Sobczak
16.04.2023
Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse
1,7 mln osób w nocy z piątku na sobotę otrzymało skierowania na piątą dawkę szczepienia przeciw COVID-19. Warunkiem przyjęcia piątej dawki jest ukończenie co najmniej 60 lat. Zakwalifikowano do niej także osoby z upośledzoną odpornością lub zatrudnione w ośrodkach medycznych, których pracownicy są szczególnie narażeni na zakażenie COVID-19.
Krzysztof Sobczak Katarzyna Nocuń
15.04.2023
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
W gminnym regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów uzdolnionych nie można uzależniać ich przyznania od zgody ucznia na publikację jego wizerunku w lokalnej prasie i social mediach, a także od dobrego zachowania i posiadania e-maila. A takie zapisy często pojawiają się w regulaminach. Nie można żądać danych, które nie są konieczne do rozpatrzenia wniosku.
Michał Kosiarski
15.04.2023
Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń
Wnioski o pracę okazjonalną składane będą na dni pracy – co do zasady będą to dni oznaczone w rozkładzie czasu pracy pracownika jako te, w których ma on świadczyć pracę. Przepisy nie zawierają jednak wprost zastrzeżenia, że może to być wyłącznie dzień rozkładowej pracy. Jeżeli pracodawca zlecił pracownikowi pracę w dniu wolnym, możliwe jest złożenie i zaakceptowanie wniosku o pracę zdalną okazjonalną na ten dzień.
Marek Rotkiewicz
15.04.2023
Prawo pracy
Kowalski ma opublikować przeprosiny, a nie chce tego zrobić? Od 15 kwietnia sąd w takiej sytuacji może jedynie zastosować grzywnę, i to nie wyższą niż 15 tys. zł, oraz nakazać mu publikację przeprosin w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Przepisy - co ważne - działają z mocą wsteczną. W ocenie prawników uderzą w pokrzywdzonych i mogą zachęcać do naruszania dóbr osobistych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
15.04.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Od 28 kwietnia zmienią się przepisy dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej. Nowe uregulowania mają utrudnić sprzedaż fikcyjnych świadectw przez internet. Za nieposiadanie tego certyfikatu lub nieprawidłowe jego sporządzanie będą grozić kary do 5 tys. zł. Surowsze będą również zasady kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji.
Konrad Dyda
15.04.2023
Nieruchomości Energetyka
Podatnik, który ma czwórkę dzieci z obecnego i poprzedniego małżeństwa, może skorzystać z nowej ulgi 4+ w PIT. Konieczne jest jednak, by wykonywał nad każdym z nich władzę rodzicielską. Możliwość skorzystania z ulgi istnieje nawet wówczas, gdy sąd ograniczył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad jednym z dzieci. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Wiesława Moczydłowska
15.04.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Prof. Adamus: Prospołeczna uchwała SN może skutkować inflacją hipoteki

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości
Ostatnia uchwała Sądu Najwyższego dotycząca hipoteki to bardzo prospołeczne spojrzenie tego sądu na problem zadłużenia osoby fizycznej i udzielonego zabezpieczenia. Dzięki temu orzeczeniu grozi nam jednak spora inflacja hipoteki. W następstwie upadłości konsumenckiej wygaśnie bowiem hipoteka ustanowiona na nieruchomości należącej do osoby trzeciej, co budzi kontrowersje. Pisze o tym prof. Rafał Adamus.
Rafał Adamus
15.04.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości
Założenie fotopułapki w lesie bez zgody nadleśniczego nie upoważnia Lasów Państwowych do demontażu tego urządzenia. Mało tego – taki demontaż jest bezprawny. Lasy Państwowe nie mają prawa wymagać uzyskiwania przez osoby prywatne zgody nadleśniczego do umieszczania urządzeń służących do prowadzenia monitoringu wizyjnego, a mimo tego to robią.
Regina Skibińska
15.04.2023
Środowisko Administracja publiczna
Ministerstwo Zdrowia nie planuje wprowadzać opłat ani innych kar w przypadku, gdy pacjent nie odwoła wizyty u lekarza i termin przepada. Kary finansowe w takich wypadkach stosują niektóre kraje skandynawskie, żeby zwiększać społeczną odpowiedzialność. Nieodwołanie wizyty to przecież dłuższe kolejki i późne leczenie innych pacjentów. Polski resort zdrowia stawia na kampanie edukacyjne.
Beata Dązbłaż Katarzyna Nocuń
15.04.2023
Pacjent Opieka zdrowotna
Gotowy produkt inwestycyjny lub okazja do „szybkiego flipu” ale... w pakiecie z lokatorem – na portalach z ofertami sprzedaży nieruchomości łatwo natknąć się na takie oferty zakupu mieszkań. Prawo pozwala na zawieranie takich umów, natomiast - pomijając, że niektóre są niemoralne - w razie sporów mogą być kłopotliwe i dla nowego właściciela, i dla najemcy.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
15.04.2023
Prawo cywilne Nieruchomości
Podczas piątkowych głosowań w Sejmie zabrakło jednego głosu, aby odrzucić senackie weto do ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Flagowa ustawa obecnego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia została więc odrzucona. Zastrzeżenia Senatu dotyczyły konstytucyjności przepisów. Opozycja krytykowała z kolei między innymi "wrzutkę" do ustawy o przekazaniu z NFZ 50 mln zł na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.
Katarzyna Nocuń
14.04.2023
Pacjent Opieka zdrowotna Zarządzanie

Ustawa o świadczeniu wspierającym skierowana do sejmowej komisji – będą zmiany

Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Rząd planuje od przyszłego roku wprowadzić nowe świadczenie wspierające bezpośrednio dla osoby z niepełnosprawnością. Będzie ono obok, a nie zamiast, dotychczasowego systemu wsparcia, jak renty socjalne, rodzinne czy z tytułu niezdolności do pracy. Eksperci zauważają jednak rozbieżności w uzasadnieniu i w samym projekcie ustawy, szczególnie w kwestii ubezpieczenia opiekunów dorabiających do świadczenia pielęgnacyjnego.
Beata Dązbłaż
14.04.2023
Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Aby uczestnik pracowniczego planu kapitałowego otrzymał dopłatę roczną za 2022 rok, w 2022 roku musiał zgromadzić na swoim rachunku lub rachunkach PPK wpłaty w wysokości co najmniej 632,10 zł. Jeżeli w 2022 roku skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, wystarczą wpłaty w wysokości co najmniej 158,03 zł.
Anna Puszkarska
14.04.2023
Domowe finanse Prawo pracy PPK

Resort nie pokazał listy schorzeń uprawniających do orzeczenia o niepełnosprawności na stałe

Pomoc społeczna Pacjent Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Niepełnosprawność
Posłowie nie zapoznali się w piątek z listą schorzeń, które uprawniałyby do otrzymania bezterminowego orzeczenia o niepełnosprawności. Były oczekiwania, że przygotowywana od miesięcy lista zostanie przedstawiona na posiedzeniu Komisji Zdrowia. Wiceminister rodziny Paweł Wdówik poinformował jednak, że co prawda lista jest gotowa, ale sam otrzymał ją dzień wcześniej, czyli w czwartek, i nie jest gotowy odnieść się do przygotowanego przez ekspertów materiału.
Beata Dązbłaż
14.04.2023
Pomoc społeczna Pacjent Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Niepełnosprawność
W latach 2020-2022 do powiatowych urzędów pracy złożono 995 547 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP (w tym o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową) – poinformowało MRiPS. Najwięcej, bo 591 472, w województwie mazowieckim. W tej liczbie było 460 063 umów o pomocy przy zbiorach, 118 513 – umów zlecenie, 8036 – umów o pracę, 4476 umów o dzieło i 384 innych.
Grażyna J. Leśniak
14.04.2023
Rynek Prawo pracy

Rusza I edycja Nagrody im. Ewy Bieńkowskiej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Od 15 kwietnia 2023 r. do dnia 15 października 2023 r. będzie można zgłaszać publikacje z zakresu ochrony praw osób pokrzywdzonych przestępstwem lub wiktymologii, a także przykłady praktycznych działań związanych z taką pomocą. Laureaci konkursu organizowanego przez Fundację Pomocy Ofiarom Przestępstw otrzymają nagrodę im. Ewy Bieńkowskiej.
Patrycja Rojek-Socha
14.04.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

SN: Skazany wpadł w pułapkę terminów procesowych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Skazanemu nie doręczono odpisu wyroku. Nie wniósł on więc o uzasadnienie. A tylko strona, która złożyła wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego, nabywa uprawnienie do złożenia kasacji w terminie 30 dni od otrzymania wyroku z uzasadnieniem – stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Karnej i utrzymał w mocy zarządzenie o nieprzyjęciu kasacji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.04.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Frankowiczu, od teraz kieruj pozew do "swojego" sądu

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Od 15 kwietnia frankowicz, który zdecyduje się walczyć o unieważnienie umowy kredytowej, będzie musiał skierować pozew do sądu, w którego okręgu mieszka. Rozwiązanie na okres pięciu lat wprowadza nowelizacja procedury cywilnej, a jego celem jest niewątpliwie odciążenie najbardziej obecnie przeciążonego wydziału frankowego w warszawskim Sądzie Okręgowym. Jednak problemu nawału spraw frankowych to nie rozwiąże.
Regina Skibińska
14.04.2023
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Praca zdalna pod adresem zamieszkania, ale w prawie nie ma takiego pojęcia

Prawo cywilne Prawo pracy Kodeks postępowania administracyjnego
Od 7 kwietnia 2023 r. pracownicy mogą wykonywać pracę zdalną w miejscu przez siebie wskazanym i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Jednym z takich miejsc może być adres zamieszkania - zdecydował ustawodawca. Problem w tym, że prawo nie zna takiego pojęcia. W prawie administracyjnym mowa jest o adresie zameldowania, a w cywilnym - o miejscu zamieszkania.
Grażyna J. Leśniak
14.04.2023
Prawo cywilne Prawo pracy Kodeks postępowania administracyjnego

NSA: Przetarg jawny, ceny działek i nabywcy - także

Administracja publiczna Nieruchomości
Dane o cenach działek rolnych i nazwiska nabywców w drodze przetargu są jawne – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Nie można więc "wyinterpretować" sobie trybów specjalnych z innych aktów prawnych niż ustawa o dostępie do informacji publicznej, ani też tworzyć nowych rodzajów tajemnic – dodał sąd II instancji, uchylając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.04.2023
Administracja publiczna Nieruchomości
W przypadku ogłoszenia klęski żywiołowej wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie mógł wydać polecenia kierownikom podmiotów działających na terenie gminy. Wojewoda nie będzie arbitralnie ustalał, jakie minimalne zasoby do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności mają mieć gminy, ale będzie uzgadniał to z samorządem. Na takie m.in. zmiany w projekcie ustawy o ochronie ludności zgodziło się MSWiA.
Robert Horbaczewski
14.04.2023
Samorząd terytorialny