Prawo.pl
W nowej wersji nowelizacji przepisów o dochodzeniu roszczeń w postępowaniach grupowych zaproponowano, by wysokość opłaty wstępnej uiszczanej na rzecz organizacji reprezentującej konsumenta została ustawowo ograniczona. Eksperci nie są jednak zgodni co do oceny tego rozwiązania. Zwracają uwagę na ryzyko obniżenia jakości usług, a w konsekwencji możliwy dalszy spadek zainteresowania takimi powództwami.
Inga Stawicka
21.08.2023
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Wiele miast inwestuje w infrastrukturę rowerową bez formalnego planu. Często miliony złotych w ścieżki rowerowe prowadzące donikąd, budowane niezgodnie ze standardami, a nawet zagrażające bezpieczeństwu ich użytkowników. Skrytykowane samorządy nie zgadzają się z postawioną diagnozą.
Maria Dec-Kiełb
21.08.2023
Samorząd terytorialny
Dodatek węglowy przysługuje szerokiemu kręgowi uprawnionych. Organy administracji powinny zatem podjąć wysiłek, by móc go wypłacić. Jeżeli pojawią się wątpliwości czy dany wniosek uwzględnić, aby je rozwiać, oprócz danych z CEEB muszą sięgnąć do innych dowodów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
Marek Sondej
21.08.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Węgiel
Matka mająca na utrzymaniu dorosłą niepełnosprawną córkę skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej. Odliczy wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza specjalistę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Nie ma znaczenia, że faktura dokumentująca wydatki została wystawiona na nazwisko córki.
Monika Pogroszewska
20.08.2023
PIT Niepełnosprawność
Małżonkom nie przysługuje ulga dla rodzin 4+, jeśli w 2022 r. poza wychowywaniem trójki własnych dzieci byli opiekunami tymczasowymi dziecka z Ukrainy. Opiekun tymczasowy to nie opiekun prawny, nie ma więc prawa do preferencji – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Nie skorzysta też z ulgi rodzinnej na małoletniego uchodźcę.
Monika Pogroszewska
19.08.2023
Domowe finanse PIT

Refundację VAT za gaz może otrzymać tylko strona umowy

Samorząd terytorialny Prawo rodzinne Dodatek osłonowy
Dla wnioskodawcy, który ubiega się o zwrot podatku VAT za gaz dostarczony w 2023 r. do ogrzewania domu, kluczowe znaczenie ma to, czy jest odbiorcą końcowym, czyli stroną umowy. Kto faktycznie opłacił faktury jest sprawą drugorzędną. Z refundacji może też skorzystać osoba, która otrzymała dodatek węglowy pod warunkiem, że od stycznia 2023 r. jako główne źródło ogrzewania zadeklarowała kocioł gazowy i faktycznie go użytkuje co potwierdzają faktury VAT za gaz.
Robert Horbaczewski
19.08.2023
Samorząd terytorialny Prawo rodzinne Dodatek osłonowy
Przy projektowaniu budynku zawsze warto pomyśleć o potrzebach osób niepełnosprawnych. Obowiązkowo należy to zrobić w przypadków budynków mieszkaniowych wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej. Ustawodawca narzuca w tym wypadku szereg warunków, które trzeba spełnić. Przykładowo: musi być dostępna winda lub pochylnia dla wózków inwalidzkich.
Konrad Dyda
19.08.2023
Budownictwo Niepełnosprawność
Trwające upały sprawiają, że pracownicy zastanawiają się, czy nie lepiej im będzie pracować w domu niż w biurze, i to nawet klimatyzowanym. Pracodawcy analizują z kolei, czy upał, zwłaszcza prognozowany z wyprzedzeniem, jest siłą wyższą, która pozwala im na polecenie pracy zdalnej. Zdaniem prawników, o ile wysokie temperatury zasadniczo nie mogą być przyczyną wydania polecenia pracy zdalnej, o tyle w obecnym stanie prawnym pracodawca ma pewne możliwości wydania takiego polecenia w okresie letnim.
Grażyna J. Leśniak
19.08.2023
Prawo pracy

Częsta sprzedaż przez internet może być objęta podatkiem

Domowe finanse PIT Małe i średnie firmy
Osoba sprzedającą przez internet używane rzeczy, np. ubrania czy książki, nie musi rozliczać się z fiskusem, jeśli poczeka pół roku od ich zakupu. Skarbówka może jednak zainteresować się tymi, którzy z handlu w sieci uczynili biznes - sprzedają w dużych ilościach, powtarzalnych wzorach, wskazujących na hurtowy obrót i z dużą częstotliwością.
Monika Pogroszewska
19.08.2023
Domowe finanse PIT Małe i średnie firmy
Referendum ogólnokrajowe to instrument demokracji bezpośredniej, przewidziany przez Konstytucję RP z 1997 roku, w którym obywatele polscy, w drodze głosowania, wyrażają swoją wolę co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej pod referendum. Znając treść pytań, można założyć, że będzie to jedno z najdziwniejszych referendów w powojennej historii Polski, które nie będzie służyć podjęciu decyzji w istotnych dla państwa sprawach przez obywateli, a będzie obliczone na zaostrzenie kampanii politycznej i proces wyborczy - pisze dr Paweł Bała, adwokat.
Paweł Bała
19.08.2023
Samorząd terytorialny Wybory
Kasa samoobsługowa potrafi budzić w kupujących najgorsze instynkty - bywa, że klienci, którym wydaje się, że wymknęli się spod czujnego oka obsługi sklepowej, kupują droższy towar, nabijając kod kreskowy tańszego. Nagminne jest też zaniżanie wagi produktów albo obrywanie "ogonków" warzyw i owoców, by nie płacić za ich zbędne części. Sklepy próbują walczyć z tym procederem, a sądy zmieniają ostatnio linię orzeczniczą.
Monika Sewastianowicz
19.08.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Lewiatan postuluje: Zryczałtowana składka zdrowotna dla przedsiębiorców

PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Radykalne uproszczenie sposobu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców, poprzez wprowadzenie zryczałtowanej składki - proponuje Lewiatan w nowej kadencji parlamentu. Od 2022 roku, razem z Polskim Ładem, wprowadzona została reforma składki zdrowotnej: zniknęło odliczenie od podatku 7,75 proc. z 9 proc. zapłaconej składki, a przedsiębiorcy zaczęli płacić składkę, której wysokość uzależniona została od formy opodatkowania.
Grażyna J. Leśniak
18.08.2023
PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Emeryt – właścicielem firmy

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W ciągu ostatnich ośmiu lat liczba pracujących emerytów wzrosła w Polsce o ponad 40 proc. Wśród tego grona 57,5 proc. to pracujące na emeryturze panie. Najczęściej emeryci są na umowach o pracę, ale wielu z nich decyduje się na założenie własnej działalności. W skali kraju na koniec grudnia 2022 roku aż 29 proc. pracujących emerytów prowadziło własną firmę.
Grażyna J. Leśniak
18.08.2023
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL) sprawdził, co jest największym problemem w polskiej ochronie zdrowia według pacjentów. Odpowiedź nie zaskakuje – są to kolejki do lekarza, zabiegów planowych oraz badań diagnostycznych. Pacjenci narzekają też na brak czasu już w samym gabinecie lekarskim. Zdaniem lekarzy powodem tego jest m.in. nadmierna biurokracja.
Beata Dązbłaż
18.08.2023
Pacjent Opieka zdrowotna
Tylko w 2023 roku na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej zdecydowało się 13 tys. odbiorców. Częściej w tym gronie znajdowali się odbiorcy indywidualni w gospodarstwach domowych, ale wśród decydujących się na wybór byli również klienci biznesowi. Urząd Regulacji Energetyki przypomina jednak, że przy sprawdzaniu ofert należy zachować szczególną ostrożność.
Inga Stawicka
18.08.2023
Rynek Energetyka
W systemie koncesyjnym prawa dewizowego równolegle z obowiązkami występują ograniczenia dewizowe. Niedopuszczalne jest ich uchylenie w drodze zezwoleń dewizowych. Kary za naruszanie zakazu uregulowane zostały w ustawie Kodeks karny skarbowy.
Krzysztof Kaźmierski
18.08.2023
Domowe finanse Doradca podatkowy

Polska nie ucieknie przed podwyższeniem wieku emerytalnego, czy to się politykom podoba, czy nie

Finanse publiczne Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Albo społeczna zgoda na coraz niższą stopę zastąpienia, czyli relację przeciętnych emerytur do przeciętnych zarobków, albo utrzymanie jej na obecnym poziomie za cenę stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego lub podatków i składek – twierdzą zgodnie prawnicy. Innej alternatywy nie ma. Potwierdzają to zresztą coraz gorsze prognozy sytuacji demograficznej przygotowywane przez Ministerstwo Finansów na przestrzeni ostatnich 4 lat.
Grażyna J. Leśniak
18.08.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Kierowca wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe nie jest w podróży służbowej, a zatem nie ma prawa do diet i ryczałtu. Pomimo to, zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca może odliczyć koszty związane z zatrudnianiem kierowców od podstawy składek. Kluczowy mechanizm dotyczący możliwości odliczenia kosztów związanych z zatrudnianiem kierowców od podstawy składek wchodzi w życie już 19 sierpnia 2023 roku – pisze dr Michał Szypniewski.
Michał Szypniewski
18.08.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności nie otrzymują tyle blankietów kart parkingowych, ile potrzebują. To powoduje, że w niektórych miejscach na kartę parkingową czeka się dłużej, niż przewidziany ustawowo miesiąc. Niektóre zespoły wzajemnie pożyczają sobie blankiety. Resort rodziny nie widzi żadnych problemów w dostarczaniu kart.
Beata Dązbłaż
18.08.2023
Samorząd terytorialny Niepełnosprawność
Już od pierwszego października br. mają wejść w życie przepisy, zgodnie z którymi sąd będzie mógł orzec przepadek auta pijanego kierowcy. Wystarczy, że będzie on miał powyżej 1 promila alkoholu we krwi lub 0,5 mg/dm3 w wydychanym powietrzu. Konfiskaty nie będzie, jeśli samochód zostanie zniszczony lub znacznie uszkodzony.
Patrycja Rojek-Socha
18.08.2023
Prawo karne
Sejm uchwalił w czwartek, 17 sierpnia br. poselską nowelizacja ustawy o lasach. Nowela zakłada, że Rzeczpospolita Polska zachowuje wyłączną kompetencję do kształtowania i realizacji polityki związanej z ochroną i gospodarowaniem lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, wyłączając własność prywatną. I może być sprzeczna z traktatami unijnymi.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.08.2023
Środowisko Prawo unijne
Centralna Informacja Emerytalna ma zapewnić użytkownikom, którzy będą chcieli z niej korzystać, dostęp do informacji o stanie ich oszczędności emerytalnych i wysokości przyszłych świadczeń - przewiduje przygotowana przez rząd ustawa. W czwartek, 17 sierpnia 2023 r., Sejm odrzucił uchwałę Senatu odrzucają tę ustawę w całości. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.
Grażyna J. Leśniak
17.08.2023
Emerytury i renty Finanse
Na dzień 31 grudnia 2022 roku było w Polsce 1 004,4 tys. cudzoziemców wykonujących pracę. Ich udział w ogólnej liczbie wykonujących pracę w Polsce wyniósł 6,5 proc. Liczba cudzoziemców w tej grupie wzrosła o 27,3 proc. pomiędzy styczniem a grudniem 2022 r. W tej liczbie 432,6 tys. stanowili cudzoziemcy wykonujący umowy cywilnoprawne – podał GUS.
Grażyna J. Leśniak
17.08.2023
Rynek Prawo pracy
Osoby, którym ważność orzeczenia ZUS o niezdolności do pracy i/lub niezdolności do samodzielnej egzystencji upływa po 31 lipca br., powinny złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na dalszy okres. Najlepiej zrobić to sześć tygodni przed upływem ważności orzeczenia, aby zachować ciągłość uprawnień z niego wynikających.
Beata Dązbłaż
17.08.2023
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
17 sierpnia Sejm planuje zakończyć prace nad przepisami, które pozbawią fundacje rodzinne prawa do swobodnego obrotu gruntami rolnymi oraz zakładania gospodarstw rolnych. Przedsiębiorcy i prawnicy nie mają wątpliwości, że w ten sposób politycy zaczynają "obrzydzać" przedsiębiorcom fundację. Lekką ręką chcą wyrzucić do kosza instytucję, która im wyszła.
Renata Krupa-Dąbrowska
17.08.2023
Spółki Małe i średnie firmy
Jeżeli wyborca odmówi przyjęcia karty lub kart do głosowania, obwodowa komisja wyborcza musi to odnotować w spisie wyborców. Jednocześnie mężowie zaufania mogą odnotowywać wszystko co dzieje się w lokalu wyborczym. Niektórzy eksperci mają obawy czy nie stanowi to zagrożenia dla tajności głosowania i nie wywoła niedopuszczalnej presji na wyborcach. Już samo nagrywanie wnętrza lokalu wyborczego powoduje, że ludzie zachowują się inaczej.
Robert Horbaczewski
17.08.2023
Samorząd terytorialny Wybory
Neurologia oficjalnie dołączyła do dziedzin medycyny, które Ministerstwo Zdrowia traktuje priorytetowo. Polskie Towarzystwo Neurologiczne ma nadzieję, że dzięki temu liczba lekarzy neurologów nareszcie zacznie rosnąć. Eksperci przewidują, że zachorowalność na choroby neurologiczne będzie wzrastać. Zwiększać się zatem będzie zapotrzebowanie na świadczenia lekarzy specjalistów neurologii.
Magdalena Gajda
17.08.2023
Pacjent Opieka zdrowotna
Wójt nie chciał przyznać dofinansowania za cały okres kształcenia młodocianego pracownika, ponieważ zmienił on miejsce zamieszkania w trakcie trwania nauki. Organ twierdził, że pracodawca powinien złożyć drugi wniosek do organu właściwego ze względu na wcześniejsze miejsce zamieszkania ucznia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie nie zgodził się z tą oceną i wskazał, że sprawę powinna rozpoznać gmina miejsca zamieszkania młodocianego pracownika w dacie ukończenia nauki i zdania egzaminu.
Dorian Lesner
17.08.2023
Szkoła i uczeń Administracja publiczna Prawo pracy
Nie każdy opiekun faktyczny małoletniego ma prawo do świadczenia wychowawczego. Zdaniem Sądu Administracyjnego w Łodzi, każdy powinien mieć jednak prawo do domagania się od państwa pomocy w jej sprawowaniu, w tym również pomocy materialnej. Dlatego ZUS nie może odmówić wypłaty, także wówczas, gdy opiekun nie wystąpił o przysposobienie dziecka.
Marek Sondej
17.08.2023
Pomoc społeczna Domowe finanse
Na 28 sierpnia zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa, o które zwrócił się Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości. Posiedzenie ma dotyczyć dalszej reformy wymiaru sprawiedliwości. Reformy wymaga zwłaszcza Sąd Najwyższy, w którym dzieją się niebezpieczne rzeczy - powiedziała przewodnicząca KRS.
Grażyna J. Leśniak
16.08.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości