Prawo.pl
Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, z instytucji publicznych z mocy prawa będą zwolnione osoby, które służyły i pracowały w instytucjach uznanych za „organy bezpieczeństwa PRL” lub były ich współpracownikami, niezależnie od tego, czym dana osoba w rzeczywistości się zajmowała w okresie państwa totalitarnego. Do RPO wpływają wnioski od takich osób - urzędników, pracowników ministerstw, pracowników cywilnych służb mundurowych, funkcjonariuszy po pozytywnej weryfikacji.
Grażyna J. Leśniak
10.07.2023
Administracja publiczna Prawo pracy

Urząd Regulacji Energetyki, co się zmieniło po odwołaniu stanu zagrożenia pandemią

Administracja publiczna Spółki Małe i średnie firmy Energetyka
Urząd Regulacji Energetyki informuje, że w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego zmieniają się procedury administracyjne oraz terminy. Na stare tory wraca również kontakt z urzędem oraz ubieganie się o koncesje. Zmiany dotyczą również rynku paliw ciekłych oraz odnawialnych źródeł energii.
Renata Krupa-Dąbrowska
10.07.2023
Administracja publiczna Spółki Małe i średnie firmy Energetyka
60 mln zł w pierwszych dniach lipca i 256 mln zł w poniedziałek, 10 lipca, czyli w sumie już 316 mln zł - taką łączną kwotę wypłacił przedsiębiorcom ZUS z tytułu nadpłaconej w 2022 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne. A nie jest to kwota ostateczna, bo – jak poinformował w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych - kolejne transze są przygotowywane.
Grażyna J. Leśniak
10.07.2023
PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Ponad 500 złotych dodatku dla sierot

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Osoby, które dostają z ZUS rentę rodzinną, ponieważ oboje rodzice nie żyją, mogą otrzymać także dodatek dla sieroty zupełnej. Jest to możliwe także wtedy, gdy ktoś dostaje rentę rodzinną po zmarłej matce, a ojciec jest nieznany. Od 1 marca 2023 roku wysokość dodatku dla sieroty zupełnej wynosi 553,30 zł - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
10.07.2023
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Biura rzeczy znalezionych mają wątpliwość, jak postępować z kluczami, kartami dostępu czy pilotami do nieruchomości lub pojazdów. Obecnie, po upływie ustawowego terminu takie rzeczy może odebrać ten, kto je znalazł. Posłowie z komisji deregulacyjnej chcą zmienić zasadę. Proponują więc nowelizację ustawy o rzeczach znalezionych.
Robert Horbaczewski
10.07.2023
Prawo cywilne Policja
Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z 2020 roku wskazują na dynamiczne zmiany w polskim rolnictwie. Dominującym trendem jest zmniejszanie się liczby gospodarstw rolnych przy jednoczesnym utrzymywaniu się na podobnym poziomie powierzchni użytków. To z kolei oznacza, że coraz częściej zaangażowanie rodziny i sąsiadów do pracy nie wystarcza i z roku na rok wzrasta liczba zatrudnionych pracowników tymczasowych.
Grażyna J. Leśniak
10.07.2023
Prawo pracy
Zalando, Media Markt, Sephora, Glovo - to firmy, które jako pierwsze usłyszały zarzuty związane z nieprawidłowym oznaczaniem promocji na mocy nowych przepisów, które zaczęły obowiązywać na początku roku. Za wprowadzanie klientów w błąd i naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przedsiębiorcom grozi kara nawet w wysokości 10 proc. rocznego obrotu.
Inga Stawicka
10.07.2023
Rynek i konsument
Tysiące spółdzielców mieszka w blokach bez prawa do gruntu. Skala problemu jest ogromna - dotyczy pół miliona lokali w 100 spółdzielniach. Od lat Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Senat obiecują, że pomogą. Powstały nawet projekty prostujące sytuację prawną tych nieruchomości, ale prace nad tymi przepisami toczą się w ślimaczym tempie. Szanse, że zakończą się przed upływem tej kadencji Sejmu są już praktycznie równe zeru.
Renata Krupa-Dąbrowska
10.07.2023
Budownictwo
Pracownik może złożyć wniosek o zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej nawet o 23:59 w dniu, w którym skorzystał z tego zwolnienia. Nie ma też przeszkód, by taki wniosek złożył na przyszłość – twierdzą prawnicy. Nie ma bowiem wymogów, że musi to zrobić w trakcie godzin, które przypadają na jego pracę. I przestrzegają, by pracodawcy uważali przy sankcjonowaniu nieobecności pracownika.
Grażyna J. Leśniak
10.07.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Podróż na drugi koniec Polski lub za granicę – przed takim wyborem stoją pacjenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy leczą zęby w znieczuleniu ogólnym. Tylko kilkadziesiąt placówek w całym kraju ma bowiem w tym zakresie kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Nie pomogły ostatnie zmiany w kontraktach stomatologicznych, które ustanawiają limity świadczeń. W efekcie dostęp do dentysty „na NFZ” jest jeszcze trudniejszy.
Beata Dązbłaż
10.07.2023
Pacjent Opieka zdrowotna Niepełnosprawność
Podczas sobotniej konferencji prasowej politycy Solidarnej Polski poinformowali o złożeniu do Sejmu projektu zmian w kodeksie karnym. Przewiduje on m. in. likwidację kontrowersyjnego art. 212 kodeksu karnego, czyli przestępstwa zniesławienia. Projektowi nie został jeszcze nadany numer druku.
Inga Stawicka PAP
08.07.2023
Prawo karne

Nowelizacja ustawy o OSP potrzebna, ale wymaga uzupełnień

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Nowelizacja ustawy o ochotniczych strażach pożarnych przewiduje likwidację wielu dziur i doprecyzowanie wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiły się od momentu uchwalenia ustawy. Eksperci i samorządowcy wskazują, że nowelizacja powinna pójść jednak dalej. Wytykają także, że nowela próbuje przerzuć na gminę koszty szkoleń i wyżywienia strażaków ochotników.
Robert Horbaczewski
08.07.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Zamieszki polityczne mogą w niektórych sytuacjach stanowić podstawę do odmowy przyznania podróżnemu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Jednak nie mogą one stanowić podstawy do odmowy obniżenia ceny – twierdzą eksperci. W takich wypadkach na ogół biuro podróży oferuje w tej samej cenie wycieczkę zastępczą w innym terminie albo w tym samym czasie - inny kierunek podróży.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.07.2023
Prawo cywilne
Do pracowniczych planów kapitałowych można „zapisać” tylko osoby podlegające w Polsce obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów wymienionych w przepisach. Nie jest do tego potrzebne polskie obywatelstwo, a podmiot zatrudniający nie musi mieć siedziby w Polsce.
Anna Puszkarska
08.07.2023
Prawo pracy PPK
Rodzicom przysługuje odliczenie od podatku na pełnoletnie uczące się dziecko, o ile jego roczne dochody nie przekroczą limitu wynoszącego nieco ponad 19 tys. zł. Taki sam próg obowiązuje przy preferencyjnym rozliczeniu z samotnie wychowywanym dzieckiem. Mimo, że w tym roku próg został po raz kolejny podniesiony, to jego przekroczenie nawet o 1 zł odbiera ulgi. Szczególnie łatwo o to w wakacje.
Monika Pogroszewska
08.07.2023
Domowe finanse PIT
Pojawiające się zarzuty dotyczące wadliwości WIBOR-u koncentrują się na rzetelności danych, będących podstawą jego ustalania. Żądanie stwierdzenia abuzywności klauzuli z WIBOR w istocie kwestionuje jego zgodność z prawem pomimo tego, że ocena jego poprawności i zgodności z przepisami prawa została przeprowadzona z pozytywnym wynikiem przez KNF – piszą dr Katarzyna Kamińska-Krawczyk i Łukasz Strankowski z Deloitte Legal.
Katarzyna Kamińska-Krawczyk Łukasz Strankowski
08.07.2023
Finanse Kredyty
Ustawa wprowadzająca na stałe tak zwaną czternastą emeryturę trafi teraz do prezydenta. Sejm nie zgodził się w piątek na poprawki Senatu. Jedna z nich zakładała, że podwyższenie kwoty uprawniającej do otrzymania dodatkowego świadczenia w pełnej wysokości. Druga - że o wysokości i terminie wypłaty czternastek mógłby decydować tylko parlament w drodze ustawy, a nie rząd w rozporządzeniu.
Krzysztof Koślicki PAP
07.07.2023
Domowe finanse Emerytury i renty
Możliwość rozpoznawania postępowań w jednoosobowym składzie oraz umożliwienie podejmowania rozstrzygnięć przez składy orzekające z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – takie zmiany w funkcjonowaniu Samorządowych Kolegiów Odwoławczych zawarto w projekcie ustawy deregulacyjnej, która trafiła do Sejmu.
Robert Horbaczewski
07.07.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
W okresie styczeń - marzec 2023 roku wpływy składek wyniosły 72,3 mld zł i były o 19,4 proc. wyższe niż w pierwszym kwartale 2022 r. – podał ZUS. Koszty FUS w tym okresie wyniosły 84,1 mld zł i były o 10,5 mld zł większe niż w analogicznym okresie 2022 r. Natomiast wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS sięgnęły 73,6 mld zł i były o 14,5 proc. większe niż przed rokiem – to wynik rosnącej liczby świadczeń emerytalnych oraz ich waloryzacji.
Grażyna J. Leśniak
07.07.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Sejm pracuje nad wprowadzeniem renty wdowiej

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Sejm rozpoczął prace nad obywatelskim projektem ustawy o rencie wdowiej, przygotowanym przez związki zawodowe z OPZZ. Zakłada on, że w przypadku śmierci jednego z małżonków pozostała przy życiu osoba miałaby zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku plus 50 proc. swojego świadczenia. Eksperci mówią, że to pomysł na wyższe świadczenia dla seniorów, ale antysystemowy.
Regina Skibińska Agnieszka Matłacz
07.07.2023
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej ogranicza m.in. maksymalną wysokość pobieranych odsetek do poziomu, który jest określony w Kodeksie cywilnym. Wysokość kosztów pozaodsetkowych, jakie będą mogły pobierać lombardy, będzie zależeć od długości umowy; ich maksymalna wysokość jednak nie będzie mogła przekroczyć 45 proc.
Inga Stawicka Patrycja Rojek-Socha Agnieszka Matłacz
07.07.2023
Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Przedsiębiorcy będą płacić składkę zdrowotną od przychodu?

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład
Ministerstwo Zdrowia pracuje nad ścisłym powiązaniem podstawy składki zdrowotnej z jednym z parametrów podatkowych, obliczanych w ramach PIT. Zdaniem prawników, oznacza to, że ustawodawca chce odejść od oskładkowania dochodu na rzecz oskładkowania przychodu albo zamierza trwać w systemie jej obliczania, poboru i odprowadzania - osobnym dla podatników płacących PIT na zasadach ogólnych, płacących podatek liniowy, ryczałtowców, kartowiczów i pracowników. Systemowa nowela ma wejść w życie 1 stycznia 2025 r.
Grażyna J. Leśniak
07.07.2023
PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład

Gminy zamroziły pieniądze w niesprzedanym węglu

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Węgiel
Obywatele mogą taniej kupować węgiel w państwowej spółce, niż po preferencyjnych cenach od gmin. Poza tym latem mało kto myśli o mrozach w zimie. Tymczasem wiele gmin zamroziło pieniądze w węglu, bo sprzedaż końcowa idzie mizernie. Samorządowcy apelują o wypracowanie rozwiązań, które pozwolą gminom zagospodarować niesprzedane paliwo.
Maria Dec-Kiełb
07.07.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Węgiel
Emeryci i renciści skarżą się RPO na zmianę sposobu wypłaty im świadczeń przez listonoszy, którzy żądają m.in. dowodu osobistego, co często sprawia problemy wobec jego braku lub nieaktualności. Poczta Polska twierdzi, że nowe regulacje pozwalają na odstąpienie od okazania dokumentu tożsamości, jeżeli nadawcą jest jednostka sektora finansów publicznych, w tym nadająca świadczenia emerytalno-rentowe, a odbiorca jest znany listonoszowi.
Grażyna J. Leśniak
06.07.2023
Domowe finanse Emerytury i renty
Do Sejmu trafił kolejny projekt ustawy deregulacyjnej - jedną z barier, którą chcą usunąć posłowie, jest częściowe zniesienie zakazu zabierania dzieci na polowania. Po zmianach w prawie łowieckim zakaz ma dotyczyć jedynie małoletnich do 15. roku życia. To nie pierwsza próba uchylenia tego przepisu.
Monika Sewastianowicz
06.07.2023

Mały ZUS Plus bez ograniczeń czasowych

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Jeszcze w tym roku zniknąć mają ograniczenia czasowe w korzystaniu z Małego ZUS Plus. Posłowie chcą bowiem zlikwidować przepis pozwalający na preferencyjne opłacanie składek na ZUS przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy. Projekt ustawy ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Grażyna J. Leśniak
06.07.2023
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Architekci i inżynierowie budownictwa będą mieli większy wybór wśród organizacji zawodowych, do których będą mogli się zapisać. Do Sejmu trafił projekt ustawy, który "luzuje" zasady dotyczące samorządu zawodowego dla tych dwóch grup. Nie trzeba będzie być członkiem izby architektów albo izby inżynierów budownictwa.
Renata Krupa-Dąbrowska
06.07.2023
Budownictwo
Do Sejmu trafiła właśnie kolejna propozycja zmian prowadzenia nieewidencjonowanej działalności gospodarczej. Projekt zakłada, że zostanie wprowadzona roczna - a nie, jak obecnie, miesięczna - kwota przychodu, do której będzie można prowadzić ten rodzaj działalności. Co istotne, przepisy w tym zakresie zmieniły się... zaledwie kilka dni temu.
Inga Stawicka
06.07.2023
Prawo gospodarcze
Droga gminna, nie zaliczona do kategorii dróg publicznych, jest drogą wewnętrzną. Zarządzanie nią i organizacja ruchu należy do gminy. Do gminnej drogi wewnętrznej nie mają zastosowania wymogi dotyczące dróg publicznych. Stosuje się na niej oznakowanie wynikające z przepisów Prawa ruchu drogowego. Ani organizacja ruchu, ani jego zmiana, nie podlegają kontroli sądu administracyjnego.
Marek Sondej
06.07.2023
Samorząd terytorialny
Jeżeli na terenie danego kraju toczy się postępowanie dotyczące ewentualnego naruszenia pozycji dominującej przez firmę, krajowe organy nadzorcze same mogą stwierdzić nie tylko fakt nieprzestrzegania przepisów prawa konkurencji, ale również RODO. Musi być to jednak bezpośrednio związane z pierwotnym celem postępowania - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Inga Stawicka
06.07.2023
RODO
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski