Z powodu inflacji o 5 proc. wzrośnie opłata za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium, którą ponoszą pacjenci. Przykładowo za jeden dzień pobytu w sezonie wysokim, od maja do września, w pokoju jednoosobowym opłata wzrośnie z 38,9 zł do 40,9 zł. Tak wynika z projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.
Jolanta Ojczyk
22.02.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Program „Senior+”, w ramach którego powstają Dzienne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+, stanowi istotne wsparcie finansowe dla tworzących takie ośrodki samorządów i przyczynia się do zwiększania aktywności seniorów - stwierdza Najwyższa Izba Kontroli. Ale zauważa, że bez rządowego wsparcia większość gmin nie byłaby w stanie realizować takich przedsięwzięć.
Krzysztof Sobczak
22.02.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Zbyt dużo podmiotów publicznych ma dostęp do danych nt. osób zaszczepionych - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I ma wątpliwości, czy jest to konieczne, uzasadnione i niezbędne w demokratycznym państwie. W wystąpieniu do UODO zwraca uwagę, że przepisy nie dają obywatelom jasnych informacji o tym, co dzieje się z ich danymi, jakim organom i służbom są udostępnianie.
Krzysztof Sobczak
22.02.2022
RODO Koronawirus szczepienia
Pracownik Santander Bank Polska, mimo zakończenia pracy w tej instytucji, posiadał nieuprawniony dostęp do profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i mógł dzięki temu przeglądać znajdujące się na profilu płatnika dane pracowników banku. Bank został ukarany za spóźnione zawiadomienie o naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych.
Krzysztof Sobczak
22.02.2022
Prawo pracy RODO
Warszawska prokuratura ma sprawdzić, czy wysłanie przez e-dziennik listu na temat negatywnych skutków tzw. Lex Czarnek łamie prawo. List podpisany został przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Według ministra edukacji, to przekroczenie uprawnień i naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.
Monika Sewastianowicz
22.02.2022
Prokuratura Zarządzanie oświatą RODO
Oczywiście bezpodstawne jest przyjęcie, że poszkodowany nie może wykazać wysokości szkody na podstawie określonych przez biegłego kosztów hipotetycznej naprawy auta - stwierdziła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i uchyliła prawomocny wyrok. SN uznał, że odszkodowanie się należy w pełnej wysokości i nie może być uwarunkowane naprawą pojazdu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.02.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by policjant mógł zakazać sprawcy przemocy w rodzinie zbliżania się, kontaktowania i przebywania w miejscach, gdzie przykładowo - pracują i uczą się osoby przez niego pokrzywdzone. Uzgodnienia są na końcowym etapie, a resort liczy, że jeszcze w tym półroczu zmianami zajmie się parlament. Wejście ich w życie mają poprzedzić szkolenia dla służb.
Patrycja Rojek-Socha
22.02.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Naszym priorytetem jest stworzenie takiego systemu, który będzie gwarantował spójne i sprawne wsparcie dla pokrzywdzonych przestępstwami - psychologiczne, medyczne, prawne, ale też materialne. W tym obszarze zawsze będzie coś do zrobienia, ale co ważne, nawet najlepsze rozwiązania nie wystarczą, jeśli nie będą prawidłowo stosowane - mówi dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.
Patrycja Rojek-Socha
22.02.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Tysiące mieszkań spółdzielczych nadal w luce prawnej

Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości
Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Senat pracują nad dwoma różnymi projektami, które mają wyprostować sytuację prawną przeszło połowy miliona mieszkań własnościowych w blokach spółdzielczych stojących na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym. Żaden nie jest jednak doskonały. Pierwszy w ogóle nie dotyczy gruntów, a drugi jest bardzo kosztowny.
Renata Krupa-Dąbrowska
22.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości
Jednym z etapów rozwodzenia się par posiadających małoletnie dzieci ma być rodzinne postępowanie informacyjne. Ministerstwo Sprawiedliwości chciało, by poprzedzało pozew o rozwód i sądową batalię, ale prawnicy - w tym sędziowie - alarmowali, że to znacząco wydłuży rozwody. Resort szykuje więc zmianę projektu i najpierw ma być pozew, a dopiero potem spotkanie informacyjne.
Patrycja Rojek-Socha
22.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Mam prawo wiedzieć, czy byłam inwigilowana – uważa Ewa Siedlecka, dziennikarka "Polityki", zaangażowana w obronę praw człowieka, i pozywa polskie władze o naruszenie dóbr osobistych. W pozwie podkreśla, że brak takich gwarancji narusza prawo Unii Europejskiej. Warszawski sąd ma we wtorek 22 lutego rozpatrzyć jej wniosek o skierowanie pytania do trybunału UE.
Krzysztof Sobczak
21.02.2022
Prawo karne Prokuratura Policja Nowe technologie
Automatyczne odebranie czynnych praw wyborczych osobom, które zostały częściowo pozbawione zdolności do czynności prawnych i poddane kurateli, stanowi dyskryminacyjne naruszenie podstawowego prawa do wolnego wyboru ciała ustawodawczego - orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Sprawa dotyczy Bułgarii, ale prawo polskie też jest niezgodne z Konwencją.
Katarzyna Warecka
21.02.2022
Wybory
Wyróżnienie gmin wykazujących się szczególnym zaangażowaniem w działania na rzecz rodzin w lokalnej społeczności to cel konkursu "Samorząd pro familia", do udziału w którym zachęca resort rodziny i polityki społecznej. Zgłoszenia można składać do końca marca.
Krzysztof Sobczak
21.02.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Za cumowanie przy wyspach na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich inspektorzy ochrony środowiska będą mogli nakładać mandaty. To jedna ze zmian przewidziana w projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego dotychczasowe przepisy dotyczące uprawnień inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska do nakładania mandatów.
Krzysztof Sobczak
21.02.2022
Prawo karne Środowisko

Likwidacja konta IKZE podlega opodatkowaniu

Domowe finanse PIT Rachunkowość
IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, jest jedną z form gromadzenia oszczędności emerytalnych. Korzystanie z tej formy oszczędzania daje prawo do ulgi podatkowej w postaci odliczania w zeznaniu rocznym dokonywanych wpłat od podstawy opodatkowania. Należy jednak pamiętać, że z wypłatą zgromadzonych środków może wiązać się obowiązek odprowadzenia podatku.
Krzysztof Kaźmierski
21.02.2022
Domowe finanse PIT Rachunkowość
Ministerstwo Sprawiedliwości widzi w mediacji jedną z szans na odciążenie sądów. Trwają obecnie prace nad Krajowym Rejestrem Mediatorów, przygotowywane są też m.in. rozwiązania, które mają mediacje upowszechniać. Tymczasem mediatorzy zwracają uwagę, że przysługujące im stawki nie przystają do rzeczywistości i składają petycję w sprawie ich zmiany.
Patrycja Rojek-Socha
21.02.2022
Wymiar sprawiedliwości
Coraz więcej krajów w Europie znosi większość obostrzeń sanitarnych - to efekt szybko spadającej liczby zakażeń koronawirusem oraz pacjentów chorych na COVID-19 w szpitalach. Na taki krok zdecydowały się ostatnio Wielka Brytania, Holandia, Austria, Szwajcaria, Portugalia, Norwegia i Dania.
Grażyna J. Leśniak
20.02.2022
Koronawirus a prawo
Początek roku to czas rozwodów. Statystyki nie kłamią, to właśnie w tym okresie do sądów trafia najwięcej wniosków rozwodowych. Do prawników z kolei, liczniej niż w innych miesiącach, zgłaszają się rozczarowani małżonkowie z prośbą o pomoc. Styczniowe rozstania to zaskakujący efekt postanowień noworocznych, które „umocniła” pandemia.
Aneta Sołtysik
20.02.2022
Prawo rodzinne
W ciągu tygodnia pacjenci złożyli do Rzecznika Praw Pacjenta ponad 50 wniosków o odszkodowanie za powikłania po szczepieniu przeciwko Covid-19. Wbrew oczekiwaniom większość dotyczy trudnych przypadków, gdzie doszło do ponad 14-dniowej hospitalizacji. Prawnicy zwracają uwagę, że do nich zgłaszają się krewni osób, które zmarły po szczepieniu.
Jolanta Ojczyk
19.02.2022
Prawo cywilne Koronawirus szczepienia
Jeszcze w tym kwartale Izba Cywilna Sądu Najwyższego powinna rozstrzygnąć o prawie do sądu w sytuacji braku skutecznego odwołania od szacowania ostatecznego szkód powstałych w czasie polowania przez myśliwych. Sąd w Gliwicach uważa, że nie wystarczy protokół o oszacowaniu szkód spowodowanych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.02.2022
Samorząd terytorialny Prawo cywilne
Wnioski o świadczenie wyrównawcze złożone w ZUS do 28 lutego br. przez opiekunów posiadających prawo do tzw. emerytury EWK, będą rozpatrzone do 31 marca, a samo świadczenie będzie przyznane od 1 stycznia 2022 r. Jednak nie wszyscy pobierający świadczenia emerytalno-rentowe są uprawnieni do świadczenia wyrównawczego.
Beata Dązbłaż
19.02.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Zgodnie z orzecznictwem, także Sądu Najwyższego, udzielenie pełnomocnictwa jest wyrazem szczególnego zaufania, a to oznacza, że może ono być w każdej chwili odwołane, a nie tylko gaśnie w momencie śmierci mocodawcy lub samego pełnomocnika. Do takiego odwołania nie potrzeba też szczególnej formy, wystarczy oświadczenie woli o odwołaniu.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
19.02.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Do nabycia prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek - posiadanie władzy rodzicielskiej i jej faktyczne wykonywanie. Jeśli tylko jeden z rodziców spełnia te warunki, ma on prawo do ulgi w wysokości 100 proc. bez zgody drugiego rodzica. Potwierdzają to organy skarbowe. Ale rozliczenie może być zweryfikowane przez skarbówkę.
Wiesława Moczydłowska
19.02.2022
Domowe finanse PIT

Umowa najmu lokalu może być także umową konsumencką

Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości
Umowa najmu mieszkania może mieć charakter konsumencki. Mamy z nią do czynienia także wówczas, gdy wynajmującym jest podmiot publicznoprawny. A ponieważ najemcy jako konsumenci są najczęściej słabszą stroną w umowie, mogą więc liczyć wtedy na objęcie ich ochroną wynikającą z unijnych regulacji. W razie sporu sąd weźmie to pod uwagę.
Aleksandra Partyk
19.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości
W toku procesu rozwodowego małżonkowie ustalili, że mąż będzie płacił żonie alimenty przez określony czas, m.in. do czasu podziału ich majątku wspólnego. Mimo upływu kilku lat nie doszło do podziału majątku. Rację ma powód, który domaga się uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Jego utrzymywanie godziłoby w zasady współżycia społecznego - przyjął Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim.
Aleksandra Partyk
19.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Popularność leczenia uzdrowiskowego dla dzieci w Polsce spada z roku na rok, coraz bardziej kuleje więc kondycja dziecięcych uzdrowisk i sanatoriów, które rezygnują z kontraktów w tym zakresie. Problem widzi zarówno resort zdrowia, jak i NFZ, jednak brakuje pomysłu na skuteczne działania. A z leczenia dzieci rezygnują już Krasnobród, Rabka, Ciechocinek czy Świnoujście. Wkrótce może już nie być żadnego dziecięcego sanatorium.
Beata Dązbłaż
19.02.2022
Opieka zdrowotna
Ubezpieczenie turystyczne zapewnia zwrot kosztów leczenia dla osób, które zachorują na wyjeździe lub trafią na kwarantannę, ale nie w każdej sytuacji podróżny będzie miał ochronę. Problemy mogą pojawić się szczególnie w przypadku wyjazdów indywidualnych, gdy covidowe ograniczenia uniemożliwią wyjazd lub powrót, albo zatrzymają turystę w przymusowej izolacji.
Regina Skibińska
19.02.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Zasady pobierania przez gminy opłat od obywateli za odpady komunalne nie zawsze są zgodne z unijną zasadą „zanieczyszczający płaci”, bowiem niektórzy są obciążani opłatami nieproporcjonalnymi wobec rzeczywistej ilości wytwarzanych odpadów - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I postuluje zmianę prawa w tym zakresie.
Krzysztof Sobczak
18.02.2022
Samorząd terytorialny Środowisko
Proponowana przez posłów PiS nowelizacja ustawy o pomocy społecznej naruszy zasadę równego traktowania obywateli oraz zasadę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, poprzez wprowadzenie mechanizmu wyłączania stosowania przepisów rangi ustawowej w drodze uznaniowych postanowień wojewody - uważa Związek Powiatów Polskich.
Krzysztof Sobczak
18.02.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna
Ziemia i gruz nawiezione na grunt stanowią odpad, którego składowanie i przetwarzanie wymagają pozwolenia. Bez zezwolenia władający nieruchomością możne nawieść do 200 kg ziemi na jeden metr kwadratowy działki, co oznacza jej dopuszczalne podwyższenie o 20-25 cm. Złamanie tych zasad może skutkować nakazem usunięcia odpadów.
Marek Sondej
18.02.2022
Środowisko Budownictwo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski