Istotą rozwiązań planowanych w projekcie jest wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2025 r. zmian w podziale terytorialnym państwa obejmujących:

  • siedmiu zmian dotyczących ustalenia granic gmin (pomiędzy gminą Chełm i miastem Chełm, pomiędzy gminą Moszczenica i gminą Biecz, pomiędzy gminą Sucha Beskidzka i gminą Zembrzyce, pomiędzy gminą Zarzecze i gminą Kańczuga, pomiędzy miastem Orzesze i gminą Ornontowice, pomiędzy gminą Kaźmierz i gminą Szamotuły, pomiędzy miastem Kołobrzeg i gminą Kołobrzeg), (sprawdź też w LEX: Jak powinno wyglądać postępowanie w przypadku, gdy mieszkańcy miejscowości wiejskiej w gminie miejsko-wiejskiej złożyli wniosek o przyłączenie jednej z ulic do miasta w tej samej gminie? >)
  • siedmiu zmian dotyczących nadania statusu miasta miejscowościom (Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Kazanów, Kobylnica, Sobków, Zaniemyśl),
  • jedenastu zmian dotyczących ustalenia granic miast (w tym przypadku oprócz ustalenia granic miast wynikających z nadania statusu miasta, ustalenie granic dotyczy miast: Lubsko, Lubień Kujawski, Rejowiec, Olsztyn),
  • jednej kwestii dotyczącej zmiany siedziby władz gminy Batorz z Batorza na Batorz Pierwszy.

Sprawdź w LEX: Czy urząd miasta i gminy może mieć dwie siedziby? >

Sprawdź w LEX: Czy miasto i miasto na prawach powiatu to jeden podmiot na podstawie prawa cywilnego? >

Za przygotowanie rozporządzenia odpowiedzialne jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zobacz również: Aż 34 miejscowości uzyskało status miast