Prawo.pl
Jeżeli mieszkańcy obawiają się, że parkowanie samochodu elektrycznego w garażu budynku wielorodzinnego doprowadzi do zagrożenia bezpieczeństwa, mogą jako wspólnota przyjąć uchwałę, w której znajdzie się stosowny zakaz. Wszystko zależy jednak od tego, jak zostanie to uzasadnione, a każdy mieszkaniec będzie miał prawo zaskarżyć taką uchwałę do sądu powszechnego.
Inga Stawicka
06.05.2023
Środowisko
Leków wspierających redukcję masy ciała jest w Polsce zarejestrowanych kilka. Jednak części pacjentów nie stać na to, aby z nich skorzystać. Żaden z leków rekomendowanych do leczenia choroby otyłości nie jest bowiem refundowany. Jednocześnie popyt na nie rośnie. Szukają ich nie tylko chorzy, ale także chcący "zgubić kilka kilogramów", a receptę można uzyskać łatwo on-line. 
Magdalena Gajda
06.05.2023
Pacjent Opieka zdrowotna Farmacja
Od początku roku, zgodnie z przepisami, nie można już amortyzować mieszkań na wynajem ani rozliczać kosztów uzyskania przychodów. Sposób na wyjście z tej sytuacji podpowiedział właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji podatkowej. Przy większych inwestycjach może się on opłacać. Wystarczy założyć powiązaną spółkę.
Krzysztof Koślicki
06.05.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Wiele wskazuje, że po niedawnym wyroku TSUE zapożyczenie fragmentu, który jest w istocie prostym tonem muzycznym, czy pojedynczym powszechnie używanym zwrotem słownym, nie będzie stanowiło naruszenia praw autorskich, lecz zostanie zakwalifikowane jako dozwolona prawem inspiracja. Jednak gdy „próbka” spełni przesłanki utworu, wykorzystanie sampla wymaga już zgody autora.
Magdalena Materowicz-Kukla
06.05.2023
Nowe technologie Prawo gospodarcze
Bank nie może dochodzić wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, gdy umowa została unieważniona. Skoro nieważność ta powstała na skutek zamieszczenia przez bank nieuczciwych klauzul, przedsiębiorca nie może czerpać korzyści z tej sytuacji. Nie wyklucza to roszczenia konsumenta o wynagrodzenie za korzystanie z jego pieniędzy - czyli rat - uzyskanych przez bank - wskazał w swojej opinii Rzecznik Generalny TSUE. Trybunał ogłosi w tej sprawie wyrok 15 czerwca.
Renata Krupa-Dąbrowska Regina Skibińska Patrycja Rojek-Socha Inga Stawicka
05.05.2023
Banki Kredyty frankowe
Aktywa netto funduszy zdefiniowanej daty pracowniczych planów kapitałowych (PPK) na koniec 2022 roku wyniosły 12 mld zł, co oznacza ich wzrost o 4,3 mld zł w ciągu roku – podał GUS. Według urzędu, na koniec minionego roku liczba uczestników PPK wyniosła 2 999,7 tys. osób i była wyższa o 0,5 mln osób w porównaniu do 2021 r.
Grażyna J. Leśniak
05.05.2023
Prawo pracy Finanse PPK
Szpital jest zobowiązany - w jak w najkrótszym czasie - pomóc dziecku i nie wyznaczać zbyt odległych terminów kontroli po urazie oka. Opiekun dziecka nie może być postawiony w sytuacji, w której jest zmuszony do samodzielnego poszukiwania pomocy w innej placówce medycznej, korzystając z wyszukiwarki NFZ - wyjaśnia Rzecznik Praw Pacjenta, który interweniował w sprawie dziecka, któremu szpital zlecił kontrolę, ale nie wyznaczył jej terminu.
Katarzyna Nocuń
05.05.2023
Pacjent Opieka zdrowotna

Work-life balance, czyli dłuższy macierzyński

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, urlop opiekuńczy i krótszy czas na skorzystanie z urlopu ojcowskiego oraz wyższy zasiłek macierzyński. 26 kwietnia 2023 r., razem z wejściem w życie najnowszej nowelizacji Kodeksu pracy dostosowującej nasze prawo do przepisów unijnych, zmieniły się również przepisy dotyczące zasiłków.
Grażyna J. Leśniak
05.05.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

Zdrowotne i chorobowe - to dwa różne ubezpieczenia

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne, choć nazwy mogą sugerować podobieństwo, są to zupełnie różne ubezpieczenia. Często te pojęcia bywają mylone, a efekt tego jest taki, że w czasie choroby możemy nie mieć prawa do płatnego zwolnienia lekarskiego. W przypadku ubezpieczeń niewiedza może dużo kosztować.
Grażyna J. Leśniak
05.05.2023
Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Koło gospodyń wiejskich nie ma prawnej możliwości odliczenia VAT naliczonego na podstawie faktur i rachunków potwierdzających zakupy zrealizowane w ramach tworzonych projektów. Nabywane towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, a samo zrzeszenie nie zostało zarejestrowane jako czynny podatnik VAT. Potwierdza to dyrektor KIS.
Malwina Pasternak-Janik
05.05.2023
VAT Rachunkowość
Likwidacja oddziałów banków i bankomatów, która szczególnie dotyka mieszkańców miasteczek i wsi, zwłaszcza osób starszych czy z niepełnosprawnościami, ogranicza ich prawa konsumenckie - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak zauważa, nie mogą one się swobodnie przemieszczać w poszukiwaniu bankomatu, czy oddziału, a ponadto muszą ponosić koszty opłaty za wypłatę gotówki.
Krzysztof Sobczak
05.05.2023
Domowe finanse Banki Niepełnosprawność
Rozszerzenie listy czynów nieuczciwej konkurencji oraz wprowadzenie nowej drogi zgłaszania naruszeń dla przedsiębiorców działających w obszarze usług pośrednictwa internetowego - to kolejne zmiany, które znalazły się w projekcie nowelizacji, nad którą pracuje właśnie resort rozwoju. Projektowane przepisy mają zapewnić skuteczne stosowanie unijnego rozporządzenia i przyczynić się do lepszej ochrony przedsiębiorców.
Inga Stawicka
05.05.2023
Rynek Prawo gospodarcze
Ludzie gubią róże przedmioty - od kluczyków do samochodów, przez telefony komórkowe, portfele, obrączki, walizki, po rowery, a nawet kajaki i lodówki. Ale nie wiedzą, gdzie tych rzeczy potem szukać. Policja potrafi przekazać zgubę do biura rzeczy znalezionych po kilkunastu miesiącach. A same przepisy ustawy o rzeczach znalezionych już nie przystają do zmieniającej się rzeczywistości.
Maria Dec-Kiełb
05.05.2023
Samorząd terytorialny Prawo cywilne

TSUE: Walka z korupcją uzasadnia zakaz sprawowania wybieralnych urzędów publicznych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo unijne
Prawo Unii nie stoi na przeszkodzie objęciu danej osoby trzyletnim zakazem sprawowania jakichkolwiek wybieralnych urzędów publicznych, jeśli osoba ta naruszyła przepisy dotyczące konfliktu interesów w trakcie pełnienia takiego urzędu - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. Zastrzegł jednak, że taka osoba powinna mieć możliwość poddania takiej sankcji kontroli przez sąd.
Krzysztof Sobczak
05.05.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo unijne
Orzecznictwo w sprawach frankowych ujednolica się, ale kredytobiorca, wstępując na drogę sądową, wciąż ryzykuje, że nie dojdzie do unieważnienia umowy. Część sędziów nadal uważa, że umowy kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego są ważne i w pełni skuteczne. Bywa, że o przegranej decyduje prowadzenie w mieszkaniu działalności gospodarczej, czy kupowanie lokali pod wynajem.
Regina Skibińska
05.05.2023
Wymiar sprawiedliwości Finanse Kredyty frankowe
Lekarz, który hurtowo wystawia e-recepty na leki psychotropowe, będzie robić to dalej. W propozycjach Ministerstwa Zdrowia, które mają ukrócić proceder przepisywania leków za opłatą, bez badania pacjenta, nie ma słowa o kontroli tych praktyk. Takich lekarzy już teraz można łatwo "wyłapać" dzięki danym zbieranym w systemie teleinformatycznym. Resort zdrowia ma do tych danych dostęp - wystarczy, że je odpowiednio wykorzysta.
Katarzyna Nocuń
05.05.2023
Pacjent Zawody medyczne Farmacja
Podmiot publiczny może, w określonych warunkach, zakazać swoim pracownikom noszenia widocznych symboli wyrażających przekonania polityczne, religijne lub światopoglądowe w miejscu pracy – uważa Anthony Michael Collins, rzecznik generalny TSUE. Według niego, stosowana w sposób ogólny i bez rozróżnienia, taka reguła może być uzasadniona wolą gminy zorganizowania całkowicie neutralnego środowiska administracyjnego.
Grażyna J. Leśniak
04.05.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Podsumowanie pracy wykonanej w ostatnim roku i wyniki przeglądu wytycznych przeprowadzonego wśród interesariuszy oraz, po raz pierwszy, tematyczne zestawienie przykładów ostatecznych decyzji wydanych w ramach mechanizmu kompleksowej współpracy - zawiera opublikowane właśnie sprawozdanie z działalności Europejskie Rady Ochrony Danych (EROD).
Krzysztof Sobczak
04.05.2023
RODO Prawo unijne
Wprowadzenie zmian w kodeksie pracy wdrażających dyrektywę work-life balance sprawiło, że pojawiły się nowe kwestie związane z urlopami oraz uprawnieniami dla pracowników. Natomiast dyrektywa dotycząca przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, nakłada na pracodawców dodatkowe obowiązki. W efekcie wymaga to dostosowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, wzorów umów, informacji oraz procedur obowiązujących w firmach.
Grażyna J. Leśniak
04.05.2023
Prawo pracy
Ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy nie zmieniły nic w zakresie limitów umów na czas określony. Nadal co do zasady umowy te nie mogę opiewać łącznie na okres przekraczający 33 miesiące i nie może być ich więcej niż 3. Przy czym przekroczenie limitu nie skutkuje nieważnością umowy, ale traktowaniem jej jako zatrudnienia bezterminowego.
Marek Rotkiewicz
04.05.2023
Prawo pracy
Odwiedziny w szpitalach nie powinny być ograniczane poniżej dwóch godzin. Jednak nawet dziś, blisko rok po odwołaniu epidemii, pacjenci spotykają się z zakazami. Ostateczna decyzja co do odwiedzin biskich należy bowiem do kierownika podmiotu leczniczego. W tym roku Rzecznik Praw Pacjenta odnotował 311 naruszeń praw pacjenta w tym względzie. W ubiegłym roku było ich ponad 6 tys.
Beata Dązbłaż
04.05.2023
Pacjent Opieka zdrowotna

Covid wstrzymał certyfikację strażaków - to problem dla gmin i ofiar wypadków

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego dziesiątki tysięcy strażaków będzie musiało nagle odnowić szkolenia m.in. z kwalifikowanej pierwszej pomocy i bhp. Samorządowcy obawiają się, że to na nich spadnie obowiązek i koszty przeszkolenia. Może się okazać, że strażacy bez ważnych certyfikatów nie będą chcieli udzielać pierwszej pomocy, choćby przy wpadkach drogowych. Tym bardziej że nieudane akcje może ocenić prokurator.
Robert Horbaczewski
04.05.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Nakrętki zbieramy w szczytnych celach. W akcjach zdobywania tym sposobem sprzętu dla niepełnosprawnych, czy innych podobnych, biorą udział lokalne społeczności, szkoły, małe zakłady pracy i światowe koncerny. Ale wiele wskazuje, że „charytatywna nakrętka” odejdzie wkrótce do lamusa. Od połowy 2024 r. wszystkie nakrętki plastikowe w całej UE powinny być fabrycznie przytwierdzone do opakowania od napoju – butelki czy kartonu.
Zofia Jóźwiak
04.05.2023
Środowisko Prawo gospodarcze
Skarżący potrzebował danych osobowych autorów komentarzy, by zainicjować postępowania sądowe o ochronę dóbr osobistych. Spółka prowadząca portal odmówiła ich udostępnienia. Nie pomógł też Prezes UODO, który uznał, że sprawa ta wykracza poza zakres jego kompetencji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał mu rację, ponieważ przepisy nie dają podstaw do wystosowania nakazu udostępnienia danych osobie trzeciej.
Dorian Lesner
04.05.2023
Prawo gospodarcze RODO
W przypadku samochodów elektrycznych łatwiej niż w przypadku aut spalinowych o kolizję, po której koszt naprawy jest wyższy niż wartość pojazdu przed szkodą. W takich sytuacjach odszkodowanie z OC wypłacane jest w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu z dnia wypadku, pomniejszonej o wartość pozostałości. Szczególnym problemem w tych pojazdach są baterie.
Regina Skibińska
03.05.2023
Drogi Ubezpieczenia
Zarówno w doktrynie jak i judykaturze przyjmuje się powszechnie, że w razie, gdy przeniesienie własności nieruchomości dochodzi do skutku przez zawarcie ugody przed sądem, to ugoda zastępuje formę aktu notarialnego, a dodatkowo ustawodawca nadał ugodzie zawartej przed mediatorem, zatwierdzonej przez sąd, moc ugody sądowej - pisze dr Małgorzata Wojciechowicz.
Małgorzata Wojciechowicz
03.05.2023
Prawo cywilne Nieruchomości
W poprzednich latach na kilka godzin przed maturą w Google Trends wzrosła liczba wyszukiwań haseł, które potem pojawiały się na egzaminie, sprawy przecieków badała prokuratura - za udział w takim procederze mogą być surowe konsekwencje. W tym roku CKE wprowadziła nowe, elektroniczne zabezpieczenia, które mają pomóc w wykrywaniu ewentualnych nieprawidłowości.
Monika Sewastianowicz
02.05.2023
Prawo karne Zarządzanie oświatą

Eksponując flagę państwową, trzeba pamiętać o zasadach

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Wywieszona flaga powinna być czysta, wyprasowana, przymocowana w taki sposób, aby nie uległa zerwaniu. Powinna być tak umieszczana, aby nie dotykała podłoża, podłogi lub nie była zamoczona w wodzie. Nie może się też zawijać wokół masztu. Organizator obchodów, podczas których używane są flagi z papieru, powinien zapewnić odpowiednie warunki do ich zebrania po zakończeniu uroczystości oraz odpowiedniego zniszczenia.
Robert Horbaczewski
02.05.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Pracownicy wychowujący dzieci młodsze niż 8-letnie, od 26 kwietnia 2023 r. mogą składać wnioski o elastyczną organizację pracy, czyli mają swoiste „miękkie roszczenie” o ustalenie kilku rozwiązań dotyczących czasu pracy lub pracę zdalną. Wnioski takie nie będą co prawda bezwzględnie wiążące dla pracodawcy, ale ich ewentualne odrzucanie musi być każdorazowo poprzedzone analizą możliwości przychylenia się do wniosku.
Marek Rotkiewicz
02.05.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Prawo nie przewiduje instytucji sprzeciwu pacjenta wobec dostępu do jego dokumentacji medycznej. Część danych pacjenta w elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) jest udostępniona automatycznie personelowi medycznemu. W pozostałych przypadkach to zawsze pacjent sam decyduje. Tyle tylko, że system udzielania zgód przez IKP często nie jest znany ani pacjentom, ani lekarzom.
Beata Dązbłaż
02.05.2023
Pacjent Opieka zdrowotna RODO
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski