Prawo.pl
W najbliższych latach potrzebujemy co roku 200 - 400 tysięcy pracowników z całego świata, aby nie załamał się system ubezpieczeń społecznych, a gospodarka mogła się szybko rozwijać. Konieczne jest rozpoczęcie dyskusji nad długofalową polityką migracyjną i integracyjną – uważa Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
04.07.2023
Rynek Prawo pracy
Właścicieli i opiekunów kotów, u których potwierdzono zakażenie wirusem ptasiej grypy, objęto nadzorem epidemiologicznym – poinformował we wtorek Główny Inspektor Sanitarny. W ostatnim czasie służby weterynaryjne zanotowały zwiększoną liczbę przypadków infekcji kotów domowych, przebiegających z objawami oddechowo-neurologicznymi i wysoką śmiertelnością. Ryzyko przeniesienia zakażenia z chorego kota na człowieka jest znikome - zaznacza GIS.
Katarzyna Nocuń
04.07.2023
Pacjent Opieka zdrowotna
Projekt ustawy o układach zbiorowych pracy zawiera wiele korzystnych zmian, jak np. podpisywanie porozumień do 5 lat. Należałoby też jednak zwolnić strony układu z obowiązku stosowania przepisów branżowych, stworzyć system zachęt do negocjowania porozumień zbiorowych poprzez angażowanie pieniędzy publicznych, poszerzyć przestrzeń negocjacyjną w Kodeksie pracy tak, aby układy były atrakcyjne zarówno dla pracowników, jak pracodawców – uważa prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
04.07.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Fakt niewydania dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów kategorii C i D w sytuacji, gdy na daną osobę nałożono zakaz kierowania pojazdami kategorii B, jest niedopuszczalnym rozszerzeniem sankcji – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie doszli do wniosku, że przepisy ustawy o kierujących pojazdami w tym zakresie są niezgodne z ustawą zasadniczą. Orzeczenie zapadło większością głosów.
Inga Stawicka
04.07.2023
Samorząd terytorialny
Do 31 lipca, gminy mają zweryfikować poprawność danych w Centralnym Rejestrze Wyborców – wynika z komunikatu Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z harmonogramem wdrażania rejestru, widniejącym na rządowych stronach, CRW ma być uruchomiony do 1 sierpnia, ale ostateczny termin wskaże premier po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej.
Robert Horbaczewski
04.07.2023
Samorząd terytorialny Wybory
Polska znalazła się na czele państw, w których największe spółki publiczne zatrudniły najwięcej dyrektorów poniżej 50. roku życia. Niektóre z tych powołań, to nominacje polityczne, ale w wielu firmach jest to wynik perspektywicznego myślenia o sukcesji na kluczowych stanowiskach – wynika z tegorocznego raportu Heidrick & Struggles, w którym po raz pierwszy uwzględniono Polskę.
Grażyna J. Leśniak
04.07.2023
Prawo pracy Spółki
W aptekach brakuje niektórych antybiotyków czy leków na cukrzycę – takie informacje dotarły do Rzecznika Praw Obywatelskich, który interweniuje w tej sprawie u ministra zdrowia. Chodzi głównie o dwa antybiotyki, które muszą przyjmować dzieci w domu po wyjściu ze szpitala: penicylinę i amoksycylinę.
Beata Dązbłaż
04.07.2023
Pacjent Farmacja
Nie wszyscy mieszkańcy spółdzielni i wspólnot mają zamrożone ceny prądu do końca tego roku. Przepisy wyłączyły spod ochrony tych, którzy mieli zawarte umowy z gwarancją stałej ceny. Te jednak wygasają i mieszkańcy dostają pisma z podwyżką opłat z powodu wzrostu cen prądu dostarczanego do obsługi wind i oświetlenia klatek. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP apeluje o objęcie ochroną wszystkich mieszkańców. Projekt trafił do parlamentarzystów.
Renata Krupa-Dąbrowska
04.07.2023
Nieruchomości Energetyka
Od 1 stycznia 2024 r. członkowie związków zawodowych będą mogli odliczyć od swojego rocznego dochodu już nie 500 zł, jak obecnie, lecz aż 840 zł zapłaconych składek. Zdaniem związkowców, zwiększenie limitu odliczenia to sposób na ulżenie pracownikom, którzy z własnych pieniędzy wspierają działalność związkową. Prawnicy mówią wprost: to ochrona związków przed odpływem członków.
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Koślicki
04.07.2023
Doradca podatkowy Prawo pracy Finanse
Niepodanie numeru PESEL przez skarżącego w skardze do wojewódzkiego sądu administracyjnego, będącej pierwszym pismem w sprawie, stanowi brak formalny. Powinien być on uzupełniony w trybie art. 49 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pod rygorem odrzucenia skargi. Taką uchwałę podjął Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiorga sędziów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.07.2023
Wymiar sprawiedliwości
Senior ma otrzymać komplet pomocy: od diagnostyki przez leczenie po rehabilitację. Celem jest, aby pacjent w stabilnym stanie zdrowia jak najdłużej samodzielnie funkcjonował w codziennym życiu. Zgodnie propozycją, z centrów zdrowia mają korzystać osoby od 75 roku życia. Tymczasem w Polsce przewidywana długość życia mężczyzny wynosi niecałe 72 lata – jest niższa niż wyznaczona granica, która daje dostęp do szczególnych uprawnień.
Katarzyna Nocuń
04.07.2023
Pacjent
Abalone Poland, Contrain Poland, Devire, Gi Group, Manpower Group, OTTO Work Force Solutions, Randstad Polska i Trenkwalder – to agencje zatrudnienia, które otrzymały certyfikat „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom”, przyznawany przez Konfederację Lewiatan i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.
Grażyna J. Leśniak
03.07.2023
Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy
Do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, tj. w maju 2023 r., przystąpiło ok. 510 400 spośród ok. 520 600 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 98 proc.). Z języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 66 proc. możliwych punktów, z matematyki średnio 53 proc. punktów, a z języka obcego nowożytnego - od 53 proc. (język niemiecki) do 82 proc. (język francuski). Z najpopularniejszego jęz. angielskiego - średnia wyniosła 66 proc.
Monika Sewastianowicz
03.07.2023
Szkoła i uczeń
Wygasły uprawnienia farmaceutów do realizacji szczepień przeciw COVID-19. Punkty szczepień zlokalizowane w aptekach stanowiły wsparcie w prowadzonej akcji szczepiennej w najbardziej nasilonym okresie epidemii. Narodowy Fundusz Zdrowia zwraca uwagę, że farmaceuci uzyskali uprawnienia do realizacji szczepień ochronnych czasowo.
Katarzyna Nocuń
03.07.2023
Pacjent Zawody medyczne
34 mln 560 tys. złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 360 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2023 roku wynosi ono 3600 złotych.
Krzysztof Koślicki Monika Pogroszewska
03.07.2023
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Przepisy, dzięki którym będzie można kupić mieszkanie za kredyt o niskim oprocentowaniu wynoszącym 2 proc. weszły w życie 1 lipca. Nowe uregulowania przewidują, że dopłata do rat będzie przysługiwać przez 10 lat. Nabywca pierwszego mieszkania będzie miał przy tym dowolność, jeśli chodzi o jego standard i położenie – przy kupnie nie będzie obowiązywał limit ceny jednego mkw.
Renata Krupa-Dąbrowska
03.07.2023
Kredyty Nieruchomości
Pracodawcy nie wiedzą, jakie dokumenty powinien im przedstawić pracownik opiekujący się członkiem rodziny lub osobą zamieszkującą w tym samym gospodarstwie domowym, który z tego tytułu chce skorzystać z elastycznej organizacji pracy. Nie wiedzą też, czy dokumenty powinny być takie same, jak w przypadku występowania o urlop opiekuńczy. Ustawodawca tego nie rozstrzygnął. Wątpliwe jest więc prawo pracodawcy do ich przetwarzania na gruncie RODO.
Grażyna J. Leśniak
03.07.2023
Prawo pracy RODO Prawo unijne
Do 30 września lekarz będzie mógł wystawiać zlecenia na wyroby medyczne i zlecenia naprawy także podczas teleporady, czyli według zasad obowiązujących podczas epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego. Natomiast od 1 października obligatoryjne będzie wystawianie e-zleceń podpisanych elektronicznie.
Katarzyna Nocuń
03.07.2023
Pacjent Finansowanie zdrowia
​Gospodarstwo rolne przekazane na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin następcy pozostającemu w ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. Taką uchwałę w składzie siedmiu sędziów podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.07.2023
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Zamiast dwóch zmian w roku, miesięczne vacatio legis przed wejściem w życie przepisów wpływających na działalność gospodarczą – tak wygląda ostateczna propozycja resortu rozwoju w projekcie nowelizacji ustawy. Prawnicy oceniają jednak, że miesiąc to i tak za mało, by być na bieżąco przy tak licznych zmianach. Wyjątki zostały też określone nieostro, przez co mogą być nadużywane.
Inga Stawicka
03.07.2023
Prawo gospodarcze
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie rozszerzonym odpowie na zagadnienie przedstawione przez trzech sędziów tego sądu, czy zachodzi nieważność postępowania w sprawie o zasiedzenie w razie ustanowienia dla uczestnika postępowania kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu współwłaściciela. Chodzi o przypadek, gdy nie ustalono danych osobowych tego uczestnika pozwalających na stwierdzenie, że osoba ta żyje, zwłaszcza że brak danych o jej dacie urodzenia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.07.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Nowe przepisy umożliwią zakup przez Agencję sprzętu wojskowego i usług z przeznaczeniem na wyposażenie Sił Zbrojnych RP. AMW będzie mogła także prowadzić inwestycje na terenach wojskowych. Zmienią się zasady zakwaterowania żołnierzy. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw trafił właśnie do Sejmu, jest więc szansa, że zostanie uchwalony jeszcze przed końcem kadencji.
Robert Horbaczewski Inga Stawicka
03.07.2023
Wojsko
Rowerzysta odpowiada na zasadzie winy - niezależnie od tego, czy spowodował wypadek lub kolizję z pieszym, innym rowerzystą czy też pojazdem mechanicznym. Daje mu to korzystną pozycję w razie zderzenia z samochodem, gdy kierowca auta odpowiada na zasadzie ryzyka. Cyklista musi jednak pamiętać, że po drodze może się poruszać tylko wyjątkowo.
Regina Skibińska
02.07.2023
Drogi Ubezpieczenia

Zakończył się stan zagrożenia epidemicznego

Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 już nie obowiązuje. Został odwołany rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dniem 1 lipca. Oznacza to, że nie ma obowiązku noszenia maseczek w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych, wprowadzonego rozporządzeniem. Nadal można zaszczepić się na Covid-19.
Katarzyna Nocuń
01.07.2023
Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Rząd idzie na wojnę z handlującymi dla zysku umowami rezerwacyjnymi do mieszkań deweloperskich. Od 1 lipca wprowadza zakaz handlu cesjami dla zarobku. W ten sposób chce ukrócić patologie na rynku nieruchomości. Przepis będzie raczej martwy. Zakaz dotyczy tylko osób fizycznych, tymczasem większość handlujących prowadzi działalność gospodarczą. Dalej więc będą funkcjonować po "staremu".
Renata Krupa-Dąbrowska
01.07.2023
Budownictwo Finanse
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie zamierza zwiększać limitu benefitów żywnościowych, które podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Bo system tych ubezpieczeń nie powinien być traktowany jako instrument polityki gospodarczej. Przyznaje jednak, że ze względu na aktualną sytuację ekonomiczną kraju i wielu firm, obecnie analizowane są różne możliwe do wprowadzenia formy wsparcia dla przedsiębiorców.
Grażyna J. Leśniak
01.07.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Aktualnie polskie przepisy nie przewidują żadnych szczególnych regulacji w zakresie dark patterns. Za zwodnicze interfejsy można ścigać firmy jedynie na podstawie ogólnych przepisów, w szczególności dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów lub ochrony danych osobowych. Taki stan prawny zmieni się wkrótce - pisze Weronika Herbet-Homenda, prawniczka w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy.
Weronika Herbet-Homenda
01.07.2023
Rynek i konsument Nowe technologie
Z odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że zaświadczenie uprawniające honorowego dawcę krwi do 33-proc. ulgi na przejazd koleją i autobusami jest ważne przez pół roku, czyli także po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Jednak nie wszyscy przewoźnicy w ten sposób interpretują przepisy - nie zamierzają uznawać ulgi dla honorowych dawców po 30 czerwca.
Katarzyna Nocuń
01.07.2023
Opieka zdrowotna
Obdarowanym i spadkobiercom łatwiej będzie uniknąć podatku od spadków i darowizn, co wynika ze znacznego podniesienia kwot wolnych. Preferencje obejmą przede wszystkim nabycia od bliższej i dalszej rodziny, m.in. od ciotki, wujka czy od teściów. Członkowie najbliższej rodziny nadal będą zwolnieni z daniny, jeśli zgłoszą nabycie do urzędu, a pieniądze otrzymają przelewem.
Monika Pogroszewska
01.07.2023
Domowe finanse PIT
Każdemu współwłaścicielowi przysługuje prawo dostępu do dokumentacji związanej z zarządem nieruchomością wspólną. Nie rodzi to jednak uprawnienia do żądania udostępnienia danych osobowych wszystkich członków wspólnoty. Uzasadnieniem dla ich przekazania nie może być też chęć osobistego kontaktu z sąsiadami, w celu omówienia bieżących spraw wspólnoty. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Dorian Lesner
01.07.2023
RODO
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski